Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2. 5 Pelaporan (3 markah) 1.3.3. laporan dan lain-lain) 1.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.1.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 .1 Mempamerkan polisi 1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.2.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3 Ada laporan/dokumen 2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat.1.3.4.1. 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1. 4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1. 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 .1.5. 2 2.

2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.4.3.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2. 5 Program Keselamatan.2.1 Ada jawatankuasa 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.5. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.4.3.2.5.4 Ada laporan/dokumen 2. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .2.4. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Jadual kedatangan murid 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3.4.

4 Ada dokumentasi 2.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.4 Ada dokumentasi 3.1.6.1.1.3 Menyertai Program 3K 2.1.5 0.1.6. 1 3. 6 2.1.1.1 Kebersihan kantin 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5.5 0. 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 0.3 Pengurusan stor 3.2.6.5 .5 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.1.6.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5.1 Ada papan tanda 2.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.

2.2.4. 3 3.3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3. 2 3.3.5 0.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0.5 0.2.2.5 0.4.1 Kebersihan 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5 0.2 Berfungsi 3.2.3.8 Jadual penyelenggaraan 3.6 Tong sampah 3.5 0.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.3.5 Bilik Khas (4 markah) 3.5 Bilik Darjah (2 markah) 3.4 Bilik-bilik lain 0.2 Jadual tugasan berkala 0.2 Makmal dan bengkel 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2.2.5 0.3 Pusat Sumber 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3. 4 .3.1 Bersih.5 0.2.5 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 0.5 0.

5 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.5 0.2.4 Kreativiti dan inovasi 0.4.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3. 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.5.5.2.1.2. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.5.2.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 .3 Hiasan luaran dan dalaman 3.4. 4. 5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.3.1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1.5 0.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5.3 Tidak berbahaya 4.

4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.2.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.4. 5. 3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4. 3 4.1.3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.3.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.1. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) .4.1 Kreativiti dan inovasi 4.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5.

2.3.2 5 – 9 6. 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 Kuiz Kesihatan 1 .4 5.1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.3 10 atau lebih 1 1 1 6. 5 5.2.3 10 atau lebih 1 1 1 6.1. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6. 6.4.1.1 1 – 4 6.3.4.2 2 atau lebih 1 1 6.1. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1 1 – 4 6.5.1 1 6.2 5 – 9 6.

6. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.5 0.5 0.1.1.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.5 .3.5 0.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.2.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7. 7.3.4.2.3.4 Diselenggarakan dengan baik 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.1 Bersih 7.5 0.5 0.3.2.1 Berada di tempat yang strategik 7.1. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3 Ada rekod 7.5 0.1 Bersih 7.4 Buku daftar 7. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.2.2 Lengkap 7.5 0.5 0.5 0.1.

kaedah c.. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. . Pejabat Kesihatan Daerah..9% = Anugerah Perak 50% – 69.JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. : ………………………………………………….4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89..9% = Anugerah Gangsa 100 a. : …………………………………………………. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. : ………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful