Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG, KM 34, JALAN CHINCHIN, 77000 JASIN, MELAKA. NO. TEL.

& FAX : 06-5246537 E-MAIL : mba1014@ppdjasin.edu.my


_____________________________________________________________________________________

Ruj. Tuan: Ruj. Kami: SKT.500-660516045378/13/(03) Tarikh: 20 MAC 2013. Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Jasin, Pejabat Pelajaran Daerah Jasin, Jasin, Melaka. (U.P: Unit Perkhidmatan) Tuan, PERMOHONAN KELUAR NEGARA BAGI PUAN FAUZIAHWATI BT. MAHAT (GURU DG 41) Merujuk perkara di atas dengan hormatnya dimaklumkan bahawa bersama-sama ini disertakan 1 set Borang permohonan berkenaan. 2. Sehubungan dengan itu saya menyokong permohonan beliau.

Sekian. Terima kasih. MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(MOHAMMAD BIN HJ. JAAFAR. BKT) Guru Besar, SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG, Sekolah Kebangsaan Terentang, KM 34, JALAN CHINCHIN, Jasin, Melaka. 77000 JASIN, MELAKA. NO. TEL. & FAX : 06-5246537 E-MAIL : mba1014@ppdjasin.edu.my

_____________________________________________________________________________________

Ruj. Tuan: Ruj. Kami: SKT.500-660516045378/13/(03) Tarikh: 20 MAC 2013. Tuan Pengarah Pelajaran Negeri Melaka, Jabatan Pelajaran Negeri Melaka, Melaka. (U.P: Unit Perkhidmatan) Tuan, PERMOHONAN KELUAR NEGARA BAGI PUAN FAUZIAHWATI BT. MAHAT (GURU DG 41) Merujuk perkara di atas dengan hormatnya dimaklumkan bahawa bersama-sama ini disertakan 1 set Borang permohonan berkenaan. 2. Sehubungan dengan itu saya menyokong permohonan beliau.

Sekian. Terima kasih. MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(MOHAMMAD BIN HJ. JAAFAR. BKT) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Terentang, Jasin, Melaka.