RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular..1. gam. dawai kasar..6. proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular....1 3.1. EK3.. 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..2013 REFLEKSI/CATA TAN 3. Media : gunting...Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular. ..1...1.2 Aplikasi seni 3.1..2 Prinsip Rekaan 3.1 Unsur 3. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2... Contoh mobail./. Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3. .. 5.1. 2.. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 .2.....1 Persepsi Estetik 3....... benang. EK2.2.. 2.2 Proses & Teknik mobail 3. kertas lukisan.1. Keusahawanan (EK1. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.1.2. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..1..1.1 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai .2. Murid meneroka media. Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru.3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5. tali. Aktiviti P&P 1.. kertas warna.2 3.. proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular...... 4.. 2..1 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. seni 3...2.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2 3..1 Media 3...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

3.20-11..3... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung.. gam. tali...2 Aplikasi seni 3... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.1 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Mengaplikasikan bahasa seni visual.20 pagi. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi...4.10..../.3... Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti. 2. benang.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3.. dawai kasar. Minggu : 1 Hari : Selasa 19.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.3 Ekspresi Kreatif 3.1 Persepsi Estetik 3.1 3.. kertas warna... 7 .... kertas lukisan.. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai .... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.3 3. Media : gunting... orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1...2 3... Contoh mobail..4.. Keusahawanan (EK1 ...2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... 2.3.4 Apresiasi Seni 3.

2.2 Aplikasi seni 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 . proses dan teknik yang betul. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... . mencapai objektif yang telah ditetapkan..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. Minggu : 8 Hari : Selasa 26. 4. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. media.2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.3 Ekspresi Kreatif 4.1 Persepsi Estetik 4.

. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 .2. &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.2. ..2 ses Pro Kreativiti.1 4.1 4..1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.20-11.1..Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2..1 Media 4. Aktiviti P&P 1.1..1. 5.. . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang.1 Unsur Seni 4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . EK2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.1.....4 4...2..EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..... EK3. 2.1.1.Media : kertas warna...../..2 4. 2. proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang ..1.20 pagi.2.. Keusahawanan (EK1...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..2 Prinsip Rekaan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.2 4.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru..3 4.2 4.2.. kertas lukisan kad manila .1.gunting pembaris.1. 3. Murid meneroka media..1 4.1.2. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya... dan gam Refleksi seramai .1.1.10.1. ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.. 4..

proses dan teknik yang betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : .. media serta proses dan teknik yang betul.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2... 10 ...3. 4......... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual....1 4.1 Persepsi Estetik 4. Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru.. Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual........2 EMK TMK Kreativiti. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4..1 4.4... dan gam Refleksi seramai ...4..3.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1../... Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... .3.. media... kertas lukisan kad manila .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...... 3.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.gunting pembaris..... 2..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1..3 Ekspresi Kreatif 4.....2 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . 2. Tarikh : .Media : kertas warna.. (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1......2 Aplikasi seni 4....4 Apresiasi Seni 4.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .

.... berus lukisan..2 Aplikasi seni 1.1 Unsur 1.2. Tarikh : . ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1...1......1 Persepsi Estetik 1........1 Media 1...1.1 1. EK2.3 Seni 1. .. cat air Refleksi seramai ...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..Contoh karya 2...2.. .... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1..1...1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan.. Minggu : 9 Hari : .1 1.2.3 Ekspresi Kreatif Seni 1....4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.2.1. EK3.. Keusahawanan (EK1..1.2 1.../. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1......EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.1.1......2....2..2 Proses & Teknik 1.2......1 1..1. Media – kertas lukisan.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2.. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ..2... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media... palet.1.2 1.1.2 1...

......4..... berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.1 1.3 Ekspresi Kreatif 1.. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : .. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. proses dan teknik dalam penghasilan catan...3..1 Persepsi Estetik 1.1 1.2 Aplikasi seni 1... Murid membuat proses awal menghasilkan catan... 5. Murid meneroka media..... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan.. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru..... 2. ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1...........3.... 3.Contoh karya 2....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..4 Apresiasi Seni 1.. Media – kertas lukisan.. datang...3..... 4.. ... Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.2 EMK TMK Kreativiti... Tarikh : ....2 1.3 12 ...4...

.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... ...Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. media..3 Ekspresi Kreatif 13 . palet.........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. 3. media.. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.. 2..1 Persepsi Estetik 2./.... Aktiviti P&P 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... cat air Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni EMK TMK... proses dan teknik yang betul.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan.... 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Minggu : 11 Hari : .2 Aplikasi seni 2.... Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan. 2. Tarikh : ... proses dan teknik dengan betul. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..

.. kertas lukisan. gam Refleksi seramai .1. 3.. Aktiviti P&P 1.2.2. teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.1..EK2..1 2... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1..2..2.. Mengetahui dan mengenal media..2 2..EK3.1.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..1 Unsur Seni 2.3 2.2.1 Media 2.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 ... kertas warna. 5. 2..2 2.1. ..1 Lipatan dan guntingan an (EK1. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding...1.2..2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2 2. Murid meneroka media.. Bahan Bantu Belajar 1.Inovasi dan nilai murni. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan.EK 5) Kreativiti .1 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan.2. majalah.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.../.2 Proses dan Teknik 2. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2. 2...2 Prinsip Rekaan 2..1. 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .1.. Media – gunting.1.1 2.1.2.. Contoh: Hasil Karya 2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10. Contoh: Hasil Karya 2. Aktiviti P&P 1. media.Inovasi dan nilai murni.EK3.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. .4.3.2 Aplikasi seni 2. EK4. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.3 Tarikh : 9. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas lukisan.4..3. Bahan Bantu Belajar 1.4.2 2. kertas warna.1 Persepsi Estetik 2..Keusahawan an (EK1. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid. majalah.20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2.2013 REFLEKSI/CATA TAN 2..2 EMK TMK.20-11.. media.3 Ekspresi Kreatif 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 ./. 2. 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .EK5) Kreativiti .1 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul. proses serta teknik dengan betul. gam Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni 2. 2.. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..3.EK2.1 2. Media – gunting. 3.

.20 – 11.1 3.1..1 Media 3.EK2.2.2.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.1. Contoh: boneka 2. Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka.2 Prinsip rekaan 3.20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3. 2.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2 3..2 Proses danTeknik 3.2. 1 3.1. 2.2.. .1 Persepsi Estetik 3.1.4..2./.) 1. bahan kutipan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 .1 3.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1. EK3.gam.2 Aplikasi seni 3.. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.1.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti. bahan lain yang sesuai. Media: span.1.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3. 2 3. keusahawan (EK1..1.gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.1 Unsur Seni 3.

.. Refleksi 17 .2 Aplikasi seni 3... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.......4. Murid meneroka media. datang... murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk...2 3.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1..3.. proses dan teknik dalam penghasilan boneka...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran... 2.. Catatan Minggu : 14 Hari : .. 4.4 Apresiasi Seni 3....3 Ekspresi Kreatif 3..gam.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka..... 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan...gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ......3.2 EMK Kreativiti...4. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka.. Mengaplikasikan bahasa seni visual. keusahawan (EK1.3... Tarikh : ... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.. Media: span...1 Persepsi Estetik 3.) 1. Contoh: boneka 2. bahan kutipan.. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail..... bahan lain yang sesuai... (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3.1 3..1 3.

Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.1 Persepsi Estetik 4....1..3 Ekspresi Kreatif 18 . Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1.1 Media 4... Minggu : 15 Hari : .. .. 4.. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru...2 Proses dan teknik 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK..1 Unsur seni 4..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 Aplikasi seni 4.. media..EK3..2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. Tarikh : ..1.... Keusahawanan (EK1..2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.EK2.1.1.EK 5). 2.2 4...... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual../..2.. 3..2 4... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. proses dan teknik yang betul.1... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4...2 Prinsip 4...1.1 4.......... seramai ...1...... Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1 4.2.

.. kad atau kertas tebal. 2. proses dan teknik dalam membuat model parang 5. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1./. cat poster.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang. Media: gunting. gam. Murid meneroka media. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 3. .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4..2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan.1 2.. 2. Aktiviti P&P 1. bahan hiasan yang sesuai. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Murid melakukan proses awal membuat model parang. Refleksi seramai .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris.. 19 .

. Contoh: gambar parang 2...3... Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1... gam.. cat poster../.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Media: gunting...2 4.. Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. kad atau kertas tebal..2 Aplikasi seni 4.. 2.. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru. 20 . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan. Keusahawanan (EK1 .....3 Ekspresi Kreatif 4..EK5)....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : . proses dan teknik yang betul...4. media... bahan hiasan yang sesuai.4 Apresiasi Seni 4..3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 4...... 4.. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4...3.... ..1 Persepsi Estetik 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1..1 4...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Refleksi seramai . media serta proses dan teknik yang betul. Tarikh : .. 2........ (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4.. 3.4.2 EMK TMK. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Media : kertas lukisan...EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1...EK2.1.....1.../..... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj........2 1.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2..1 1. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird.. EK3....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 ..3 1.1.1.1 kolaj 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : ......1.. 2. gambar kumbang ladybird.1. Refleksi seramai .....2.2 1..1 1.1 1.1.. Keusahawanan (E1.....2...Contoh Kolaj..2.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.1.2 1.2 Aplikasi seni 1. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1...2.2.1 Unsur seni 1..1..2 Proses dan teknik 1.1 Media 1. 2.. ..1 Persepsi Estetik 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2..4 Apresiasi Seni EMK TMK..1..1... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.gam. kertas warna.2.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.. Kreativiti dan inovasi.1.. Tarikh : .2 Prinsip rekaan 1.

2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: . Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru.. 4.2 Aplikasi seni 1..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1.Contoh Kolaj. 5.3..4 Apresiasi Seni 1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.....3. Minggu :18 Hari : Selasa 14.Media : kertas lukisan... 2.1 1... Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. . 2.4. Kreativiti dan inovasi..2 1.5.1 Persepsi Estetik 1.3 Ekspresi Kreatif 1..3.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK...1 1... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj... Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj.gam. 3.. Murid meneroka media. 22 ...... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.4.3 1.

.1 Persepsi Estetik 2.... 3. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. 2..Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. Tarikh : ... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual........ 4. Aktiviti P&P 1.. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.2 Aplikasi seni 2. Minggu : 19 Hari : .3 Ekspresi Kreatif 23 ..../.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna.. . Refleksi seramai ... Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan.. media.proses dan teknik dengan betul.4 Apresiasi Seni EMK TMK.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. media..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan. proses dan teknik yang betul.....

2.1 2.1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.1... 3. Bahan Bantu Belajar 1. 2. Mengetahui dan mengenal media.1..1 2.2..2... 2. cat air atau cat poster. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2.1.2. 24 ...2 2.... proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. Media : kertas lukisan. Aktiviti P&P 1.. berus lukisan.palet... Murid meneroka media.1 Renjisan dan percikan an (EK1. ...... teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...2..EK5) Kreativiti..... 4.1. EK3.2..2 Proses dan teknik 2.1 Unsur seni 2.1..2 2.1. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai . dan nilai murni. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2.1.2. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. Contoh hasil karya 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan...2 Prinsip rekaan 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru. 5. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang../...1.1 Media 2.1 2. EK2.2 2..

. Media : kertas lukisan.1 Persepsi Estetik 2.4.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.EK5) Kreativiti. 25 ....3.Keusahawan an (EK1. 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 4..... proses serta teknik dengan betul../...2 EMK TMK..3.. Contoh hasil karya 2.1 2.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2...4. Aktiviti P&P 1. berus lukisan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.2 Aplikasi seni 2. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan..palet..2 2. proses dan teknik yang betul.. Bahan Bantu Belajar 1........... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.....3..... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... Tarikh : . Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. cat air atau cat poster..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : . media.......3 Ekspresi Kreatif 2..... media..... berus gigi dan sikat Refleksi Seramai . .. 3..3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1.....1 2.. dan nilai murni.4 Apresiasi Seni 2. 2.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

...2 Proses & teknik 3..2.1.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup..1 Unsur 3.1.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1...1.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 ..2. seramai ...3 Ekspresi Kreatif seni 3.. EK2...2 3... Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Aktiviti P&P 1... gam..3 3.. gambar arnab. kad manila.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup./... Tarikh : . Keusahawanan (EK1... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.1.Media : Gunting. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.....1... pensel warna. dan bahan hiasan yang sesuai...1.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.......1.1.2 3.1 Persepsi Estetik 3.....2...2 Aplikasi seni 3....2.2. Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi ...1.. 2. Contoh topeng Serkup. 2.1 Media 3.. .... 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : .1 3.1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1....2 Prinsip Rekaan 3.. krayon..1....1... EK3..1 3.

. gambar arnab...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.... media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Mengaplikasikan bahasa seni visual... pensel warna..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan..3. Murid meneroka media.3 Ekspresi Kreatif 3...4.. Tarikh : . 2....2 Aplikasi seni 3. gam..... krayon. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..4. pembelajaran yang akan datang. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.4 Apresiasi Seni 3...1 3..2 3..3......1 3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.... 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 .. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup.Media : Gunting...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... 2.. 4. dan bahan hiasan yang sesuai. Contoh topeng Serkup..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru.. kad manila... Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup... Minggu : 22 Hari : .3...... 5. Keusahawanan (EK1.1 Persepsi Estetik 3....2 EMK TMK Kreativiti.. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3...

.. 3.... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual ....3 Ekspresi Kreatif 28 .....1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4..... Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... Aktiviti P&P 1... proses dan teknik yang betul.... seramai . Refleksi . 2.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..../.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. media... 4.. Minggu : 23 Hari : ... Tarikh : . Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.

Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang...1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.3 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. .... Aktiviti P&P 1. Refleksi seramai ...1.1.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.2 Prinsip rekaan 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher..2..EK 5). Kreativiti dan inovasi.2 4.1.. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.1.. Murid membuat proses awal membuat rantai leher.3 4.2 Proses dan teknik (EK1... 5..1. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.Media: gunting. 4.1...1.EK2. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher ... gam. Bahan Bantu Belajar: 1./.1 4.EK3. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4..1..1 4. TMK dan nilai murni. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan.1.1 4.1. 2..2.. benang.1. Kertas warna. 29 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1 Media 4..2 4.1 Unsur Seni 4... Murid meneroka media.. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru.2..2. 3.2. 2...

. 3.2 Aplikasi seni 4.. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.1 4.3... benang......... proses dan teknik yang betul. 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya....... 4.2 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...3. Refleksi seramai ... media serta proses dan teknik yang betul. 2..Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.... .... 30 .. Bahan Bantu Belajar: 1.1 Persepsi Estetik 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kertas warna.2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5)...3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : ./.. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru..... Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...1 4.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media...... Tarikh : ...Media: gunting.. Kreativiti dan inovasi.4 Apresiasi Seni 4.4. gam.... TMK dan nilai murni.3 Ekspresi Kreatif 4....4.....

3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.2.1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj..1 montaj 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.orang murid yang tidak 31 .. 2. EK3... Refleksi seramai .2.2..Media : gunting. kertas majalah dan surat khabar.gam.2 Proses dan Teknik 1..... kertas lukisan.2 1.2...Contoh Montaj.2 Aplikasi seni 1. Keusahawanan (E1..EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..1........ ...1 1... proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.1 Persepsi Estetik 1..2.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..1...........2......1 Unsur seni 1..1 1...2. Tarikh : .2 1....2.2 Prinsip rekaan 1..1 Media 1.1.... Kreativiti dan inovasi.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .2 1..1.1 1.....1.EK2.1.. gambar kereta. gambar jalan raya 2.../..4 Apresiasi Seni EMK TMK..

. 5.2 Aplikasi seni 1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan. Tarikh : ... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. gambar kereta..4 Apresiasi Seni 1..4.3 32 ....4...... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj. 3............3. gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.....1 1.. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya. Kreativiti dan inovasi.... 2. proses dan teknik dalam penghasilan gambar..... Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1...3......1 1........3.... Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1...Contoh Montaj. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1..1 Persepsi Estetik 1. Minggu : 26 Hari : .3 Ekspresi Kreatif 1.2 1.2 EMK TMK.. mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid meneroka media. 4.

Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....... .gam.. 2.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1./. kertas lukisan.. 2. 4...... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. 3.. Tarikh : .. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru.1 Persepsi Estetik 2.Media : gunting.proses dan teknik dengan betul.. Minggu : 27 Hari : .... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. media.2 Aplikasi seni 2... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2...4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.... kertas majalah dan surat khabar. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan. Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj... Refleksi seramai . Aktiviti P&P 1. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2...3 Ekspresi Kreatif 33 ...

2 Prinsip rekaan 2..EK 5).1.1 2.2...2.. .1....2.1 Media 2.2 2...1. TMK dan nilai murni. 2.2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru..Contoh: Hasil karya 2..1 2....2 Proses dan teknik 2.1.1 2.1 capan (EK1.EK3.. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2.2. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan.. 5..EK2.1.1.Media :Kertas lukisan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan. 4.. Murid meneroka media. Bahan Bantu Belajar: 1. 3.. Mengetahui dan mengenal media.. ./. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. 2. Refleksi seramai .2 2..2. teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan..1....1...... dan surat khabar. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1..cat air.1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Aktiviti P&P 1.1.....1.... Kreativiti dan inovasi.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2.3 2.1 Unsur seni 2.palet..2.. berus lukisan.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 .... proses dan teknik dalam penghasilan corak.2 2.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan......2 EMK: Keusahawanan (EK1. media. proses serta teknik dengan betul...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... Kreativiti dan inovasi.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... TMK dan nilai murni. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..3.3..1 2..4.4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : ..... dan surat khabar. 2.. Tarikh : ... 3..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media...Media :Kertas lukisan... . Aktiviti P&P 1......3 Ekspresi Kreatif 2.1 2....4 Apresiasi Seni 2. 4..palet.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru... Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...2 2..... Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.3.. proses dan teknik yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.2 Aplikasi seni 2.cat air. Bahan Bantu Belajar: 1..... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual./... berus lukisan.... Refleksi seramai .....1 Persepsi Estetik 2... 2..EK5).Contoh: Hasil karya 2.. ... 35 .....

.2.. gam polisterin.2 Aplikasi seni 3. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media....1.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .... 2..1.. Contoh mobail....1 Persepsi Estetik 3...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : . ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. . Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya....1 3........ Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. tali./.........2. 2.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..2....4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.. proses dan teknik dalam penghasilan mobail. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3.2 Prinsip Rekaan 3..2....1.1...1.. benang.3 Ekspresi Kreatif seni 3.1... EK3.. 2..1. Media : gunting....1 3..Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail..1..2..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. EK2. Tarikh : .1. Keusahawanan (EK1. Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru.2 3...2..1 Media 3.. dawai kasar...1 Unsur 3...1 3..1.. Aktiviti P&P 1.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3....2 3.2 Proses & Teknik mobail 3.. 3. ..

plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai . tali... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Media : gunting... Mengaplikasikan bahasa seni visual.. 5. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.2 EMK TMK Kreativiti... orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....4. . gam polisterin....1 3... dawai kasar..3.. Murid meneroka media...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3. Contoh mobail... 37 .............RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1. 2.. Keusahawanan (EK1 ..1 Persepsi Estetik 3...3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..... proses dan teknik dalam penghasilan mobail../.4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung...1 3.... Minggu : 30 Hari : .4 Apresiasi Seni 3... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.2 Aplikasi seni 3.... Murid membuat proses awal menghasilkan mobail......2 3. Tarikh : ... 2..3.. benang.3 Ekspresi Kreatif 3.

.4 1..1.1...EK5)..1 Media 1.EK3.1 U nsur Seni 1... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1.2 Proses Teknik 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...1...1 Persepsi Estetik 1... Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru...1.1... Tarikh : .. ......2. 4.1. .. proses dan teknik yang betul.1 lukisan 38 ..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 1...2 1..2.Contoh Lukisan...1. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1....EK2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...2 Aplikasi seni 1.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..1..2....2. 3..... Minggu : 31 Hari : ..1.. inovasi.. TMK Kreativiti.1 1..2......1...... mencapai objektif yang telah ditetapkan..1..3 1.. media.2..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..... (EK1 . 2...1 1.

1 1.1...2. 3..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. .../. 4. Murid meneroka media. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 . 2. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut. Refleksi seramai .2 gambar 2..Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.1. proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . Aktiviti P&P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut. 2.2. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.2 Prinsip Rekaan 1. proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.. 5.

2...3. Tarikh : ........ 2. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1....proses dan teknik dengan betul. ..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 40 .3 1.... ........3... media.....4... Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...2 1. ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : . Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual...4 Apresiasi Seni 1. 4....4. 3..1 1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai . Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...3.3 Ekspresi Kreatif 1.. proses dan teknik yang betul.../.... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... Contoh gambar 2..1 1. inovasi..Contoh Lukisan.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.... (EK1...2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..... Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.EK 5) TMK Kreativiti. media.. STANDARD PEMBELAJARAN 1..

...1 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan...........2 2. Refleksi Seramai ...Keusahawan an (EK1.1... EK2.... Bahan Bantu Belajar 1...2 2. Media : daun. 4..1.. sikat dan telap plastik.1 2... 2...1.2 Aplikasi seni 2.1 2. Tarikh : ......../.2 Proses dan teknik 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. berus lukisan. proses dan teknik dalam penghasilan 41 . Contoh hasil karya 2. kertas lukisan..1 Unsur seni 2...1.2 2.. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.1 Media 2. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Mengetahui dan mengenal media...1. 3...1 Persepsi Estetik 2.2..2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...2.2. palet.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2. berus gigi .1 Renjisan dan percikan 2...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : ... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2..1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1.2.2. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.. .. cat air atau cat poster.1.. Murid meneroka media.4 Apresiasi Seni EMK TMK..1.2..... Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru... 2. EK3.. dan nilai murni.. Aktiviti P&P 1.2 Prinsip rekaan 2....EK5) Kreativiti.1.

. berus lukisan....1 Persepsi Estetik 2.. proses serta teknik dengan betul. 42 ../..1 2.3...3 Ekspresi Kreatif 2... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan..1 2.....2 EMK TMK..4.. Minggu : 34 Hari : ...4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. sikat dan telap pastik. kertas lukisan.. Media : daun... Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.Keusahawan an (EK1.. 5. Tarikh : . media..... 2.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2... palet.EK5) Kreativiti. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..........3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1.4 Apresiasi Seni 2..3..... cat air atau cat poster.. Refleksi Seramai .. dan nilai murni. berus gigi..3....2 Aplikasi seni 2... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Contoh hasil karya 2......2 2...... Bahan Bantu Belajar 1. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2..

Minggu : 35 Hari : . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... 2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.2 Aplikasi seni 1.. 4. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... media. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1..... 3.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. . Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. proses dan teknik yang betul... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan...4 Apresiasi Seni EMK TMK..1 Persepsi Estetik 1.......3 Ekspresi Kreatif 43 ... Tarikh : ..

.Contoh Kolaj. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.1.2. 2./.1.. cawan..2. gambar pinggan..1 Unsur seni 1.2. kertas majalah....2.2 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1.1 1.... 2. kertas warna..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .1. 44 .1.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj.2.1 Media 1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai.1..2 1..EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.1.. proses serta teknik dalam penghasilan gambar. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru.1...2. EK3.1 1.1.1..1.gam.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan.2 Proses dan Teknik 1...2 1. 4. Refleksi seramai ..EK2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Keusahawanan (E1.1..Media : kertas lukisan. Murid meneroka media.3 1..... 3. mangkuk.2.2 Prinsip rekaan 1.2... . Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. proses dan teknik dalam penghasilan gambar.. 5. Aktiviti P&P 1..1.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1 kolaj dan inovasi. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk.1 1. sudip dan lainlain 2. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.

Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.4. 2..Contoh Kolaj... Kreativiti dan inovasi.2 Aplikasi seni 1.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. 2.3... 3.....1 1. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru..3..3 Ekspresi Kreatif 1......4 Apresiasi Seni 1.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.... .2 EMK TMK....1 1...proses dan teknik dengan betul./.... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. mangkuk..... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1.1 Persepsi Estetik 1.... kertas warna. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan...gam.. media..... 4.2 1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai.. gambar pinggan.... Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj... Tarikh : .Media : kertas lukisan.. 45 . (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1... cawan...4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. sudip dan lainlain 2. Refleksi seramai .... kertas majalah. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....3...

.......1..2 Prinsip Rekaan 3. EK2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. gam. Aktiviti P&P 1.... 2. 2.. pensel warna..1.. Contoh topeng Serkup. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1... dan bahan hiasan yang sesuai.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : ...1 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media... ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3..1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.. seramai ..1 Persepsi Estetik 3.2 Proses & teknik 3. EK3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1. kad manila... 2........ gambar Muka bas.. Keusahawanan (EK1..1.1.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 Unsur 3.1..Media : Gunting.2. kereta........... Tarikh : .2 Aplikasi seni 3.. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. lori.2 3..2.. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.3 3.. kereta api.2 3.2..... ... Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi .1...1..1..1..3 Ekspresi Kreatif seni 3. krayon..1 3.... orang murid yang tidak mencapai objektif 46 .. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2./.1 Media 3.2....1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..

.2 3. kereta api..3 Ekspresi Kreatif 3.1 3.1 Persepsi Estetik 3..... 47 ... krayon... 5.. Mengaplikasikan bahasa seni visual... lori...... Contoh topeng Serkup. kad manila... akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup.. 3.Media : Gunting... ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3..... proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Minggu : 38 Hari : . media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup..4..4.1 3...... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Tarikh : ..... gambar Muka bas......EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. 2. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup. 4....3. pensel warna..4 Apresiasi Seni 3...2 EMK TMK Kreativiti. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan. Murid meneroka media. Keusahawanan (EK1. dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. gam..3.....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.3.2 Aplikasi seni 3...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru. kereta..

. BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : ... 3... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan........../..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.......... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..... 2..... bahan hiasan yang sesuai..... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan..... Refleksi ..... proses dan teknik yang betul.......... Aktiviti P&P 1... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru...... 4. seramai ........... .. media...... Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 ......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2... Tarikh : ..

Lukisan 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1. Catan TAJUK 49 .

.......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3.... Tahun : 3 ( Tarikh : ... Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : .............. Kolaj 4.......................................... Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 .........

................. Boneka TAJUK 51 ............. Mobail 2.. Capan 2.... Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ........ Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1........ Lipatan dan Guntingan 3.......................................... Tarikh : .......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1.....

Anyaman 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Alat Pertahanan Diri 3. Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Tahun : 3 ( Tarikh : ………………. Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : ………………………………………….. Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful