RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

1... 2./. 2..2 Proses & Teknik mobail 3. 4.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular..1 Media 3..2 3.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3. kertas warna. dawai kasar.1 3. EK2. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.1....2.. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi. tali. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.1 3..2.2.1... Murid meneroka media.. Aktiviti P&P 1. .1 Unsur 3... EK3. proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular..2.1.. Contoh mobail... gam.2.1. proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular.. Media : gunting.. 3..2.... ..1 3..1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2 Prinsip Rekaan 3. 2.2 3.....3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5.1...1. benang. 5....1.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3. Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru.. Keusahawanan (EK1. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 .2 Aplikasi seni 3..... seni 3..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..6. kertas lukisan.1.1 Persepsi Estetik 3.

1 Persepsi Estetik 3. benang.... ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi. Keusahawanan (EK1 . orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1.4 Apresiasi Seni 3..3.20 pagi.3 Ekspresi Kreatif 3.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari..10..... Contoh mobail. 7 .. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.3...2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Media : gunting... Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti..1 3./. gam...... 2..20-11.4.. kertas warna. tali.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3..1 3..3.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular.2 Aplikasi seni 3...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung. 2....2 3. dawai kasar.4. Minggu : 1 Hari : Selasa 19.3 3.. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai .3.... kertas lukisan..

4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4. . proses dan teknik yang betul. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Minggu : 8 Hari : Selasa 26.3 Ekspresi Kreatif 4. 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. media. 3. 2..2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.1 Persepsi Estetik 4..2 Aplikasi seni 4. mencapai objektif yang telah ditetapkan.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. EK3. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.1.gunting pembaris..4 4. 2..2..1...1.2 4.1 4.Media : kertas warna.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2...2 4. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 . ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1.. Aktiviti P&P 1..1 Media 4.10.1. Keusahawanan (EK1. 4. EK2. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1.1 4.2 Prinsip Rekaan 4.2 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... kertas lukisan kad manila ..1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang../.2 ses Pro Kreativiti. Murid meneroka media.1 Unsur Seni 4..3 4. &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...2. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.2..1. . ... proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang .2.20-11.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.1.......1 4..1. 2. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang. dan gam Refleksi seramai .EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.20 pagi.2..1. 3..1..1. 5.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....1.2.

.2 Aplikasi seni 4...4...3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.. 3. Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru..............2 EMK TMK Kreativiti.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.... 10 .2 4. kertas lukisan kad manila ......3.........Media : kertas warna. proses dan teknik yang betul.. (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4..3.... Tarikh : .. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1 4....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan ..1 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik 4..... 4..../.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : . media. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..4.... 2..gunting pembaris... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... media serta proses dan teknik yang betul. Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 4.. . Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... dan gam Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni 4.

2 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2.../...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan.... cat air Refleksi seramai ... .1 Persepsi Estetik 1.. Minggu : 9 Hari : .1 1..1.1.1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.1 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.. berus lukisan..2.2.2 Aplikasi seni 1.1..1 Unsur 1....1 1..3 Seni 1..1 Media 1...2 1. Tarikh : ...1.2 1.1. Media – kertas lukisan... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2.1...... . EK3..2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ..1.3 Ekspresi Kreatif Seni 1........2.. EK2.2..2.1....1... palet....2.EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.Contoh karya 2...2 Proses & Teknik 1... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1. Keusahawanan (EK1... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.....1........

Murid meneroka media. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan...2 1.1 1.4 Apresiasi Seni 1....... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1.......4. datang. Media – kertas lukisan....... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. proses dan teknik dalam penghasilan catan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan..... 4... 5... 2..3 12 ... 3..1 Persepsi Estetik 1. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : ....3.3 Ekspresi Kreatif 1.. .... Murid membuat proses awal menghasilkan catan.2 EMK TMK Kreativiti..1 1........Contoh karya 2... Tarikh : .... Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru. berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.....4.3.2 Aplikasi seni 1..3...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..... Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..

3 Ekspresi Kreatif 13 . Tarikh : ..1 Persepsi Estetik 2. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru.. proses dan teknik dengan betul......... proses dan teknik yang betul../....4 Apresiasi Seni EMK TMK. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 3. media.... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. 4. Aktiviti P&P 1.... 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan.2 Aplikasi seni 2.. 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..... media....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. palet.. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan. cat air Refleksi seramai . . Minggu : 11 Hari : ..

.2 Proses dan Teknik 2.. Bahan Bantu Belajar 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 3..2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ...1 2. Murid meneroka media...2.EK3..1...1.2.. Contoh: Hasil Karya 2.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1..1.. 2.1.2..2 2.1 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.. Media – gunting.2. kertas warna.2..1... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . Aktiviti P&P 1.Inovasi dan nilai murni.2 Prinsip Rekaan 2. 4. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.1. teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.2.1 2...3 2./..EK2.2 2. majalah. Mengetahui dan mengenal media. gam Refleksi seramai .1. Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding...2..1 Media 2..2 2.1. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2.. 5. 2..EK 5) Kreativiti .2.1 Lipatan dan guntingan an (EK1. kertas lukisan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan.1.1.1 Unsur Seni 2. .. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 .1.

EK4.. Bahan Bantu Belajar 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 2.3. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4..20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 . 2.4. Media – gunting.Keusahawan an (EK1. proses serta teknik dengan betul. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 2. proses dan teknik yang betul. kertas lukisan. gam Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni 2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 2. media.3...EK2.3 Ekspresi Kreatif 2. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.4..2013 REFLEKSI/CATA TAN 2.3 Tarikh : 9.1 Persepsi Estetik 2.EK5) Kreativiti .1 2. 3.20-11..2 Aplikasi seni 2.. Aktiviti P&P 1./. media. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.2 EMK TMK.4.3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .Inovasi dan nilai murni. kertas warna. . majalah. Contoh: Hasil Karya 2.EK3. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.

1.4.gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.. 2.2 Aplikasi seni 3. keusahawan (EK1. proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 .1 3. .2.) 1.2.2 Prinsip rekaan 3.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai . Media: span.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti. 2 3..1..1 Media 3.1 Persepsi Estetik 3. bahan kutipan.1 3.gam.2.1.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.. bahan lain yang sesuai.EK2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 Unsur Seni 3. 2.1..1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10. Contoh: boneka 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.20 – 11.1./.2.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka.20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3.. EK3.1.2 3.1. 1 3.1.2 Proses danTeknik 3. Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka.

. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail......2 3.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran. Catatan Minggu : 14 Hari : ... bahan lain yang sesuai... bahan kutipan. keusahawan (EK1..... proses dan teknik dalam penghasilan boneka.4... Contoh: boneka 2.2 Aplikasi seni 3. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka.1 3....1 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.........1 Persepsi Estetik 3...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka.3 Ekspresi Kreatif 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.4.gam...3.. Refleksi 17 ... datang. 3..EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.2 EMK Kreativiti.... Media: span..3.gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... Tarikh : ..... (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3.) 1.. 4........3.. Mengaplikasikan bahasa seni visual... murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.4 Apresiasi Seni 3.. Murid meneroka media. 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..

Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...1..... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4.....2...1 4.EK 5)..1 Persepsi Estetik 4.1.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1... seramai ..1 Unsur seni 4..1 Media 4..../. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan..... Tarikh : . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1.1...3 Ekspresi Kreatif 18 ...2 4..... Keusahawanan (EK1. 2...2 Proses dan teknik 4.....2 Prinsip 4.2. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.... 4..1 4..2. proses dan teknik yang betul.1...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..2 Aplikasi seni 4....4 Apresiasi Seni EMK TMK. Minggu : 15 Hari : .1.. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya...2.1. 3..EK2.EK3..... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media..2 4.

Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang.1 2. . Aktiviti P&P 1. proses dan teknik dalam membuat model parang 5. gam. Media: gunting.. 19 . 3. Refleksi seramai . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4.1. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1../. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. Murid meneroka media... Murid melakukan proses awal membuat model parang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4.2.. bahan hiasan yang sesuai. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan. 2. kad atau kertas tebal. cat poster.

Contoh: gambar parang 2.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan... 4. cat poster...1 4..1 4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya...1 Persepsi Estetik 4.. Keusahawanan (EK1 .. bahan hiasan yang sesuai.3. Media: gunting... .. Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 3.3.../..2 Aplikasi seni 4..3.....2 4. media.. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4.....4..... kad atau kertas tebal.oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 4........ proses dan teknik yang betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : ...... 2. gam.2 EMK TMK..EK5). Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1... Tarikh : .....4.. media serta proses dan teknik yang betul. Refleksi seramai . 2. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru.......4 Apresiasi Seni 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 20 . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.

1 1.2 Aplikasi seni 1../.1.2.2.1.2 1.2..Contoh Kolaj.. Tarikh : .....2. EK3..4 Apresiasi Seni EMK TMK.EK2... 2..1...1 Unsur seni 1. 2. Kreativiti dan inovasi.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1..1......... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1..3 1. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird.2 Proses dan teknik 1.1 Media 1... Refleksi seramai . Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1..gam..2...1.2.1 1.1 Persepsi Estetik 1.. gambar kumbang ladybird.Media : kertas lukisan.... Keusahawanan (E1.1..1.2 1.1... .2.1.2 Prinsip rekaan 1...1 kolaj 1.2 1...... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj.1... (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : ..........EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.... kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. kertas warna..1 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 .2......

.... 3.3.1 1.3. .gam..4 Apresiasi Seni 1. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 1.3... 2. Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru. Minggu :18 Hari : Selasa 14.4... 22 ... proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.Contoh Kolaj.5.2 Aplikasi seni 1.3 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..4... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. 4.1 Persepsi Estetik 1..1 1.2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: .. 2. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj.....3 Ekspresi Kreatif 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj...Media : kertas lukisan..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid meneroka media..... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 5. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK. Kreativiti dan inovasi..

3... .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan..4 Apresiasi Seni EMK TMK...3 Ekspresi Kreatif 23 .Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....... proses dan teknik yang betul... Tarikh : .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1... Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... 4....2 Aplikasi seni 2.1 Persepsi Estetik 2... 2. Minggu : 19 Hari : . Aktiviti P&P 1.. Refleksi seramai .. Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna.. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai./.proses dan teknik dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2........ orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. media. 2.

Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. dan nilai murni.../... 2.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.. cat air atau cat poster.....2..1. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.2 2..1 2.palet... teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan . EK3.2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1.1 2..1.1 2. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Aktiviti P&P 1. 3. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .1 Renjisan dan percikan an (EK1..1.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. Bahan Bantu Belajar 1.2..2.2 Prinsip rekaan 2.2.1. 5..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Media : kertas lukisan...1.1. EK2.2 2.. ..EK5) Kreativiti. Contoh hasil karya 2.2 Proses dan teknik 2.1 Unsur seni 2..1.. 4.1.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2.. berus lukisan.1 Media 2...2.. 24 ..2..1..... proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.. Murid meneroka media... Mengetahui dan mengenal media.2 2. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. 2..

cat air atau cat poster. berus lukisan...2 Aplikasi seni 2. Aktiviti P&P 1..EK5) Kreativiti.... proses serta teknik dengan betul.1 2.. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.... 2.3.. 2.......4......palet.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2.... proses dan teknik yang betul... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan../.2 2..........1 Persepsi Estetik 2..... Tarikh : ...2 EMK TMK..3 Ekspresi Kreatif 2.. 4.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : . TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . dan nilai murni.. 3.. 25 .. media.3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1...4....3. Contoh hasil karya 2.Keusahawan an (EK1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan. ... berus gigi dan sikat Refleksi Seramai ......4 Apresiasi Seni 2.3. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. Bahan Bantu Belajar 1...1 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..... Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Media : kertas lukisan. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.

1 3.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan........1 Persepsi Estetik 3. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. EK2.3 3...1 3.. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3... krayon.2 Proses & teknik 3..2 3../.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 ..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media....2 3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .....2 Prinsip Rekaan 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..2. 2..1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : . Aktiviti P&P 1.1......3 Ekspresi Kreatif seni 3...2 Aplikasi seni 3. EK3. 2.Media : Gunting.. seramai ... ..1...... 2..1.2.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup...1 Media 3. Tarikh : .1..Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.2.. gam.1.1 Unsur 3.1.1.. pensel warna...... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.2. Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi .....1.2...1. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Contoh topeng Serkup.. gambar arnab.1. Keusahawanan (EK1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...... dan bahan hiasan yang sesuai.. kad manila...

2. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. dan bahan hiasan yang sesuai.... Contoh topeng Serkup... Tarikh : ... Minggu : 22 Hari : ....2 EMK TMK Kreativiti.... Mengaplikasikan bahasa seni visual.. Keusahawanan (EK1. 2..2 3... media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru. pensel warna.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...1 3... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 ....4.. pembelajaran yang akan datang..3 Ekspresi Kreatif 3..3.. kad manila... 3... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup. gam. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3...4 Apresiasi Seni 3...4.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup......... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan.1 Persepsi Estetik 3..3...1 3.Media : Gunting... gambar arnab... krayon.. 5.. Murid meneroka media.2 Aplikasi seni 3. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.3.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. 4.

. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... seramai .. Aktiviti P&P 1..4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...2 Aplikasi seni 4. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru... media..... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya./..... 2.. Tarikh : .3 Ekspresi Kreatif 28 ...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. Minggu : 23 Hari : ......... Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul.1 Persepsi Estetik 4. 4....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari. 3..... Refleksi .. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual .

. 4. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru.3 4. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..1. TMK dan nilai murni. Aktiviti P&P 1.EK 5). (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.1...2..2 4. 29 .EK2.1.....2..EK3.1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..2..... Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher.1 Media 4.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Murid meneroka media.1. gam. 5. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kreativiti dan inovasi.. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher .1..2. 2.1..3 4.1 4../.. Murid membuat proses awal membuat rantai leher. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher....1.2 Proses dan teknik (EK1.2.1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. 2.1 4.1.Media: gunting. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. .1. Kertas warna.2. Refleksi seramai .1 Unsur Seni 4... Bahan Bantu Belajar: 1. 3.. benang.2 Prinsip rekaan 4.1 4.. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher...2 4..

.. Bahan Bantu Belajar: 1.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik yang betul..4.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . 2... 30 ..2 4. gam.Media: gunting.... Kreativiti dan inovasi.3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.... Kertas warna. media... 3. TMK dan nilai murni..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan... Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru....4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. . Tarikh : ..1 Persepsi Estetik 4.........2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5)...4 Apresiasi Seni 4. 2. proses dan teknik yang betul. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1...3.. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. benang.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : ..1 4./.3... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4. Refleksi seramai ... 4.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya......2 Aplikasi seni 4...1 4....3 Ekspresi Kreatif 4.

orang murid yang tidak 31 .. Tarikh : .. kertas lukisan.2 1.1...... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.2 Aplikasi seni 1..1...1 1...1..EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. 2.... gambar jalan raya 2.. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya./..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.1..1 Unsur seni 1.2 Proses dan Teknik 1........1..EK2.1.2.1 1...1. Refleksi seramai ....2.1 Persepsi Estetik 1. .1. Keusahawanan (E1....2 Prinsip rekaan 1......... kertas majalah dan surat khabar.2.2 1..1 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.Contoh Montaj.1 montaj 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...2...1.gam. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1...1 Media 1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .Media : gunting... gambar kereta..2...2..2... EK3.1.....2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj..2 1. Kreativiti dan inovasi..

. Minggu : 26 Hari : ... 2... gambar kereta............3.. Murid meneroka media..Contoh Montaj.2 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj.. gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... proses dan teknik dalam penghasilan gambar. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan. Kreativiti dan inovasi......... Tarikh : ...2 Aplikasi seni 1.2 EMK TMK. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..3.3.1 1....4 Apresiasi Seni 1...4... 4. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru..3 32 ...1 1......3 Ekspresi Kreatif 1... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. 5.1 Persepsi Estetik 1.... 3..4... mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.proses dan teknik dengan betul.. . kertas lukisan. Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru. Tarikh : .2 Aplikasi seni 2.Media : gunting. Aktiviti P&P 1.. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 33 . Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2..gam.. Refleksi seramai . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya........4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2. kertas majalah dan surat khabar.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... 4./.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan. 2. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual....... 3...1 Persepsi Estetik 2...... media.. Minggu : 27 Hari : ... 2..

1. Murid meneroka media.. Bahan Bantu Belajar: 1.1 Unsur seni 2..1 2.1.2 2. 5.2.1.2... TMK dan nilai murni.1..1. Mengetahui dan mengenal media. . berus lukisan. 4.cat air. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2...2 Proses dan teknik 2.2 2./. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .EK 5).Media :Kertas lukisan.2. . Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1.2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 Prinsip rekaan 2.... Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan..2. dan surat khabar.1 2.2..1.......2... 2.EK3.1..2 2.1. Aktiviti P&P 1. Refleksi seramai ..1 Media 2.3 2. Kreativiti dan inovasi..2.....1.. 3.. 2. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan..1.1 2...Contoh: Hasil karya 2.EK2....palet..1..... teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan.1 capan (EK1. proses dan teknik dalam penghasilan corak. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru...

media..2 Aplikasi seni 2.4 Apresiasi Seni 2......Media :Kertas lukisan.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1...... Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... 2. Refleksi seramai .... Aktiviti P&P 1. .3...1 2..2 EMK: Keusahawanan (EK1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan. proses serta teknik dengan betul.4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2......EK5).3 Ekspresi Kreatif 2. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2../.cat air.... dan surat khabar.. proses dan teknik yang betul.. 35 ..1 2.. Bahan Bantu Belajar: 1.1 Persepsi Estetik 2.. .3.... Tarikh : ....Contoh: Hasil karya 2.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .4.... 4. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.... 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..2 2...... 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : . Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya....3.....palet.... Kreativiti dan inovasi. TMK dan nilai murni.. media.. berus lukisan...

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... EK3. 2..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..... . . 3.2.1 3. tali... Keusahawanan (EK1.. dawai kasar....2. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..2 3.... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 .1. Aktiviti P&P 1.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media./.. Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru.1.3 Ekspresi Kreatif seni 3. 2. proses dan teknik dalam penghasilan mobail.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... 2...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..1..1 Persepsi Estetik 3. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .2 Prinsip Rekaan 3.. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.2..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..... Media : gunting.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : ...... Contoh mobail...2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2 Aplikasi seni 3..1..1 Unsur 3.2....1. Tarikh : .Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail......1 Media 3..1.1.. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya....2..2 3.... EK2...2 Proses & Teknik mobail 3. gam polisterin.1.2...1 3.. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3...1..1 3..1. benang..

( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung..... gam polisterin.. dawai kasar.. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail.. ...3.3. Contoh mobail. Mengaplikasikan bahasa seni visual...1 Persepsi Estetik 3.. 5. Murid meneroka media..3 Ekspresi Kreatif 3.. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan......../.. orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .4...... plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1..2 EMK TMK Kreativiti...... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Minggu : 30 Hari : ........ 37 . Media : gunting.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari........ Tarikh : ..2 3..1 3.2 Aplikasi seni 3.... Keusahawanan (EK1 ..4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. 2. benang..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4..1 3. tali..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...3. proses dan teknik dalam penghasilan mobail.....4 Apresiasi Seni 3.

.... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.1 U nsur Seni 1.2...2.EK3. TMK Kreativiti.1 Persepsi Estetik 1.....1.1 lukisan 38 ...2........ media..2 1....4 1.1... 3...... (EK1 ....1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.2 1. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1...1.. ..1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. inovasi.3 1.....1 Media 1.2 Proses Teknik 1. Minggu : 31 Hari : . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan... Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.1. 2..... .2.EK5).Contoh Lukisan.2....2.EK2.1. proses dan teknik yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan.... 4. Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..... mencapai objektif yang telah ditetapkan.....1. Tarikh : .1.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...1 1...2 Aplikasi seni 1..1 1.

2. 2.2 gambar 2.. Aktiviti P&P 1./. 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Murid meneroka media. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut... 4. Refleksi seramai . 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1. .Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.2. 5. proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’.1 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut. proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Prinsip Rekaan 1... Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 ..1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1.

media...2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. 2......... ....... (EK1. 40 .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan....EK 5) TMK Kreativiti...3. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1... inovasi.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... 4... .4..3 Ekspresi Kreatif 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.....1 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.Contoh Lukisan..4 Apresiasi Seni 1.2 1. 3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....1 1... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..4.. 2. Contoh gambar 2...../..3.... proses dan teknik yang betul... media... ..3 1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai .proses dan teknik dengan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : .... Tarikh : ......3..

Refleksi Seramai .2 Prinsip rekaan 2. ... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. sikat dan telap plastik...1 2. dan nilai murni. Media : daun. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..2. 2... kertas lukisan..2 Proses dan teknik 2. Tarikh : ..4 Apresiasi Seni EMK TMK..1.1 Unsur seni 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : .2..2 Aplikasi seni 2./. EK2. Murid meneroka media.. Contoh hasil karya 2.1. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan..EK5) Kreativiti. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1.......2.1 Renjisan dan percikan 2..1 2....Keusahawan an (EK1... Mengetahui dan mengenal media...2 2. EK3.2...1 Persepsi Estetik 2. cat air atau cat poster.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan. 3...1 Media 2... berus lukisan. Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2.. Bahan Bantu Belajar 1.. proses dan teknik dalam penghasilan 41 . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...2 2...1. palet..1..2.. berus gigi ..2... Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Aktiviti P&P 1. 2...1.. 4..1.2 2.2.1...1........1...2...1 2.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.......Keusahawan an (EK1......1 2. proses serta teknik dengan betul.4 Apresiasi Seni 2.4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.1 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3..... Contoh hasil karya 2. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Bahan Bantu Belajar 1.. palet.... Minggu : 34 Hari : . Refleksi Seramai ..EK5) Kreativiti..... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.2 Aplikasi seni 2....3. berus lukisan.2 2... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2......3 Ekspresi Kreatif 2.3... cat air atau cat poster..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1.. 5..2 EMK TMK.. dan nilai murni.. media.. berus gigi..../. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. 2...1 Persepsi Estetik 2. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.... Media : daun..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak.......4..... kertas lukisan.... sikat dan telap pastik.. Tarikh : . 42 ..

Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.... Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1............RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.. media. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4 Apresiasi Seni EMK TMK.. proses dan teknik yang betul.2 Aplikasi seni 1... .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 4... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Minggu : 35 Hari : .. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...1 Persepsi Estetik 1. 2.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3...3 Ekspresi Kreatif 43 .. Tarikh : ..

...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1. 4. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj. 5.1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.2.. proses dan teknik dalam penghasilan gambar..gam. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan.1 1...2 1.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1.. tali dan bahanbahan lain yang sesuai. EK3.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Aktiviti P&P 1. cawan..2 Proses dan Teknik 1.1.2.2.3 1. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk.1 1...1. 3. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1. 2.2. 2. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.1 kolaj dan inovasi... kertas majalah.2. ..... mangkuk.2..1.1.2 1..Media : kertas lukisan..2 Prinsip rekaan 1... sudip dan lainlain 2. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru./.Contoh Kolaj.2 1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.2. kertas warna. Keusahawanan (E1.. Murid meneroka media.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...1. Refleksi seramai .. proses serta teknik dalam penghasilan gambar.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.2.1 1.1..EK2.. 44 ...1 Media 1.1.1 Unsur seni 1. gambar pinggan.

.proses dan teknik dengan betul...2 EMK TMK. 2... tali dan bahanbahan lain yang sesuai.2 1....Contoh Kolaj.... ... Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 45 .. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. 2.....4.. mangkuk... Kreativiti dan inovasi.....Media : kertas lukisan.gam.... Refleksi seramai .. 4.... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...1 1.....4 Apresiasi Seni 1. cawan... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan./.3... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1.1 1. Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj.3.. kertas majalah...3 Ekspresi Kreatif 1. Tarikh : ...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : .3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.... (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1....4. media.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....1 Persepsi Estetik 1.. sudip dan lainlain 2. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. gambar pinggan..... 3.. kertas warna.2 Aplikasi seni 1. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru...3.

. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2. Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi .1..1 Persepsi Estetik 3. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.1. seramai ..2 3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..1... kereta.2 Proses & teknik 3. 2..3 Ekspresi Kreatif seni 3.. kad manila.... EK3....... dan bahan hiasan yang sesuai.3 3...1.. EK2.1 3...2.../.1.....1............. gambar Muka bas..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : .Media : Gunting. lori. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..... kereta api.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.1. orang murid yang tidak mencapai objektif 46 .. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1.1. gam....... Aktiviti P&P 1.1.1 Unsur 3...2. krayon. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.2 Aplikasi seni 3.........1 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. 2.2.2 Prinsip Rekaan 3....1 Media 3. Tarikh : .2.. 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.1.. Keusahawanan (EK1.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. Contoh topeng Serkup.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. pensel warna..2 3. .

.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup. akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup. pensel warna. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.3.3..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Tarikh : .. Contoh topeng Serkup. Minggu : 38 Hari : ..4 Apresiasi Seni 3. krayon. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan. kereta api. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup... 4..2 Aplikasi seni 3.Media : Gunting................ (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. 3.... 5.. 2..........4..3 Ekspresi Kreatif 3.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.4.....2 EMK TMK Kreativiti.. gam.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru... dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Murid meneroka media.. kereta.....3. Mengaplikasikan bahasa seni visual.. kad manila. Keusahawanan (EK1.1 3..1 Persepsi Estetik 3.... gambar Muka bas.. lori.2 3.1 3. 47 .

.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya............. media.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2............./..... bahan hiasan yang sesuai.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....... BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : ......... . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.. Tarikh : . seramai ... Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 .. proses dan teknik yang betul... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan....... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...... 4.... Refleksi ........ Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...... 3... 2.. Aktiviti P&P 1.........

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1. Catan TAJUK 49 . Lukisan 2.

............ Kolaj 4............................ Tahun : 3 ( Tarikh : .........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3...................... Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : .. Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 ......

.............. Boneka TAJUK 51 ........ Tarikh : ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1.. Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ........................... Mobail 2............... Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Lipatan dan Guntingan 3...................... Capan 2...............

. Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : …………………………………………. Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 . Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Alat Pertahanan Diri 3. Anyaman 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Tahun : 3 ( Tarikh : ……………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful