Selesaikan soalan di bawah kemudian lukiskan manik abakus di tempat rumah yang sesuai

:

1. 2 X 3 =

2. 5 X 2 =

3. 4 X 2 =

4. 6 X 3 = 5. 5 X 3 = .