Tatabahasa : Apitan meN-...-kan dan meN-...

-i Nota

Imbuhan meN-. ii. Melakukan sesuatu (contoh: membersihkan. ii. Maknanya: i. menderhakai mengkhianati) Menjadikan sesuatu keadaan (contoh: mengotori. mengemaskan.. Menunjukkan makna menjadi (contoh: menghitami). menganugerahi) Melalui/mengalami (Contoh: menembusi.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. v. membenarkan.. iii. Memberikan sesuatu (contoh: menghadiahi. iii... merelakan) . mengharungi) Melakukan sesuatu perbuatan (contoh: menzalimi. Maknanya: i. membaiki) Imbuhan meN-. mencarikan) Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar (contoh: mengagungkan. mengirimi. iv. menyelenggarakan) Melakukan sesuatu untuk orang lain (contoh: membelikan.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif.

Tatabahasa : Apitan meN-.-kan dan meN-..-i Latihan ....

.

.

A 6. Betulkan kesalahan tersebut. 2...-kan dan meN-. Baginda mengurniakan pembesar itu bintang kebesaran. 4. Bapa menghadiahkan Ahmad sebuah basikal. 5. 1.. Hakim menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. 3. Dia memberikan saya sepasang baju.-i Lembaran Kerja Ayat-ayat di bawah ini mempunyai kesalahan tatabahasa. Ibu mengambilkan segelas air untuk nenek.Tatabahasa : Apitan meN-. Jawapan Latihan 1.. D .

9. D A D 10. 2. 5. Maknanya: i. Ibu mengambilkan nenek segelas air. D A C C 7. Menunjukkan makna menjadi contoh: menghitami . 5. Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. Baginda mengurniai pembesar itu bintang kebesaran.. Bapa menghadiahi Ahmad sebuah basikal.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif. B Jawapan Tugasan 1.. 4. Imbuhan meN-. 4.2. Dia memberi saya sepasang baju. 8. 3. 3.

. iii. mencarikan Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar contoh: mengagungkan. membenarkan.. iv. Maknanya: i. mengharungi Melakukan sesuatu perbuatan contoh: menzalimi. Melakukan sesuatu contoh: membersihkan. menyelenggarakan Melakukan sesuatu untuk orang lain contoh: membelikan. ii. mengemaskan. v. Memberikan sesuatu contoh: menghadiahi.ii. menderhakai mengkhianati Menjadikan sesuatu keadaan contoh: mengotori. iii. merelakan . menganugerahi Melalui/mengalami Contoh: menembusi. membaiki Imbuhan meN-.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. mengirimi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.