RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

5. 2. Contoh mobail.1 3.2.2 3... 4..1...2 Aplikasi seni 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1.1 Unsur 3..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular.2.. gam.2.....1..1 Media 3.3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. kertas lukisan.... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan...2... proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular...2. proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular. dawai kasar. EK3. Media : gunting.1. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Keusahawanan (EK1. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.....2 Prinsip Rekaan 3..2 3. 2... Aktiviti P&P 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3.... Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru.1 3. tali. ..1.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.2 Proses & Teknik mobail 3.... EK2. 2. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai . 3.1.. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1. Murid meneroka media.1... ...2013 REFLEKSI/CATA TAN 3..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. benang..6. kertas warna. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular./..1.2. seni 3.1 3.

..3 3.3.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..2 Aplikasi seni 3. orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1. 7 .. kertas warna.. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.20-11..4.3....... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular. Minggu : 1 Hari : Selasa 19. tali.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3....1 Persepsi Estetik 3. kertas lukisan.2 3.4 Apresiasi Seni 3.3.20 pagi.1 3. dawai kasar.10.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung. Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari... benang.... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. Contoh mobail... Media : gunting...1 3.. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai ./..3.3 Ekspresi Kreatif 3.2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... 2.. Keusahawanan (EK1 . 2.4.. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. gam. Mengaplikasikan bahasa seni visual...

. 2.3 Ekspresi Kreatif 4.. proses dan teknik yang betul. . media. 3.2 Aplikasi seni 4.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Minggu : 8 Hari : Selasa 26. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4. 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. mencapai objektif yang telah ditetapkan.2.

2. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.... kertas lukisan kad manila . Murid meneroka media. 4.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.1.1.. EK2. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.1.. .gunting pembaris..Media : kertas warna.20 pagi.. dan gam Refleksi seramai ./.1.... Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru..2 4. Keusahawanan (EK1.1..1.2 4.1.1. Aktiviti P&P 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.2 Prinsip Rekaan 4.1..10...1.1.1 4. 3...Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2..1 Unsur Seni 4. 2....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.2 4. .1 Media 4......2 ses Pro Kreativiti.20-11. 2.. EK3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4 4.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang.1. ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.3 4..1 4..2.2. 5.EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang..1..1 4.2. proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang . Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..2. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 ..1..

3 Ekspresi Kreatif 4........1 4... .... Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual./. 3...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Tarikh : .. 2. media.. media serta proses dan teknik yang betul..3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya....Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. dan gam Refleksi seramai .3. kertas lukisan kad manila .. (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.2 Aplikasi seni 4..3..4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : ... 10 .....Media : kertas warna....1 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.2 EMK TMK Kreativiti.2 4............ 4.. proses dan teknik yang betul. Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. 2.1 Persepsi Estetik 4..4 Apresiasi Seni 4.....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.... Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru....gunting pembaris.

2 1.1.2 Proses & Teknik 1... Keusahawanan (EK1...1...1 1... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1...1.. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1..EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media...2 1..1.../.3 Ekspresi Kreatif Seni 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..1 Media 1... Minggu : 9 Hari : .. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2...1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ..2...3 Seni 1....2.2.. Media – kertas lukisan.2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan.2..2.1.2 1...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.....1 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. palet... EK3.1 1.2.1.1..1.1 Unsur 1.Contoh karya 2.. berus lukisan..1. Tarikh : .......2 Aplikasi seni 1.. .........1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.... cat air Refleksi seramai .. EK2..1 Persepsi Estetik 1.

5... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan.. Tarikh : . Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...........2 EMK TMK Kreativiti.....4..... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : .3 12 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.... Murid membuat proses awal menghasilkan catan..3 Ekspresi Kreatif 1.. berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .Contoh karya 2...1 1.1 1. datang.... ...... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. proses dan teknik dalam penghasilan catan...... Media – kertas lukisan. Murid meneroka media.....4 Apresiasi Seni 1... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1.3..3.2 1. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..... 2.3......2 Aplikasi seni 1..1 Persepsi Estetik 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan......4. 4. 3.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1./.... media... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... cat air Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni EMK TMK. 2. ....3 Ekspresi Kreatif 13 ...... Minggu : 11 Hari : .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. media. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. palet. proses dan teknik yang betul.Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 2... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan. 4... proses dan teknik dengan betul... Tarikh : ... 3.. Aktiviti P&P 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan..2 Aplikasi seni 2..

Murid meneroka media. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2.1. kertas warna. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan... .EK3. 4.1 2...1.2 2.1.1.. kertas lukisan.1 2../.1.2.Inovasi dan nilai murni.....2.1. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . 3...2. 2..1. 5.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ....EK 5) Kreativiti .2 2..2.2..2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Media – gunting.3 2.EK2. gam Refleksi seramai ... Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan..2 2.1.1.1.2..2.1 2.1 Unsur Seni 2.... Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 ... Contoh: Hasil Karya 2. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding.1... teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.. Mengetahui dan mengenal media. Aktiviti P&P 1. Bahan Bantu Belajar 1.1 Media 2.. majalah.2 Proses dan Teknik 2. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 Lipatan dan guntingan an (EK1.2 Prinsip Rekaan 2. 2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.EK5) Kreativiti . 2.3.4.1 2. Bahan Bantu Belajar 1..2 EMK TMK.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. .4 Apresiasi Seni 2.. majalah. media.20-11. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.Keusahawan an (EK1./.. 4. kertas lukisan. Contoh: Hasil Karya 2.EK3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . Media – gunting. EK4. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid. kertas warna..2 2..1 Persepsi Estetik 2..4. media. proses serta teknik dengan betul.Inovasi dan nilai murni. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1 2. 3..3. Aktiviti P&P 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. proses dan teknik yang betul. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 . gam Refleksi seramai .20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi seni 2.2013 REFLEKSI/CATA TAN 2.3 Tarikh : 9.4.3 Ekspresi Kreatif 2.EK2. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 2.

proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16.1. bahan lain yang sesuai.1 Persepsi Estetik 3. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.1..1.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media...1.2 Proses danTeknik 3. Media: span./..2..20 – 11.2.1.1 3.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti.2 Prinsip rekaan 3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 .1 Unsur Seni 3. EK3.20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. .EK2.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka. 2. Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka. 2 3. bahan kutipan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai .2013 REFLEKSI/CATA TAN 3.2.2 Aplikasi seni 3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.gam.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.1. 1 3.gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.1 Media 3.1. 2. Contoh: boneka 2.2 3.2.1.) 1... keusahawan (EK1.1 3.4.

Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 2. Contoh: boneka 2....EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1... Murid membuat proses awal menghasilkan boneka. bahan kutipan.....1 3.gam..4 Apresiasi Seni 3. Mengaplikasikan bahasa seni visual.3.... Refleksi 17 ....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.....2 3.....gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .3. bahan lain yang sesuai... 4.1 3.4. proses dan teknik dalam penghasilan boneka.....1 Persepsi Estetik 3....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka.4.... (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3. Catatan Minggu : 14 Hari : . Murid meneroka media...2 Aplikasi seni 3....) 1.... datang. Tarikh : .2 EMK Kreativiti. Media: span. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.. 3.......3....3 Ekspresi Kreatif 3. keusahawan (EK1... murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.

2 Proses dan teknik 4..1.2 4.....1.4 Apresiasi Seni EMK TMK....2..1.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip 4.. ..1. 3. Keusahawanan (EK1.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.EK2... 2...2 4....1...1 Media 4.1 4..EK3...... proses dan teknik yang betul.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.1.2 Aplikasi seni 4...2.....1 Persepsi Estetik 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.. seramai .1../.. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru.EK 5)... Minggu : 15 Hari : . Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.2....... Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4.1 4.. media. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4..3 Ekspresi Kreatif 18 .1 Unsur seni 4. Tarikh : ..2......... 4.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..

. Refleksi seramai . Murid meneroka media.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. cat poster. Murid melakukan proses awal membuat model parang. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris. bahan hiasan yang sesuai.1 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang.. 2. 19 . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan./.. Aktiviti P&P 1. kad atau kertas tebal.. gam. . Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. proses dan teknik dalam membuat model parang 5. Media: gunting.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.2. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru. 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan.1.

oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : . Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.2 EMK TMK.... Refleksi seramai ... 2..3.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 3..4 Apresiasi Seni 4...2 Aplikasi seni 4. 20 .4.3. 4.3 Ekspresi Kreatif 4. 2.... media serta proses dan teknik yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4... Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1 4.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Keusahawanan (EK1 . proses dan teknik yang betul...1 Persepsi Estetik 4. Tarikh : .. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan.......EK5)..3...... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... kad atau kertas tebal. cat poster.. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru.. ....... bahan hiasan yang sesuai.4.. Media: gunting..........2 4../. gam.1 4. media. Contoh: gambar parang 2..

...1.. kertas warna..2 1.....1..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.2. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird.1.1 1..3 1.1. 2.1. Kreativiti dan inovasi.1 Unsur seni 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : .EK2.1 1..1..1 1.2 1../. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1...2.Contoh Kolaj..1.2.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2 1.....2 Proses dan teknik 1..1. Tarikh : ... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media...Media : kertas lukisan....2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 .gam... Keusahawanan (E1.. gambar kumbang ladybird. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai...1 Persepsi Estetik 1.....4 Apresiasi Seni EMK TMK.2 Prinsip rekaan 1.....1.2...2 Aplikasi seni 1. .2.1.2.........1....1.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. 2.2.. Refleksi seramai .1 Media 1.. EK3.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan......1 kolaj 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj.

.Media : kertas lukisan. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..1 1. Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru.2 1...1 Persepsi Estetik 1. Kreativiti dan inovasi... 22 ... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.3..2 Aplikasi seni 1.1 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK. 3.Contoh Kolaj..3 Ekspresi Kreatif 1. Murid meneroka media..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3.4.3 1... ..2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: . 5...5... 2. proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.. 4...4 Apresiasi Seni 1.3. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj. Minggu :18 Hari : Selasa 14...gam... 2...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.4.

. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual..1 Persepsi Estetik 2.proses dan teknik dengan betul... .... Tarikh : .3 Ekspresi Kreatif 23 ... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. proses dan teknik yang betul..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2..Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2....2 Aplikasi seni 2. 4. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..... media.4 Apresiasi Seni EMK TMK......... Refleksi seramai ... Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.../. Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna. Minggu : 19 Hari : . 2... media... 2. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. Aktiviti P&P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.

palet.1..... EK2. Media : kertas lukisan. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2.. cat air atau cat poster.... 2.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.1./.1 2. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2.1.2 Prinsip rekaan 2... dan nilai murni.1 Renjisan dan percikan an (EK1..2..2 2..... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang....1 2. .2...2 Proses dan teknik 2.1.1..1. Murid meneroka media..1.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.2.. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan . Contoh hasil karya 2..2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 2.2 2.2. 2. Aktiviti P&P 1. EK3..1 Unsur seni 2..2.. Mengetahui dan mengenal media. 4.1. Bahan Bantu Belajar 1..1.1..1 Media 2. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .2 2.. 3. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..EK5) Kreativiti. 5. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 24 . Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.. berus lukisan...

..... berus lukisan..1 2.... berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .3.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : ... Media : kertas lukisan.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 2... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.....3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1..3 Ekspresi Kreatif 2... Tarikh : ..3.2 EMK TMK...2 Aplikasi seni 2...2 2...4.4....Keusahawan an (EK1.. 4... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru... proses dan teknik yang betul.palet..1 Persepsi Estetik 2. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1.3.. media.. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. . dan nilai murni.. cat air atau cat poster..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Contoh hasil karya 2. proses serta teknik dengan betul...1 2. 25 .4 Apresiasi Seni 2.. Bahan Bantu Belajar 1.......EK5) Kreativiti............/. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. media. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2... 3..

. dan bahan hiasan yang sesuai. krayon.....1......Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.2 3.. Keusahawanan (EK1....2.1. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.1...1 Media 3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..1.1...2 Prinsip Rekaan 3. 2.. 2. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..... gambar arnab.1 Persepsi Estetik 3.2..1. Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi .3 Ekspresi Kreatif seni 3../.2..1.1 3..2...... Aktiviti P&P 1..... ..2 Proses & teknik 3. 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 ..Media : Gunting.... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.. EK2.1..1.2.1 3...Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. Tarikh : . EK3..... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Contoh topeng Serkup. pensel warna....1. kad manila..2 Aplikasi seni 3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..1 Unsur 3.1..1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.3 3..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : .... gam... seramai .2 3.....

Mengaplikasikan bahasa seni visual. gambar arnab.3. krayon.. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. dan bahan hiasan yang sesuai. Minggu : 22 Hari : .1 3..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru...... Contoh topeng Serkup. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup..... Murid meneroka media... pensel warna..4 Apresiasi Seni 3...... proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.....2 Aplikasi seni 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan.....1 Persepsi Estetik 3.Media : Gunting. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup.... pembelajaran yang akan datang... gam..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Tarikh : .3 Ekspresi Kreatif 3.. Keusahawanan (EK1.....2 EMK TMK Kreativiti.... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 . kad manila... 3. 2.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. 2....4.3. 4... ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.3... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1... 5..2 3.1 3..4.

Tarikh : . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. media. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual . Minggu : 23 Hari : .1 Persepsi Estetik 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.2 Aplikasi seni 4. Aktiviti P&P 1.. 3... 4....... seramai ....... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan... Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual../. proses dan teknik yang betul.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4.. Refleksi .3 Ekspresi Kreatif 28 .. 2......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari.........

2 Proses dan teknik (EK1.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan.1 Unsur Seni 4.2 4..2.. benang. TMK dan nilai murni.1 4.1. gam.. Murid meneroka media.1. 29 . serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher..1.... Refleksi seramai .EK 5)...1..2. Kertas warna. Aktiviti P&P 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. 5../.3 4.EK2..2 Prinsip rekaan 4. 2.1. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1..1..2.1 Media 4..1.1.1....2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher... 4... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. 2.1 4.2 4. 3.3 4. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Murid membuat proses awal membuat rantai leher.EK3.Media: gunting..1. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru.2. .1 4. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2. Bahan Bantu Belajar: 1.2. Kreativiti dan inovasi. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher ...

. gam. 30 .2 Aplikasi seni 4...... media..3 Ekspresi Kreatif 4.... Tarikh : .1 Persepsi Estetik 4. proses dan teknik yang betul. Kertas warna.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.... 3.....4. benang.2 4. Refleksi seramai ...1 4. TMK dan nilai murni.1 4... .../.... Kreativiti dan inovasi.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan.... media serta proses dan teknik yang betul. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Bahan Bantu Belajar: 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.. 4. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru.Media: gunting.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : ..4.3.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.4 Apresiasi Seni 4. 2..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.3. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual......... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....3. 2..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5).

1.....2...2 1. Kreativiti dan inovasi.....EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..2 Proses dan Teknik 1...2.2...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .2 Prinsip rekaan 1.1 Persepsi Estetik 1.1..2.1 montaj 1......1. kertas lukisan..2 1...1..... Tarikh : . gambar kereta...Contoh Montaj. 2.1 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1 Unsur seni 1. EK3.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj...1.Media : gunting....2 Aplikasi seni 1..2....1 Media 1.2 1.2.orang murid yang tidak 31 .1..2...2.gam... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..4 Apresiasi Seni EMK TMK..1.... Keusahawanan (E1..... Refleksi seramai ..1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1.1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.. .1 1. gambar jalan raya 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media...../.EK2....1...1 1. kertas majalah dan surat khabar. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya.

. 3.4 Apresiasi Seni 1. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya....2 EMK TMK.... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj..3 32 ..3....3.....2 Aplikasi seni 1.. gambar kereta.1 1.. 2..1 1.4..... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. 4. Kreativiti dan inovasi.3 Ekspresi Kreatif 1. mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan... 5. gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1..1 Persepsi Estetik 1........2 1... Minggu : 26 Hari : ... Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru.....4..... proses dan teknik dalam penghasilan gambar.. Murid meneroka media.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.3.Contoh Montaj.. Tarikh : .

..... kertas lukisan.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2... 2. Tarikh : .... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1..... Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru....1 Persepsi Estetik 2..4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2. media. 4..../.. Minggu : 27 Hari : .. Aktiviti P&P 1.gam.. .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.proses dan teknik dengan betul.3 Ekspresi Kreatif 33 . Refleksi seramai ...2 Aplikasi seni 2. 3.Media : gunting... 2... kertas majalah dan surat khabar. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Contoh: Hasil karya 2.1..1 capan (EK1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.EK2... Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 .1 2.EK 5).. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru. . TMK dan nilai murni.. 2.1 Unsur seni 2... .. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. berus lukisan..1 2...2 2..1. Bahan Bantu Belajar: 1...2.2 2.1. proses dan teknik dalam penghasilan corak.2..2. 5.1.1.1...1.....1.2 Proses dan teknik 2... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan. 4..Media :Kertas lukisan.2.1... 3.palet.1.3 2.1. 2.2...2.cat air...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. Aktiviti P&P 1.. Refleksi seramai .. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan.. Mengetahui dan mengenal media...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..1 Media 2.1 2. Kreativiti dan inovasi. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2.1...2 2. dan surat khabar. teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan./. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan.EK3.2 Prinsip rekaan 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Murid meneroka media..2.

EK5). berus lukisan... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...3... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual......2 2.. media....4.... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..2 Aplikasi seni 2.... 4.4......... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Aktiviti P&P 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan.. Kreativiti dan inovasi... Tarikh : ./. TMK dan nilai murni.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. ..cat air..3.......1 2.....1 2. proses dan teknik yang betul. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.. proses serta teknik dengan betul.2 EMK: Keusahawanan (EK1. dan surat khabar.3.Contoh: Hasil karya 2..Media :Kertas lukisan.3 Ekspresi Kreatif 2... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.. 3.1 Persepsi Estetik 2. Refleksi seramai .. 2.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : .. media. 35 . 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Bahan Bantu Belajar: 1......4 Apresiasi Seni 2... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2.....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.palet..... .

. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Tarikh : .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : .... Keusahawanan (EK1. tali...2 Proses & Teknik mobail 3..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..1 3...2. 2.. 2...1.1.. proses dan teknik dalam penghasilan mobail..../.. benang.1.1 Persepsi Estetik 3.. Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.. dawai kasar.....1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 ... EK2.1.......2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.... Media : gunting.. . Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya... 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2...1 3..1.. gam polisterin.1 3.2 Prinsip Rekaan 3....2. Aktiviti P&P 1. EK3.. . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.... plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .. 2...3 Ekspresi Kreatif seni 3... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..2 3..2.2.2 3...1.1.. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3. Contoh mobail....1 Unsur 3....2 Aplikasi seni 3....1 Media 3.

.3....... 2.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.1 3.2 EMK TMK Kreativiti... Keusahawanan (EK1 . Media : gunting... dawai kasar. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..... Murid meneroka media.. 2..4 Apresiasi Seni 3.... orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...4.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung... proses dan teknik dalam penghasilan mobail....1 3.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan...2 3.. Contoh mobail. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail........ gam polisterin.... ..... benang.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1.. Minggu : 30 Hari : ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4...3 Ekspresi Kreatif 3...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari...3... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.2 Aplikasi seni 3. 5..../. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .. tali. Tarikh : ... 37 ..4.3... ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3...1 Persepsi Estetik 3.

2... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi seni 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan.. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.2...1 1.3 1.....EK5). Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....1.4 1.2..... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.... 3.2.....1.....2 Proses Teknik 1... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. mencapai objektif yang telah ditetapkan... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1......EK2. .1 U nsur Seni 1....1 Media 1. (EK1 .EK3... media.2 1...1.. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..2 1.1.1 lukisan 38 ...1.. inovasi...... Minggu : 31 Hari : .. proses dan teknik yang betul..1 Persepsi Estetik 1..1.1.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan. 2...1.Contoh Lukisan. .2..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.. Tarikh : ..1..1 1... TMK Kreativiti..1.2....

2.2 gambar 2.. .Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.1.2. 3. Murid meneroka media..2.2 Prinsip Rekaan 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1.1 1./. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut. proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 . Refleksi seramai . proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . 4. Aktiviti P&P 1. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut. 5.... 2. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

...Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai .... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...... media...... (EK1..... 4.. .. media.4. 40 ..... Tarikh : .3./..3...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....1 1. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... STANDARD PEMBELAJARAN 1.. proses dan teknik yang betul..2 1.EK 5) TMK Kreativiti... 3. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual..4...... 2...Contoh Lukisan.. inovasi. Contoh gambar 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.proses dan teknik dengan betul. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.... Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1..3.... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..3 Ekspresi Kreatif 1..3 1...2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan... 2.... .4 Apresiasi Seni 1.... .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : .....

....1 Unsur seni 2..2... 3........1. sikat dan telap plastik...2 2. Refleksi Seramai . kertas lukisan.. Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru... Media : daun..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. Mengetahui dan mengenal media.1.. 2. Bahan Bantu Belajar 1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : ..2 2.1 2..1 2..2...1......1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan./...2. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. .1 2.2 Proses dan teknik 2...... berus lukisan.. EK2....2..2.EK5) Kreativiti.. palet. dan nilai murni. 2. berus gigi .1 Renjisan dan percikan 2..1 Persepsi Estetik 2..2 Aplikasi seni 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Murid meneroka media...Keusahawan an (EK1. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2....2. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan....1 Media 2...1.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan. Contoh hasil karya 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.1.2 2.. Aktiviti P&P 1. cat air atau cat poster. EK3.1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.4 Apresiasi Seni EMK TMK..2 Prinsip rekaan 2.1.2..2. proses dan teknik dalam penghasilan 41 .. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 4.1.. Tarikh : ..1....

. Refleksi Seramai .3. palet. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.. cat air atau cat poster. 2. Contoh hasil karya 2. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2......Keusahawan an (EK1..... Tarikh : . 5..4.4....3 Ekspresi Kreatif 2. berus lukisan. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.. Media : daun....... Bahan Bantu Belajar 1...2 2. 42 . media..4 Apresiasi Seni 2..2 EMK TMK./.. proses serta teknik dengan betul.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..2 Aplikasi seni 2....3.. dan nilai murni.... kertas lukisan. berus gigi.1 2.. sikat dan telap pastik..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1...3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak.1 2. Minggu : 34 Hari : .1 Persepsi Estetik 2............ TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...........EK5) Kreativiti....

media.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..1 Persepsi Estetik 1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.... Minggu : 35 Hari : .. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 4... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 2. . Tarikh : .... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan.......... 3. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..... Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... proses dan teknik yang betul....2 Aplikasi seni 1. Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1.3 Ekspresi Kreatif 43 .4 Apresiasi Seni EMK TMK...

.2 Proses dan Teknik 1.2. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1. Aktiviti P&P 1.1.1 1. sudip dan lainlain 2. mangkuk.. 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.....1. 5.. proses dan teknik dalam penghasilan gambar. Murid meneroka media.3 1.1.. 4.1..Media : kertas lukisan.2......1..2. cawan..2 1. 44 .2 1./..2 1.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.1 1.1.1 1.Contoh Kolaj..gam.2.2... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.EK2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. EK3... kertas majalah...2. proses serta teknik dalam penghasilan gambar. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru.1 Unsur seni 1. 3...1 kolaj dan inovasi. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Keusahawanan (E1... Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj.1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai..2 Prinsip rekaan 1.2.. kertas warna.. Refleksi seramai .1.. 2.1.1. .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.1 Media 1. gambar pinggan.1.1. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk.

cawan..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.2 1...2 EMK TMK.....Media : kertas lukisan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : ... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. tali dan bahanbahan lain yang sesuai../. media...2 Aplikasi seni 1.. kertas warna... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.4.proses dan teknik dengan betul. 3. Refleksi seramai ....4. 2. 4.. kertas majalah.3. Tarikh : ........gam.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan....1 1.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....3. 2....3 Ekspresi Kreatif 1... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1..... Kreativiti dan inovasi.Contoh Kolaj.1 Persepsi Estetik 1. gambar pinggan. 45 . TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. mangkuk... sudip dan lainlain 2... Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni 1...3... ..1 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru. Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj..

orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... gambar Muka bas......2 Prinsip Rekaan 3..2 3... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.....1 3. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.....1....2 3.1 Media 3. Contoh topeng Serkup..2.2...1. gam.1.. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.1.1 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1... kad manila..3 3.. Keusahawanan (EK1.......1 Unsur 3..1..1........ kereta api.1. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Tarikh : ..2 Proses & teknik 3.. Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi . EK3.1. EK2..3 Ekspresi Kreatif seni 3.. lori.1. kereta.Media : Gunting.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. .. 2.2..... dan bahan hiasan yang sesuai.. Aktiviti P&P 1.. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.../...2 Aplikasi seni 3.. pensel warna.2..1 Persepsi Estetik 3. orang murid yang tidak mencapai objektif 46 ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : ..2...1. 2. seramai .1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.. 2. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. krayon..

..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1...3 Ekspresi Kreatif 3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. 2... Murid meneroka media. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan... kad manila.. kereta api.. lori....2 3.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.1 Persepsi Estetik 3..3. Tarikh : .. pensel warna..Media : Gunting.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup..1 3....1 3. dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru..... Contoh topeng Serkup.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.. krayon.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. 47 . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan...3. 3...2 EMK TMK Kreativiti.....2 Aplikasi seni 3... media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup..4 Apresiasi Seni 3.. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup. 4..3.4... kereta.... Minggu : 38 Hari : . akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 5.. gambar Muka bas.... ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3... Keusahawanan (EK1.. gam.4.......

.. Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan.. Aktiviti P&P 1... bahan hiasan yang sesuai...........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2.................. proses dan teknik yang betul........ 2./...... Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 ...... .......... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Tarikh : .. 4..... BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : ..... Refleksi . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari....... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. seramai ........... 3. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya...... media.

Lukisan 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1. Catan TAJUK 49 .

............ Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : ........................ Tahun : 3 ( Tarikh : ............ Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 ...........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3........ Kolaj 4............

. Mobail 2......... Lipatan dan Guntingan 3............... Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ......... Boneka TAJUK 51 ..................... Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1..........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1.... Capan 2............................... Tarikh : ......

Anyaman 2. Tahun : 3 ( Tarikh : ………………. Alat Pertahanan Diri 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 . Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : …………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful