SM TAHFIZ AL-QURAN (JAIM) CHENDERAH JASIN SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 1, 2012

NAMA GURU: NAMA PELAJAR: NO. KAD PENGENALAN: KELAS:

ROZAIDA BINTI ABD RAHMAN

1 ALFARABI Pernyataan Deskriptor Evidens Standard B1 B1D1 B1D1E1 B2 B2D1 B2D1E1 B3D1E1 B3 B3D1 B3D1E2 B4 B4D1 B4D1E1 B6 B6D1 B6D1E1 B2D2E1 B2D2E2 B2 B2D2 B2D2E3 B2D2E4 B3D2E1 B3 B3D2 B3D2E2 B3D2E3 B4D2E1 B4D2E2 B4 B4D2 B4D2E3 B4D2E4 B1 B1D1 B1D1E2 B2D3E1 B2 B2D3 B2D3E2 B3 B3D3 B3D3E1 B6 B6D1 B6D1E1 B2D4E1 B2 B2D4 B2D4E2 B2D4E3 B3D4E1 B3 B3D4 B3D4E2 B4 B4D3 B4D3E1 B5 B5D1 B5D1E1 B6 B6D1 B6D1E1 B2D5E1 B2 B2D5 B2D5E2 B4 B4D4 B4D4E1 B5 B5D2 B5D2E1 B6 B6D1 B6D1E1 B1 B1D1 B1D1E3 B2 B2D6 B2D6E1 B5 B5D3 B5D3E1 B6 B6D1 B6D1E1

BAB

Catatan Pencapaian (/)

1. NOMBOR BULAT

2. URUTAN DAN POLA NOMBOR

3.PECAHAN

4.PERPULUHAN

5.PERATUSAN

6.INTEGER

Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan

POLIGON 11.SUDUT DAN GARIS 10.PERIMETER DAN LUAS 12.UNGKAPAN ALGEBRA 8.PEPEJAL GEOMETRI Pernyataan Deskriptor Evidens Standard B1 B1D2 B1D2E1 B2D7E1 B2 B2D7 B2D7E2 B3 B3D5 B3D5E1 B6 B6D1 B6D1E1 B1D3E1 B1 B1D3 B1D3E2 B1D3E3 B2D8E1 B2 B2D8 B2D8E2 B2D8E3 B4 B4D5 B4D5E1 B6 B6D1 B6D1E1 B1 B1D4 B1D4E1 B2D9E1 B2D9 B2D9E2 B2 B2D9E3 B3D6E1 B3 B3D6 B3D6E2 B4D6E1 B4 B4D6 B4D6E2 B4D6E3 B6 B6D1 B6D1E1 B1 B1D5 B1D5E1 B2D10E1 B2 B2D10 B2D10E2 B3D7E1 B3 B3D7 B3D7E2 B3D7E3 B4D7E1 B4 B4D7 B4D7E2 B5 B5D4 B5D4E1 B6 B6D1 B6D1E1 B2 B2D11 B2D11E1 B3D8E1 B3 B3D8 B3D8E2 B4D8E1 B4 B4D8 B4D8E2 B6 B6D1 B6D1E1 B1 B1D6 B1D6E1 B2 B2D12 B2D12E1 B3 B3D9 B3D9E1 B4 B4D9 B4D9E1 B4 B4D10 B4D10E1 B5 B5D5 B5D5E1 B6 B6D1 B6D1E1 Catatan Pencapaian (/) Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan .BAB 7.UKURAN ASAS 9.

2012 Tarikh .TINGKATAN 1.

Tarikh .

UKURAN ASAS B2D8 B2D8E1 B2D8E2 B2D8E3 9. 2. 7. URUTAN DAN POLA NOMBOR B2D2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 3. PEPEJAL GEOMETRI B2D12 B2D12E1 BAND 1 (TAHU) .PEPEJAL GEOMETRIB1D6 B1D6E1 2 Tahu dan faham konsep 1.PERIMETER DAN LUAS B2D11 B2D11E1 12.PERATUSAN B2D5 B2D5E1 B2D5E2 2 Tahu dan faham konsep 6. KAD PENGENALAN: KELAS: 1 ALFARABI Pernyataan Standard TAJUK Deskriptor Evidens Pencapaian (/) Tahu pengetahuan asas 1. NOMBOR BULAT B1D1 B1D1E1 matematik.UNGKAPAN ALGEBRAB1D2 B1D2E1 8. 3.INTEGER B1D1E3 7.PECAHAN B1D1E2 6.dalam NOMBOR BULAT B2D1 B2D1E1 (TAHU DAN FAHAM) matematik.PERPULUHAN B2D4 B2D4E1 B2D4E2 B2D4E3 5.UNGKAPAN ALGEBRAB2D7 B2D7E1 B2D7E2 8.UKURAN ASAS B1D3 B1D3E1 B1D3E2 B1D3E3 9.POLIGON B2D10 B2D10E1 B2D10E2 11.SUDUT DAN GARIS B1D4 B1D4E1 10.PECAHAN B2D3 B2D3E1 B2D3E2 4.POLIGON B1D5 B1D5E1 12.SUDUT DAN GARIS B2D9 B2D9E1 B2D9E2 B2D9E3 10.INTEGER dalam B2D6 B2D6E1 (TAHU DAN FAHAM) matematik. 2012 NAMA GURU: ROZAIDA BINTI ABD RAHMAN NAMA PELAJAR: NO.SM TAHFIZ AL-QURAN (JAIM) CHENDERAH JASIN SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 1.

POLIGON B5D4 B5D4E1 dengan menggunakan 12.UKURAN ASAS B4D5 B4D5E1 9.PERPULUHAN B4D3 B4D3E1 5.PERIMETER DAN LUAS B3D8 B3D8E1 B3D8E2 12.INTEGER B5D3 B5D3E1 TERPUJI) masalah yang kompleks 10.PEPEJAL GEOMETRIB5D5 B5D5E1 pelbagai kaedah.SUDUT DAN GARIS B3D6 B3D6E1 B3D6E2 10.PEPEJAL GEOMETRIB4D9 B4D9E1 B4D10 B4D10E1 5 Menggunakan pengetahuan 4.PERPULUHAN B5D1 B5D1E1 (TAHU.UNGKAPAN ALGEBRAB3D5 B3D5E1 9.PERIMETER DAN LUAS B4D8 B4D8E1 B4D8E2 12.SUDUT DAN GARIS B4D6 B4D6E1 B4D6E2 B4D6E3 10. BOLEH dan kemahiran matematik 5. 2.POLIGON B3D7 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E3 11. URUTAN DAN POLA NOMBOR B4D2 B4D2E1 BUAT DENGAN matematik secara B4D2E2 BERADAB) sistematik.Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Pencapaian (/) Tahu. NOMBOR BULAT B4D1 B4D1E1 (TAHU.POLIGON B4D7 B4D7E1 B4D7E2 11.PECAHAN B3D3 B3D3E1 4. BOLEH menyelesaikan masalah 2.PERATUSAN B4D4 B4D4E1 8. BOLEH pengetahuan dan kemahiran BUAT DENGAN BERADAB matematik secara kreatif. NOMBOR BULAT B3D1 B3D1E1 menggunakan kemahiran B3D1E2 asas matematik. faham dan boleh1. BAND 3 (TAHU. FAHAM. FAHAM DAN BOLEH BUAT) . 6 Menguasai dan mengaplikasi B6D1 B6D1E1 (TAHU.PERATUSAN B5D2 B5D2E1 BUAT DENGAN BERADAB dalam menyelesaikan 6. FAHAM. faham dan boleh1. B4D2E3 B4D2E4 4. FAHAM.PERPULUHAN B3D4 B3D4E1 B3D4E2 7. MITHALI) inovatif dan berkesan.PEPEJAL GEOMETRIB3D9 B3D9E1 4 Tahu. URUTAN DAN POLA NOMBOR B3D2 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 3.

Pencapaian (/) .

Pencapaian (/) .

BATU PAHAT.SMK(P) TEMENGGONG IBRAHIM. JOHOR. 2013 NAMA GURU: NAMA PELAJAR: NO. PUNCA KUASA DUA. KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA B3 B3D3 B4 B5 B6 B1 B2 B4D2 B5D2 B6D1 B1D2 B2D4 B2D3 B3D2 UNGKAPAN ALGEBRA II B3 B3D4 B4 B6 B4D3 B6D1 . KAD PENGENALAN: KELAS: NILAM SYAHRINA BT MOHD YUSOF 2 BUMI Pernyataan Standard B2 B3 BAB Deskriptor Evidens B2D1 B3D1 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B5D1E1 B6D1E1 B1D1E1 B1D1E2 B2D2E1 B2D2E2 B2D2E3 B2D3E1 B2D3E2 B2D3E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D2E4 B3D3E1 B3D3E2 B4D2E1 B4D2E2 B5D2E1 B6D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B2D4E1 B2D4E2 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D3E1 B4D3E2 B6D1E1 Catatan Pencapaian (/) Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Tarikh NOMBOR BERARAH B4 B5 B6 B1 B4D1 B5D1 B6D1 B1D1 B2D2 B2 KUASA DUA. SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2.

BAB Pernyataan Standard B1 B2 Deskriptor Evidens B1D3 B2D5 B3D5 B1D3E1 B2D5E1 B2D5E2 B3D5E1 B3D5E2 B3D5E3 B4D4E1 B4D4E2 B5D3E1 B6D1E1 B2D6E1 B3D6E1 B3D6E2 B3D6E3 B3D6E4 B3D6E5 B3D6E6 B3D6E7 B3D6E8 B4D5E1 B4D5E2 B4D5E3 B4D5E4 B5D4E1 B5D4E2 B6D1E1 B1D4E1 B2D7E1 B3D7E1 B4D6E1 B5D5E1 B5D5E2 B6D1E1 B3D8E1 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 Catatan Pencapaian (/) Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Tarikh PERSAMAAN LINEAR B3 B4 B5 B6 B2 B4D4 B5D3 B6D1 B2D6 B3 B3D6 NISBAH.KADAR & KADARAN B4 B4D5 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B3 B4 PEMBINAAN GEOMETRI B5 B6 B5D4 B6D1 B1D4 B2D7 B3D7 B4D6 B5D5 B6D1 B3D8 B4D7 TEOREM PYTHAGORAS B5D6 B6D1 .

BAB Pernyataan Standard B1 B2 Deskriptor Evidens B1D5 B2D8 B1D5E1 B2D8E1 B2D8E2 B3D9E1 B3D9E2 B3D9E3 B3D9E4 B3D9E5 B3D9E6 B3D9E7 B4D8E1 B4D8E2 B4D8E3 B5D7E1 B6D1E1 B3D10E1 B3D10E2 B4D9E1 B5D8E1 B6D1E1 B1D6E1 B2D9E1 B3D11E1 B3D11E2 B3D11E3 B3D11E4 B3D11E5 B3D11E6 B4D10E1 B4D10E2 B5D9E1 B5D9E2 B6D1E1 Catatan Pencapaian (/) Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Tarikh B3 KOORDINAT B3D9 B4 B5 B6 LOKUS DALAM DUA DIMENSI B3 B4 B5 B6 B1 B2 B4D8 B5D7 B6D1 B3D10 B4D9 B5D8 B6D1 B1D6 B2D9 B3 BULATAN B3D11 B4 B5 B6 B4D10 B5D9 B6D1 .

BAB Pernyataan Standard B1 Deskriptor Evidens B1D7 B1D7E1 B2D10E1 B2D10E2 B2D10E3 B2D10E4 B3D12E1 B3D12E2 B3D12E3 B3D12E4 B3D12E5 B3D12E6 B4D11E1 B4D11E2 B4D11E3 B4D11E4 B5D10E1 B6D1E1 B2D11E1 B2D11E2 B3D13E1 B3D13E2 B3D13E3 B4D12E1 B4D12E2 B5D11E1 B6D1E1 B2D12E1 B3D14E1 B3D14E2 B3D14E3 B3D14E4 Catatan Pencapaian (/) Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Lembaran kerja / Buku PBS / Lisan Tarikh B2 B2D10 PENJELMAAN B3 B3D12 B4 B4D11 B5 B6 B2 B5D10 B6D1 B2D11 B3 PEPEJAL GEOMETRI II B4 B5 B6 B2 B3D13 B4D12 B5D11 B6D1 B2D12 B3 STATISTIK B3D14 B4 B5 B6 B4D13 B5D12 B6D1 B4D13E1 B4D13E2 B5D12E1 B6D1E1 JUMLAH INSTRUMENT / EVIDENS = 134 .

KADAR & KADARAN B3D5 TEOREM PYTHAGORAS B3D6 ASAS PEMBINAAN GEOMETRI B3D7 BAND Pernyataan Standard TAJUK DeskriptorEvidens Tarikh Pencapaian (/) . FAHAM DAN menggunakan kemahiran BOLEH BUAT) asas matematik. KUASA B2D2E2 TIGA & PUNCA KUASA B2D3E1 UNGKAPAN ALGEBRA B2D3 PERSAMAAN LINEAR B2D4 B2D3E2 B2D4E1 B2D4E2 B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D7E2 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2 B2D9E3 B2D10E1 B2D11E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 B3D3E4 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D5E1 B3D5E2 B3D6E1 B3D7E1 B2D5 NISBAH. KADAR & KADARAN TEOREM PYTHAGORAS B2D6 KOORDINAT BULATAN PENJELMAAN GEOMETRI STATISTIK B2D7 B2D8 B2D9 B2D10 B2D11 3 Tahu. 2013 NAMA GURU: NAMA PELAJAR: NO. PUNCA matematik B2D2E1 B2D2 KUASA DUA. JOHOR SENARAI SEMAKAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN (PBS) MATEMATIK TINGKATAN 2. KAD PENGENALAN: KELAS: BAND 1 2 Pernyataan Standard TAJUK Deskriptor EvidensTarikh Pencapaian (/) Tahu pengetahuanKUASA asas DAN PUNCA KUASAB1D1 B1D1E1 UNGKAPAN ALGEBRA B1D2 B1D2E1 B1D3 B1D3E1 PERSAMAAN LINEAR TEOREM PYTHAGORAS B1D4 B1D4E1 B1D5 B1D5E1 KOORDINAT B1D6 B1D6E1 BULATAN B1D7 B1D7E1 PENJELMAAN Tahu dan faham konsep dalam BERARAH B2D1 B2D1E1 NOMBOR KUASA DUA. BATU PAHAT. faham dan boleh OPERASI NOMBOR BERARAH B3D1 (TAHU. KUASA DUA & PUNCA KUASA DUA B3D2 OPERASI UNGKAPAN ALGEBRAB3D3 PERSAMAAN LINEAR B3D4 NISBAH.SEK MEN KEB (P) TEMENGGONG IBRAHIM.

BOLEHmenyelesaikan masalah NOMBOR BERARAH BUAT DENGAN matematik secara sistematik.B3D8E1 B3D8E2 KOORDINAT B3D8 B3D8E3 B3D8E4 B3D8E5 B3D9E1 LOKUS DALAM DUA DIMENSI B3D9 B3D9E2 CIRI ASAS BULATAN B3D10 B3D10E1 B3D11E1 B3D11E2 LILTAN DAN LUAS BULATAN B3D11 B3D11E3 B3D11E4 B3D12E1 B3D12E2 B3D12E3 CIRI-CIRI PENJELMAAN B3D12 B3D12E4 B3D12E5 B3D12E6 B3D13E1 PEPEJAL GEOMETRI II B3D13 B3D13E2 B3D14E1 STATISTIK B3D14 B3D14E2 B3D14E3 4 Tahu. B4D2E2 UNGKAPAN ALGEBRA B4D3 B4D3E1 PERSAMAAN LINEAR B4D4 B4D4E1 B4D5E1 B4D5E2 NISBAH DAN KADAR B4D5 B4D5E3 B4D5E4 TEOREM PYTHAGORAS B4D6 B4D6E1 B4D7E1 PEMBINAAN GEOMETRI B4D7 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 KOORDINAT B4D8 B4D8E2 LOKUS DALAM DUA DIMENSI B4D9 B4D9E1 B4D10E1 BULATAN B4D10 B4D10E2 B4D11E1 B4D11E2 PENJELMAAN B4D11 B4D11E3 B4D11E4 B4D12E1 PEPEJAL GEOMETRI II B4D12 B4D12E2 B4D12E3 Pernyataan Standard DeskriptorEvidens Tarikh Pencapaian (/) TAJUK BAND 4 B4D13E1 STATISTIK B4D13 B4D13E2 3 Tahu. PUNCA KUASA DUA. B4D1E3 BERADAB) KUASA DUA. FAHAM DAN menggunakan kemahiran BOLEH BUAT) asas matematik. B4D2 B4D2E1 KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA. faham dan boleh B4D1E1 B4D1 B4D1E2 (TAHU. . FAHAM. faham dan boleh (TAHU.

5 Menggunakan pengetahuan NOMBOR BERARAH B5D1 (TAHU. FAHAM. penulisan. FAHAM. B5D2 BUAT DENGAN BERADAB dalam menyelesaikan KUASA TIGA & PUNCA KUASA TIGA. KADAR DAN KADARAN B5D4 dengan menggunakan TEOREM PYTHAGORAS B5D5 PEMBINAAN GEOMETRI B5D6 KOORDINAT B5D7 LOKUS DALAM DUA DIMENSI B5D8 BULATAN B5D1E1 B5D2E1 PENJELMAAN PEPEJAL GEOMETRI II STATISTIK Menyelesaikan masalah 6 matematik dalam suatu Menguasai dan situasi secara kreatif dan mengaplikasi inovatif melibatkan (TAHU. BOLEH dan kemahiran matematik KUASA DUA. inovatif atau pembentangan dalam DAN MITHALI) dan berkesan pelbagai bentuk persembahan. pengetahuan dan gabungan pengetahuan B6D1 BOLEH BUAT kemahiran matematik dan kemahiran matematik DENGAN BERADAB secara kreatif. projek atau permainan JUMLAH INSTRUMENT/ EVIDENS = 106 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 B5D8E1 B5D9E1 B5D9 B5D9E2 B5D10 B5D10E1 B5D11 B5D11E1 B5D12 B5D12E1 B6D1E1 0 0 . PUNCA KUASA DUA. TERPUJI) masalah yang kompleks PERSAMAAN LINEAR B5D3 NISBAH.

0 .

Pencapaian (/) Pencapaian (/) .

Pencapaian (/) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.