KAUNSELING KELOMPOK

PEMILIHAN AHLI KELOMPOK

5/17/2013

PEMILIHAN AHLI MINAT SAMA BILANGAN 8-12 ORG PEMILIHAN AHLI SEBAYA LATAR BELAKANG ISU 5/17/2013 .

PEMILIHAN AHLI KELOMPOK MINAT YANG SAMA  UMUR SEBAYA  PERMASALAHAN YANG SAMA  LATAR BELAKANG YANG SAMA  BILANGAN AHLI ANTARA 8-12 ORANG  5/17/2013 .

MINAT YANG SAMA  Sebaik-baiknya mereka yang mempunyai masalah yang sama ataupun masalah yang tidak mendesak 5/17/2013 .

UMUR SEBAYA  Tentukan jarak umur ahli tidak terlalu jauh berbeza.Tentukan jarak umur ahli tidak terlalu jauh berbeza kerana ia dipengaruhi oleh kematangan yang berbeza juga 5/17/2013 .

PERMASALAHAN YANG SAMA 5/17/2013 .

LATAR BELAKANG YANG SAMA 5/17/2013 .

BILANGAN AHLI 8-12 ORANG 5/17/2013 .

PENUTUP  Ahli-ahli juga kelompok akan mempelajari banyak perkara yang baru antaranya membuat aktiviti secara bersama. berbincang dan berkongsi berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. 5/17/2013 .