Contoh Borang Penilaian

Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

5.2.3.3 Ada laporan/dokumen 2.1 Mempamerkan polisi 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3 Ada pelan tindakan 1. 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat. 2 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 .1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 . 4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1. 5 Pelaporan (3 markah) 1.3.1. 2.1.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.4.3.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.2.1.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1. laporan dan lain-lain) 1.3.

3.5.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.2. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.2. 5 Program Keselamatan.4.1 Ada jawatankuasa 2. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5.3 Jadual kedatangan murid 2.2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.4.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4.

5 0.1.6.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3. 6 2.5 0.1 Ada papan tanda 2.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5.5 .1.1.4 Ada dokumentasi 2.1 Kebersihan kantin 3.3 Menyertai Program 3K 2.1.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.1.5 0.1.3 Pengurusan stor 3.5 0.5.1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.6.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.4 Ada dokumentasi 3. 3.1. 1 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.6.6.

7 Tempat membuang tuala wanita 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.2.3 Pusat Sumber 3. 4 .5 0.2.2 Jadual tugasan berkala 0.3.5 0.5 0. 3 3.3.5 0.2 Berfungsi 3.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0.5 0.4.4 Bilik-bilik lain 0.5 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.5 3.2.1 Bersih.4.5 0.2.5 Bilik Khas (4 markah) 3.2.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.8 Jadual penyelenggaraan 3.5 Bilik Darjah (2 markah) 3.1 Kebersihan 3.3.2.5 0.2.3.2 Makmal dan bengkel 3.3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3. 2 3.2. pengelap tangan dan lain-lain) 3.6 Tong sampah 3.5 0.5 0.

5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.5.5.2.2. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1.3 Tidak berbahaya 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5 0.4.5.2.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.1.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5.4 Kreativiti dan inovasi 0.2.4.5 0.5 0.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 . 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.5 0.5 0. 4.

1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. 3 4. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) .1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4.4.2. 4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.2. 3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.3.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5.3.4. 5. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1.1 Kreativiti dan inovasi 4.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.1. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.

1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.4.1 1 – 4 6.2 5 – 9 6.2.2 2 atau lebih 1 1 6. 6.3.3 10 atau lebih 1 1 1 6.4. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.1.1.3 10 atau lebih 1 1 1 6.1 1 – 4 6. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1 Kuiz Kesihatan 1 . 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3.4 5.2 5 – 9 6.5.2.2. 5 5.1 1 6.

2 Lengkap 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.5 0.5 0.2.3.3 Ada rekod 7.4 Buku daftar 7.6.5 0.5 .4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0.1.2.1.3.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3.5 0.2.1 Berada di tempat yang strategik 7.1 Bersih 7.5 0. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.1 Bersih 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7. 7.1.5 0.4.3.5 0.2.1.5 0.

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. .9% = Anugerah Gangsa 100 a. Pejabat Kesihatan Daerah. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.9% = Anugerah Perak 50% – 69.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.. : …………………………………………………. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.. : …………………………………………………...JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. kaedah c. : ………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful