Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

1.1.3.3.1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 .3. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 .2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.5.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.3 Ada laporan/dokumen 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.4. 2. laporan dan lain-lain) 1. 5 Pelaporan (3 markah) 1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.2.1 Mempamerkan polisi 1. 2 2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat. 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2. 4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.3 Ada pelan tindakan 1.2.1.1.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.

4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4 Ada laporan/dokumen 2.3.3.5.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .3 Jadual kedatangan murid 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.4.5.4.2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.2. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2. 5 Program Keselamatan.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.2.3.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.4.1 Ada jawatankuasa 2. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.

7 Kemudahan membasuh tangan 3.6.1.3 Pengurusan stor 3.4 Ada dokumentasi 2.5.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.1.6. 6 2.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.6.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 0.5 0.5 .5.5 0.1 Ada papan tanda 2.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.4 Pelupusan sisa makanan 3.5 0.5 0.1.3 Menyertai Program 3K 2.6.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.1. 1 3.1. 3.4 Ada dokumentasi 3.5 0.1 Kebersihan kantin 3.1.2.

5 0.2.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.3.5 0.3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 0.5 0.2 Jadual tugasan berkala 0.5 0.5 0.5 3.2.4 Bilik-bilik lain 0.2.1 Bersih.5 Bilik Darjah (2 markah) 3.2.5 0.4. 4 .3 Pusat Sumber 3.5 0.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0.3.2. dan susun atur perabot yang kemas 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.3.2 Berfungsi 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5 0.1 Kebersihan 3. 2 3.2.5 0. 3 3.5 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.4.2.5 Bilik Khas (4 markah) 3.2 Makmal dan bengkel 3.3.6 Tong sampah 3.

5. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.4.2.3 Tidak berbahaya 4.2.2.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 .5.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.5.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Menggunakan karung plastik sampah 3. 5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.5 0.4.5 0.3.5 0.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5 0.5 0.5.4 Kreativiti dan inovasi 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1. 4. 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.2.

3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.1. 4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4. 3 4. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.2.4.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3.4.1 Kreativiti dan inovasi 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) .4.2. 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5.1.

1 1 6.2 5 – 9 6.5.2.1 1 – 4 6. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.3.2 5 – 9 6.3 10 atau lebih 1 1 1 6. 6. 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.2. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.1 Kuiz Kesihatan 1 .2 2 atau lebih 1 1 6.1 1 – 4 6.2. 5 5. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.4.1.3.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1.4.4 5.3 10 atau lebih 1 1 1 6.

3.3.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.6.4.2.3 Ada rekod 7.5 0.5 0.2 Lengkap 7.1. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.5 .5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1.3.1.2.2 Ada katil/tempat rehat 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.1 Berada di tempat yang strategik 7. 7.5 0.1 Bersih 7.2.4 Diselenggarakan dengan baik 7.3. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1.5 0.5 0.2.5 0. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.1 Bersih 7.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.4 Buku daftar 7.5 0.5 0.

. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.. Pejabat Kesihatan Daerah.JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : ………………………………………………….. : …………………………………………………. kaedah c. : ………………………………………………….9% = Anugerah Perak 50% – 69. : …………………………………………………...4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.9% = Anugerah Gangsa 100 a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful