Nama bilangan ‘tak hingga’ Sak tengu Sak lawase Sak langit Sak hahaha Sak bajet Ula

ulu Sak amban-amban kementip Uakih Sak gunung Gilar Antebbe Seumprit Sak Jagad Sak olak-olak Sak ndayah abuh Sak abrek Sak thekrek Sak hohah Sak bajek jere Sak Kemplang Sak unthuk Sak embung Sak kutil Mberah Loba teuing Sak imit Sak Segara Sak Brayat

Menyatakan ukuran volum waktu panjang jumlah jumlah panjang Luas suhu jumlah volume Luas Volum/berat Volum Luas Volume Banyak Banyak Banyak Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Panjang Volum Jumlah Jumlah Volum Banyak Jumlah

Deskripsi Ukuran Kecil sekali diibaratkan sekecil binatangan tengu Perantara lebih lama dari 10tahun Tinggi sekali diandaikan hingga menjangkau langit Jumlah yang sangat banyak Jumlah yang banyak Ukuran yang sangat panjang Ukuran yang sangat luas Suhu udara yang panas Jumlah yang sangat banyak Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara sepetak sawah (1 petak sawah) Perantara bathok kelapa Perantara bathok kelapa Perantara sepetak sawah (1 petak sawah) Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Tidak dapat dihitung dengan jari tangan Tidak dapat dihitung dengan jari tangan Tidak dapat dihitung dengan jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Pathokan panjang langkah manusia (+/- 50m) Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Tidak dapat dihitung dengan jari tangan

Sak gotrah Sak gombong Bawero Sak Gembung Sak Dowone dalan Dek tereken Dek tersingke Aworo-aworo Sak alap-alap Sak embuh Sak eret-eretan Liwar Arek Tutu Sak Ambane Sak Pole Sak kemenge Sak Bumbung Setitik Sak jenthik Sak mbumbung Sak mencit Sak jekge Sak Latar Sak Dumil Sak uprit

Jumlah Volum Luas Jumlah Panjang Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Panjang Panjang Jumlah Volum Luas Volum Jumlah Tinggi Jumlah Volum Tinggi Tinggi Waktu Luas Jumlah Jumlah

Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara sepetak sawah (1 petak sawah) Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Pathokan panjang langkah manusia (+/- 50m) Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Pathokan panjang langkah manusia (+/- 50m) Pathokan panjang langkah manusia (+/- 50m) Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara sepetak sawah (1 petak sawah) Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara orang berdiri dengan tambahan 1 jengkal tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Sebesar atau lebih besar dari bathok kelapa Perantara dihitung dengan 10 jari tangan

Perantara sepetak sawah (1 petak sawah) Perantara dihitung dengan 10 jari tangan Perantara dihitung dengan 10 jari tangan