ISI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Definisi dan SEJARAH

2.0

PENGENALAN KEPADA RESOS 2.1 2.2 2.3 Apakah Resos Penggunaan Resos dalam P & P Kelebihan dan kelemahan penggunaan Resos

3.0

PENULISAN ILMIAH - PENGGUNAAN RESOS YANG SESUAI DAN MENARIK DAPAT MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMIKIRAN MATEMATIK DI KALANGAN PELAJAR PENGURUSAN GRAFIK – OPERASI TAMBAH DUA DIGIT DENGAN DUA DIGIT DAN DUA DIGIT DENGAN TIGA DIGIT 4.1 Rajah Pengurusan Grafik

4.0

5.0

SET KIT P & P MENGGUNAKAN BAHAN RESOS (OPERASI TAMBAH DUA DIGIT DAN TIGA DIGIT) 5.1 5.2 Sumber Bahan Bercetak Bahan Resos Yang Digunakan 5.2.1 set permainan (gambar dan cara penggunaan) 5.2.2 mbjgu 5.2.3 gkuylk

6.0

PENGGUNAAN PERISIAN DALAM P & P 6.1 6.2 6.3 Penggunaan Video Penggunaan Slaid Persembahan (Powerpoint) Pemproses perkataan (Microsoft Word)

7.0 9.0 8.0 REFLEKSI PENUTUP (rumusan / cadangan) BIBLIOGRAFI .0 10.