Doa Para Nabi

Posted on 09/12/2011 by kumpulandoa2

Di bawah ini kami sajikan beberapa contoh pilihan doa-doa yang pernah dicontohkan oleh para Nabi dan Rassul : Doa Nabi Adam “ Robbana dholamna anfusana wailam tagfirlana watarhamana lana kunnana minal khosirin “ Artinya : Ya Allah , kami telah mendholimi pada diri kami sendiri, jika tidak engkau ampuni kami dan merahmati kami tentulah kami menjadi orang yang rugi. Doa Nabi Nuh “ Robbi inni audzubika an as alaka maa laisalli bihi ilmun wa illam tagfirli watarhamni akum minal khosirin “ (surat Hud; 47) Artinya : Ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari sesuatu yang aku tidak mengetahui hakekatnya, dan sekiranya tidak Engkau ampuni dan belas kasih niscaya aku termasuk orang – orang yang merugi Doa Nabi Ibrahim “ Robbana taqobal minna innaka anta sami’ul alim wa tub alaina innaka antat tawwaburrokhim “ (al baqarah; 128-129) Artinya : Ya Tuhan kami terimalah amalan kami sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Mengetahui, dan termalah taubat kami, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Penyayang. “ Robbi ja alni muqimas sholati wa min dzuriyyati, robbana wa taqobal doa, Robbannagh firli wa li wa li dayya wa li jamiil mukminina yauma yaqumul hisab “ (ibrahim ; 40 -41) Artinya : Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang – orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan seluruh orang mukmin, pada hari terjadinya hisab. Doa Nabi Yunus “ Lailaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dholimin “ (al anbiya;87) Artinya : Tidak ada Tuhan Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku orang yang dholim Doa Nabi Zakariya “ Robbi latadzarni wa anta choirul warisin “ (an biya ; 89) Artinya : Ya Allah janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, sesungguhnya engkau pemberi waris yang paling baik “ Robbi habli miladunka duriyattan, thoyibatan innaka sami’ud du’a “ (ali imron;28) Artinya : Ya Tuhan berilah aku seorang anak yang baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau maha pendengar Doa

dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku “ Robbi inni dholamtu nafsi fa firlhi “ (al qhosos . 114) Artinya : Ya Tuhanku turunkanlah pada kami hidangan dari langit. yaitu bagi orang–orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. wa ayyatam minka war zukna wa anta khoiru roziqin “ ( al maidah . yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Doa Nabi Syuaib : “ Robbana taf bainana. Doa Nabi Sulaiman “ Robbi auzidni an askhuro ni’matakallati an amta allaya wa ala wa li dayya wa an a’mala sholikhan tardhohu wa ad khilni birrohmatika fi ibadikas sholikhin “ (an naml. 19) Artinya : Ya Tuhan kami berilah aku ilham untuk selalu mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. dan Engkau Maha Penyayang diantara yang menyayangi Doa Nabi Isa “ Robbana anzil alaina ma idatam minas samai taqunu lana idzal li awalina. 24) Artinya : Ya Tuhanku sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku “ Robbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rohmatika. ampunilah aku “ Robbi Naj jini minal qumid dholimin “ ( Artinya : Ya Tuhan lepaskanlah aku dari kaum yang dholim “ Robbi ini lima anzalta illayya min khoirin faqir “ (al qhosos. wa baina kaumina bil haqqi . 16) Artinya : Ya Allah aku menganiaya diri sendiri. ya arhamar rokhimin “ ( Artinya : Ya Tuhanku ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatMu. wa akhirina. wa anta khoirul fatihin “ (A araf. Engkaulah Tuhan yang paling penyayang diantara penyayang.Doa Nabi Musa “ Robis shrohli shodri wa ya shirli amri wah lul uqdatam mil lissani yah khohu khouli “ (Thoha . ) Artinya : Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik – baiknya. 89) Artinya : Berilah keputusan diantara kami dan kaum kami dengan adil. Doa Nabi Ayyub : “ Robbi inni masyaniyad durru wa anta arhamur rohimin “ Artinya : Bahwasanya aku telah ditimpa bencana. berilah kami rejeki dan Engkaulah pemberi rejeki yang paling baik. dan kepada kedua ibu bapakku dan mengerjakan amal sholeh yang . menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau.

Doa Nabi Luth “ Robbi naj jini wa ahli mimma ya’malun “ Artinya : Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan “ Robbin surni alal kaumil mufsidin “ (assyu araa .Engkau ridloi. 101) Artinya : Wahai pencipta langit dan bumi Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan pasrah (islam). sesungguhnya Engkau adalah dzat yang banyak pemberiannya . Artinya : Ya Tuhanku janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Doa Nabi Muhammad “ Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hassanah wa qina adza bannar “ (hadist) Artinya : Ya Tuhanku berikanlah aku kebaikan di dunia dan akhirat. dan jauhkanlah aku dari api neraka “ Robbana latuzig qullubana ba’daidz haddaitana wahabblana miladunka. rohmatan innaka antal wahab” (Ali Imron. 169) Artinya : Ya Tuhanku tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan Doa Nabi Yusuf “ Fatiros samawati wal ardli anta fiddunya wal akhiro tawwaffani musliman wa al hiqni bissholihin “ (yusuf . dan masukkanlah aku dengan orang – orang sholeh. dan berilah kami rahmat. dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hamba-hambMu yang Sholeh.

23 JUNI 2011 Doa kesejahteraan ALLAHUMMA INNA NAS-ALUKA SALAMATAN FIDDINII WA'AFIATAN FILJASADI WAZIYADATAN FIL'ILMI WABAROKATAN FIRRIZKI WATAUBATAN QABLALMAUTI WARAHMATAN 'INDALMAUTI WAMAGFIRATAN BA'DAL MAUTI. ALLAHUMMA HAWWIN 'ALAINA FISAKARAATIL MAUTI. dan selamatkan dari siksa neraka. mudahkan bagi kami waktu (sekarat) menghadapi mati. Ya Allah.About these adsKAMIS. Dan inilaha yang selama ini ana cermati & hafalkan juga do’a do’a yang sering di baca anak anak santri ketika memimpin do’a ba’da shalat 5 waktu. WANAJAATAN MINANNAARI WAL AFWA INDAL HISAABI Ya Allah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wasallim wa radliyallahu ta’ala ‘an kulli sahabati rasulillahi Ajma’in . sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan Agama dan sehat badan. dan tambahnya ilmu pengetahuan. dan pengampunan waktu hisab. dan mendapat rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati. dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum mati.

wa taubatan qablal maut. wa’ afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ‘ilmi.. & DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI. . wa rahatan ‘indal maut. wabarakatan firrizqi. SERTA SAYANGILAH MEREKA SEBAGAIMANA MEREKA MENYAYANGI KAMI Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina. Allahumma hawwin ‘alaina fi sakaratil maut wannajata minannari wal ‘afwa ‘indalhisab Allahummaghfirlana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shigara. wa maghfiratan ba’dal maut. Ya Allah jadikanlah kami orang orang yang sukses dalam belajar kami & dalam Ujian kami. Hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa’adzimi sulthanika Allahumma Inna nas’aluka salamatan fiddin. Alhamdulillahirabbil ‘alamin. YA ALLAH AMPUNILAH DOSA DOSA KAMI. Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bishsholihati a'malana .

Nas'alukal Ijabah Al Fatihah. perbaikilah akhlak kami dan perbaikilah amal perbuatan kami dengan perbuatan yang baik Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka Antal Wahhabu. Rabbana Hab Lana Min Azwajina Wadzurriyatina Qurrata A'yunin Waj'alna Lil muttaqina Imaman Rabbana Dzallamna Anfusana Fainlam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirina Rabbana Atina Fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzabannari Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka wasallam Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna...Ya Allah Sucikanlah hati kami dan fikiran kami. your comment . Wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin.

wa maghfiratan ba'dal maut. wal'afwa 'indal hisab". . wa rahmatan 'indal maut.Dan kepada ummatnya. wa taubatan qablal maut. wa barakatan fir-rizqi. wa 'afiatan fil-jasad. wa ziyadatan fil-ilmi. beliau mengajarkan sebuah doa : "Allahumma inna nas-aluka salamatan fid-din. hawwin 'alaina fi sakaratil-maut. wan-najata minan-nar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful