Tatabahasa : Apitan meN-...-kan dan meN-...

-i Nota

menyelenggarakan) Melakukan sesuatu untuk orang lain (contoh: membelikan.. mengharungi) Melakukan sesuatu perbuatan (contoh: menzalimi. Maknanya: i. membaiki) Imbuhan meN-. Maknanya: i. v.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. menderhakai mengkhianati) Menjadikan sesuatu keadaan (contoh: mengotori. mengirimi. mencarikan) Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar (contoh: mengagungkan. iii. ii... membenarkan. merelakan) .-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif. ii. mengemaskan. Menunjukkan makna menjadi (contoh: menghitami).. Melakukan sesuatu (contoh: membersihkan. Memberikan sesuatu (contoh: menghadiahi. iv. menganugerahi) Melalui/mengalami (Contoh: menembusi. iii.Imbuhan meN-.

-kan dan meN-...-i Latihan ..Tatabahasa : Apitan meN-..

.

.

Bapa menghadiahkan Ahmad sebuah basikal. Betulkan kesalahan tersebut.-i Lembaran Kerja Ayat-ayat di bawah ini mempunyai kesalahan tatabahasa. Ibu mengambilkan segelas air untuk nenek. 2.-kan dan meN-. D .. 5. Jawapan Latihan 1. A 6. 1. Hakim menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. Baginda mengurniakan pembesar itu bintang kebesaran. 4.. 3. Dia memberikan saya sepasang baju..Tatabahasa : Apitan meN-..

.. Maknanya: i. 3. 5. D A C C 7. Ibu mengambilkan nenek segelas air. Imbuhan meN-. 9. 8. 4. Baginda mengurniai pembesar itu bintang kebesaran. Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. D A D 10.2. B Jawapan Tugasan 1. 5. 4. Menunjukkan makna menjadi contoh: menghitami .-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif. Bapa menghadiahi Ahmad sebuah basikal. 2. Dia memberi saya sepasang baju. 3.

ii. mengirimi. mencarikan Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar contoh: mengagungkan. menderhakai mengkhianati Menjadikan sesuatu keadaan contoh: mengotori. iii. Melakukan sesuatu contoh: membersihkan. mengemaskan.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif.. Memberikan sesuatu contoh: menghadiahi. membenarkan. iii. v. menyelenggarakan Melakukan sesuatu untuk orang lain contoh: membelikan. menganugerahi Melalui/mengalami Contoh: menembusi. membaiki Imbuhan meN-. merelakan . Maknanya: i. ii. iv.. mengharungi Melakukan sesuatu perbuatan contoh: menzalimi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.