Anda di halaman 1dari 3

Tarikh : 24 Mac 2009

Hari : Selasa

Kelas : 4 Maliki

Bil. Pelajar : 28 orang

Masa : 9.00 – 10.20 pagi (80 minit )

Topik : Hadith Hukum

Sub topik : Wasiat

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

- Mengetahui sebab wurud al-hadith tersebut


-Menyatakan pengertian wasiat
-Mengetahui cara ulama mengistinbatkan hukum
-Membincangkan pelaksanaan wasiat yang biasa diamalkan oleh umat Islam di Malaysia

Strategi pengajaran : Pembelajaran Metakognisi

Penerapan nilai : Sentiasa mengamalkan sikap suka menyumbang ke arah kebaikan

ABM/BBM : Laptop, LCD, Buku teks

Pengetahuan sedia ada: Pelajar mengetahui tentang pemindahan hak milik harta kepada seseorang melalui cara-cara tertentu (contoh
yang paling banyak adalah dalam filem serta drama)
Perkembangan Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Alatan/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR
Dan Masa Catatan
Pendahuluan Bacaan Doa Pelajar akan membaca doa
(2 minit) beramai-ramai

Set induksi • Guru bercerita tentang • mendengar dan menghayati ABM:


(8 minit) sebuah kisah “Orang Kaya cerita berkenaan
dan Anak-anaknya” • Bersoal jawab bersama guru
• Guru menyoal pelajar
• Guru mengaitkan cerita
tersebut dengan isi pelajaran
Langkah 1 Guru menerangkan: • Membaca petikan hadith • Menyatakan maksud hadith ABM:
(25 minit) • Hadith hukum
• Menjelaskan maksud hadith • Menyatakan sebab wurud
• Maksud hadith Buku teks
• Menerangkan cara ulama hadith
• Istinbat hukum
istinbat hukum

Langkah 2 Penjelasan dalam • Menjelaskan maksud hadith • Menyebut jawapan yang


(15minit) hadith: • Menilai jawapan yang diketahui
• Hukum wasiat diberikan oleh pelajar LCD
• Rukun dan syarat Laptop
wasiat (slaid Power Point)

• Kadar wasiat

Langkah 3 • Membincangkan • Membahagikan pelajar • Membincangkan persoalan


(15 minit) pelaksanaan kepada beberapa kumpulan yang dikemukakan
wasiat yang biasa • Menyediakan permasalahan berdasarkan kemahiran yang Buku teks
diamalkan oleh berbentuk soalan telah diajar
umat Islam di
Malaysia
Penutup • Latihan • Memberikan latihan • Membuat latihan dalam
(15 minit) pengukuhan kepada pelajar buku latihan di akhir proses
P&P