Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA

BAHAWASANYA Surat perjanjian ini diperbuat pada 31 Mac 2013 (AHAD) antaraa
ABDULLAH BIN YAHYA, No. k/p 790925-02-6253,yang beralamat di Jalan Tangki Air Felda Lubok Mrebau 06710 Pendang,Kedah Disebut (Pihak Pertama/ Penjual) Dan satu lagi pihak, MOHAMAD SHUHAIMI BIN ISMAIL, No k/p 781130-02-5471, yang beralamat 210 Lorong Berkat Felda Lubok Merbau 06300 Kuala Nerang,Kedah Disebut (Pihak Kedua / Pembeli) dalam surat perjanjian ini. Pihak Pertama /Penjual bersetuju untuk menjual kereta miliknya, iaitu MITSHUBISHI, No.PENDAFTARAN :BBS 4658, kepada Pihak Kedua /Pembeli sebanyak RM 2000.00 (Ringgit Malaysia Dua ribu Sahaja) pada tarikh surat ini diperbuat. Pihak Pertama/ Penjual jaga mengaku bahawa telah menerima bayaran daripada Pihak Kedua / Pembeli sebanyak yang tersebut. Pihak Pertama / Penjual tidak akan bertanggungjawap sekiranya Pihak Kedua /Pembeli melakukan kesalahan jalan raya. Dengan ini, kedua-dua belah pihak menurunkan tandatangan bagi menandakan persetujuan yang telah dibuat.

PIHAK PERTAMA/PENJUAL

PIHAK KEDUA/PEMBELI

---------------------------------------(ABDULLAH BIN YAHYA) NO K/P 790925-02-6253

----------------------------------------(MOHAMAD SHUHAIMI BIN ISMAIL) NO K/P 781130-02-5471