Anda di halaman 1dari 22

PANGGILAN HORMAT

1.
1.

PANGGILAN HORMAT
Panggilan Hormat atau Honorific atau dikenali sebagai sebutan hormat, Gelaran Panggil dari segi bahasa bermaksud sebutan awalan atau sapaan awalan yang tertentu yang diucapkan sebagai menghormatI seseorang.
Dari segi bahasa budaya masyarakat Melayu amalan menggunakan panggilan hormat ini telah lama diamalkan misalnya sebagai menghormati seseorang yang tidak dikenali, di antara sapaan awalan yang digunakan ialah : Saudara dan Saudari, tuan-tuan dan puan-puan

2.

3.

Honorific

dalam bahasa Inggeris dipanggil Honorific Ucapan atau gelaran kehormat

i)

Honorary

Penghormatan
Ijazah Kehormat Setiausaha Kehormat Penghargaan

ii)

Honour

Kemuliaan
Memberi Hormat

4.2

Kerajaan Persekutuan
Penggunaan Panggilan Hormat dalam pentadbiran Kerajaan selepas merdeka adalah warisan dari penjajah British. Hanya dalam tahun 1966 kerajaan secara rasmi menetapkan penggunaan Panggilan Hormat kepada beberapa kategori orang-orang kenamaan melalui Surat Pekeliling Am No. 4 tahun 1966 bertajuk Peraturan Surat Menyurat Dan Alamat Surat Bagi Kerajaan Pusat, Malaysia. Pekeliling ini menetapkan Panggilan Hormat bagi 11 kategori orang kenamaan iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, mereka yang bergelar Tun dan Dato, Yang di-Pertua Dewan Negara dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Maha Hakim, Hakim Besar dan Hakim, Ahli Dewan Negara dan Ahli Dewan Rakyat.

4.3

Kerajaan Negeri
Seperti di peringkat Persekutuan, negeri-negeri juga mempunyai panggilan hormat yang diasaskan kepada adat resam dan tertib negeri masing-masing.

5.

Panggilan Hormat Sedia Ada


Di peringkat Persekutuan lima kategori panggilan hormat digunakan iaitu : i. ii. iii. Panggilan Turun Temurun; Panggilan Diraja; Panggilan Jawatan;

iv.
v.

Panggilan kerana dikurniakan Darjah Kebesaran; dan


Panggilan Keagamaan

i)

Panggilan Turun Temurun


Maksudnya gelaran ini dipakai atau digunakan secara otomatik bagi keturunan ini iaitu:Keturunan Raja Melayu seperti; dipanggil dengan Yang Mulia Tunku, Tengku, Ungku dan Ku

Keturunan berbangsa Arab seperti ; Syed dan Sheikh dipanggil dengan Tuan

ii)

Panggilan DiRaja
Panggilan ini adalah panggilan yang khusus kepada Raja-raja dan kerabatnya:-

Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Raja Memerintah dan Permaisuri

Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Baginda Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Amat Mulia

Bekas Raja Perempuan Raja Muda/Tengku Mahkota

iii)

Panggilan Jawatan
Bagi menghormati penyandang-penyandang jawatan tertentu, yang mana pada kebiasanya jawatan-jawatan penting, ditetapkan panggilan-panggilan tertentu sebagai Panggilan Hormat. Panggilan ini dipakai hanya apabila orang itu menjawat jawatan tersebut, dan ianya gugur secara otomatik apabila tidak lagi menjawatnya.

Sebagai contoh panggilan hormat Yang di-Pertua Negeri ialah Tuan Yang Terutama dan Isterinya pula Yang Amat Berbahagia. Bagi Perdana Menteri Panggilan Hormat yang digunakan ialah Yang Amat Berhormat dan isterinya pula Yang Amat Berbahagia.

iv)

Panggilan Kerana Darjah Kebesaran


Penerima-penerima Anugerah Tertinggi Darjah Kebesaran bintang diberi gelaran baik lelaki mahupun wanita atau isteri-isteri mereka. Bagi lelaki dan wanita yang memegang gelaran Tun, anggilan hormat yang digunakan ialah Yang Amat Berbahagia manakala pemegang gelaran Tan Sri dan Datuk pula, panggilan hormat yang digunakan ialah Yang Berbahagia.

v) Panggilan Keagamaan
Panggilan Hormat juga digunakan dalam aspek keagamaan, sebagai contoh, bagi Mufti panggilan hormat yang digunakan ialah Sahibus Samahah yang membawa maksud Tuan Yang Berbahagia dan Kadi pula dipanggil sebagai Sahibul Fadillah yang membawa makna Tuan Yang Terhormat.

6.

Peraturan-Peraturan Penggunaan Panggilan


Selaras dengan amalan Protokol yang menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai dua tempat dalam satu susunan maka ianya hendaklah mengambil tempat yang tertinggi sekali. Sehubungan dengan ini mereka yang mempunyai dua atau lebih panggilan hormat bagi dirinya hendaklah mengambil atau memilih salah satu panggilan hormat sahaja untuk digunakan. Misalnya: i) Seorang Ahli Dewan Negara atau Ahli Dewan Rakyat mempunyai gelaran Dato maka panggilan hormat yang lebih sesuai dan selari dengan kedudukannya ialah Yang Berhormat. penggunaan panggilan hormat seseorang Ahli Dewan Undangan Negeri dan keluarga Diraja atau keturunan raja juga mempunyai anugerah yang membawa gelaran Dato panggilan hormat yang digunakan ialah Yang Berhormat dan amalan ini telahpun diguna pakai diperingkat persekutuan misalnya:

ii)

Yang Berhormat Tengku Dato Seri Azlan ibni Sultan Abu Bakar atau Yang Berhormat Tengku Datuk Adnan bin Tengku Mansor.

7.

Penggunaan Ungkapan Mereka Yang Berketurunan Raja


Surat Pekeliling Am No. 4 tahun 1966 bertarikh 18 Februari 1967 menetapkan gelaran yang diterima diletakkan selepas nama pangkat keturunan mereka misalnya:

Yang Mulia Raja Tun Ahmad @Yang Mulia Tunku Tan Sri

Imran @Yang Mulia Tengku Dato Alwi.

Penggunaan panggilan hormat untuk keturunan berketurunan Arab iaitu Syed atau Sheikh yang menerima darjah kebesaran ialah Yang Berbahagian Tan Sri Syed Abu Bakar dan isterinya pula ialah Yang Berbahagia Puan Sri Sharifah Aminah.

8. Penggunaan Panggilan Hormat Dengan Gelaran-Gelaran Akademik


Panggilan Hormat tertentu diperolehi kerana dianugerahkan sesuatu Darjah Kebesaran, manakala gelaran-gelaran akademik diperolehi setelah mencapai sesuatu tingkat dalam bidang akedemik. Anugerah-anugerah tersebut membawa panggilan hormat sedangkan gelaran-gelaran akademik tersebut tiada. Oleh itu penggunaan panggilan hormat yang betul bagi golongan akademik ialah panggilan hormat dan gelaran diikuti oleh gelaran akademik misalnya.

Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Ismail @ Yang Berbahagia Dato Dr. Ali

Walaubagaimanapun panggilan hormat untuk mereka yang bergelar rofessor menggunakan gelaran akademik mereka sebelum gelaran anugerah yang diterima misalnya:

Yang Berbahagia Prof. Tan Sri Awang Had Salleh@Yang Berbahagia Prof. Diraja Ungku Aziz@ Yang Berbahagia Prof. Dato Ismail Hussein
Panggilan Hormat untuk Hakim-Hakim dan Senator juga menggunakan gelaran jawatan mereka sebelum gelaran anugerah yang diterima misalnya:

Y.A.A. Hakim Tan Sri Dato Seri Ahmad Fairuz bin Dato Sheikh Abdul Halim atau Y.B. Senator Tan Sri Dato Haji Mohamed bin Yaacob.

Panggilan Hormat untuk Hakim-Hakim dan Senator juga menggunakan gelaran jawatan mereka sebelum gelaran anugerah yang diterima misalnya:

Y.A.A. Hakim Tan Sri Dato Seri Ahmad Fairuz bin Dato Sheikh Abdul Halim atau Y.B. Senator Tan Sri Dato Haji Mohamed bin Yaacob.

9.

Penggunaan Ungkapan Panggilan Hormat Pada Jawatan-Jawatan Tentera dan Polis. Penggunaan ungkapan panggilan hormat bagi penjawat-penjawat dalam Angkatan Tentera dan Polis ialah dengan mendahului pangkat seseorang itu diikuti dengan panggilan hormat berkaitan

Yang Berbahagia Jen. Tan Sri Dato Seri Mohd. Zahidi bin Haji Zainuddin atau Y.Bhg.IG Dato Seri Mohd. Bakri bin Haji Omar.

PANGGILAN HORMAT (HONORIFIC) 1. Panggilan Turun Temurun Lelaki Tunku Ungku/Engku Ku/Tengku Raja Syed Sheikh Wanita Tunku Ungku Ku Raja Sharifah Siti Panggilan Hormat Yang Mulia Yang Mulia Yang Mulia Yang Mulia Puan/Cik Puan/Cik

Panggilan Hormat i) Yang Mulia ii) Yang Mulia iii) Yang Mulia iv) Yang Mulia v) Tuan vi) Tuan

2.
2.1 a) Seri Baginda
b) K.D.Y.M.M.

PANGGILAN DIRAJA
Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Paduka Yang di-Pertuan Agong
Sultan Kedah Darul Aman

Raja Permaisuri Agong


Sultanah Kedah Darul Aman

Seri Baginda
K.D.Y.M.M.

Paduka

Panggilan Hormat c) D.Y.M.M.

Lelaki Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Sultan Pahang Al-Sultan Kelantan Sultan Johor Sultan Perak Darul Ridzuan Sultan Terengganu Sultan Selangor

Wanita Tunku Ampuan Negeri Sembilan Darul Khusus Sultanah Pahang Raja Perempuan Kelantan Sultanah Johor Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan Permaisuri Terengganu -

Panggilan Hormat D.Y.M.M.

d) K.D.Y.M.M. e) K.D.Y.M.M. f) D.Y.M.M. Baginda g) D.Y.M.M. Paduka Seri h) D.Y.M.M. i) D.Y.M.M.

D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. -

2.2

Pemangku Raja Lelaki Pemangku Raja Perlis Wanita Raja Puan Muda Perlis Panggilan Hormat D.Y.T.M.

Panggilan Hormat a) D.Y.M.M.

2.3

Raja Muda/Tengku Mahkota Lelaki Tengku Mahkota Pahang Tunku Mahkota Johor Wanita Tengku Puan Pahang Isteri Tunku Mahkota Johor Panggilan Hormat K.D.Y.T.M. Y.A.M.

Panggilan Hormat a) K.D.Y.T.M. b) D.Y.A.M.

c) D.Y.T.M.
d) Y.T.M.

Raja Muda Kedah


Tengku Mahkota Kelantan

Raja Puan Muda kedah


Belum Berkahwin

D.Y.T.M.
-

e) D.Y.T.M.
f) D.Y.T.M.

Raja Muda Perak


Raja Muda Selangor

Belum Berkahwin
Belum Berkahwin

2.4

Bekas Raja Permaisuri Agong Lelaki Wanita Bekas Raja Permaisuri Agong Panggilan Hormat Y.M.M.

Panggilan Hormat a) -

*
2.5

Panggilan hormat ini adalah tertakluk kepada panggilan yang diberikan diperingkat negeri apabila baginda kembali ke negeri asal.
Anak-Anak Raja Memerintah Lelaki Anak-Anak Raja Memerintah Wanita Anak-Anak Raja Memerintah Panggilan Hormat Y.A.M.

Panggilan Hormat a) Y.A.M.

NOTA:

D.Y.M.M. K.D.Y.M.M. Y.T.M. D.Y.T.M. D.Y.A.M. K.D.Y.A.M. Y.M.M. Y.A.M.

Duli Yang Maha Mulia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Amat Mulia Kebawah Duli Yang Amat Mulia Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia

3.

PANGGILAN JAWATAN
Panggilan Hormat Lelaki Yang di-Pertua Negeri Wanita Isteri Yang di-Pertua Negeri Panggilan Hormat Y.A.Bhg.

a) T.Y.T.

b) Y.A.B.
c) Y.A.B. d) Y.B.

Perdana Menteri
Timbalan Perdana Menteri/MB Menteri/ Timbalan Menteri/ Setiausaha Parlimen/

Isteri Perdana Menteri


Isteri Timbalan Perdana Menteri/MB Isteri Menteri/ Timbalan Menteri/ Setiausaha Parlimen/

Y.A.Bhg.
Y.A.Bhg. Y.Bhg.

e) Y.B.

Yang di-Pertua Dewan Negara/ Dewan Rakyat


Ahli Dewan Negara/ Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri

Isteri Yang di-Pertua Dewan Negara/ Dewan Rakyat


Isteri Ahli Dewan Negara/ Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri

Y.Bhg.

f) Y.B.

Y.Bhg.

Panggilan Hormat g) Y.A.A.

Lelaki Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Presiden Mahkamah Rayuan/ Hakim Besar/ Hakim Mahkamah Persekutuan/ Hakim Mahkamah Rayuan/ Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Syariah Ketua Setiausaha Negara

Wanita Isteri Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Isteri Presiden Mahkamah Rayuan/ Hakim Besar/ Hakim Mahkamah Persekutuan/ Hakim Mahkamah Rayuan/ Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Syariah Isteri Ketua Setiausaha Negara

Panggilan Hormat Y.A.Bhg.

h) Y.A.

Y.Bhg.

i) Y.Bhg.

Y.Bhg.

Panggilan Hormat j) Y.Bhg. k) Y.Bhg. l) Y.Bhg. m) Y.Bhg. n) Y.Bhg. o) Y.Bhg.

Lelaki Peguam Negara Panglima Angkatan Tentera Ketua Polis Negara Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Pengarah Jabatan Persekutuan

Wanita Isteri Peguam Negara Isteri Panglima Angkatan Tentera Isteri Ketua Polis Negara Isteri ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Isteri Ketua Setiausaha Kementerian Isteri Ketua Pengarah Jabatan Persekutuan

Panggilan Hormat Y.Bhg. Y.Bhg. Y.Bhg. Y.Bhg. Y.Bhg. Y.Bhg.

NOTA: T.Y.T.

Y.A.B. Y.A.Bhg. Y.A.A. Y.A. Y.B. Y.Bhg.

Tuan Yang Terutama Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Amat Arif Yang Arif Yang Berhormat Yang Berbahagia

4.
Bil.

PANGGILAN KERANA DIKURNIAKAN DARJAH KEBESARAN


Darjah Singkatan Gelaran Panggilan
Lelaki Wanita -

Gelaran
Isteri Suami -

Panggilan Hormat
Penerima Yang Amat Dimuliakan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Isteri Yang Amat Dimuliakan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Suami Yang Amat Dimuliakan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia

a.

Darjah Utama Seri Mahkota Negara Seri Maharaja Mangku Negara Seri Setia Mahkota Panglima Mangku Negara Panglima Setia Mahkota Panglima Jasa Negara Panglima Setia Diraja

D.M.N.

b.

S.M.N.

Tun

Tun

Toh Puan Toh Puan Puan Sri Puan Sri Datin

c.

S.S.M.

Tun

Tun

d.

P.M.N.

Tan Sri

Tan Sri

e.

P.S.M.

Tan Sri

Tan Sri

f.

P.J.N.

Datuk

Datuk

g.

P.S.D.

Datuk

Datuk

Datin

Catatan: I. Ejaan Dato bagi Persekutuan ialah Datuk. ii. Ejaan Dato bagi semua negeri-negeri beraja dan Pulau Pinang ialah Dato. iii. Ejaan Dato bagi negeri Sabah,Sarawak dan Melaka ialah Datuk.

5.

PANGGILAN KEAGAMAAN
Lelaki
Haji Mufti

Panggilan Hormat
a. Tuan b. Sahibus Samahah

Wanita
Hajah -

Panggilan Hormat
Puan/Cik

c. Sahibul Fadillah
d. Al-Fadil

Kadi Besar/Kadi
Tuan Guru/Ustaz

Kesimpulan Otak akal ialah berbuat baik kepada manusia dan bergaul mesra dengan mereka, sama ada mereka itu orangorang yang baik ataupun dari kalangan mereka yang jahat. ( Imam al-Ghazali)

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai