Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING Aliran Seni Lukis 1.

Renaissance Tahun Tokoh dan Karya

Ciri-ciri

1300-1550 a. Leonardo da Vinci “Mona Lisa” b. Michael Angelo “The Statue of David”, “ Pieta” c. Giotto d. Lippi e. Botticelli f. Raphael a. Zaman kelahiran semula, cahaya kegemilangan. b. Figura sebagai pemusatan tumpuan karya. c. Naruralisme, realistik(sebenar) d. Produk seni mempunyai catan, ukiran/arca pada batu marmar e. Idea daripada kitab-kitab, gereja f. Melukis dalam studio

2. Impresionisme Tahun Tokoh dan Karya

1870-1855 Pelukis Barat a. Vincent Van Gogh “Starry Night” b. Edouart Manet „The Bar at the Folies-Bergere‟ (1882) c. Camille Pissaro „Place du Theatre Francais‟(1895) d. Pierre Auguste Renoir „Umbrella‟ (1881) e. Claude Monet- Impression sunrise/ waterloo bridge london f. George Seurat- Bathers Pelukis Tempatan a. Abdullah Ariff “Bumi Bahagia” b. Lai Foong Moi “Waktu Pagi di Kampung” c. Tay Hooi Keat “Jalan Pinang” a. Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat b. Warna tidak dicampur dengan warna hitam atau warna putih dan terus dipalit pada kanvas c. Warna bertindih-tindih d. Mengutamakan kesan suasana atmosfera e. Mengutamakan suasana yang dilihat misalnya pagi, petang dan malam f. Aliran ini condong kepada aliran naturalisme g. Palitan warna yang spontan h. Kerja melukis dilalukan di luar studio i. Melukis dianggap sebagai aktiviti rekreasi

Ciri-ciri

Willem De Rooning “Women I” b. Menganggap seni sebagai satu konsep ke arah penciptaan c. Cuba menyelesaikan masalah 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi d. Ekspresionisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri Pelukis Barat a. Kesan berus yang kasar g. Penggunaan warna yang terang dan dramatik bagi menyampaikan mesej e. Menolak peniruan dan tradisi catan yang mementingkan objek realiti b. Andre Derain “London Bridge” Pelukis Tempatan a. George Braque “Man with Guitar‟. “Les Demoiselles d‟Avignon” b. Kadangkala tiada imej yang jelas dan bersifat organik f. Warna yang bertenaga g. ekspresi yang bebas 4. Kiubisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri 1907-1920 Pelukis Barat a. “The Portuguese” Pelukis Tempatan a. Seni adalah manifestasi/menekankan perasaan/emosi pelukis c. Marcel Duchamp c. Melibatkan emosi dan perasaan dan perluahan. Dzulkifli Buyong “Kelambu” b. Pablo Picasso “Three Musicians”. Seperti pecahan kaca dan menimbulkan kesan lut sinar f. Ismail ustam “Kelahiran” a. Menolak ciri-ciri klasik b. Melukis secara spontan. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam d.Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING 3. mengikut naluri perasaan atau ekspresi dengan tenaga yang dating dari dalam . Penggunaan bentuk-bentuk / satah geometri supaya dapat dipandang dari pelbagai sudut e. Chia Yu Chian “Jalan di Kota” a. Henri Matisse “ Red Room”(Harmony in Red) c.

imej abstrak. bentuk. Menyeramkan. dan tidak logik d. . Syed Ahmad Jamal “Harapan” b. Ali Rahamad “Mimpi di Pengembaraan” b. Yeo Jin Leng “Trengan” c. dan hilang sifat realistik. Jackson Pollock “Number One” Pelukis Tempatan a. Joan Miro “Painting” c. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan  Ekspressionisme Abstrak . Zulkifli Mohd. Tumpuan kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis b. Franz Kline “Untitled 1950” b. Max Ernst “Vox Angelica” Pelukis Tempatan a. “Soft Construction with Boiled:Premonition of War” b. Abdul Latiff Mohidin “Pemandangan III” .Dahalan “Jalan Raya” a. Pelukis Barat a. sunyi.Banyak menggunakan symbol untuk menyampaikan mesej.Mengutamakan unsure warna. Surealisme Tahun Tokoh dan Karya Ciri-ciri 1924-1950 Pelukis Barat a. Salvador Dali “The Persistance of Memory”. Imej bawah sedar dan alam khayalan c. dan garisan serta menggunakan pelbagai teknik dan media.Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING 5. Warna-warna gelap menimbulkan kesan misteri e.

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING .

com.google.my/books?id=RGWuuUZpNW0C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=waktu+pagi+di+ kampung+Lai+foong+Moi&source=bl&ots=sjMpHgEqY9&sig=siayArpLFH5ZGZ0VS5zjhtAW5D4&hl=en &sa=X&ei=DwWGUfeMI8WtrAeoqYHADg&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=waktu%20pagi%20di %20kampung%20Lai%20foong%20Moi&f=false .Pendidikan Seni Visual 2 PPISMP SEM 2 2013@CYNTHIA TING http://books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful