Tatabahasa : Apitan meN-...-kan dan meN-...

-i Nota

Maknanya: i.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif. mengirimi. membenarkan.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif.. membaiki) Imbuhan meN-. menderhakai mengkhianati) Menjadikan sesuatu keadaan (contoh: mengotori.. mengemaskan. ii...Imbuhan meN-. mengharungi) Melakukan sesuatu perbuatan (contoh: menzalimi. Memberikan sesuatu (contoh: menghadiahi. menganugerahi) Melalui/mengalami (Contoh: menembusi. merelakan) . Menunjukkan makna menjadi (contoh: menghitami). Maknanya: i. menyelenggarakan) Melakukan sesuatu untuk orang lain (contoh: membelikan. ii. Melakukan sesuatu (contoh: membersihkan. iv. iii. iii. v. mencarikan) Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar (contoh: mengagungkan.

...-i Latihan ..Tatabahasa : Apitan meN-.-kan dan meN-.

.

.

Dia memberikan saya sepasang baju.-i Lembaran Kerja Ayat-ayat di bawah ini mempunyai kesalahan tatabahasa. Bapa menghadiahkan Ahmad sebuah basikal. 4. D . Hakim menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. 2. Baginda mengurniakan pembesar itu bintang kebesaran. Betulkan kesalahan tersebut. 1.Tatabahasa : Apitan meN-.. A 6.. Jawapan Latihan 1. 3. Ibu mengambilkan segelas air untuk nenek. 5...-kan dan meN-.

5. Bapa menghadiahi Ahmad sebuah basikal. 9.2. Imbuhan meN-. D A C C 7. 8. 4. Dia memberi saya sepasang baju. B Jawapan Tugasan 1. 2.. 5.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif.. Baginda mengurniai pembesar itu bintang kebesaran. 3. Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. 4. Menunjukkan makna menjadi contoh: menghitami . Maknanya: i. Ibu mengambilkan nenek segelas air. D A D 10. 3.

menderhakai mengkhianati Menjadikan sesuatu keadaan contoh: mengotori. mengharungi Melakukan sesuatu perbuatan contoh: menzalimi. merelakan . mengirimi. menyelenggarakan Melakukan sesuatu untuk orang lain contoh: membelikan. Memberikan sesuatu contoh: menghadiahi. iii.ii.. iii.. mencarikan Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar contoh: mengagungkan. Melakukan sesuatu contoh: membersihkan.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. membenarkan. iv. mengemaskan. ii. v. Maknanya: i. menganugerahi Melalui/mengalami Contoh: menembusi. membaiki Imbuhan meN-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful