Anda di halaman 1dari 2

bace soalan spot je la... JSU yg aku dpt kan.. pjm 3110 IPTB- PENANG struktur 1.

pertumbuhan dan perkembangan jeris 2.konsep kesepaduan,gabungjalin,integrasi PJ 3.pentaksiran amali ( UKJK ) 4.teknik,kaedah,strategi esei 1. kriteria pemilihan PJ 2. hubungkait FPK dan PJ 3.RPH DR IPTAR. SARAWAK struktur 1. kepentingan PJ 2. huraian & tapsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 3. strategi, teknik & kaedah p&p PJ 4. pentaksiran PJ ( amali ) esei 1. konsep, teori & falsafah pemb.kurikulum 2. kriteria pemilihan aktiviti pend.jasmani 3. persediaan pengajaran & pembelajaran PJ (RPH la agaknya) Objektif -Kurikulum PJ (dulu dan sekarang) - Sejarah perkembangan PJ - Konsep dan kepentingan PJ - Perkaitan FPK dan PJ - Konsep kesepaduan, pengabungjalinan dlm PJ (contoh) - Tunjang PJ : kemahiran, kesukanan, kecergasan - Kriteria pemilihan PJ : infrastruktur& tenaga pengajar, perkembangan murid, peralatan dan kemudahan , persekitaran budaya dan tempat, keselamatan - Perbezaan rncgn mingguan, tahunan dan RPH - Persediaan mengajar - Strategi, kaedah dan teknik pengajaran : MOLSTEN

- Mikroteaching - Penetapan objektif dalam RPH : psikomotor, afektif, kognitif - Ansur maju Struktur & Esei: - Perkembangan emosi, sosial &intelek : berinteraksi, pupuk sifat kerjasama, boleh menyatakan idea menyelesaikan masalah, sumbangan idea dll - 3 ciri2 perkembangan dan pertumbuhan fizikal kanak2 Tahap keupayaan Rancang akt yg sesuai ikt perkembangan pelajar - Kesepaduan, penggabungjalinan, integrasi : konsep - Bateri ujian : cara menilai ujian - Kegunaan, kebaikan kontruktivisme (penggunaan kontruktivisme dlm PJ) - Rancang RPH - Pertumbuhan & perkembangan (maksud istilah, perbezaan, ciri-ciri, kepentingan, kaitan dalam p&p) - Penyerapan, kesepaduan, penggabungjalinan,dll (pengetahuan umum) - Kriteria pemilihan aktiviti PJ ( tenaga pengajar, infrastruktur, dll) - Spesifikasi ujian (SEGAK, UKJK,..) - RPH (esei)- Objektif, matlamat, kepentingan PJ