Anda di halaman 1dari 5

Carta Salasilah Keluarga & Faktor-Faktor Penghijrahan Nenek Moyang

Ahmad Syauqi Bin Roslan Muhammad Haffis Bin Abd Mutalib Muhammad Izwan Bin Barahim PISMP BM/PJ/KS (A) 2013

Contoh Salasilah Keluarga

Faktor-faktor penghijrahan nenek moyang


1 . D I S E B A B K A N O L E H K AW A S A N M U K A B U M I ( G E O G R A F I ) S A N G AT S E S U A I U N T U K B E R C U C U K TA N A M S E P E R T I M E N A N A M PA D I B U K I T, PA D I H U M A DAN BERKEBUN. - S U M B E R P E N D A PATA N P E N D U D U K K A M P U N G PA D A M A S A I T U H A N YA B E R G A N T U N G P E N U H PA D A B I D A N G P E R TA N I A N .

Perkahwinan

2.Penghijrahan secara berasingan (Imigrasi) ke distinasi yang berlainan


3.Perpisahan keturunan berkaitan perkahwinan 4.Penghijrahan keturunan kerana tuntutan kehidupan

5. Melalui aktiviti perniagaan

6. Bencana Alam 7. Berlakunya peperangan dalam negara sendiri.

Bencana Alam (Ribut)