Kang pandonga marang koncoku Habib, Ing London Bib, sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake

, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. Wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Ponorogo, 21 Nopember 2012 Koncomu:

Ivan Katibul Faizi