Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING Aliran Seni Lukis 1.

Renaissance Tahun Tokoh dan Karya

Ciri-ciri

1300-1550 a. Leonardo da Vinci “Mona Lisa” b. Michael Angelo “The Statue of David”, “ Pieta” c. Giotto d. Lippi e. Botticelli f. Raphael a. Zaman kelahiran semula, cahaya kegemilangan. b. Figura sebagai pemusatan tumpuan karya. c. Naruralisme, realistik(sebenar) d. Produk seni mempunyai catan, ukiran/arca pada batu marmar e. Idea daripada kitab-kitab, gereja f. Melukis dalam studio

2. Impresionisme Tahun Tokoh dan Karya

1870-1855 Pelukis Barat a. Vincent Van Gogh “Starry Night” b. Edouart Manet „The Bar at the Folies-Bergere‟ (1882) c. Camille Pissaro „Place du Theatre Francais‟(1895) d. Pierre Auguste Renoir „Umbrella‟ (1881) e. Claude Monet- Impression sunrise/ waterloo bridge london f. George Seurat- Bathers Pelukis Tempatan a. Abdullah Ariff “Bumi Bahagia” b. Lai Foong Moi “Waktu Pagi di Kampung” c. Tay Hooi Keat “Jalan Pinang” a. Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat b. Warna tidak dicampur dengan warna hitam atau warna putih dan terus dipalit pada kanvas c. Warna bertindih-tindih d. Mengutamakan kesan suasana atmosfera e. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi, petang dan malam f. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme g. Palitan warna yang spontan h. Kerja melukis dilalukan di luar studio i. Melukis dianggap sebagai aktiviti rekreasi

Ciri-ciri

Willem De Rooning “Women I” b. Pablo Picasso “Three Musicians”. Melibatkan emosi dan perasaan dan perluahan. Kesan berus yang kasar g. “The Portuguese” Pelukis Tempatan a. ekspresi yang bebas 4. Chia Yu Chian “Jalan di Kota” a. Cuba menyelesaikan masalah 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi d. Dzulkifli Buyong “Kelambu” b. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam d. Ismail ustam “Kelahiran” a. Warna yang bertenaga g. Andre Derain “London Bridge” Pelukis Tempatan a. “Les Demoiselles d‟Avignon” b. Kadangkala tiada imej yang jelas dan bersifat organik f. Menolak peniruan dan tradisi catan yang mementingkan objek realiti b. Penggunaan warna yang terang dan dramatik bagi menyampaikan mesej e. Kiubisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri 1907-1920 Pelukis Barat a. Melukis secara spontan. Menganggap seni sebagai satu konsep ke arah penciptaan c. Marcel Duchamp c. George Braque “Man with Guitar‟. Seni adalah manifestasi/menekankan perasaan/emosi pelukis c. Henri Matisse “ Red Room”(Harmony in Red) c. mengikut naluri perasaan atau ekspresi dengan tenaga yang dating dari dalam .Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING 3. Penggunaan bentuk-bentuk / satah geometri supaya dapat dipandang dari pelbagai sudut e. Menolak ciri-ciri klasik b. Ekspresionisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri Pelukis Barat a. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lut sinar f.

Imej bawah sedar dan alam khayalan c. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan  Ekspressionisme Abstrak . Ali Rahamad “Mimpi di Pengembaraan” b. Joan Miro “Painting” c. “Soft Construction with Boiled:Premonition of War” b. dan tidak logik d. Warna-warna gelap menimbulkan kesan misteri e. Surealisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri 1924-1950 Pelukis Barat a. Tumpuan kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis b. Jackson Pollock “Number One” Pelukis Tempatan a.Banyak menggunakan symbol untuk menyampaikan mesej.Mengutamakan unsure warna. imej abstrak. Abdul Latiff Mohidin “Pemandangan III” . sunyi.Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING 5. Salvador Dali “The Persistance of Memory”. Yeo Jin Leng “Trengan” c. Zulkifli Mohd.Dahalan “Jalan Raya” a. Menyeramkan. Franz Kline “Untitled 1950” b. dan hilang sifat realistik. . Syed Ahmad Jamal “Harapan” b. Pelukis Barat a. dan garisan serta menggunakan pelbagai teknik dan media. bentuk. Max Ernst “Vox Angelica” Pelukis Tempatan a.

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING http://books.google.my/books?id=RGWuuUZpNW0C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=waktu+pagi+di+ kampung+Lai+foong+Moi&source=bl&ots=sjMpHgEqY9&sig=siayArpLFH5ZGZ0VS5zjhtAW5D4&hl=en &sa=X&ei=DwWGUfeMI8WtrAeoqYHADg&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=waktu%20pagi%20di %20kampung%20Lai%20foong%20Moi&f=false .com.