Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN

D

RANCANGAN TAHUNAN OLAHRAGA 2010

TARIKH

TAJUK

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI

Letakkan tarikh contoh 5 JAN 2010

Pendaftaran

Pendaftaran ahli yang terdiri dari murid-murid tahun 4 dan murid-murid yang baru.

Semua murid terlibat dengan aktiviti kokurikulum.

a. Mengumpul murid.

b. Memberi taklimat.

 

c. Pengagihankan pelajar.

 

Pendaftaran

Pembentukan ahli jawatankuasa.

Memberi pendedahan tentang olahraga.

a. Melantik ahli jawatankuasa.

Letakkan tarikh

b. Membincangkan tugas-tugas ahli jawatankuasa.

   

c. Membincangkan program-program yang hendak dijalankan.

 

Pendedahan Teknik

Memberi taklimat secara teori

Memberi pendedahan dan cara-cara teknik permainan.

a. Mengumpul murid.

b. Memberi taklimat.

   

c. Menyalin nota.

Undang-undang

Memberi taklimat undang- undang lari pecut

Memberi pendedahan tentang undang-undang.

a. Memberi taklimat

b. Menyalin nota.

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran dalam permulaan lari pecut.

a.

Mengadakan latihan

- kedudukan kegarisan

-

Gaya berdiri

- kedudukan sedia

 

- kedudukan berlepas

b.

Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan.

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran dalam permulaan lari pecut.

a.

Mengadakan latihan

- kedudukan kegarisan

 

- kedudukan sedia

Mencapai kemahiran dalam

- kedudukan berlepas

permulaan lari pecut menggunakan blok permulaan.

b.

Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

-

Gaya dekam

c.

Mengadakan latihan permulaan lari pecut dengan menggunakan blok permulaan.

 

d.

Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik berlari yang betul

a.

Mengadakan latihan tentang teknik tangan dan pergerakan kaki yang betul.

- Gaya tangan

- Pergerakan kaki

b.

Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Lari berganti

Memberi taklimat secara teori

Kemahiran memegang baton dengan betul

a.

Mengadakan latihan tentang teknik memegang baton dengan cara yang betul.

Latihan secara praktikal

Cara serahan baton yang betul

b.

Melatih cara serahan baton yang betul.

b.

Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Lompat Tinggi

Memberi taklimat secara teori

Memberi pendedahan dan

a. Memberi taklimat.

cara-cara teknik lompatan.

b. Menyalin nota.

 

- Gaya gunting (scissors).

- Gaya guling barat (western roll).

- Gaya timur

- Gaya guling pelana (straddle).

- Gaya flop

Memberi taklimat undang- undang lompat tinggi

Memberi pendedahan tentang undang-undang.

a. Memberi taklimat

b. Menyalin nota.

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik lompatan yang betul

a. Mengadakan latihan mengikut fasa- fasa.

-

Gaya gunting

- penuju

(scissors).

- lonjakan

 

- layangan

- pendaratan

b. Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik lompatan yang betul

a. Mengadakan latihan mengikut fasa- fasa.

-

Gaya guling barat (western roll).

- penuju

- lonjakan

 

- layangan

- pendaratan

b. Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Pertandingan

Menyediakan jadual dan

Mempertingkatkan prestasi

a. Mengumpul murid.

“Merentas Desa”

‘cek point’ merentas desa.

sukan dan permainan serta melahirkan pelajar yang seimbang antara perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi dikalangan murid-murid.

b. Memberi taklimat.

c. Mengadakan larian merentas desa.

Latihan pra merentas desa

Hari merentas desa

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik lompatan yang betul

a. Mengadakan latihan mengikut fasa- fasa.

-

Gaya timur

- penuju

 

- lonjakan

- layangan

- pendaratan

b. Mengadakan latihan sacara individu

dan kumpulan

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik lompatan yang betul

a. Mengadakan latihan mengikut fasa- fasa.

-

Gaya guling pelana (straddle).

- penuju

- lonjakan

 

- layangan

- pendaratan

b. Mengadakan latihan sacara individu

dan kumpulan

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik lompatan yang betul

a. Mengadakan latihan mengikut fasa- fasa.

-

Gaya flop

- penuju

 

- lonjakan

- layangan

- pendaratan

b. Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

c. Ansur maju dipertekankan.

Lompat Jauh

- Taklimat secara teori

- Mengetahui teknik- teknik lompat dengan betul.

a. Memberi taklimat teknik-teknik lompatan secara teori

b. Memberi taklimat undang-undang

- Taklimat undang- undang lompat Jauh

- Memberi pendedahan

c. Menyalin nota yang berkaitan.

tentang undang-

undang

Lompat Jauh

Latihan secara praktikal

- Mencapai kemahiran teknik lompat jauh dengan betul.

a. Mengadakan latihan.

b. Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Melontar peluru

- Taklimat secara teori

- Mengetahui teknik- teknik lontaran dengan betul.

a. Memberi taklimat teknik-teknik lontaran secara teori

b. Memberi taklimat undang-undang

- Taklimat undang- undang lompat Jauh

- Memberi pendedahan

c. Menyalin nota yang berkaitan.

tentang undang-

undang

Melontar peluru

Latihan secara praktikal

- Mencapai kemahiran teknik melontaran dengan betul.

a. Mengadakan latihan.

b. Mengadakan latihan sacara individu dan kumpulan

Merejam lembing

- Taklimat secara teori

- Mengetahui teknik- teknik rejaman dengan betul.

a. Memberi taklimat teknik-teknik rejaman secara teori

b. Memberi taklimat undang-undang

- Taklimat undang- undang lompat Jauh

- Memberi pendedahan

c. Menyalin nota yang berkaitan.

tentang undang-

undang

Merejam lembing

Latihan secara praktikal

- Mencapai kemahiran

a. Mengadakan latihan.

teknik merejam

dengan

b. Mengadakan latihan sacara individu

   

betul.

dan kumpulan

Program

”Mini Sukan”

Mengadakan sukan seperti kejohanan sebenar.

Menilai pengetahuan murid dalam undang- undang balapan dan padang

-

a. Merancang kertas kerja mengadakan sukan.

   

b. Mengadakan latihan.

c. Membuat persiapan sebelum, semasa dan selepas.

 

d. Mengadakan mini sukan.