Anda di halaman 1dari 14

INVENTORI PERSONALITI SIDEK (IPS)

1. AGRESIF

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda seorang

individu yang agresif. Anda suka mengkritik orang lain.

Dalam kebanyakan hal, hati dan perasaan orang lain

bukanlah merupakan tumpuan anda, yang penting ialah

hajat dan matlamat anda tercapai.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan anda adalah seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. Dalam kebanyakan hal, anda selalunya menuntut hak

anda tetapi pada masa yang sama hati dan perasaan

orang lain anda jaga.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda adalah seorang yang pasif. Dalam kebanyakan hal, anda membenarkan orang lain memanipulasi diri dan perasaan anda.

2. ANALITIKAL

a) Skor tinggi (70-90%) menunjukkan anda adalah seorang

yang sensitif kepada persekitaran, suka menganalisis

orang lain, diri sendiri mahupun situasi. Anda suka

membuat pemerhatian, penyelidikan dan analisis.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri analitikal

anda adalah pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda adalah seorang

yang kurang atau tidak berminat dengan perkara-perkara

yang memerlukan anda membuat analisis. Anda adalah

individu yang praktikal.

3. AUTONOMI

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda suka akan

kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan serta

dapat mengawal dan menentukan aktiviti seharian.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri autonomi

anda pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) pula menunjukkan anda lebih suka

menerima arahan orang lain dan struktur sosial yang

memerlukan keakuran.

4. BERSANDAR

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda suka bergantung

kepada orang lain. Dalam membuat sesuatu keputusan,

anda selalunya mengharapkan pendapat dan nasihat

daripada orang lain terutama individu yang mempunyai

autoriti. Anda selalu meminta orang lain menunjukkan

arah yang harus anda tuju.

b) Skor sederhana (40-70%) menggambarkan tahap

pergantungan anda pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan yang anda adalah

individu yang suka berdikari. Dalam membuat sesuatu

keputusan dan melakukan sesuatu aktiviti, anda selalu-

nya tidak bergantung kepada orang lain.

5. EKSTROVERT

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang sosial. Anda suka berinteraksi dan dikelilingi oleh

orang ramai di samping berasa tidak selesa jika duduk

bersendirian.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan anda mempunyai

kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. Umumnya tahap

sosial anda adalah sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda adalah individu

yang kurang atau tidak sosial. Anda selalu mengelak

untuk berinteraksi dalam kumpulan besar dan lebih

selesa berada dalam kumpulan kecil. Anda lebih selesa

kepada suasana kerja bersendirian atau satu-sama-satu .

6. INTELEKTUAL

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda suka akan

aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual. Anda

berasa puas dengan aktiviti-aktiviti keilmuan tetapi tidak

puas dengan aktiviti yang berulang-ulang.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri intelektual

anda berada pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda tidak berasa

selesa dengan perkara-perkara yang bersifat teoritikal.

Anda lebih berminat dan selesa dengan kerja-kerja yang

berstruktur, praktikal dan pragmatik. Kerja yang dipilih

selalunya adalah kerja-kerja berkemahiran.

7. INTROVERT

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang tidak sosial dan suka mengelak situasi yang

memaksa anda berkomunikasi. Anda lebih selesa dengan

setting kerja bersendirian atau satu-sama-satu .

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri sosial

anda adalah sederhana .

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda adalah individu

yang suka melibatkan diri dalam perhubungan

interpersonal dan suka berada di kalangan orang ramai.

Anda adalah seorang yang sosial.

8. KEPELBAGAIAN

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda dapat menghayati

situasi yang dapat memberi peluang untuk pengalaman-

pengalaman baru. Anda suka kepada perubahan dan

selalunya suka mencuba sesuatu yang baru. Anda adalah

seorang yang adventures.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri

kepelbagaian anda adalah pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda lebih suka akan

situasi pekerjaan yang stabil dan selamat. Anda tidak

selesa dengan situasi dan pengalaman baru.

9. KETAHANAN

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang mempunyai ketahanan dari segi fizikal, mental dan

emosi. Biasanya anda akan menghabiskan semua tugas

yang telah dimulakan dan tidak akan berhenti separuh

jalan. Anda sangat bermotivasi dalam melakukan sesuatu.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri

kepelbagaian anda adalah pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda kurang atau tiada

ketahanan dari segi fizikal, mental dan emosi. Anda mudah

mengetepikan sesuatu jika dirasakan tidak bernilai. Mudah

bosan tetapi lebih mendapat kepuasan terhadap kerja-kerja

kreatif atau yang berkaitan dengan orang ramai.

10. KRITIK DIRI

a) Skor 60%-99% menunjukkan individu yang bermasalah.

Skor yang tinggi ini, selalunya dikaitkan dengan individu

yang selalu berasa rendah diri, sering bimbang, rasa

bersalah terhadap apa yang telah dilakukan atau tidak

percaya terhadap sesuatu kejayaan yang telah dicapai.

Individu yang mendapat skor 60%-70% dikatakan

mendapat faedah daripada kaunseling individu sementara

individu yang mendapat skor melebihi 70% dikatakan

sangat memerlukan kaunseling individu.

b) Skor sederhana (40%-50%) biasanya dikaitkan dengan

individu yang stabil dari segi emosi dan psikologinya.

c) Skor rendah (1%-30%) biasanya menganggap diri mereka

sentiasa betul dan yang bersalah adalah orang lain dan

juga sukar menerima teguran daripada orang lain.

11. MENGAWAL

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang suka mengawal dan memimpin orang lain. Anda

lebih suka memimpin daripada dipimpin. Selalunya

memilih kerjaya yang berkaitan dengan kepemimpinan

seperti pengurus, pentadbir awam, pegawai tentera, ahli

politik, dll.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri mengawal

dan kepemimpinan anda pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda lebih selesa

dipimpin daripada memimpin.

12. MENOLONG

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang berkeinginan untuk mencurahkan simpati, kasih

sayang, memberi bantuan dan membuat kebaikan dan

kebajikan kepada orang lain.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri menolong

anda berada pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda tidak suka terlibat

secara emosi dengan orang lain. Individu yang lebih

memfokus kepada diri atau kepentingan diri sendiri.

13. SOKONGAN

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang mempunyai keinginan untuk dikasihi, difahami dan

mendapat simpati. Kombinasi dengan skor rendah bagi

trait personaliti menolong menunjukkan anda adalah

individu yang sangat mementingkan diri.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri sokongan

anda berada pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda tidak suka

bergantung secara emosi terhadap orang lain.

14. STRUKTUR

a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang suka kepada perkara-perkara berstruktur, rutin dan

terperinci. Lebih gemar kepada kerjaya yang memerlukan

kekemasan, peraturan, ketelitian, dan berulang-ulang.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan ciri-ciri personaliti

struktur anda berada pada tahap sederhana.

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan anda lebih gemar

kepada aktiviti-aktiviti yang tidak berstruktur, tidak

berulang-ulang dan biasanya sukar mengikut peraturan.

15. PENCAPAIAN a) Skor tinggi (70-99%) menunjukkan anda adalah individu

yang sangat bermotivasi dan suka bersaing dalam

mencapai sesuatu matlamat.

b) Skor sederhana (40-70%) menunjukkan motivasi anda

berada pada tahap sederhana

c) Skor rendah (1-40%) menunjukkan individu yang rendah

motivasinya dan tidak begitu kisah tentang peranan

status dan kuasa dalam kerjayanya

16. PENIPUAN

Skala ini adalah skala yang khusus untuk mengesan

kejujuran responden dalam menjawab item ujian.

Skor melebihi 50% menunjukkan responden cenderung

untuk tidak jujur dalam memberikan jawapan. Oleh itu

profil yang diperolehi tidak boleh dipercayai.