Anda di halaman 1dari 4

TUNTUNAN DOA DIKALA

ZIARAH KUBUR
Dihimpun oleh :

@99a$

A. Sesampainya di pekuburan, ucapkan salam kepada penghuni kubur


assalaamualaa ahlid diyaar minal mukminiin walmuslimiin, antum lanaa furathun wa nahnu insya allahu bikum laahiquun.
Kesejahteraan semoga terlimpah pada kalian wahai para penghuni kubur mukmin dan muslim. Kalian telah mendahului kami, dan Insya Allah kami pun akan menyusul kalian.

B. Ucapkan salam sambil menempelkan tangan diatas kuburan dan menghadap Qiblat
allaahummarham ghurbatah, washil wahdatah, wa aanis wahsyatah, wa aamin rawatah. wa askin ilaihi min rahmatika rahmatan yastaghnii bihaa an rahmati man siwaak, wa alhiqhu biman kaana yatawallah.
Ya Allah, sayangi keterasingannya, temani kesendiriannya, hiburlah kesunyiannya, amankan dari keyakutannya, curahkan kepadanya rahman dan rahmat-Mu yang membuatnya tidak butuh pada rahmat selain Engkau. Gabungkan dia dengan orang yang dia cintai.

C. Selanjutnya, sebaiknya sambil menhadap Kiblat, letakkan tangan diatas kuburan, lalu bacakan surah AL-QADR sebanyak : 7 x
Bismillaahirrahmanirrahiim 1. Innaa anzalnaahu fii lailatir qadr 2. Wa maa adraaka maa lailatul qadr 3. 4. 5. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin Tanazzalul malaaikatu warruhu fiihaa bi idzni rabbimim min kulli amrin Salaamun hiya hatta mathlail fajr

1. Sesungguhnya Engkau telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan

2. Dan Tahukah Engkau apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

Disamping membaca Surah Al-Qadr, seyogyanya baca juga Surah : Al-Fatihah, AlFalaq. Al-Naas, Al-Ikhlas dan Ayat Kursi, masingmasing dibaxa tiga kali. D. Kemudian bacalah doa doa berikut ini :
Bismillaahirrahmanirrahiim Allahumma rabbi hadzihil - arwahil faaniyaah, walajsaadil baaliyah, walizhaamin nakhiratil latii kharajat minad dunyaa, wa hiya bika muminah, adkhil alaihim rawhan minka wa salaaman minnii
Ya Allah, Tuhan Pemelihara arwah yang telah fana ini, tubuhtubuh yang telah busuk, dan tulang belulang yang lebur ini, yang elah keluar dari dunia dalam keadaan beriman kepada Engkau, masukkanlah rahmat dari-Mu kepada mereka dan sampaikanlah salam dariku.

Bismillaahirrahmanirrahiim Assalaamun ala ahli laa ilaha illallaah, min ahli laa ilaha illalaah, min ahli laa ilaha illallaah, yaa ahla laa ilaha illallaahu bihaqqi laa ilaha illallah, ighfir liman qaala laa ilaha illallaah, wahsyurnaa fii jumrati man qaala laa ilaha illallaah muhammmadu rasuulilaah aliyu wa liyyullaah.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dari ahli la ilaha illallah (peziarah) atas ahli la ilaha illallah (ahli kubur). Wahai ahli la ilaha illallah, dengan kebenaran la ilaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah), bagaimana kalian mendapat ucapan la ilaha illallah dari la ilaha illallah. Wahai yang tiada Tuhan selain Allah, dengan haq lailaha illallah, ampunilah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dan himpunlah kami dalam golongan orang yang mengucapkan : Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah dan Ali adalah wali Allah.

Bismillaahirrahmanirrahiim

Allaahumma jaafil-ardha an junuubihim, wa shaaid ilaika arwaahahum, wa laqqihim minka ridwaana, wa askin ilaihim min rahmatika maa tashilubihi wahdatahum wa tunisubihi wahsyatahum innaka ala kulli syaiin qadiir.
Ya Allah, jauhkanlah bumi dari pinggang mereka, naikkan ruh mereka kepada-Mu, limpahkan pada mereka kerinduan dari-Mu, tenangkan mereka dengan ahmat-Mu yang bias menemani kesendirian mereka dan bias menghibur kesunyian mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga bermanfaatlah hendaknya, dan ALLAH SWT berkenan menerima DOA Qta. Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalaamualaikum, wr, wb.
....

@99a$ .................................