Anda di halaman 1dari 8

Soalan struktur

1. Zafri kematiaan ibu bapanya dalam kemalangan jalan raya. . Zafri sebagai anak sulung terpaksa
berhenti sekolah untuk bekerja bagi menyara tiga orang adiknya yang masih bersekolah.
a. Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Zafri.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
b. Berikan definisi dua nilai tersebut.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(4 markah)
c. Andaikan anda jiran Zafri, Bagaimanakah anda membantunya. Jelaskan dua tindakan anda.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(4 markah)

Gambar anak-anak meraikan hari jadi

Ibu bapa

2. a. Huraikan dua nilai yang diamalkan dalam gambar di atas.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(4 markah)

b. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga .


Huraikan tanggungjawab tersebut dari segi:
i. Tanggungjawab sosial
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
ii. Tanggungjawab ekonomi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
iii. Tanggungjawab agama
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(2 markah)

Gamabar pemain bola sepak bergaduh dan pengadil


menunjukkan kad kepada pemain yang mengkasari
lawannya

3. Berdasarkan situasi di atas:


a. Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh para pemain bola sepak tersebut.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 markah)
b. Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh pengadil pertandingan tersebut.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 markah)
c. Pada pendapat anda apakah kebaikan sukan. Jelaskan dua kebaikan sukan.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(4 markah)

4.

IKLAN
Tawaran kerja
Pekerjaan: Pengarah Projek
Kelulusan: Ijazah Kejuruteraan
Gaji
: Berdasarkan kelulusan dan pengalaman
(Boleh dirunding)
Syarat lain : .Sanggup bertugas pada bila-bila masa
- Pekerja yang dedikasi
- Dapat bekerja tanpa pengawasan

a. Huraikan tiga nilai yang perlu diamalkan oleh seseorang yang ingin memohon pekerjaan di atas.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(6 markah)
b. Sebagai majikan, bagaimanakah anda dapat menunjukkan penghargaan anda kepada pekerja?
Nyatakan dua cara
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 markah)
c. Sebagai pekerja, bagaimanakah anda dapat meningkatkan prestasi anda ? Nyatakan dua cara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 markah)

Soalan Esei
PERSATUAN PENCINTA ALAM
SMK SERI PUTERI

AKTIVITI TAHUN 2006

Gotong-royong
membersihkan
kawasan sekolah

Projek Kitar Semula

Membuat
pencerapan dan
pemantauan di
Sungai Pari dan
melaporkan kepada
pihak berkenaan

Berdasarkan rajah di atas, huraikan matlamat Persatuan Pencinta Alam SMK Seri Puteri.
Huraian anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai murni.

SKEMA JAWAPAN
S1
a

NILAI
PENERANGAN
Bertanggungjawab/tanggungjawab
terhadap keluarga
Kasih sayang kasih sayang
terhadap keluarga
berdikari

bertanggungjawab

Kasih sayang terhadap


Keluarga
Berdikari

S2
a

Kesanggupan memikul dan melaksanakan tugas dengan


sempurna
Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam terhadap
keluarga
Kebolehan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu
Tanpa bergantung kepada orang lain
-memberi bantuan kepada Zafri dan adik-adiknya
contohnya dengan memberi makanan, bantuan kewangan
dan lain-lain.
-memberi sokongan dan semangat untuk Zfri meneruskan keh
Kehidupan contohnya dengan menasihatkan Zafri
meneruskan pelajaran/ tidak berputus asa
- mendapatkan bantuan daripada pihak tertentu contohnya
daripada Jabatan Kebajikan.

NILAI
Tanggungjawab terhadap
Keluarga
Kasih sayang terhadap
Keluarga/kasih sayang
Hormat dan taat kepada
Anggota keluarga

PENERANGAN
- menjalankan tanggungjawab untuk melahirkan
Keluarga bahagia dengan menganjurkan majlis
-perasaan cinta dan kasih saying antara kelurga dengan
meraikan hari istimewa
-anak-anak memuliakan ibu bao\pa dengan
mengadakan majlis khas
i.Ibu bapa memberi pendidikan/menjaga keselamatan
seperti menyediakan tempat tingga/Anak-anak menjaga
maruah keluarga supaya tidak terjejas
ii. Ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah agar masa
depan mereka cerah/anak-anak membantu dari segi
kewangan untuk membalas jasa ibu bapa
iii.ibu bapa meemberi pendidikan agama/contoh kepada
anak-anak supaya anak-anak tidak terlibat dengan
masalah sosial/anak-anak melaksanakan ajaran agama
agar terpelihara maruah diri dan keluarga

S3
a

NILAI
Toleransi

Rasional

Keadilan

S4
a

NILAI
Amanah

Bertanggungjawab

Kerajinan

PENERANGAN
-Individu bersikap bertanggunjawab yang boleh
Menimbulkan kepercayaan kepada majikan
-Individu itu sanggup memikul dan melaksanakan tugas
yang diberikan
-Individu sentiasa berusaha berterusan dengan cekal
gigih dan tekun dalam tugas yang diberikan
-menghargai pekerja dengan memberi gaji yang setimpal
- menyediakan kemudahan seperti kemudahan sukan dll
*terima mana-mana isi yang sesuai
-menyambung pelajaran atau mengikuti kursus
dalam bidang yang berkaitan dengan pekerjaan
-bertanya kepada pekerja yang lebih berpengalaman
-membaca buku-buku yang berkaitan untuk
menambahkan ilmu

S5

PENERANGAN
-Pemain mestilah mengawal diri dan bertolak ansur
Semasa permainan untuk mengelakkan pergaduhan
-pemain mesti mengambil tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar agar tidak berlaku pergaduhan
-Pengadil mesti mengambil tindakan yang adil dan
Saksama serta tidak berat sebelah dengan mematuhi
Peraturan permainan
-Sukan dapat mewujudkan perpaduan: Semua rakyat
tanpa mengira kaum akan bermain dalam satu pasukan
dan mereka saling membantu .
-Sukan membantu kita menjaga kesihatan: Dengan
bersukan kita akan dapat mengelakkan diri daripada
pelbagai penyakit.
-Sukan meningkatkan imej Negara: Melalui sukan
negara lain akan mengenali dan menghormati Negara
kita jika kita berjaya dalam acara sukan
*terima jawapan lain yang sesuai

NILAI
Menyayangi dan menghargai
Alam sekitar
Keharmonian antara manusia
Dengan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam
Sekitar
Kemapanan alam sekitar

PENERANGAN
Matlamatnya ialah:
-memberi kesedaran tentang pentingnya alam
Sekitar: Melihat keadaan Sungai Pari yang tercemar
-Memberi kesedaran tentang pentingnya memulihara
Alam sekitar: menyedari kesan pencemaran terhadap
Sungai
-memberi kesedaran tentang saling memerlukan antara
manusia dengan alam sekitar: Surat khabarlama masih
boleh diproses semula untuk kegunaan lain
-memelihara kualiti alam sekitar daripada pencemaran:
Bahan buangan boleh menjejaskan alam sekitar
-menimbulkan sikap keprihatinan terhadap masalah
Alam sekitar: pelajar membantu menjaga alam sekitar
Sekolah
-memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah:
Pelajar membersihkan kawasan sekolah
-memberi kesedaran tentang usaha pengekalan alam
Sekeliling adalah tanggungjawb bersama:
-menimbulkan kesedaran tentang kesejahteraan alam
yang menjadi tanggungjawab bersama