P. 1
Sifat huruf

Sifat huruf

|Views: 29|Likes:
Dipublikasikan oleh Khadim Linai'alihi Al-syarif

More info:

Published by: Khadim Linai'alihi Al-syarif on May 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari perkara tajwid dalam bacaan al-Quran. Sifat huruf adalah ciri yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membezakan suatu huruf itu dengan keadaan sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya. Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang makhrajnya sama. Tambahan pula, kita akan dapat mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan tipis kerana sifat yang wujud pada hurufnya. Sifat huruf juga membantu memperkemaskan ketepatan sebutan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang hampir sama sebutannya seperti huruf tha (‫ )ﺙ‬dengan sin (‫)س‬, ha' (‫ )ح‬dengan ha (‫)ﻫ‬.

Pendapat ulama tentang bilangan sifat huruf
Ulama berselisih pendapat tentang bilangan sifat huruf, namun biasanya pendapat yang digunapakai ialah pendapat Ibn Jazari; iaitu terdapat 17 sifat huruf kesemuanya.

Pembahagian sifat huruf
Sifat huruf terbahagi kepada dua:

Sifat lazimah (‫ — )ﻻﺯﻣﻪ‬ciri kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf dalam semua keadaan, tidak terpisah dari suatu huruf itu sama ada pada keadaan berbaris mahupun mati. Sifat ini juga dikenali sebagai "sifat yang berlawanan". Terdapat sepuluh sifat yang tergolong dalam kategori ini: Hams lawannya jahr Syiddah lawannya rakhawah (pertengahan bagi kedua-dua sifat ini dinamakan tawasut) Isti'la' lawannya istifal Itbaq lawannya infitah Idzlaq lawannya ismat Sifat ‘aridhah; (‫ )ﻋﺎﺭﻀﻪ‬ialah ciri mendatang yang berubah-ubah bagi suatu huruf yang adakalanya terpisah dari huruf dan menyertainya pula pada keadaan yang lain seperti tarqiq (nipis), tafkhim (tebal), ghunnah, idgham, atau ikhfa’, panjang atau pendek dan seumpamanya. Sifat ini juga dikenali sebagai "sifat yang tidak berlawanan". Terdapat tujuh sifat yang tergolong dalam kategori ini:

1. 2. 3. 4. 5.

1. Safir (‫ )ﺻﻔﺮ‬- Suara dari hujung mulut seakan-akan bersimpul 2. Qalqalah (‫ )ﻗﻠﻘﻠﻪ‬- melantun 3. Lin (‫ )ﻟﻴﻦ‬- lembut

manakala huruf jahr disebut dengan menahan nafas. Terdapat sepuluh huruf yang ْ ‫ك‬ ْ ‫حثُّهُ ش‬ َ‫س‬ bersifat hams dan dikelompokkan dalam lafaz (‫ث‬ َ ٌ‫َخض‬ َ َ‫)ف‬. Huruf-hurufnya ialah 19 huruf yang berbaki dari huruf-huruf hams. ṭā' (‫)ط‬. Suara-suara tidak berlawanan pula terkadang-kadang termasuk datu atau dua sifat daripadanya. Huruf-huruf rakhawah ialah 15 yang berbaki dari huruf-huruf syiddah dan tawasut. ia disebut dengan membunyikan suara. Jahr Jahr (Arab: ‫ )جهر‬dari segi bahasa bermaksud terang dan nyata. hā' (‫)ه‬. dan tā' (‫)ت‬. kāf (‫)ك‬. iaitu fā' (‫)ف‬. Terdapat lapn huruf yang bersifat ْ ‫ك‬ ْ‫ج‬ َ َ‫ط ت‬ syiddah dan dikelompokkan dalam lafaz (‫ث‬ ٍ َ‫ذ ق‬ ِ َ‫)أ‬. Syiddah Syiddah (Arab: ‫ )شذة‬dari segi bahasa bermaksut kuat. cara menyebutnya ialah dengan menerangkan huruf dan menahan nafas bersamanya. ḥā' (‫)ح‬. 7. Selebihnya terkumpul pada satu huruf itu tujuh sifat suara iaitu sepet. Inhiraf (‫ )ﺇﻧﺤﺮﺍﻑ‬. iaitu hamzah (‫)ء‬. jīm (‫)ج‬. khā' (‫)خ‬. terkadang-kadang tidak termasuk suatupun. cara menyebutnya ialah dengan menguatkan huruf dan menahan suara ketika menyebutnya.melencong Takrir (‫ )ﺗﻜﺮﻳﺮ‬. dāl (‫)د‬.4. syīn (‫)ش‬. 6.berselerak Istitolah (‫ )ﺇﺳﺘﻂﺎﻟﻪ‬. Beza sifat hams dengan sifat jahr ialah huruf hams disebut dengan melarikan nafas. dari segi istilah bermaksud pertengahan suara . Rakhawah Rakhawah (‫ )الرخاوة‬bermaksud lembut. 5.panjang Tiap-tiap huruf itu termasuk dalam lima sifat suara yang mempunyai lawanan. Tawasut Tawasut dari segi bahasa bermaksud pertengahan. kāf (‫)ك‬.berulang Tafasysyi (‫ )ﺗﻔﺸﻰ‬. dan tā' (‫)ت‬. cara menyebutnya ialah dengan menyembunyikan huruf dan melarikan nafas bersamanya. bā' (‫)ب‬. qāf (‫)ق‬. berulang-ulang dan lima sifat yang berlawanan. sīn (‫)س‬. thā' (‫)خ‬. Perincian sifat huruf Hams Hams (Arab: ‫ )همس‬dari segi bahasa bermaksud menyembunyikan.

Semasa menyebut "‫ "ز‬Kedengarannya seperti suara lebah. Istifal Ertinya rendah semasa menyebutnya ialah keadaan lidah tenang. Hurufnya ada tiga. iaitu sād (‫)ص‬. ḍad (‫)ض‬. dan za' (‫)ظ‬. Safir Safir ialah suara yang menyerupai suara unggas atau haiwan kerana menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat dari antara dua bibir mulut. maka ia dapat disebut dengan cepat dan lancar. Infitah Infitah bermaksud membuka. ṣad (‫)ص‬. Maka kalimah yang berkenaan susah disebut dengan cepat dan terdapat dua puluh tiga huruf. hendaklah tidak melengkung keliling lidah ke lelangit. hendaklah melengkung keliling lidah ke lelangit. Disebabkan sebahagiannya keluar daripada hujung lidah dan sebahagian lagi keluar daripada dua bibir mulut. Semasa menyebut "‫ "س‬Kedengarannya seperti suara belalang. Perbezaan sifat safir dengan hams adalah desiran nafas yang lebih kuat berbanding dengan hams yang sekadar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Cara menyebutnya ialah dengan mengangkat lidah hingga ke langit-langit. tidak terangkat ke langit-langit Itbaq Itbaq bermaksud menutup atau mendempik. ghayn (‫)غ‬.Isti'la' Isti'la' (‫ )اإلسحــعالء‬bermaksud mengangkat atau meninggi. iaitu kha' (‫)خ‬. . Semasa menyebut hurufnya. Huruf-huruf isti'la' ada tujuh. zāy (‫)ز‬. Semasa menyebut hurufnya. Idzlaq Idzlaq menurut bahasa ialah ialah tergelincir atau terlepas. Bunyi desiran yang berlaku pada huruf sād paling kuat dibanding zāy dan berikutnya. qaf (‫)ق‬. dan dikelompokkan ْ ِ‫ط ق‬ ْ‫ض‬ ُ (trans: khuṣṣa ḍaghṭin qiẓ). dalam lafaz ‫ع‬ ٍ ‫غ‬ َ َّ‫خض‬ ṭa' (‫)ط‬. Ismat Ismat'secara bahasanya ialah tertegah iaitu ditegah hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun kalimah Bahasa Arab yang lebih daripada tiga huruf yang menjadi huruf akar pada kalimah.    Semasa menyebut "‫ "ص‬Kedengarannya seperti suara angsa. dan sīn (‫)س‬. Secara terperincinya ialah menyebut hurufnya dengan mudah dan lancar.

Tafasysyi Tafasysyi (‫ )جفشي‬bermaksud tersebar atau berselerak. ba' (‫)ب‬. iaitu ra' (‫)ر‬. Hurufnya ada dua. iaitu ḍad (‫)ض‬. Inhiraf Takrir Takrir (‫ )جكرير‬bermaksud berulang. Contohnya waw dalam kalimah khawf (‫خىْ ف‬ kalimah bayt (‫)تَيْث‬. Dinamakan takrir kerana bunyi unik ra' yang bergetar secara berulang. .)د‬dan dikelompokkan dalam lafaz huruf qalqalah. khusus hanya apabila huruf itu mati. Lin Lin (‫ )ليه‬bermaksud lembut. iaitu syin (‫)ش‬. Terdapat lima ْ ). Dinamakan tafasysyi kerana bunyi unik syin yang tersebar dan terselerak di kawasan hujung lidah. dan dal (‫ . Apabila wakaf. getaran yang dibenarkan adalah sekali sahaja. ta' (‫ط‬ ْ ُ (‫جذ‬ َ ُ‫)قطة‬. Hurufnya satu sahaja. iaitu qaf (‫)ق‬. jim (‫)ج‬. detakan itu dibunyikan dengan lebih kuat. Pembunyian dengan sifat lin hanya berlaku apabila huruf itu mati. Hurufnya satu sahaja. Dinamakan istitalah kerana makhraj ḍad yang memanjang di sebelah kiri atau kanan lidah. dan di َ ) dan yā' dalam sebelumnya ada huruf berbaris atas. lebih-lebih lagi pada keadaan sabdu. Walau bagaimanapun.Qalqalah Qalqalah (‫ )قلقلة‬ialah melantunkan suara sehingga terdengar sedikit detakan. Istitalah Istitalah (‫ )اسحطالة‬bermaksud memanjang. iaitu waw (‫)و‬ dan yā' (‫)ي‬. Hurufnya satu sahaja. disebut dengan lembut dan mudah.

Huruf ‫ء‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ط‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫هـ‬ ‫و‬ ‫ي‬ Rumi Hamzah Ba' Ta' Jim Ha' Kha' Dal Dhal Ra' Zay Sin Syin Sad Dad Ta' Za' Ayn Ghayn Fa' Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha' Waw Ya' Sifat 4 Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Itbaq Itbaq Itbaq Itbaq Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Idhlaq Infitah Infitah Infitah Infitah Infitah Jumlah sifat 5 6 5 6 5 5 6 5 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 1 Jahr Jahr Hams Jahr Hams Hams Jahr Jahr Jahr Jahr Hams Hams Hams Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Hams Jahr Hams Jahr Jahr Jahr Hams Jahr Jahr 2 Syiddah Syiddah Syiddah Syiddah Rakhawah Rakhawah Syiddah Rakhawah Tawasut Rakhawah Rakhawah Rakhawah Rakhawah Rakhawah Syiddah Rakhawah Tawasut Rakhawah Rakhawah Syiddah Syiddah Tawasut Tawasut Tawasut Rakhawah Rakhawah Rakhawah 3 Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal Isti'la' Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal Isti'la' Isti'la' Istifal Isti'la' Isti'la' Isti'la' Istifal Isti'la' Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal Istifal 5 Ismat Idhlaq Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Idhlaq Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Ismat Idhlaq Ismat Ismat Inhiraf Idhlaq Idhlaq Ismat Ismat Ismat 6 7 Qalqalah Qalqalah Qalqalah Inhiraf Takrir Safir Safir Tafasysyi Safir Istitalah Qalqalah Qalqalah Inhiraf Lin Lin - .Jadual huruf dan sifat-sifatnya Jadual berikut menyenaraikan semua sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf hija'iyah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->