Anda di halaman 1dari 24

Kecerdasan triarchic

sternberg
Ahli kumpulan
Abg isaifuddin b abg noran
L20091002895
Mohamad fadli b mat husain
L20091002902
Badrul
haminorzi
Yang mana satu
adalah supervisor
?
Yang mana satu adalah
supervisor?

Yang mana satu adalah


pekerja ?
Latarbelakang Robert Sternberg

Robert J. Sternberg dilahirkan pada 8


Disember 1949 di Pennsylvania. Beliau
berkerakyatan Amerika. Bidang yang
diceburi beliau adalah sebagai
psychometrician dan merupakan Dekan
bagi Fakulti Seni dan Sains di Universiti
Tufts. Beliau adalah bekas professor
dalam psikologi dan pendidikan di
Universiti Yale. Sumbangannya begitu
banyak kerana pernah mengarang 600
buah buku dan artikel selain dari
menerima banyak anugerah. Sternberg
mempunyai Ijazah Sarjana Muda dari
Universiti Yale dan mendapat PhD daripada
Sternberg pernah menyebut “Traditional
education tends to ‘shine the spotlight’ on
certain children almost all of the time, and
on other children almost none of the time”.
Perkara seperti ini kerap terjadi dalam
sistem pendidikan tradisional yang mana
pelajar lebih cenderung untuk memberi
perhatian kepada pelajar yang bernasib
baik dan kurang merawat pelajar yang
lemah dan kurang bernasib baik.

 Kamarudin Hj Husin, Pedagogi Asas Pendidikan, 2004, Kayazano


Enterprise, Kuala Lumpur, muka surat 266
Kecerdasan Analitik
(Componential
Intelligence)
Kecerdasan seseorang individu
dalam bidang akademik bolehlah
dipanggil sebagai kecerdasan
analitik

Kecerdasan analitik digunakan


untuk mengenali dan
memecahkan masalah,
merumuskan strategi, menyusun
dan menyampaikan maklumat.
Kecerdasan analitik melibatkan
tindakan menganalisis,
Sebagai contohnya;

Pelajar membuat latihan matematik

Di dalam proses menyelesaikan masalah


matematik, pelajar akan menganalisis
maklumat yang diberikan. Kemudian
membuat gerak kerja penyelesaian mengikut
formula tertentu
Kecerdasan
Pengalaman
(Experiental
Intelligence)
Kecerdasan ini bolehlah dijelaskan ertinya
dengan kreativiti.

Kecerdasan ini bolehnya dilihat sebagai


kebolehan untuk mengatasi situasi baru
lantas mempelajari dari situasi tersebut.
Dalam erti kata yang lain, individu yang
berpengalaman akan lebih cekap dalam
memproses maklumat dalam situasi baru.
Sebagai contoh;

Jika pelajar diberi suatu tugasan baru yang


mempunyai kaitan dengan mereka, pelajar-
pelajar yang mempunyai kecerdasan yang
tinggi dalam kecerdasan pengalaman akan
dapat belajar dengan cepat, menggunakan
strategi yang sesuai secara automatik dan
cekap tanpa membuang masa.
Kecerdasan Praktikal
(Contextual
Intelligence)
Ada sesetengah orang yang mampu
mengadaptasi diri mereka di dalam apa
sahaja situasi yang dituntut dalam lingkungan
mereka.

Mereka yang mempunyai kecerdasan ini


pandai mengorak langkah untuk berjaya di
dalam hidup
Kecerdasan praktikal berlaku apabila kita
menggunakan ataupun mengaplikasikan apa
yang telah dipelajari ke dalam konteks dunia
yang sebenar.

Sebagai contoh; Ali belajar bahasa Inggeris di


dalam kelas. Apabila Ali pergi melancong di
luar negara, beliau menggunakan bahasa
Inggeris tersebut untuk berinteraksi dengan
orang-orang di tempat berkenaan.
ANALITIK PENGALAMAN PRAKTIKAL

ANALISIS RAMALKAN APLIKASI


KRITIK BAYANGKAN GUNA
BANDINGKAN JIKA.. IMPLEMENTASI
MENILAI MENCIPTA LAKSANAKAN
CADANGKAN PRAKTIKAL

Sumber :
http://www.uwsp.edu/Education/lwilson/creativ/define.htm#Robert%20
Sternberg
Pandangan Al-Farabi
mengenai intelek
Phronesis atau kebijaksanaan praktis
adalah kemampuan bertindak berdasarkan
pertimbangan baik buruk ketika
menghadapi pilihan-pilihan. Orang yang
mempunyai phronesis akan mengerti
bagaimana harus bertindak secara tepat.
Kebijaksanaan praktis ini, menurut
Aristotles, tidak dapat diajarkan tetapi
boleh dikembangkan atau dilatih dengan
cara dibiasakan..

Jurnal “Psikoislamika”, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang,


Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2005
Kelebihan pengajaran yang
berasaskan pengajaran triarchic

Membolehkan pelajar memusatkan


keupayaannya kepada kekuatan dan
membaik pulih atau mencuba mengatasi
masalah

Memotivasi atau merangsangkan pelajar


dengan cara yang lebih sesuai

Menyediakan pelajar lebih baik untuk


keperluan-keperluan pekerjaan yang sebenar
Kelemahan pengajaran yang
berasaskan pengajaran
triarchic
Amat sukar untuk dilaksanakan

Melibatkan terlalu banyak masa

Hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang


bernasib baik (gifted students)

Guru mesti mengajar melalui cara-cara yang


selesa bagi pelajar
LATIHAN
PENGUKUHAN
Yang mana satu
adalah
supervisor ?
Yang mana
satu adalah
supervisor?

Yang mana
satu adalah
pekerja ?
Bagaimana hendak
menyambungkan dua tali
tersebut?
Jawapannya
Sternberg telahpun menggunakan kedua-dua
gambar tersebut untuk menilai “kecerdasan
praktikal” seseorang

Iaitu kebolehan untuk memahami (non-


verbal cues)