Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.3.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.3 Ada pelan tindakan 1.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.1.5.3.3.1.3 Ada laporan/dokumen 2. 2.1 Mempamerkan polisi 1. 2 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1. 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat.3.1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 .2. laporan dan lain-lain) 1.4.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 .2. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1. 5 Pelaporan (3 markah) 1.

2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4 Ada laporan/dokumen 2.4.3. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.4.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .3.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.4.4.3 Jadual kedatangan murid 2. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.2.2. 5 Program Keselamatan.3. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.2.5.5.1 Ada jawatankuasa 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.

6.6.1.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 0.5.5 0.6.1.5 0.3 Menyertai Program 3K 2. 3.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Pengurusan stor 3. 6 2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.4 Ada dokumentasi 2.1 Kebersihan kantin 3.1.5.4 Ada dokumentasi 3.1.5 0.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 .5 0. 1 3.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.1.2.6.5 0.1 Ada papan tanda 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.1.1.

3 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Berfungsi 3.5 3.2 Makmal dan bengkel 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 0.2.4.8 Jadual penyelenggaraan 3.5 0.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0.2.5 0.5 0.5 0.4 Bilik-bilik lain 0.1 Bersih.2.5 0.5 0.2.3.4.3.2.5 0.2.3.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.3 Pusat Sumber 3.2 Jadual tugasan berkala 0.6 Tong sampah 3.5 0.5 Bilik Khas (4 markah) 3.2. 2 3.3.3.2.5 0. 4 .5 Bilik Darjah (2 markah) 3.1 Kebersihan 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.

4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.5 0.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.4.4 Kreativiti dan inovasi 0. 5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3. 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4. 4.5 0.5.5 0.1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.5.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.5.2.3 Tidak berbahaya 4.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3.1.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 .5 0.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2.2.5.4.1.

2.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.4.2. 3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1.1.4. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) .1 Kreativiti dan inovasi 4.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5. 4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4.3. 5.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3. 3 4.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.

1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.2.2 2 atau lebih 1 1 6.3.4 5.2 5 – 9 6.1.4.1 1 6.4.1.3 10 atau lebih 1 1 1 6.1 1 – 4 6. 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 1 – 4 6. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.2. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1.5. 5 5.2. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2 5 – 9 6.3. 6.1 Kuiz Kesihatan 1 .3 10 atau lebih 1 1 1 6.

2.3 Ada rekod 7.5 0.5 0.2 Lengkap 7. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.1. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.1 Bersih 7.4 Diselenggarakan dengan baik 7.3.5 0.1.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.2.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 .4. 7.5 0.3.5 0.1. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.6.1.5 0.3.4 Buku daftar 7.1 Bersih 7.2.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.3.2.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.

9% = Anugerah Perak 50% – 69. Pejabat Kesihatan Daerah... Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. kaedah c. : …………………………………………………. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. : …………………………………………………. : ………………………………………………….9% = Anugerah Gangsa 100 a. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.. .4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful