Tatabahasa : Apitan meN-...-kan dan meN-...

-i Nota

Imbuhan meN-... ii. v. membaiki) Imbuhan meN-. iv. iii. menyelenggarakan) Melakukan sesuatu untuk orang lain (contoh: membelikan. menganugerahi) Melalui/mengalami (Contoh: menembusi. Maknanya: i. mengirimi. iii. mencarikan) Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar (contoh: mengagungkan. menderhakai mengkhianati) Menjadikan sesuatu keadaan (contoh: mengotori. merelakan) . Menunjukkan makna menjadi (contoh: menghitami).. membenarkan. Melakukan sesuatu (contoh: membersihkan.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. ii. mengemaskan.. Memberikan sesuatu (contoh: menghadiahi. mengharungi) Melakukan sesuatu perbuatan (contoh: menzalimi. Maknanya: i.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif.

.Tatabahasa : Apitan meN-..-kan dan meN-.-i Latihan ...

.

.

-kan dan meN-. A 6.. Betulkan kesalahan tersebut. Dia memberikan saya sepasang baju. 2.Tatabahasa : Apitan meN-. D . Bapa menghadiahkan Ahmad sebuah basikal. Hakim menjatuhi hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu.. 3. Baginda mengurniakan pembesar itu bintang kebesaran. 5. 1. 4. Ibu mengambilkan segelas air untuk nenek.-i Lembaran Kerja Ayat-ayat di bawah ini mempunyai kesalahan tatabahasa.. Jawapan Latihan 1..

Dia memberi saya sepasang baju.-i Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif.2. Maknanya: i. 4.. Baginda mengurniai pembesar itu bintang kebesaran. 8. Bapa menghadiahi Ahmad sebuah basikal. 4. 9. 5. D A C C 7.. Hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada penjahat itu. Ibu mengambilkan nenek segelas air. 3. B Jawapan Tugasan 1. 2. 3. 5. D A D 10. Menunjukkan makna menjadi contoh: menghitami . Imbuhan meN-.

. membaiki Imbuhan meN-. v. merelakan . ii. iii. iv. Maknanya: i. menyelenggarakan Melakukan sesuatu untuk orang lain contoh: membelikan. mencarikan Menganggap sesuatu sebagaimana kata dasar contoh: mengagungkan. membenarkan.ii. Melakukan sesuatu contoh: membersihkan. mengemaskan. menderhakai mengkhianati Menjadikan sesuatu keadaan contoh: mengotori. mengharungi Melakukan sesuatu perbuatan contoh: menzalimi. Memberikan sesuatu contoh: menghadiahi.. mengirimi. menganugerahi Melalui/mengalami Contoh: menembusi.-kan Penggunaan: Untuk membentuk kata kerja transitif. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful