RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

Murid meneroka media.2 Prinsip Rekaan 3.1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . tali.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..1 Unsur 3.2 3..3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3../. .. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular.. kertas warna.2.. Media : gunting.. EK3. dawai kasar..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1. .1. Contoh mobail..... Keusahawanan (EK1.2... 5..2..1...Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media...2 3.2 Proses & Teknik mobail 3..1..1. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai . ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1...2. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.2... EK2.1. gam.. Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru..6..2. 2. benang. 4.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular. seni 3.... Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Aktiviti P&P 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 Media 3.. 3.1 3. proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular.1.1 3. kertas lukisan.1 3.... EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1...1.1 Persepsi Estetik 3. Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3....2 Aplikasi seni 3. 2.... proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 . 2.

.. kertas lukisan./... benang....1 3. dawai kasar.3 3. kertas warna. 2. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai .10.. Media : gunting.4...3.3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung. 2.2 Aplikasi seni 3.4 Apresiasi Seni 3.. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi...3 Ekspresi Kreatif 3.1 3. Mengaplikasikan bahasa seni visual.2 3. orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1..20 pagi.20-11..1 Persepsi Estetik 3. gam... Keusahawanan (EK1 . 7 ..2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..... Contoh mobail...... Minggu : 1 Hari : Selasa 19. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular.3..3..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti... tali.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.4...

2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4. media. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.3 Ekspresi Kreatif 4.1 Persepsi Estetik 4. 2.4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.. 4. Minggu : 8 Hari : Selasa 26... Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul.2 Aplikasi seni 4.. 3.2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan. mencapai objektif yang telah ditetapkan. .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

3 4.. &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. EK2.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.2 Prinsip Rekaan 4..2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. ./.2 ses Pro Kreativiti.1.. 5....4 4..1. 2...... serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang. kertas lukisan kad manila ...2.1...gunting pembaris.2 4.1. dan gam Refleksi seramai ....1.20-11. Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang. 2..1....1. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang....1.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . Aktiviti P&P 1. 4.20 pagi..2..1.EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Murid meneroka media. EK3.2 4.1 4. .1.....10.1 4..1. 3.2 4.Media : kertas warna.1 Media 4.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.. proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang . Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.1 4. ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.2.2.1 Unsur Seni 4.2.1.. Keusahawanan (EK1.

. kertas lukisan kad manila . Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.2 4... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1..Media : kertas warna.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : .4 Apresiasi Seni 4....... proses dan teknik yang betul..4.2 EMK TMK Kreativiti. dan gam Refleksi seramai ../... Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..3...Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2....... 3.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru......2 Aplikasi seni 4. media serta proses dan teknik yang betul. .. media.. 10 ..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 Persepsi Estetik 4..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4....... (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4........3 Ekspresi Kreatif 4.gunting pembaris.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan ..3.... 2.3... 2.4. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... 4.... Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.... Tarikh : .. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 4.

3 Ekspresi Kreatif Seni 1.....1.2 1.../.1. . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 1. Keusahawanan (EK1.. ..1...2 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti...1. EK3.1 Persepsi Estetik 1. ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1.2..... serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ... Tarikh : .....EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. palet........1.....2 1....2.2.2 Aplikasi seni 1.. berus lukisan..3 Seni 1... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2.1.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....2 Proses & Teknik 1.. EK2.1.2....1 1. Media – kertas lukisan.... cat air Refleksi seramai ...1 Unsur 1.2.....1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.2....1 Media 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan.......1.1 1.2.1.1.2.Contoh karya 2. Minggu : 9 Hari : .. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.1.....

.3 Ekspresi Kreatif 1...3....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru.. berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2 EMK TMK Kreativiti..... 5.... Media – kertas lukisan.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.. .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1....3 12 ...2 1..Contoh karya 2... 3.. 4....3..1 1..... Murid membuat proses awal menghasilkan catan.3..4........... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan.. Murid meneroka media.1 1.... datang...4 Apresiasi Seni 1.. Tarikh : ...2 Aplikasi seni 1. 2....1 Persepsi Estetik 1.. ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1... proses dan teknik dalam penghasilan catan.4.... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.

. palet./.... proses dan teknik dengan betul.1 Persepsi Estetik 2..3 Ekspresi Kreatif 13 .... Tarikh : . .. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... media. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan.2 Aplikasi seni 2... 4.... Minggu : 11 Hari : ....Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 2... 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. proses dan teknik yang betul.. media. 3.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru. Aktiviti P&P 1.....4 Apresiasi Seni EMK TMK.. cat air Refleksi seramai ...

1..3 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .. 3.2 Proses dan Teknik 2. Bahan Bantu Belajar 1..2.2.. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan.EK3..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .2.1.1.. . kertas lukisan.1..EK 5) Kreativiti ..... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan..2.2 2. 2... 5..1. Contoh: Hasil Karya 2.2 2...2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. gam Refleksi seramai .1 2.1. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.EK2..2.1. Murid meneroka media..1 Unsur Seni 2.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru... Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.. majalah..Inovasi dan nilai murni.2.2. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 ../.. Mengetahui dan mengenal media.2 2..1.1 2. kertas warna.1 Lipatan dan guntingan an (EK1... Aktiviti P&P 1.1..2 Prinsip Rekaan 2. 2.1.1 2.2. 4.. Media – gunting.1 Media 2.

gam Refleksi seramai .4.20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2. proses dan teknik yang betul. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . media..3. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.1 2. Media – gunting.2 Aplikasi seni 2. Contoh: Hasil Karya 2.EK3. proses serta teknik dengan betul. Bahan Bantu Belajar 1..20-11. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1..2 EMK TMK.Inovasi dan nilai murni.EK5) Kreativiti . Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.2013 REFLEKSI/CATA TAN 2. majalah. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Tarikh : 9. Aktiviti P&P 1. kertas warna..1 Persepsi Estetik 2.EK2. 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10...3. media.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. EK4.4./.4 Apresiasi Seni 2. 4. . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 .2 2.3.Keusahawan an (EK1. kertas lukisan.1 2. 2.3 Ekspresi Kreatif 2..4. 2.

.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai .1 Media 3.1 3.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3.4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 . proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1..4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka. Media: span.EK2.2. 2.2 Proses danTeknik 3.2.2. .1 3. bahan lain yang sesuai.. 1 3.1..1.1.1.. 2 3.20 – 11.1.1.20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3..2 Prinsip rekaan 3.2 Aplikasi seni 3.2 3. 2.2. bahan kutipan. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.1 Unsur Seni 3.1. Contoh: boneka 2.2.gam..gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.1.1 Persepsi Estetik 3.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.) 1. EK3. keusahawan (EK1. Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka./.

.2 EMK Kreativiti.4..3... Tarikh : . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan..gam. 3......4...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.. Refleksi 17 .EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1......2 3...... Murid membuat proses awal menghasilkan boneka....1 Persepsi Estetik 3.1 3.. Murid meneroka media.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. datang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka. Media: span.....3...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.....3 Ekspresi Kreatif 3.. 2..3. bahan lain yang sesuai. Catatan Minggu : 14 Hari : .... keusahawan (EK1.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.. (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3.2 Aplikasi seni 3. proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 4..4 Apresiasi Seni 3.1 3.. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail..) 1. bahan kutipan.. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.... Contoh: boneka 2....gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..

....1 4..1..1.1 4.....1.2 4... Tarikh : ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1... Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..2...2 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...2... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.EK 5)..1. 3... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1.1 Media 4..2 Proses dan teknik 4..2 Aplikasi seni 4.1.. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru. Keusahawanan (EK1./..... media..1 Unsur seni 4. 4.. 2... ..2.4 Apresiasi Seni EMK TMK.2 Prinsip 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4... Minggu : 15 Hari : ..1 Persepsi Estetik 4.1..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.EK3. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..EK2........2. proses dan teknik yang betul. seramai ....1.3 Ekspresi Kreatif 18 ..... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4.

Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. 3. 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2.2.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Refleksi seramai . proses dan teknik dalam membuat model parang 5. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4. kad atau kertas tebal.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4. 19 ... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Murid meneroka media.1 2... Aktiviti P&P 1.1.. cat poster. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang. . Media: gunting./. bahan hiasan yang sesuai. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru. gam. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Murid melakukan proses awal membuat model parang.

3. gam.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3.1 4. Refleksi seramai ..4 Apresiasi Seni 4.... bahan hiasan yang sesuai.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual....1 4. cat poster. Contoh: gambar parang 2. media.. 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : .. 2..... Keusahawanan (EK1 ...2 EMK TMK... 20 .4..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4....2 Aplikasi seni 4.1 Persepsi Estetik 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.3.3 Ekspresi Kreatif 4... media serta proses dan teknik yang betul. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Tarikh : ../.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. proses dan teknik yang betul.. kad atau kertas tebal..... 2.2 4. 4. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru...EK5)..4.. Media: gunting.. ..........

... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.2..2 Prinsip rekaan 1..gam. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..EK2.2 Aplikasi seni 1.2 1..2.2.1..2....1...1./.. Kreativiti dan inovasi.....3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.2.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.....1..1.. Tarikh : ....EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.....2 Proses dan teknik 1..1. 2.3 1. 2..1 1.. Keusahawanan (E1.1..1 Media 1..1 1..2 1.1 1.Media : kertas lukisan..1 kolaj 1. EK3.... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj...Contoh Kolaj.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 ..1 Unsur seni 1.. gambar kumbang ladybird.. kertas warna.2.....2..1 Persepsi Estetik 1.....1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : . kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai... . Refleksi seramai ..2 1..1.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1.4 Apresiasi Seni EMK TMK..2..1.1.

... Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..1 Persepsi Estetik 1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK.3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj..gam... Murid meneroka media.Contoh Kolaj.1 1.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1....3 1..4. 4. 2.3 Ekspresi Kreatif 1. proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.4 Apresiasi Seni 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. . Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru.4.5.2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: ..2 1.3.. Minggu :18 Hari : Selasa 14.3.. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..1 1. 3. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj.......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.Media : kertas lukisan... 5. Kreativiti dan inovasi. 22 . 2.

. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2 Aplikasi seni 2...Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2....3 Ekspresi Kreatif 23 . 4...... media.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. 3. 2. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.. media.. Aktiviti P&P 1. proses dan teknik yang betul./.. Minggu : 19 Hari : .. Refleksi seramai ... 2... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna. .1 Persepsi Estetik 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.. Tarikh : ..... Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..proses dan teknik dengan betul. Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..4 Apresiasi Seni EMK TMK..

3...1 2.. Media : kertas lukisan...1..........1.. Bahan Bantu Belajar 1..EK5) Kreativiti. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.1. Aktiviti P&P 1.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2.2 2.. 5.2 2..1 Unsur seni 2.. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. .2..2.. EK3.1. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan ..2 Proses dan teknik 2...1 Media 2.2.2.2 2.2 Prinsip rekaan 2.. EK2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.1..1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Mengetahui dan mengenal media.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .1.1.. Contoh hasil karya 2...1 2. 2. 4.palet.. cat air atau cat poster./.2.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2..1 Renjisan dan percikan an (EK1. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru.2. Murid meneroka media..1.1 2. 2. 24 .. berus lukisan.2.. dan nilai murni..

cat air atau cat poster......palet. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.4.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...3 Ekspresi Kreatif 2.... proses serta teknik dengan betul.. Tarikh : . 3.4... Contoh hasil karya 2. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : ... berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .../. 4..3. 2.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.2 EMK TMK..... Aktiviti P&P 1..2 Aplikasi seni 2..1 2.. media.....1 Persepsi Estetik 2. berus lukisan.EK5) Kreativiti... Media : kertas lukisan.4 Apresiasi Seni 2... media. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan........3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. .. Bahan Bantu Belajar 1.2 2..3....3.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2.... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...... proses dan teknik yang betul.1 2.Keusahawan an (EK1....... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. 2.... 25 . dan nilai murni. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.2... ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.2 3......../. pensel warna.....3 Ekspresi Kreatif seni 3..1..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. kad manila..... gambar arnab. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. ...Media : Gunting. EK3.1 3... dan bahan hiasan yang sesuai. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Keusahawanan (EK1......1..2..Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi .....1.1 Unsur 3.....1..2. gam.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : ....1..2..2 Proses & teknik 3.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. Tarikh : ..3 3... EK2..2 Aplikasi seni 3.1. Aktiviti P&P 1.1 Persepsi Estetik 3.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 Media 3.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.... Contoh topeng Serkup.2 Prinsip Rekaan 3.. seramai . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 ..2 3..1..1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.1.1.. 2... 2. krayon.2.. 2..1 3...1.

3 Ekspresi Kreatif 3...... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan... ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.... Contoh topeng Serkup... 2. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. gambar arnab. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. 5.4.....1 3... 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 ..4 Apresiasi Seni 3... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru....3.2 EMK TMK Kreativiti... Minggu : 22 Hari : ..1 Persepsi Estetik 3. kad manila.3... 2. Keusahawanan (EK1.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. krayon......4.... 4.. dan bahan hiasan yang sesuai.Media : Gunting..2 3. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup... pensel warna.1 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup..3. Murid meneroka media... Mengaplikasikan bahasa seni visual.. Tarikh : ..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. gam.....2 Aplikasi seni 3.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1...... pembelajaran yang akan datang.

.. Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan........ 2. Tarikh : .. seramai ... proses dan teknik yang betul. media. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4....4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. 4..... Minggu : 23 Hari : ./.. 3. Aktiviti P&P 1.........3 Ekspresi Kreatif 28 ..1 Persepsi Estetik 4.. Refleksi ....2 Aplikasi seni 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual .

1.. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher....1.2. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.1.2 Proses dan teknik (EK1. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4. 3. Murid membuat proses awal membuat rantai leher.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. . Murid meneroka media.1.2. 5.. 4. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Refleksi seramai .1.2 Prinsip rekaan 4.Media: gunting.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher... benang. 2.. 29 . gam.3 4. Bahan Bantu Belajar: 1. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher ..1 Media 4.. Kreativiti dan inovasi...2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan.2 4. Kertas warna.1....Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2..2.EK2.2 4./......1 4. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru.1.1..1. TMK dan nilai murni. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1 Unsur Seni 4..1.2. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher.1 4...3 4..1.2....EK3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1..EK 5).1 4. Aktiviti P&P 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

.......1 4.... Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. media.2 4. Bahan Bantu Belajar: 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : . ...Media: gunting....... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5).. benang. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... 2.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...3 Ekspresi Kreatif 4. Kreativiti dan inovasi. 3.. 30 ... Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...../. TMK dan nilai murni..... Kertas warna.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru. 2.4 Apresiasi Seni 4.2 Aplikasi seni 4.....4.. Tarikh : .. Refleksi seramai ..... proses dan teknik yang betul. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. gam...3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan.1 4. media serta proses dan teknik yang betul.3... 4..1 Persepsi Estetik 4.4..... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual....Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.3.. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.

..Contoh Montaj....1 1.1.1 1..1 Persepsi Estetik 1..1.2.1...2 1.2 Aplikasi seni 1... Keusahawanan (E1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.gam.......... EK3. .1 Media 1.1.2 Proses dan Teknik 1. gambar kereta... kertas lukisan.2.1...1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1..1 1.. kertas majalah dan surat khabar...orang murid yang tidak 31 . 2...... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .Media : gunting..2.2.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .2.2 1.2 Prinsip rekaan 1..4 Apresiasi Seni EMK TMK..1 montaj 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. Kreativiti dan inovasi.... proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya.2 1. gambar jalan raya 2...1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.2........ Tarikh : ....EK2../....1 Unsur seni 1..2.1..1.. Refleksi seramai ..2.

. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj.. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya.3.2 1..2 Aplikasi seni 1..... Minggu : 26 Hari : .... Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.4 Apresiasi Seni 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1.1 1. Kreativiti dan inovasi...... 2. proses dan teknik dalam penghasilan gambar....Contoh Montaj...2 EMK TMK..3 Ekspresi Kreatif 1. gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.... mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.....3.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.4.. Tarikh : .1 Persepsi Estetik 1..... 3..3 32 ... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.... 5. gambar kereta.....1 1. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru.4. Murid meneroka media..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..... 4...3..

. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual........ Minggu : 27 Hari : . 2.. kertas lukisan. 2...Media : gunting... kertas majalah dan surat khabar.3 Ekspresi Kreatif 33 .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....../... media..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1...4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2. 4. Aktiviti P&P 1.proses dan teknik dengan betul...gam. ....1 Persepsi Estetik 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan. Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru. 3. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. Refleksi seramai ...2 Aplikasi seni 2.. Tarikh : ...

1 capan (EK1..palet... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan..1.EK3.. proses dan teknik dalam penghasilan corak. . teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan... Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1...2 Proses dan teknik 2.2.1....2 2.1..2... Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan.2. 2.... Aktiviti P&P 1.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru.1 Unsur seni 2..1.1.2...3 2.. Refleksi seramai . 5. ..1. 3.cat air..1.... berus lukisan. 2...1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 2. Bahan Bantu Belajar: 1.2.1 Media 2. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 .Contoh: Hasil karya 2..1. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2. dan surat khabar. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ./. Kreativiti dan inovasi.2 2...EK2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...2 2... Mengetahui dan mengenal media... Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. 4. Murid meneroka media.1 2.2.Media :Kertas lukisan.1. TMK dan nilai murni.1..2.1 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan.2 Prinsip rekaan 2.2.EK 5).

.... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .4 Apresiasi Seni 2... 3... proses serta teknik dengan betul.cat air..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1... Bahan Bantu Belajar: 1..4.. proses dan teknik yang betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : ... 35 . Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Kreativiti dan inovasi. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual....Media :Kertas lukisan... dan surat khabar.1 2. Tarikh : . Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual....1 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru..3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.... .4...... 4. 2... berus lukisan..2 EMK: Keusahawanan (EK1. media.3 Ekspresi Kreatif 2...2 2. Refleksi seramai . 2.. . ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.3..EK5)....3. media../................ STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2....palet. TMK dan nilai murni..1 Persepsi Estetik 2... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...Contoh: Hasil karya 2.2 Aplikasi seni 2. Aktiviti P&P 1...

.1.....2..1... EK2.. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya...2...... benang...Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. 2........ .1 Persepsi Estetik 3. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. 2. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...1...1.2 3. Contoh mobail..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti...1... Aktiviti P&P 1...2.2 3.. Keusahawanan (EK1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... tali....1 Unsur 3.1.... Media : gunting.1 Media 3..2...2.2 Proses & Teknik mobail 3. .1 3. proses dan teknik dalam penghasilan mobail. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 ..2 Prinsip Rekaan 3......2 Aplikasi seni 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..1. 3.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1....Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.1 3.. dawai kasar.1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..... Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru... 2.3 Ekspresi Kreatif seni 3. Tarikh : .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : .. EK3... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1.2./.1 3. gam polisterin..1.

.... 2. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3..2 EMK TMK Kreativiti... 2. tali..2 Aplikasi seni 3.....4 Apresiasi Seni 3.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1...3..... dawai kasar..... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. ..3..2 3. proses dan teknik dalam penghasilan mobail.... Murid membuat proses awal menghasilkan mobail.... 5.. Mengaplikasikan bahasa seni visual..... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung... Contoh mobail.. 37 . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3... Minggu : 30 Hari : .. Murid meneroka media.1 3.........3 Ekspresi Kreatif 3...4...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1...3.. gam polisterin..4..1 3... benang.. Tarikh : . Keusahawanan (EK1 .. Media : gunting... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ./.. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ...1 Persepsi Estetik 3..

.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... ..2 1.1.4 1.1..2.. media.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1.1 U nsur Seni 1. ....1. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.2 1.1..1 1.1 lukisan 38 .1.2....1.1 Media 1...2 Proses Teknik 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1....1 1. proses dan teknik yang betul........... Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...2.1. 4...1.....2.EK5)...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..EK2. Minggu : 31 Hari : .1.......2.... Tarikh : ..... 2..2.. mencapai objektif yang telah ditetapkan..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan. inovasi. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.EK3. (EK1 .Contoh Lukisan.1.. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1..... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru..3 1.. TMK Kreativiti.2 Aplikasi seni 1.1 Persepsi Estetik 1..

5.. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1.. 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut.1. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut./.2 gambar 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Aktiviti P&P 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1..1 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.. Murid meneroka media. 4. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 ..2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1. Refleksi seramai .. 3.2 Prinsip Rekaan 1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. .

. .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : ..... . ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. Contoh gambar 2....proses dan teknik dengan betul...1 1..... 40 .Contoh Lukisan...... . 2..... 4. media.. (EK1. Tarikh : .3 Ekspresi Kreatif 1.1 1.... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. proses dan teknik yang betul. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 1./......3 1....... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .4.3.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...3.. media... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual......EK 5) TMK Kreativiti.....4..4 Apresiasi Seni 1..2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. inovasi.3....... 3.. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.... 2...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....

. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1.2 2...1...Keusahawan an (EK1...2..2 2.. Contoh hasil karya 2.2 Aplikasi seni 2.. EK3....1 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. dan nilai murni. Aktiviti P&P 1.2 Proses dan teknik 2.1.1. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. . Mengetahui dan mengenal media.. sikat dan telap plastik... Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : ./..1.1.. berus lukisan.1. proses dan teknik dalam penghasilan 41 .4 Apresiasi Seni EMK TMK....2..2..1 Persepsi Estetik 2. 2..1.1 Renjisan dan percikan 2..EK5) Kreativiti..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..1 2... Bahan Bantu Belajar 1.. kertas lukisan.. Media : daun.... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.........2 Prinsip rekaan 2...2... Murid meneroka media...... palet. 4. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. cat air atau cat poster.2.. berus gigi . Tarikh : .... EK2. 3...1..1 2..1 Unsur seni 2...... 2.1. Refleksi Seramai . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 Media 2.2.....2.... teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.2.2 2.

...4... cat air atau cat poster. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Minggu : 34 Hari : .. Media : daun... berus lukisan.. Refleksi Seramai . Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang......3 Ekspresi Kreatif 2... media.. 42 ...1 Persepsi Estetik 2.3.Keusahawan an (EK1..... palet.4 Apresiasi Seni 2.. dan nilai murni. berus gigi..3........ proses serta teknik dengan betul. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.... Tarikh : .2 2. sikat dan telap pastik..3..... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Bahan Bantu Belajar 1......3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1..4. Contoh hasil karya 2.. 2.EK5) Kreativiti.2 EMK TMK...... kertas lukisan..1 2.... 5..2 Aplikasi seni 2.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2..1 2./..

Tarikh : .1 Persepsi Estetik 1. Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... Minggu : 35 Hari : .... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...3 Ekspresi Kreatif 43 ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1....... 4...... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. .. proses dan teknik yang betul.4 Apresiasi Seni EMK TMK. 3. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.2 Aplikasi seni 1.. Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1.......... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. media. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan..

1 Media 1.1. 44 . (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1. sudip dan lainlain 2. Aktiviti P&P 1..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2./.. EK3... Murid meneroka media. gambar pinggan. cawan. 5. proses serta teknik dalam penghasilan gambar.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Keusahawanan (E1.2 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj. proses dan teknik dalam penghasilan gambar....2 Proses dan Teknik 1.... 3.. 4.2..2 1...2..1. . Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj.2 1.2.1. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai..2.1..EK2... 2..1 1. Refleksi seramai .1..EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.1.1. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru..2..2.2. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.3 1.1 1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . mangkuk.2 Prinsip rekaan 1..1..1 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..2.Contoh Kolaj. kertas warna.. kertas majalah..Media : kertas lukisan... Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk.1.1 kolaj dan inovasi. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1 Unsur seni 1.gam...1.1..

. ... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1...4... Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj.1 1. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. 2........Contoh Kolaj. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan... Tarikh : .. mangkuk.2 EMK TMK...gam.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : ..2 1.4.. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru. 3..3... cawan. kertas majalah..1 1....Media : kertas lukisan...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. media./....... kertas warna..1 Persepsi Estetik 1... 45 ..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 1.3.. 2.... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...2 Aplikasi seni 1.proses dan teknik dengan betul.. Refleksi seramai . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.4 Apresiasi Seni 1... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. 4.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... gambar pinggan... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... tali dan bahanbahan lain yang sesuai. Kreativiti dan inovasi.3.... sudip dan lainlain 2..

seramai . TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .3 Ekspresi Kreatif seni 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Prinsip Rekaan 3... kereta api..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : ....2 3.... gam..2 3. Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi .Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup...1.. gambar Muka bas. 2......2....1..2 Aplikasi seni 3...Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. dan bahan hiasan yang sesuai. orang murid yang tidak mencapai objektif 46 ..1.. Tarikh : ... kad manila.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1.1... Aktiviti P&P 1.1.. EK3... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. lori./. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup...2.1.. 2.1 3..2. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.1...... .. pensel warna..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.3 3..Media : Gunting... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3........ 2.2. krayon.1..... EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. EK2. kereta...1.. Keusahawanan (EK1.2.1 Media 3.2 Proses & teknik 3.1 Unsur 3. Contoh topeng Serkup..1 3.1....1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..

lori......... dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup. krayon.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.1 3...Media : Gunting.. gambar Muka bas....2 EMK TMK Kreativiti..3... 5.... Tarikh : .4 Apresiasi Seni 3.. 4. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan.. Mengaplikasikan bahasa seni visual... Murid meneroka media. kereta api.2 3..1 Persepsi Estetik 3.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.4.. kad manila. 3..2 Aplikasi seni 3. 47 .. Minggu : 38 Hari : . akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..3 Ekspresi Kreatif 3. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru..3.. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3. 2.4.........3. Keusahawanan (EK1. Contoh topeng Serkup..1 3.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.. gam...... kereta.... pensel warna....

................./......... Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Aktiviti P&P 1... Tarikh : ... Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.... seramai .......... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang............... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari... proses dan teknik yang betul......... BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : .. media. bahan hiasan yang sesuai. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan....... 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2.... 2... ...... 3... Refleksi . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....

Lukisan 2. Catan TAJUK 49 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1.

............. Kolaj 4............... Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : .... Tahun : 3 ( Tarikh : ...... Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 ........................................RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3.

................................................ Tarikh : ..... Boneka TAJUK 51 . Capan 2................... Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Lipatan dan Guntingan 3........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1.................. Mobail 2.... Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ..

Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Tahun : 3 ( Tarikh : ………………. Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : ………………………………………….RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 . Alat Pertahanan Diri 3.. Anyaman 2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .