Anda di halaman 1dari 8

Fasa

Persediaan Memerhati Mengelas

Cadangan aktiviti
1. Murid memerhati power point proses perubahan fizik dan perubahan kimia 2. Contohnya :
Pembakaran kertas Penyejatan air Buah epal yang telah dikupas

Cadangan komunikasi
a. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan perubahan yang berlaku pada gambargambar tersebut. b. Mengapa anda kelaskan gambar tersebut kepada proses perubahan fizikal dan perubahan kimia c. Kelaskan contoh-contoh tindak balas kimia berikut seperti di dalam jadual dalam Aktiviti 1 Lampiran, kepada jenis perubahan fizikal atau perubahan kimia.

3. Murid mengelaskan proses perubahan fizikal dan perubahan kimia

Fasa
Imaginasi Meneroka Merancang Meramal Membuat hipotesis

Cadangan aktiviti
1. Guru membahagi murid kepada kumpulan yang terdiri daripada 4 5 orang. 2. Murid diminta berbincang dalam kumpulan untuk membuat perbandingan perubahan fizikal dan perubahan kimia

Cadangan komunikasi
a. Cuba anda cari persamaan dan perbezaan bagi proses perubahan fizikal dan perubahan kimia. Catatkan hasil perbincangan dalam Aktiviti 2 pada Lampiran 1.

Fasa
Perkembangan Menguji hipotesis

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Membahagikan pelajar kepada a. Tandakan () pada bahan-bahan beberapa kumpulan. Satu yang mengalami perubahan fizikal kumpulan di dalam 4-5 orang. atau perubahan kimia. Catatkan hasil pengelasan dalam 2. Sebilangan kumpulan Aktiviti 3 pada Lampiran 2. dibekalkan dengan ketulan ais, garam, bikar,rod kaca dan b. Catatkan hasil pemerhatian pada air Aktiviti 3 Lampiran 2. Kemudian, berikan contoh-contoh lain bagi 3. Sebilangan lagi kumpulan perubahan fizikal dan perubahan kimia dalam kehidupan seharian. diberikan sulfur dan serbuk besi, penunu bunsen, mangkuk pijar, tungku kaki tiga, kasa dawai. 4. Dengan menggunakan bahanbahan yang dibekalkan setiap kumpulan dikehendaki menyiasat perubahan fizikal dan perubahan kimia dengan melengkapkan Aktiviti 3 dalam Lampiran 2.

Fasa
Tindakan Membuat kesimpulan Melapor Dokumentasi Mentaksir

Cadangan aktiviti
1. Murid membentangkan hasil dapatan mereka.
2. Guru membuat ulasan

Cadangan komunikasi
a. Nyatakan persamaan dan perbezaan bagi proses perubahan fizikal dan perubahan kimia.
b. Nyatakan 2 contoh lain proses perubahan fizikal dan perubahan kimia dalam kehidupan seharian. c. Nyatakan konsep sebenar proses perubahan fizikal dan perubahan kimia dalam kehidupan seharian.

LAMPIRAN 1

PERUBAHAN TINDAK BALAS


Perubahan fizikal
Perubahan kimia

PERUBAHAN FIZIKAL 1. Contoh Lain 1.

PERUBAHAN KIMIA

Contoh lain

2.

2.

3.

3.

Aktiviti 2
PERUBAHAN FIZIKAL PERUBAHAN KIMIA

PERSAMAAN >

PERBEZAAN

Pembentukan bahan baru

Tindak balas berbalik

Jumlah tenaga yang diperlukan

Perubahan ciri-ciri

LAMPIRAN 2
Bahan- bahan Pemerhatian Perubahan Fizikal Perubahan Kimia

Ketulan ais

Larutan garam

Pembakaran sulfur dan serbuk besi

LAMPIRAN 2
PERUBAHAN TINDAK BALAS KIMIA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Perubahan Fizikal dalam kehidupan seharian

Perubahan Kimia dalam kehidupan seharian

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.