Anda di halaman 1dari 31

SENARAI DOKUMEN PRASEKOLAH

( SEMUA FAIL/REKOD INI PERLU BERADA DI PRASEKOLAH ) BIL


1 2

NAMA FAIL/REKOD
FAIL JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN FAIL INVENTORI

CATATAN
Mengandungi carta organisasi, Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyurat. Mengandungi : 2.1 Kew PA1 : Borang Penerimaan Aset Alih Kerajaan 2.2 Kew PA2 : Daftar Harta Modal 2.3 Kew PA3 : Daftar Inventori 2.4 Kew PA4 : Senarai Daftar Harta Modal 2.5 Kew PA5 : Senarai Daftar Inventori 2.6 Kew PA6 : Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori 2.7 Kew PA7 : Senarai Aset Alih Kerajaan 2.8 Kew PA9 : Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan

TINDAKAN
PPM PPM

FAIL / REKOD PENCERAPAN 3.1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.2 PENGURUSAN KELAS

Mengandungi : Ada jadual pemantauan ( 4x setahun ). Salinan hasil pemantauan oleh pemantau dalam pengajaran dan pembelajaran. Rekod yang mengandungi laporan hasil pemantauan dari segi pengurusan kelas prasekolah. Mengandungi perancangan mengajar tahunan dan harian serta jadual waktu kelas dan peribadi. Mengandungi salinan invois bagi pembelian bahan basah dan bahan kering mengikut bulan. Mengandungi Fail Meja dan senarai tugasan harian, mingguan dan cuti penggal persekolahan. Mengandungi salinan surat pekeliling dan surat siaran yang berkaitan dengan pengurusan prasekolah. Mengandungi bahan KSPK , Jadual Waktu Kelas dan Peribadi. Mengandungi : Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG, Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap dan penyediaan akaun subsidiari. Anggaran Belanja Mengurus bagi Bantuan Makan, Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap dan penyediaan akaun subsidiari. Anggaran Belanja Mengurus bagi Bantuan Kokurikulum, Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap dan penyediaan akaun subsidiari. Mengandungi catatan penggunaan ICT oleh murid prasekolah beserta senarai nama yang lengkap. Mengandungi : 11.1 Kew PS1 : Terima Barang 11.2 Kew PS3 : Kawalan Keluar / Masuk Barang 11.3 Kew PS4 : Kad Petak ( Lokasi Alatan ) 11.4 Kew PS4 : Borang Permohonan Stok PPM PPM GURU GURU GURU PPM PPM PPM GURU

4 5 6 7 8 9

REKOD RANCANGAN MENGAJAR FAIL STOK BAHAN BASAH DAN BAHAN KERING FAIL MEJA DAN REKOD SENARAI TUGASAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM) FAIL SURAT PEKELILING DAN SURAT SIARAN FAIL KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN FAIL PENGURUSAN KEWANGAN ( LENGKAP ) 9.1 BANTUAN PERKAPITA (PCG) 9.2 BANTUAN MAKAN

9.3 BANTUAN KOKURIKULUM

PPM

10 11

REKOD PENGGUNAAN ICT FAIL PENYELENGGARAAN STOR

GURU PPM

BIL
12

NAMA FAIL/REKOD
REKOD KELUAR MASUK MURID

CATATAN
Mengandungi catatan pengambilan murid oleh penjaga semasa waktu persekolahan. Mengandungi catatan ketiadaan guru / ppm semasa waktu persekolahan. Mengandungi senarai jawatankuasa pengurusan prasekolah, surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat . Mengandungi surat terimaan dari JPN, PPD, Kelompok dan agensi luar berkaitan prasekolah serta surat maklum balas dari sekolah. Mengandungi catatan kehadiran pelawat ke kelas prasekolah. Mengandungi takwim sepanjang tahun aktiviti prasekolah termasuk penyediaan kertas kerja program yang dirancang. Mengandungi senarai nama murid prasekolah serta catatan kehadiran mereka. Mengandungi : 19.1 Borang Kemasukan Murid. 19.2 Rekod Peribadi. 19.3 Rekod Kesihatan. 19.4 Rekod Fizikal. 19.5 Rekod Anekdot ( jika ada ). 19.6 Rekod Berterusan ( jika ada ). 19.7 Senarai Semak / Skala Kadar. 19.8 Rekod Prestasi. 19.9 Rekod Kemajuan Dan Perkembangan Murid 19.10 Hasil-Hasil Kerja Murid Terpilih.

TINDAKAN
GURU GURU PPM GURU

13

REKOD PERGERAKAN GURU / PPM

14

FAIL MINIT MESYUARAT PENGURUSAN

15

FAIL SURAT KELUAR MASUK

GURU

16 17

REKOD PELAWAT FAIL / REKOD PROGRAM TAHUNAN ( TAKWIM )

GURU GURU

18 19

REKOD KEDATANGAN FAIL PORTFOLIO MURID ( SEMUA MURID )

GURU GURU

NOTA : 1. 2. Semua fail mestilah disediakan dalam fail kulit keras Rekod boleh disediakan dalam bentuk buku catatan

BIL 1

NAMA FAIL/REKOD FAIL JAWATANKUASA PRASEKOLAH 1.1 Jawatankuasa Induk

KANDUNGAN Mengandungi :1. 2. 3. Mengandungi :1. 2. 3. 1.3 Jawatankuasa Waris Mengandungi :1. 2. 3. 1.1.1 Jawatankuasa Kurikulum 1.1.2 Jawatankuasa HEM 1.1.3 Jawankuasa Ko-kurikulum 1.2 Jawatankuasa Pemuafakatan

CATATAN

REKOD SURAT MASUK

2.1 Surat Masuk

Mengandungi Surat Terimaan Daripada :1. 2. 3. 4. 5.

FAIL SURATKELUAR

3.1 Surat Keluar

Mengandungi Surat Maklum Balas Kepada : 1. 2. 3. 4. 5.

FAIL PEKELILING / SIARAN

4.1 Pekeliling

Mengandungi Salinan :1. Mengandungi Salinan :1.

4.2 Surat Siaran

FAIL PENGURUSAN KEWANGAN

5.1 Bantuan Perkapita ( PCG )

Mengandungi : 1. 2. 3.

5.2 Bantuan Makanan

Mengandungi :1. 2. 3.

5.3 Bantuan Kokurikulum

Mengandungi :1. 2. 3.

FAIL INVENTORI

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Kew PA1 Kew PA2 Kew PA3 Kew PA4 Kew PA5 Kew PA6 Kew PA7 Kew PA9

: Borang Penerimaan Aset Alih Kerajaan : Daftar Harta Modal : Daftar Inventori : Senarai Daftar Harta Modal : Senarai Daftar Inventori : Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori : Senarai Aset Alih Kerajaan : Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan Mengandungi : 1. 2. Mengandungi : 1. 2.

REKOD STOK BAHAN

7.1 Stok Bahan Basah

7.2 Stok Bahan Kering

REKOD KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

Mengandungi : 1. 2. 3. Mengandungi : 1. 2. 3. 10.1 Rancangan Pengajaran Tahunan Mengandungi :1. 2. 10.2 Rancangan Pengajaran Harian Mengandungi :1. 2.

REKOD PROGRAM TAHUNAN (TAKWIM)

10

REKOD RANCANGAN MENGAJAR

3. 4. 11 REKOD TUGASAN 11.1 Fail Meja Guru Mengandungi :1. 11.2 Fail Meja Pembantu Pengurusan Murid Mengandungi :1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 REKOD PENCERAPAN 12.1 Rekod Pencerapan Guru Mengandungi :1. 2. 12.2 Rekod Pencerapan PPM Mengandungi :1. 2. 13 PORTFOLIO MURID 13.1 Borang Permohonan Murid. 13.2 Rekod Peribadi. 13.3 Rekod Kesihatan. 13.4 Rekod Fizikal. 13.5 Rekod Anekdot. 13.6 Rekod Berterusan . 13.7 Senarai Semak / Skala Kadar. 13.8 Rekod Prestasi. 13.9 Rekod Kemajuan Dan Perkembangan Murid 13.10 Hasil-Hasil Kerja Murid Terpilih. 14.1 Rekod Pergerakan Guru Mengandungi :1.

14

REKOD PERGERAKAN

14.2 Rekod Pergerakan PPM 1. 14.3 Rekod Pergerakan Murid 1.

15

REKOD PENYELENGRAAN STOR

15.1 Kew PS1 : Terima Barang 15.2 Kew PS3 : Kawalan Keluar / Masuk Barang

15.3 Kew PS4 : Kad Petak ( Lokasi Alatan ) 15.4 Kew PS4 : Borang Permohonan Stok 16 REKOD PENGGUNAAN ICT Mengandungi :1. 2. 3. Mengandungi :1.

17

REKOD PELAWAT

CATATAN Mengandungi :Carta Organisasi Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Mengandungi :Carta Organisasi Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Mengandungi :Carta Organisasi Surat Panggilan Mesyuarat Minit Mesyuarat Mengandungi Surat Terimaan Daripada :Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Kelompok / Zon / Sekolah Agensi Luar Mengandungi Surat Maklum Balas Kepada :Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Kelompok / Zon / Sekolah Agensi Luar Mengandungi Salinan :Surat Pekeling berkaitan prasekolah Mengandungi Salinan :Surat Siaran berkaitan prasekolah

TINDAKAN PPM

PPM

PPM

PPM

Mengandungi : Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap Penyediaan Akaun Subsidairi

PPM

Mengandungi :Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap Penyediaan Akaun Subsidairi Mengandungi :Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap Penyediaan Akaun Subsidairi PPM

Mengandungi : Salinan Invois pembelian Bahan Basah Stok Bahan Basah Mengandungi : Salinan Invois pembelian Bahan Kering Stok Bahan Kering Mengandungi : Bahan KSPK Jadual Waktu Kelas Jadual Waktu Peribadi Mengandungi : Takwim / Perancangan sepanjang tahun Kertas Kerja Program Pelaporan aktiviti yang dijalankan. Mengandungi :Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Web Tahunan Mengandungi :Maklumat Diri Guru Jadual Waktu Kelas

PPM

GURU

GURU PPM

GURU

GURU

Tema Tahunan Rancangan Pengajaran Harian Mengandungi :Fail Meja Guru Mengandungi :Fail Meja Pembantu Pengurusan Murid Senarai Tugasan Harian Senarai Tugasan Mingguan Senarai Tugasan Bulanan Senarai Tugasan Penggal Senarai Tugasan Semasa Cuti Persekolahan Mengandungi :Jadual Pencerapan ( 4x setahun ) Salinan Pencerapan Mengandungi :Jadual Pencerapan ( 4x setahun ) Salinan Pencerapan GURU PPM PPM GURU PPM GURU

Mengandungi :Catatan Pergerakan Guru semasa waktu rasmi bekerja Mengandungi :Catatan Pergerakan PPM semasa waktu rasmi bekerja Mengandungi :Catatan Pergerakan Murid semasa waktu rasmi persekolahan

GURU

PPM

PPM

PPM

Mengandungi :Catatan Penggunaan ICT Guru Catatan Penggunaan ICT Guru dalam PNP Catatan Penggunaan ICT murid prasekolah Mengandungi :Catatan kehadiran pelawat ke kelas prasekolah

SENARAI FAIL/REKOD PRASEKOLAH

( SEMUA FAIL/REKOD INI PERLU DISEDIAKAN DAN BERADA DIKELAS PRASEKO

BIL 1 2 3 4

NAMA FAIL (BPSH) PENGURUSAN AM PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

BIL

NAMA FAIL/REKOD

FAIL JAWATANKUASA PRASEKOLAH

PENGURUSAN KEWANGAN

FAIL PENGURUSAN KEWANGAN

PENGURUSAN PRASEKOLAH

PEKELILING / SURAT SIARAN

FAIL PEKELILING / SIARAN

MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS /BENGKEL JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN 1 FAIL JAWATANKUASA PRASEKOLAH

10

HARTA MODAL DAN INVENTORI

FAIL INVENTORI

11

PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN AKTIVITI TAHUNAN - LAPORAN/ DOKUMENTASI 9 REKOD PROGRAM TAHUNAN (TAKWIM)

12

13

PROFIL MURID

13

PORTFOLIO MURID

14

KEW.PS-4/PEMBELIAN BAHAN BASAH/KERING

REKOD STOK BAHAN

15

DATA MAKLUMAT ASAS SEKOLAH/ KELAS/ GURU/ PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)/ MURID

16

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU ( BAGI PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SAHAJA ) 2 REKOD SURAT MASUK

FAIL SURATKELUAR

REKOD KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

10

REKOD RANCANGAN MENGAJAR

11

REKOD TUGASAN

12

REKOD PENCERAPAN

14

REKOD PERGERAKAN

15

REKOD PENYELENGRAAN STOR

16

REKOD PENGGUNAAN ICT

17

REKOD PELAWAT

NOTA : 1. 2. Semua fail mestilah disediakan dalam fail kulit keras Rekod boleh disediakan dalam bentuk buku catatan

SENARAI FAIL/REKOD PRASEKOLAH

A FAIL/REKOD INI PERLU DISEDIAKAN DAN BERADA DIKELAS PRASEKOLAH )

KANDUNGAN

CATATAN

TINDAKAN

1.1 Jawatankuasa Induk 1.1.1 Jawatankuasa Kurikulum 1.1.2 Jawatankuasa HEM 1.1.3 Jawankuasa Ko-kurikulum 1.2 Jawatankuasa Pemuafakatan

Mengandungi :1. Carta Organisasi 2. Surat Panggilan Mesyuarat 3. Minit Mesyuarat Mengandungi :1. Carta Organisasi 2. Surat Panggilan Mesyuarat 3. Minit Mesyuarat

PPM

1.3 Jawatankuasa Waris

Mengandungi :1. Carta Organisasi 2. Surat Panggilan Mesyuarat 3. Minit Mesyuarat

5.1 Bantuan Perkapita ( PCG )

Mengandungi : 1. Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko 2. Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap 3. Penyediaan Akaun Subsidairi

PPM

5.2 Bantuan Makanan

Mengandungi :1. Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko 2. Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap 3. Penyediaan Akaun Subsidairi

5.3 Bantuan Kokurikulum

Mengandungi :1. Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko 2. Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap 3. Penyediaan Akaun Subsidairi

4.1 Pekeliling

Mengandungi Salinan :1. Surat Pekeling berkaitan prasekolah Mengandungi Salinan :-

PPM

4.2 Surat Siaran

1. Surat Siaran berkaitan prasekolah

1.2 Jawatankuasa Pemuafakatan

Mengandungi : 1. Carta Organisasi 2. Surat Panggilan Mesyuarat 3. Minit Mesyuarat PPM

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Kew PA1 Kew PA2 Kew PA3 Kew PA4 Kew PA5 Kew PA6 Kew PA7 Kew PA9

: Borang Penerimaan Aset Alih Kerajaan : Daftar Harta Modal : Daftar Inventori : Senarai Daftar Harta Modal : Senarai Daftar Inventori : Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori : Senarai Aset Alih Kerajaan : Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan

Mengandungi : 1. Takwim / Perancangan sepanjang tahun 2. Kertas Kerja Program 3. Pelaporan aktiviti yang dijalankan. 13.1 Borang Permohonan Murid. 13.2 Rekod Peribadi. 13.3 Rekod Kesihatan. 13.4 Rekod Fizikal. 13.5 Rekod Anekdot. 13.6 Rekod Berterusan . 13.7 Senarai Semak / Skala Kadar. 13.8 Rekod Prestasi. 13.9 Rekod Kemajuan Dan Perkembangan Murid 13.10 Hasil-Hasil Kerja Murid Terpilih. 7.1 Stok Bahan Basah Mengandungi : 1. Salinan Invois pembelian Bahan Basah 2. Stok Bahan Basah Mengandungi : 1. Salinan Invois pembelian Bahan Kering

GURU PPM

GURU PPM

PPM

7.2 Stok Bahan Kering

2. Stok Bahan Kering

2.1 Surat Masuk

Mengandungi Surat Terimaan Daripada :1. 2. 3. 4. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Kelompok / Zon / Sekolah Agensi Luar

PPM

3.1 Surat Keluar

Mengandungi Surat Maklum Balas Kepada :1. 2. 3. 4. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Kelompok / Zon / Sekolah Agensi Luar

PPM

Mengandungi : 1. Bahan KSPK 2. Jadual Waktu Kelas 3. Jadual Waktu Peribadi 10.1 Rancangan Pengajaran Tahunan Mengandungi :1. Rancangan Pengajaran Tahunan 2. Rancangan Web Tahunan 10.2 Rancangan Pengajaran Harian Mengandungi :1. 2. 3. 4. 11.1 Fail Meja Guru Maklumat Diri Guru Jadual Waktu Kelas Tema Tahunan Rancangan Pengajaran Harian

GURU

GURU

GURU

Mengandungi :1. Fail Meja Guru

GURU

11.2 Fail Meja Pembantu Pengurusan Murid

Mengandungi :1. Fail Meja Pembantu Pengurusan Murid

PPM

2. Senarai Tugasan Harian 3. Senarai Tugasan Mingguan 4. Senarai Tugasan Bulanan 5. Senarai Tugasan Penggal 6. Senarai Tugasan Semasa Cuti Persekolahan 12.1 Rekod Pencerapan Guru Mengandungi :1. Jadual Pencerapan ( 4x setahun ) 2. Salinan Pencerapan 12.2 Rekod Pencerapan PPM Mengandungi :1. Jadual Pencerapan ( 4x setahun ) 2. Salinan Pencerapan 14.1 Rekod Pergerakan Guru Mengandungi :1. Catatan Pergerakan Guru semasa waktu rasmi bekerja Mengandungi :1. Catatan Pergerakan PPM semasa waktu rasmi bekerja Mengandungi :1. Catatan Pergerakan Murid semasa waktu rasmi persekolahan GURU PPM GURU

14.2 Rekod Pergerakan PPM

PPM

14.3 Rekod Pergerakan Murid

PPM

15.1 Kew PS1 : Terima Barang 15.2 Kew PS3 : Kawalan Keluar / Masuk Barang 15.3 Kew PS4 : Kad Petak ( Lokasi Alatan ) 15.4 Kew PS4 : Borang Permohonan Stok Mengandungi :1. Catatan Penggunaan ICT Guru 2. Catatan Penggunaan ICT Guru dalam PNP 3. Catatan Penggunaan ICT murid prasekolah Mengandungi :1. Catatan kehadiran pelawat ke kelas prasekolah

PPM

SENARAI FAIL/REKOD PRASEKOLAH


( SEMUA FAIL/REKOD INI PERLU DISEDIAKAN DAN BERADA DIKELAS PRASEKOLAH )

BIL

NAMA FAIL

KANDUNGAN

TINDAKAN

FAIL ( MENGGUNAKAN FOLDER )


1 PENGURUSAN AM Mengandungi : i. Salinan hasil pencerapan/pemantauan oleh pentadbir, jabatan, jemaah nazir dan kementerian. ii. Lain-lain makluman dari agensi luar. GURU PPM

PENGURUSAN KURIKULUM

Mengandungi : i. Carta organisasi kurikulum sekolah termasuk prasekolah. ii. Surat terimaan berkaitan kurikulum dari sekolah, PPD, JPN dan KPM. iii. Surat jawapan/maklum balas berkaitan para ii. iv. Surat panggilan mesyuarat kurikulum peringkat sekolah. v. Minit mesyuarat kurikulum yang melibatkan prasekolah. Mengandungi : i. Carta organisasi kokurikulum sekolah termasuk prasekolah. ii. Surat terimaan berkaitan aktiviti kokurikulum dari sekolah, PPD, JPN dan KPM. iii. Surat jawapan/maklum balas berkaitan para ii. iv. Surat panggilan mesyuarat kokurikulum peringkat sekolah. v. Minit mesyuarat kokurikulum yang melibatkan prasekolah. Mengandungi : i. Carta organisasi HEM sekolah termasuk prasekolah. ii. Surat terimaan berkaitan HEM dari sekolah, PPD, JPN, KPM dan Kementerian Kesihatan. iii. Surat jawapan/maklum balas berkaitan para ii. iv. Surat panggilan mesyuarat HEM peringkat sekolah. v. Minit mesyuarat HEM yang melibatkan prasekolah.

GURU PPM

PENGURUSAN KOKURIKULUM

GURU PPM

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

GURU PPM

PENGURUSAN KEWANGAN

5.1 Bantuan Perkapita ( PCG ) 5.2 Bantuan Makanan 5.3 Bantuan Kokurikulum Mengandungi : i. Anggaran Belanja Mengurus bagi PCG / Makan /koko. ii. Salinan bil-bil pembayaran yang lengkap. iii. Penyediaan Akaun Subsidairi. iv. Surat panggilan mesyuarat kewangan peringkat sekolah. v. Minit mesyuarat kewangan yang melibatkan prasekolah.

PPM

BIL
6

NAMA FAIL
PENGURUSAN PRASEKOLAH

KANDUNGAN
Mengandungi : i. Carta organisasi pengurusan sekolah termasuk prasekolah. ii. Senarai jawatankuasa pemilihan murid prasekolah. iii. Surat panggilan mesyuarat pengurusan peringkat sekolah. iv. Minit mesyuarat pengurusan yang melibatkan prasekolah.

TINDAKAN
GURU PPM

PEKELILING / SURAT SIARAN

7.1 Pekeliling 7.2 Surat Siaran Mengandungi : i. ii. iii. iv. Berkaitan kewangan prasekolah. Berkaitan kemasukan murid. Berkaitan kurikulum/ Ikhtisas. Berkaitan murid,guru,ppm dan pengurusan prasekolah.

PPM

MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS /BENGKEL

Mengandungi : i. Surat panggilan mesyuarat/ taklimat/ kursus/ bengkel melibatkan guru dan pembantu pengurusan murid peringkat sekolah, zon, daerah, negeri dan kementerian. Mengandungi : i. Carta Organisasi Pemuafakatan/Pewaris melibatkan ibu/bapa. ii. Surat Panggilan Mesyuarat. iii. Minit Mesyuarat Mengandungi : i. Kew PA1 : Borang Penerimaan Aset Alih Kerajaan ii. Kew PA2 : Daftar Harta Modal iii. Kew PA3 : Daftar Inventori iv. Kew PA4 : Senarai Daftar Harta Modal v. Kew PA5 : Senarai Daftar Inventori vi. Kew PA6 : Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori vii. Kew PA7 : Senarai Aset Alih Kerajaan viii. Kew PA9 : Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan 11.1 Rekod Penyelenggaraan Stor Mengandungi : i. Kew PS1 : Terima Barang ii. Kew PS3 : Kawalan Keluar / Masuk Barang iii. Kew PS4 : Kad Petak ( Lokasi Alatan ) iv. Kew PS11 : Borang Permohonan Stok 11.2 Rekod Pelupusan Mengandungi : i. Kem PA17 : Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan. ii. Surat Hapus Kira dari jabatan iii. Surat Pelupusan Aset dari sekolah iv. Salinan SAP

GURU PPM

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN

GURU PPM

10

HARTA MODAL DAN INVENTORI

PPM

11

PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN

GURU PPM

BIL
12

NAMA FAIL
AKTIVITI TAHUNAN - LAPORAN/ DOKUMENTASI Mengandungi :

KANDUNGAN
i. Takwim / Perancangan Sepanjang Tahun. ii. Kertas Kerja Program. iii. Pelaporan aktiviti yang dijalankan. iv. Dokumentasi dalam bentuk gambar. Mengandungi : i. Borang Permohonan Murid. ii. Rekod Peribadi. iii. Rekod Kesihatan. iv. Rekod Fizikal. v. Rekod Anekdot. vi. Rekod Berterusan . vii. Senarai Semak / Skala Kadar. viii. Rekod Prestasi. ix. Rekod Kemajuan Dan Perkembangan Murid x. Hasil-Hasil Kerja Murid Terpilih.

TINDAKAN
GURU PPM

13

PROFIL MURID

GURU PPM

14

KEW.PS-11/ PEMBELIAN BAHAN BASAH/ 14.1 Stok Bahan Basah KERING 14.2 Stok Bahan Kering Mengandungi : i. Salinan Nota Minta ii. Salinan Invois pembelian Bahan Basah / Kering ( pengasingan bahan basah/kering semasa membuat invois dari pembekal ) iii. Stok Bahan Basah / Kering DATA MAKLUMAT ASAS SEKOLAH/ KELAS/ GURU/ PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)/ MURID Mengandungi : i. Salinan data maklumat asas sekolah/ kelas/ guru/ pembantu pengurusan murid/ murid semasa samada dari data Dos R ( sekolah rendah ) atau SMPK.

PPM

15

GURU PPM

16

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU ( Mengandungi : BAGI PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SAHAJA )

REKOD ( DALAM BENTUK FAIL / BUKU CATATAN )


1 REKOD KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) ( Dalam Bentuk Fail ) Mengandungi : i. Bahan KSPK ( Dibekalkan oleh kementerian ) ii. Jadual Waktu Kelas iii. Jadual Waktu Peribadi 10.1 Rancangan Pengajaran Tahunan Mengandungi : i. Rancangan Web Tahunan ii. Rancangan Pengajaran Tahunan GURU GURU

REKOD RANCANGAN MENGAJAR ( Samada Dalam Bentuk Fail atau Buku Rekod Mengajar )

BIL

NAMA FAIL

KANDUNGAN
10.2 Rancangan Pengajaran Harian Mengandungi : i. Maklumat Diri Guru ii. Jadual Waktu Kelas iii. Takwim Pengajaran Dan Pembelajaran iii. Tema Tahunan iv. Rancangan Pengajaran Harian

TINDAKAN

REKOD TUGASAN FAIL MEJA GURU DAN PPM ( Dalam Bentuk Fail ) Mengandungi : i. Proses Kerja/ Carta Aliran Kerja/ Senarai Semak tugasan yang dilaksanakan oleh Guru/ PPM. ii. Penyediaan mengikut format yang disediakan oleh kementerian. Mengandungi : i. Catatan Tugasan Harian ii. Catatan Tugasan Mingguan iii. Catatan Tugasan Bulanan iv. Catatan Tugasan Penggal v. CatatanTugasan Semasa Cuti Persekolahan GURU PPM

BUKU LAPORAN TUGASAN PPM ( Dalam Bentuk Fail atau Buku )

PPM

REKOD PERGERAKAN REKOD PERGERAKAN GURU/PPM ( Dalam Bentuk Buku ) Mengandungi : i. Catatan Pergerakan Guru/PPM semasa waktu rasmi bekerja. ii. Disediakan dalam satu rekod dan ditempatkan di kelas prasekolah sebagai langkah keselamatan. REKOD PERGERAKAN MURID ( Dalam Bentuk Buku ) Mengandungi : i. Catatan Pergerakan Murid semasa waktu persekolahan. ii. Disediakan dalam satu rekod dan ditempatkan di kelas prasekolah sebagai langkah keselamatan. Mengandungi : i. Catatan Penggunaan ICT Guru ii. Catatan Penggunaan ICT Guru dalam PNP iii. Catatan Penggunaan ICT murid prasekolah GURU PPM GURU PPM

REKOD PENGGUNAAN ICT ( Dalam Bentuk Buku Jika Berkaitan )

GURU PPM

REKOD PENCERAPAN / PEMANTAUAN ( Dalam Bentuk Fail )

6.1 Rekod Pencerapan Guru 6.2 Rekod Pemantauan Pengurusan Prasekolah Mengandungi : i. Jadual Pencerapan ( 4x setahun ). ii. Salinan pencerapan pengajaran guru . iii. Salinan Pemantauan Pengurusan Prasekolah.

GURU

REKOD PELAWAT ( Dalam Bentuk Buku )

Mengandungi : i. Catatan kehadiran pemantau / pelawat ke kelas prasekolah. 2.1 Surat Masuk

GURU PPM PPM

REKOD SURAT MASUK

BIL

REKOD SURAT MASUK

NAMA FAIL

KANDUNGAN
Mengandungi Surat Terimaan Daripada :i. Kementerian Pelajaran Malaysia ii. Jabatan Pelajaran iii. Pejabat Pelajaran Daerah iv. Kelompok / Zon / Sekolah v. Agensi Luar

TINDAKAN

FAIL SURATKELUAR

3.1 Surat Keluar Mengandungi Surat Maklum Balas Kepada :i. Kementerian Pelajaran Malaysia ii. Jabatan Pelajaran iii. Pejabat Pelajaran Daerah iv. Kelompok / Zon / Sekolah v. Agensi Luar 12.1 Rekod Pencerapan Guru Mengandungi : i. Jadual Pencerapan ( 4x setahun ). ii. Salinan pencerapan pengajaran guru oleh pentadbir, pegawai jabatan atau jemaah nazir.

PPM

REKOD PENCERAPAN/ PEMANTAUAN

GURU

REKOD PEMANTAUAN

12.2 Rekod Pemantauan i. Catatan pemantauan oleh pentabir, pegawai jabatan atau kementerian mengenai pengurusan ( fail, rekod, penyediaan makanan ) di kelas prasekolah. Mengandungi : 15.1 Kew PS1 : Terima Barang 15.2 Kew PS3 : Kawalan Keluar / Masuk Barang 15.3 Kew PS4 : Kad Petak ( Lokasi Alatan ) 15.4 Kew PS11 : Borang Permohonan Stok

GURU

REKOD PENYELENGRAAN STOR

PPM

NOTA : 1. 2. Semua fail mestilah disediakan dalam fail kulit keras Rekod boleh disediakan dalam bentuk buku catatan

Anda mungkin juga menyukai