Anda di halaman 1dari 19

HUBUNGAN ETNIK

KE ARAH
MASYARAKAT
BERINTEGRASI
PENDAHULUAN

 Penduduk Malaysia terdiri daripada


pelbagai keturunan, bangsa, agama
dan suku kaum.

 Dalam masyarakat pelbagai etnik,


integrasi diperlukan untuk mencapai
keamanan dan keharmonian
bermasyarakat.

 Semangat nasionalisme Malaysia


perlu bagi menyatupadukan seluruh
negara.
KONSEP
PERPADUAN
DAN
INTEGRASI
 
PERPADUAN

 Satu proses yang


menyatupadukan seluruh
masyarakat dan negara
supaya setiap anggota
masyarakat dapat membentuk
satu identiti dan nilai bersama
serta perasaan cinta dan
banggakan tanah air.
INTEGRASI

 Satu proses bagi mewujudkan satu


identiti nasional di kalangan
kumpulan yang terpisah dari segi
kebudayaan, sosial dan lokasi
dalam sesebuah unit politik.
INTEGRASI
NASIONAL

INTEGRASI INTEGRASI
WILAYAH SOSIAL

INTEGRASI INTEGRASI
EKONOMI PENDIDIKAN

INTEGRASI INTEGRASI
KEBUDAYAAN POLITIK
INTEGRASI WILAYAH

 Usaha merapatkan jurang perbezaan


pembangunan ekonomi dan sosial
antara wilayah yang maju dengan
yang mundur.

 Contoh: Integrasi wilayah antara


Sabah & Sarawak dengan
Semenanjung Malaysia dan antara
Pantai Timur Semenanjung Malaysia
dengan Pantai Barat Semenanjung
Malaysia.
INTEGRASI WILAYAH….

 Agihan yang sama dari segi


pendapatan, kemudahan asasi,
pelajaran, kemudahan kesihatan
dan rekreasi, perumahan serta
peluang pekerjaan.
INTEGRASI EKONOMI
 Usaha-usaha untuk mengurangkan
jurang perbezaan ekonomi antara
kumpulan etnik.

 Rancangan pembangunan lima tahun


dan dasar-dasar kerajaan dibuat
untuk mewujudkan keseimbangan
ekonomi antara kaum dan
mengurangkan pengenalan kaum
berdasarkan aktiviti utama seperti
DEB.
INTEGRASI KEBUDAYAAN

 Usaha membentuk satu kebudayaan


kebangsaan dengan saling
menyesuaikan diri di antara unsur-
unsur sesuatu kebudayaan serta
meminimakan perbezaan identiti
masing-masing.

 Contoh: Kaum Baba dan Nyonya di


Melaka, amalan kunjung-mengunjung
semasa musim perayaan &
masyarakat bukan Melayu mula
menerima budaya orang Melayu dari
segi pakaian dan makanan.
INTEGRASI KEBUDAYAAN…..

 Menghayati Dasar Kebudayaan


Kebangsaan dengan tiga prinsip:
1. Mestilah berteraskan
kebudayaan rakyat asal rantau
ini.
2. Unsur-unsur kebudayaan lain
yang sesuai dan wajar boleh
diterima.
3. Islam menjadi unsur yang penting
dalam pembentukan kebudayaan
kebangsaan.
INTEGRASI SOSIAL

 Usaha-usaha menyatupadukan rakyat


melalui program sosial seperti sukan,
pendidikan, perumahan dan
kesihatan.
INTEGRASI PENDIDIKAN

 Mewujudkan sistem pendidikan


yang bercorak kebangsaan dan
sempurna dari segi intelek, jasmani
dan rohani.
INTEGRASI POLITIK

 Usaha-usaha menyatukan rakyat


melalui kerjasama dan pembahagian
kuasa politik.

 Sikap sedia menghormati atau


menerima pendapat kaum lain
walaupun ia berbeza dengan
pandangan atau pendapat kaum
sendiri.
INTEGRASI POLITIK…..

 Barisan kepimpinan disertai oleh


pemimpin pelbagai kaum.

 Parti-parti politik mampu bergabung


walaupun mempunyai ideologi yang
berlainan.
STRATEGI KE ARAH
INTEGRASI
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PELAN TINDAKAN DAN


DASAR KERAJAAN

RUKUN NEGARA
WAWASAN 2020

DASAR
EKONOMI BARU
JABATAN
DASAR PERPADUAN NEGARA
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PERANAN MASYARAKAT

RUKUN DIFUSI
TETANGGA BUDAYA
RUMAH
TERBUKA
STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PERANAN NGO

RAKAN COP ALIRAN

SUHAKAM