Anda di halaman 1dari 26

Disediakan oleh : Nik Zaidawati Nik Abdul Majid JIP Kampus Tawau

Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah

Pengenalan

Konsep Pengurusan Bilik Darjah

Ciri-ciri Guru yang Efektif dalam Pengurusan Bilik Darjah

Kualiti Peribadi

Penghayatan dan Amalan Nilai

Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran

SRK di Malaysia adalah khusus untuk kanak-kanak yang berumur 7-12 tahun. Dua jenis sekolah rendah kerajaan di Malaysia iaitu : a) Sek. Kebangsaan. b) Sek. Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil. Doyle (1986) mengenal pasti beberapa ciri yang menjadikan bilik darjah suatu tempat yang unik dan mencabar antaranya : i) Pelbagai dimensi - beberapa aktiviti yang berbeza berlaku dalam bilik darjah. Contoh beri arahan, menarik perhatian murid, melakukan demontrasi, mengawal disiplin, menilai, memberikan maklum balas dan murid murid melaksanakan aktiviti seperti membaca, mencatat dsbnya.

ii) Serentak beberapa aktiviti belaku dalam masa yang sama. Contohnya guru memberi arahan, menulis dan melukis pada papan putih dan dalam masa yang sama memerhati tingkah laku yang tidak diingini berlaku dikalangan murid. iii) Segera Guru memberi respon dan membuat keputusan dengan cepat. Guru perlu menegur sekiranya perlu. iv) Sukar diramal guru merancang, kadangkala perkara tidak diingini berlaku. Contohnya bergaduh, jatuh sakit atau laptop tidak berfungsi. v) Umum

Richard (1990)- mentaksirkan sebagai organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid semasa pembelajaran berlansung supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Alberto & Troutman (1986)- didefinisikan sebagai kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran.

Pengurusan bilik darjah yang berkesan akan membantu mencapai matlamat seperti berikut : a) Menggalakkan tingkah laku yang sesuai. b) Membentuk suasana pembelajaran yang positif. c) Menjalinkan hubungan interpersonal antara gurumurid dan murid-murid. d) Menggunakan masa yang diperuntukan untuk pembelajaran dengan optimum. e) Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti p&p. f ) Mengurangkan masalah disiplin. g) Pengurusan rutin yang berkesan. h) Murid belajar mengawal dan mengurus diri sendiri.

Jacob Kounin (1970)- menyatakan bilik darjah yang teratur bergantung kepada kemahiran guru mencegah masalah daripada berlaku dan bukannya menyelesaikan masalah yang telah berlaku. Faktor utama dalam pengurusan bilik darjah yang berkesan ialah perancangan yang rapi. Guru perlu mengelola dan mengawal pelaksanaan perancangan serta refleksi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan p&p yang telah dilaksanakan.

Abraham Maslow keperluan manusia mengikut hierarki boleh dibahagi dua iaitu keperluan fisiologi dan psikologi. Keperluan fisiologi makanan, rehat, udara, pembuangan kotoran. Keperluan psikologi- keselamatan, kasih sayang, penghargaan diri, kesempunaan kendiri, pengetahuan dan estetik.

Estetik Pengetahuan Penyempurnaan kendiri Sekunder

Penghargaan diri
Kasih sayang Keselamatan Fisiologi Primer

Guru yang efektif ialah guru yang dapat : a) Menguruskan bilik darjah dengan berkesan b) Membentuk suatu suasana agar murid terangsang dengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik. c) Menggunakan masa p&p dengan efisien.

Ciri-ciri guru efektif terdiri dari tiga aspek : a) Kualiti peribadi b) Kompetensi pengajaran dan pembelajaran c) Penghayatan dan amalan nilai.

Membantu guru dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik. Sememangnya sedia ada dalam diri seorang guru.

Ciri-ciri Guru Yang Efektif 1. Mesra, peramah, penyayang 9. Empati, simpati

2. Tenang
3. Kejenakaan 4. Tabah dan tidak mudah putus asa 5. Analatikal 6. Kreatif 7. Inspirasi, motivasi

10. Spontan
11. Fleksibel 12. Yakin 13. Sistematik 14. Adil 15. Proaktif 16. Bersemangat

Ciri-ciri Guru Yang kurang Efektif 1. Cepat marah 2. Tidak yakin 3. Pesimis 4. Autokratik 5. Tiada daya usaha 6. Tegar

Merangkumi pengetahuan dan kemahiran guru dalam mendidik murid-murid. Pengetahuan pengetahuan am, ikhtisas dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Kemahiran pedagogi dan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan.

Kounin (1970) telah mengenalpasti beberapa kemahiran untuk pengurusan bilik darjah dengan berkesan iaitu : a) Guru mengamalkan sikap peka tentang murid semua tingkah laku di dalam kelas. Contohnya semasa menerang dan menulis di papan putih, guru sentiasa memerhati murid dan bukan membelakangkannya.

b)

Guru mempunyai kemahiran melakukan lebih drpd satu perkara pada masa yang sama. Contohnya , jika ada murid yang bercakap semasa guru memberi penerangan sesuatu, guru boleh menghampiri dan berdiri ditepi meja murid dan meneruskan penerangan tanpa mengganggu proses p&p.

c)

Kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar dan transisi satu aktiviti ke aktiviti yang lain tanpa gangguan. Contohnya, jika berlaku salah laku kecil semasa guru sedang mengajar, guru boleh berhenti sejenak, menegur dan kemudian teruskan mengajar. Ringkasnya : Kemahiran pengurusan bilik darjah adalah kemahiran menerangkan, mengurus masa, ilustrasi dan contoh, penggunaan kaedah dan teknik, penyoalan, penilaian.

Profesion keguruan tertakluk kepada Kod Etika Keguruan. Kod Etika Keguruan menyenaraikan prinsip seperti berikut : a) Tanggungjawab terhadap murid b) Tanggungjawab terhadap ibu bapa. c) Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. d) Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan Profesion perguruan. FPG merupakan panduan kepada guru-guru tentang ciri-ciri kualiti yang ingin dibentuk.

Amalan nilai adalah seperti penyayang, berperkerti mulia, berdaya tahan, petriotik, inovatif, bersedia menolong pada setiap masa dan patuh kepada etika profesion keguruan. Guru yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai seperti yang dituntut oleh profesion keguruan menjadi rol model kepada murid, sekolah dan masyarakat serta dihormati oleh murid-murid dan masyarakat.

SEKIAN TERIMA KASIH

Bincangkan pengalaman dalam pengurusan bilik darjah sekolah rendah semasa menjalankan PBS pada tahun lalu. Nyatakan nama sekolah Ceritakan pengalaman dalam pegurusan bilik darjah bersama dengan pengalaman yang menyentuh hati anda

Mengisi Borang maklumat murid 1. Maklumat ibu bapa/penjaga . 2. Tanggungan ibu 3. Maklumat murid 4. Maklumat bantuan yang diberikan kepada murid.

Kad 001 Di simpan di unit Bim & Kaunseling. Dikemaskini setiap tahun.-

Buku Kedatangan murid Rekod rasmi murid Mencatat kehadiran murid setiap hari persekolahan. Membantu guru mengetahui bil murid di dalam kelas.

Membantu guru dalam membuat keputusan tentang pengurusan bilik darjah. Memberitahu guru tentang keperluan murid berdasarkan latar belakang, pencapaian akademik dan kehadiran ke sekolah.