Anda di halaman 1dari 19

JELASKAN PEMERHATIAN ANDA

Thermometer Distillation flask Liebig condenser

Water out Petroleum Porcelain chips Water in Distillate

RAJAH 1

JELASKAN PEMERHATIAN ANDA

Ethanol + Ethanoic acid + Sulphuric acid

oil bath

RAJAH 2

APAKAH PERBEZAAN ANTARA RAJAH 1 DAN RAJAH 2

JELASKAN PEMERHATIAN ANDA

TENAGA
Keupayaan melakukan kerja
Unit SI unit tenaga kg m2 s-2 atau Joule (J) Unit lain kalori (Kal) 1 Kal = 4.184 J

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


TENAGA TIDAK BOLEH DIBINA ATAU DIMUSNAHKAN TETAPI BOLEH DIPINDAHKAN DARI SATU BENTUK KE BENTUK YANG LAIN DI PERSEKITARAN. JADI TENAGA DI PERSEKITARAN ADALAH TETAP

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Boleh dinyatakan oleh persamaan berikut: E = q + w E = perubahan tenaga dalaman sistem q = haba yang dipindahkan ke dalam sistem atau keluar dari sistem w = kerja yang dilakukan oleh sistem atau ke atas sistem.

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Persamaan ini menunjukkan tenaga bagi sesuatu sistem adalah tetap sehingga tenaga haba ditambah atau dikeluarkan dari sistem atau suatu kerja dilakukan ke atas sistem atau oleh sistem.

JENIS SISTEM
a) Sistem terbuka Dalam sistem terbuka, kedua-dua tenaga dan jirim dapat dipindahkan daripada suatu sistem kepada sekitarnya. Misalnya, air kopi panas dalam cawan. Haba dihilangkan kepada sekitarnya manakala wap (sebagai jirim) juga turut meruap ke sekitarnya.

JENIS SISTEM
(b) Sistem tertutup Dalam sistem terbuka, hanya tenaga sahaja dapat dipindahkan kepada sekitarnya. Misalnya, air kopi panas dalam cawan yang tertutup rapat, hanya haba dihilangkan kepada sekitarnya.

JENIS SISTEM
c) Sistem terpencil atau tersekat Pada sistem ini, tiada tenaga atau jirim yang dapat berpindah. Misalnya, air panas yang disimpan dalam termos.

TENAGA DALAM
Tenaga dalam sesuatu sistem termasuk: Tenaga kinetik atom-atom dalam sistem. Tenaga keupayaan kimia yang tersimpan dalam ikatan kimia dalam molekul-molekul. Tenaga keupayaan disebabkan kedudukan sistem. Tenaga haba Jumlah tenaga dalam, E sesuatu sistem terdiri daripada jumlah semua tenaga tersebut untuk setiap molekul atau ion dalam sistem itu.

TENAGA DALAM

E = E(akhir) E(awal) = q + w Dalam tindak balas kimia tenaga bahan tindak balas ialah E(awal) dan tenaga hasil tindak balas ialah E(akhir). q > 0 jika haba diserap q < 0 jika haba dibebaskan w > 0 jika kerja dilaukan ke atas sistem oleh persekitaran. w < 0 jika kerja dilakukan oleh sistem ke atas persekitarn.

CONTOH
Pegang seketul ais sehingga lebur Penyelesaian 1
Sistem : tangan Persekitaran : ais + udara sekeliling q < 0 haba berpindah dari tangan kepada ais.

Penyelesaian 2
Sistem; ais Persekitaran: tangan + udara sekeliling q > 0 haba diserap oleh ais dari persekitaran (tangan)

Tindak balas Eksotermik


q<0 Bebaskan haba (haba meninggalkan sistem) Haba adalah hasil tindak balas (cth. Letupan,pembakaran dll)

RAJAH ARAS TENAGA BAGI TINDAK BALAS EKSOTERMIK

BAHAN reactants

enthalpy TENAGA H= -ve


HASIL products

LALUAN TINDAK BALAS reaction pathway

Tindak balas Endotermik


q>0 Menyerap haba (haba masuk ke dalam sistem) Haba adalah bahan dalam tindak balas

RAJAH ARAS TENAGA BAGI TINDAK BALAS ENDOTERMIK

HASIL
TENAGA

BAHAN

LALUAN TINDAK BALAS