Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN MINYAK ATSIRI

Hari/Tanggal : 4 November 2012 Mata kuliah : Farmakognosi 1 Semester : I Waktu : 90 menit Dosen : Benbasyar Eliyanoor, S. Farm, Apt Nama : NIM: Kelas : TTD :

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara menulis A, B, C, D, atau E, pada bagian kiri soal! D ( 1 Dalam farmakope Indonesia, minyak atsiri dikenal dengan istilah : ) A. Olea pingua D. Volatile oils B. Olea volatilia E. Semua benar C. Essential oil ) 3 Umumnya minyak atsiri tanaman famili labiatae terdapat pada... A. Sel parenkim B. Saluran minyak C. Rambut kelenjar D. Semua jarigan E. Kulit buah ) 8 Minyak atsiri pada tanaman terdapat pada ... A. Rambut kelenjar B. Sel-sel parenkim ) 9 Oleum citri diperoleh dengan cara... A. Penyulingan B. Pemerasan

(A

(E

C. Saluran minyak D. Rongga-rongga skizogen dan lisigen E. Semua benar D. Enflurage E. Perendaman

(D (A

C. Penyarian

10 ) Adanya logam dalam minyak atsiri dapat dipisahkan dengan cara... A. Penambahan zat kimia yang membentuk kompleks, misalnya asam tartrat dan asam sitrat. B. Penambahan Natrium sulfat eksikatus C. Penambahan Natrium karbonat D. Penambahan Natrium hidroksida E. Penambahan Asam Klorida 11 ) Oleum cajuputi berasal dari tanaman... A. Foeniculum vulgare B. Pimpinella anisum C. Melaleuca leucadendra

(A

D. Myristicae fragrans E. Eugenia caryophyllata

(D

) Minyak gandapura termasuk golongan minyak atsiri 12 A. Aldehida C. Alkohol B. Ester D. Fenol

E. Oksida

(B (D

) Oleum caryophylli mengandung eugenol sehingga dapat digunakan sebagai 13 A. Obat diare B. Obat sakit perut C. obat sakit kepala D. Obat sakit gigi E. Semua benar 14 ) Kandungan zat berkhasiat dari Oleum Cajuputi adalah A. Thymol C. Citronelal B. Anetol D. Eucalyptol E. Sineol 15 ) Minyak atsiri yang bercampur dengan resin disebut A. Rosin B. Gom resin C. Resin atsiri D. Oleoresin II. PILIHLAH A. Jika (1), (2), dan (3) yang betul B. Jika (1) dan (3) betul C. Jika (2) dan (4) betul D. Jika (4) saja yang betul E. Jika semuanya betul E. Semua salah

(A

) Nama lain dari minyak atsiri adalah: 1. Minyak menguap 2. Olea Volatilia 3. Minyak etheris 4. Olea Pingua ) Minyak atsiri dapat diperoleh dari tanaman dengan cara : 1. Penyulingan 2. Pengeprresan 3. Penyarian 4. Enflurage ) Minyak atsiri fenol terdapat pada simplisia di bawah ini : 1. Oleum Caryophylli 2. Oleum Rosae 3. Oleum Thymi 4. Oleum Anisi ) Pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan memiliki kelemahan : 1. Tidak baik terhadap beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air 2. Fraksi ester akan terhidrolisa karena adanya air dan panas 3. Komponen minyak yang larut dalam air tidak dapat tersuling 4. Komponen minyak yang bertitik didih rendah yang menentukan bau wangi tidak tersuling ) Yang termasuk minyak atsiri aldehid yaitu : 1. Oleum cinamomi 2. Oleum eucalypti 3. Oleum citri 4. Oleum cajuputi ) Pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan dipengaruhi oleh : 1. Besarnya tekanan uap yang digunakan 2. Bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak 3. Kecepatan keluarnya minyak atsiri dari simplisia 4. Pelarut yamg digunakan ) Minyak lemak yang berasal dari hewan yaitu : 1. Oleum Cacao 2. Oleum Cocos 3. Oleum Arachidis 4. Oleum Iecoris Aselli ) Minyak lemak yang berbentuk padat yaitu : 1. Oleum Sesami 2. Oleum Olivae 3. Oleum Ricini 4. Oleum Cacao ) Pada umumnya komponen kimia dalam minyak atsiri digolongkan menjadi: 1. Hidrokarbon jenuh 2. Hidrokarbon terpen 3. Hidrokarbon tak jenuh 4. Hidrokarbon teroksigenasi

) Sifat sifat dari minyak atsiri yaitu: 1. Tersusun oleh bermacam-macam komponen senyawa 2. Memiliki bau khas sesuai dengan bau tanaman penghasilnya 3. Mudah menguap pada suhu kamar 4. Tidak bisa disabunkan dengan alkali ) Pemisahan fraksi terpen dari minyak atsiri bertujuan untuk: 1. Memperbesar kelarutan minyak dalam etanol 2. Memperbesar daya tahan minyak terhadap kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidasi 3. Memperbesar kadar persenyawaan golongan hidrokarbon yang teroksigenasi yang berbau lebih wangi 4. Memperbesar kelarutan minyak dalam pelarut organik ) Pemurnian minyak atsiri dapat dilakukan dengan cara : 1. Penyulingan kembali 2. Penghabluran bertingkat 3. Penyulingan bertingkat 4. Menghilangkan komponen dengan reaksi kimia

) Identifikasi kemurnian minyak atsiri dapat dilakukan dengan menghitung : 1. Bilangan penyabunan 2. Bilangan asam 3. Bilangan iodium 4. Bilangan basa ) Biosintesis terpen dalam tanaman terjadi melalui dua tahap. Proses tahap pertama meliputi: 1. Sintesis dari isopentenil difosfat 2. Isomerisasi isopentenil difosfat menjadi dimetilalil difosfat 3. Kondensasi menjadi geranil difosfat 4. Siklisasi prenil difosfat ) Proses pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan dapat dilakukan dengan cara : 1. Simple distillation 2. Steam distillation 3. Vacuum distillation 4. Hydraulic expressing

IV. ESSAY 1. Jelaskan cara mendapatkan minyak atsiri! (10) 2. Sebutkan sifat-sifat dari minyak atsiri! (10) 3. Sebutkan nama tanaman asal dan kegunaan dari simplisia berikut : (20) a. Oleum Cacao f. Oleum Ricini b. Oleum Iecoris aselli g. Oleum cajuputi c. Oleum cinnamomi h. Oleum lavender d. Oleum Citri i. Oleum rosae e. Oleum Sesami j. Oleum cocos 4. Sebutkan masing-masing 2 komponen penyusun minyak atsiri dari golongan hidrokarbon, alkohol, aldehida, fenol, keton, ester, eter fenol, dan oksida! (10) SELAMAT MENGERJAKAN!!

Anda mungkin juga menyukai