Anda di halaman 1dari 7

Melukis poligon sekata

Dengan membahagi sama sudut pada 360 = 72 bulatan,pentagon sekata dapat dilukis 5 dengan bucu-bucunya berada pada lilitan bulatan.Pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama, maka nilai setiap sudut yang dicangkum pada pusat bulatan ialah 1. Lukis satu bulatan berpusatkan O dengan jejari OA.

AOB = 72

2.

Lukiskan dengan menggunakan protaktor..

B O

3.

Dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan AB,tandakan 3 titik pada lilitan bulatan bermula dari B.Label titik itu sebagai C,D dan E.

4.

Sambungkan titik A,B,C,D dan E untuk melukis pentagon sekata ABCDE.

Melukis segiempat sama sisi.

1.

Bina tembereng garis EF yang panjangnya 3 cm..

2.

Dengan titik E sebagai pusat, lukis satu lengkok yang berjejari 3 cm.

3.

Dengan titik F sebagai pusat,lukis satu lagi lengkok berjejari 3 cm supaya bersilang dengan lengkok pertama pada titik G.

4.

Sambungkan titik E ke G dan F ke G untuk membina segitiga sama sisi EFG.

Membina segiempat bersisi 4cm


1. Bina temberang garis KL yang panjangnya 4cm.

2.

Bina garis serenjang pada titik K dan tandakan dengan titik N dengan panjang KN ialah 4cm.

3.

Bina satu lagi garis serenjang pada titik L.Tandakan titik M, dengan panjang LM ialah 4cm.

4.

Sambungkan M ke N untuk melengkapkan segiempat sama KLMN.

Membina Heksagon sekata dengan sisi 2cm.


1. Lukis satu bukalana berpusatkan O berjejari 2cm.Lukis OP sebagai jejari bulatan.

2.

Dengan bukaan jangka likis yang sama dengan jejari bulatan dan titik P sebagai pusat,lukis satu lengkok yang bersilang dengan lilitan pada titik Q.Ulang langkah ini untuk melukis lengkok pada titik R,S,T dan U.

3.

Lukis garis PQ,QR,RS,ST,TU dan UP untuk membina heksagon sekata PQRSTU