Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

5.1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.3.2.1. laporan dan lain-lain) 1. 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 .1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.3.4. 2. 2 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 . 4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat.3. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2. 5 Pelaporan (3 markah) 1.2.3 Ada laporan/dokumen 2.3 Ada pelan tindakan 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.1.

2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .3 Jadual kedatangan murid 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.4.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2.4. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2. 5 Program Keselamatan.5.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.1 Ada jawatankuasa 2.3.4 Ada laporan/dokumen 2.4.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.3.3.2.2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.4.2.

3 Menyertai Program 3K 2.2.1.1.6.5.1 Ada papan tanda 2.3 Pengurusan stor 3.6.5 0.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 .1 Kebersihan kantin 3. 3.1.4 Ada dokumentasi 3.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.1. 6 2.5.5 0.1.5 0.6.5 0.1.5 0.4 Ada dokumentasi 2.6.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1. 1 3.4 Pelupusan sisa makanan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.

7 Tempat membuang tuala wanita 3.3.5 0.5 0.4.3.2.5 0. 2 3.5 3.5 0.2.2. pengelap tangan dan lain-lain) 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 0.5 0.5 0.4 Bilik-bilik lain 0.2.1 Kebersihan 3.3.3.5 0.2 Jadual tugasan berkala 0.2.5 Bilik Khas (4 markah) 3.2 Berfungsi 3.4.4 Penjagaan kebersihan (sabun.5 0.3 Pusat Sumber 3.6 Tong sampah 3.5 0. 4 .1 Bersih.2.2 Makmal dan bengkel 3.5 Bilik Darjah (2 markah) 3.3.1 Pejabat dan bilik guru 3.2.8 Jadual penyelenggaraan 3.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0.5 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2. 3 3.

3 Tidak berbahaya 4.2.1.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 . 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.1.2.5.5 0.5 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5 0. 5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.2.4.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5 0.5.5.3 Hiasan luaran dan dalaman 3. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.4 Kreativiti dan inovasi 0.3.1.2 Menggunakan karung plastik sampah 3. 4.4.

4.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5. 3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.1.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4.2.3.1 Kreativiti dan inovasi 4. 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.3.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) . 3 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. 4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.

4. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1 Kuiz Kesihatan 1 .5.3 10 atau lebih 1 1 1 6.2.3.1 1 – 4 6.4.2 5 – 9 6. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2 5 – 9 6.1.3.1 1 – 4 6.2 2 atau lebih 1 1 6.1.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 1 6.1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.3 10 atau lebih 1 1 1 6. 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6. 6. 5 5.1.2.2. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.4 5.

5 0. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.4 Diselenggarakan dengan baik 7. 7.5 0.5 0.5 0. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1 Bersih 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.1.2.1 Bersih 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.3 Ada rekod 7.3.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.5 .2 Lengkap 7.4.3.6.3.5 0.5 0.3.1.4 Buku daftar 7.2.2. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1.5 0.2.5 0.1.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.

..9% = Anugerah Perak 50% – 69. kaedah c. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.9% = Anugerah Gangsa 100 a. .. : …………………………………………………. Pejabat Kesihatan Daerah. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.. : …………………………………………………. : ………………………………………………….JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful