RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

... Contoh mobail...1.. Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3.. . EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.../..1 Unsur 3.... proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular.. proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. Murid meneroka media. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. kertas warna.2.... benang... Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru..1 3.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....1.2 3....2.1 Persepsi Estetik 3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 4.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular..1..2.. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..1.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. EK2. seni 3..2 3..1. 2. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 .2. Media : gunting.. gam. dawai kasar..2.. kertas lukisan. 2. tali.1.2. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.1 3.1.. .1. 5.....3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5..2 Proses & Teknik mobail 3.2 Prinsip Rekaan 3.1. EK3..1 Media 3.1 3.. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2013 REFLEKSI/CATA TAN 3. 3.1. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.6. Aktiviti P&P 1.2 Aplikasi seni 3. Keusahawanan (EK1.

2.4. Mengaplikasikan bahasa seni visual.4.3..2 Aplikasi seni 3.2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . Keusahawanan (EK1 ...1 3.2 3.. orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1... benang... Media : gunting.....20-11. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung.1 3.1 Persepsi Estetik 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.10.3 Ekspresi Kreatif 3... Contoh mobail..... tali.3..3 3... 2. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai ..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1....... kertas warna. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi.3. Minggu : 1 Hari : Selasa 19. dawai kasar.20 pagi..4 Apresiasi Seni 3. 7 ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular.. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. gam.3.. kertas lukisan.... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail./. Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3....

. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik 4. mencapai objektif yang telah ditetapkan. 4. proses dan teknik yang betul. media..2. 3.3 Ekspresi Kreatif 4.4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan.2 Aplikasi seni 4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.. Minggu : 8 Hari : Selasa 26.

. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.1.1. ... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. 2.. Murid meneroka media.1.1.Media : kertas warna.2 Prinsip Rekaan 4. proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang ...2 4.1. ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.1.10. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. .1 4.EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1....1. kertas lukisan kad manila ...Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2....1.2. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 ..1 Unsur Seni 4.1.20-11...1..4 4.2..2 4.1 4..1. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang... Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru.2 ses Pro Kreativiti.1 4./.2..2 4..1. 5.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..... &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.. dan gam Refleksi seramai ..1.2.2. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.. 2.1 Media 4..2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. EK2..3 4...gunting pembaris.. EK3. Keusahawanan (EK1.. 3.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . Aktiviti P&P 1..20 pagi.

.....2 Aplikasi seni 4.. Tarikh : .....1 4....gunting pembaris. ....1 Persepsi Estetik 4. media..... Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. 2.. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.. kertas lukisan kad manila ....1 4.Media : kertas warna.4 Apresiasi Seni 4... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru.2 4....2 EMK TMK Kreativiti..3. Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik yang betul..3 Ekspresi Kreatif 4.. Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... proses dan teknik yang betul......4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..4..3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .3. 2. 4...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4....../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. dan gam Refleksi seramai .. 10 .......Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2..

1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. ... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..... EK2..1 Persepsi Estetik 1.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2..1.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media....2.1.......2... serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ..1 1.1 Unsur 1....2..2 Aplikasi seni 1.1... palet.2 1.. Tarikh : .Contoh karya 2...4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.1. Minggu : 9 Hari : ..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..2.2..2...1..1 Media 1.2 1...1. Keusahawanan (EK1...2..1...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan. cat air Refleksi seramai ....2 Proses & Teknik 1.1.. ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1.....1..1 1...3 Ekspresi Kreatif Seni 1. ..2....2 1..EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.3 Seni 1. EK3../.. berus lukisan..1.......1 1.1. Media – kertas lukisan.

Murid membuat proses awal menghasilkan catan... proses dan teknik dalam penghasilan catan.2 EMK TMK Kreativiti..... datang... Tarikh : ....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..4 Apresiasi Seni 1.2 Aplikasi seni 1.... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1....... Murid meneroka media. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. 2.4. berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .Contoh karya 2.......... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..3.........1 1. .. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan. 4..3. 3... Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : ...2 1..... Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1....1 Persepsi Estetik 1..3 12 ...1 1...4.3 Ekspresi Kreatif 1. Media – kertas lukisan......3. 5.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan.

2 Aplikasi seni 2.. Minggu : 11 Hari : .. Aktiviti P&P 1..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan. Tarikh : .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya./. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru...... palet... proses dan teknik yang betul.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif 13 . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2... cat air Refleksi seramai .. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan.. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. 2...1 Persepsi Estetik 2.. ....4 Apresiasi Seni EMK TMK.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. media. 3... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media.. 2...Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. 4. proses dan teknik dengan betul.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....

.. 5. 4..1.1.. majalah. gam Refleksi seramai ....1..3 2. 3...2 2. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1...2 Prinsip Rekaan 2..1...1 Unsur Seni 2.1 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: . Mengetahui dan mengenal media. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1 2.2. Aktiviti P&P 1...EK2. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan.1 2.1. Media – gunting.2 2... Murid meneroka media. .1.Inovasi dan nilai murni.1.2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru.2.2.EK3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . 2.EK 5) Kreativiti . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.1... Contoh: Hasil Karya 2.1 Lipatan dan guntingan an (EK1.2..2 Proses dan Teknik 2. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Bahan Bantu Belajar 1... Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2 2... teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.1..2.1.1... Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 .2..2.2. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2. kertas lukisan.1 Media 2./. kertas warna.

3 Ekspresi Kreatif 2.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.Keusahawan an (EK1.1 Persepsi Estetik 2. EK4. media. 2. Contoh: Hasil Karya 2.20-11.2013 REFLEKSI/CATA TAN 2. proses dan teknik yang betul.Inovasi dan nilai murni... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 2.2 Aplikasi seni 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . kertas lukisan. Bahan Bantu Belajar 1.4.20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.3 Tarikh : 9.EK2.EK5) Kreativiti . proses serta teknik dengan betul./.. media..3.3. 4. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.. . Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.3. 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid.1 2. majalah. gam Refleksi seramai . Media – gunting.2 EMK TMK.EK3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 . 3.2 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4. Aktiviti P&P 1..4 Apresiasi Seni 2. kertas warna.

EK3.2 Aplikasi seni 3. 1 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai .1.2 3.1 Persepsi Estetik 3..4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti.1 3.1.1. .1.1 3.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3... Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka. 2 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media./.EK2.1. keusahawan (EK1..20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3. proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1.1.2 Prinsip rekaan 3..2.1 Unsur Seni 3.4.1.. Contoh: boneka 2. Media: span. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.gam.2.2. bahan kutipan. bahan lain yang sesuai.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 . 2.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka.1.2 Proses danTeknik 3.gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.1 Media 3.2.) 1. 2.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16..2.20 – 11.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.1.

.............RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka. 4.3. keusahawan (EK1.2 EMK Kreativiti. (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3. Contoh: boneka 2.. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk...3 Ekspresi Kreatif 3..4.3... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka.. datang.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari..gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .....1 Persepsi Estetik 3...EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail..2 3.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3....1 3. proses dan teknik dalam penghasilan boneka.4....2 Aplikasi seni 3. Catatan Minggu : 14 Hari : .... 3..) 1... bahan kutipan... Media: span. 2.... Refleksi 17 .....4 Apresiasi Seni 3..3...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran. bahan lain yang sesuai.... Mengaplikasikan bahasa seni visual. Tarikh : .gam. Murid meneroka media.1 3..

..2.2. Minggu : 15 Hari : ..2 Prinsip 4./.. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4.1..4 Apresiasi Seni EMK TMK... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan..2 Proses dan teknik 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... proses dan teknik yang betul. 2..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3 Ekspresi Kreatif 18 ..1 4..1.. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Keusahawanan (EK1..1 Unsur seni 4.......2 Aplikasi seni 4... ...EK3..1..1..1 Persepsi Estetik 4.2 4...EK2...1 Media 4.. media..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.2 4.. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru.. Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....... 4....2.. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.1... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.EK 5). seramai ...1 4.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.....1. Tarikh : ....1.1. 3..2.

Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..2. Murid melakukan proses awal membuat model parang. cat poster. Media: gunting. 2. Refleksi seramai . . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4. kad atau kertas tebal.1 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan.. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. proses dan teknik dalam membuat model parang 5. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. 3. gam../.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.. Murid meneroka media. Aktiviti P&P 1.1. bahan hiasan yang sesuai. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru.. 19 .

.. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...2 Aplikasi seni 4. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Contoh: gambar parang 2.... Refleksi seramai ... media..... proses dan teknik yang betul. 3.... Tarikh : ..3.1 Persepsi Estetik 4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : .......... media serta proses dan teknik yang betul.. Media: gunting.3 Ekspresi Kreatif 4.EK5).4 Apresiasi Seni 4... gam. 20 .. kad atau kertas tebal. bahan hiasan yang sesuai...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 4... cat poster. ../...... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4.oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan.. Keusahawanan (EK1 . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru.....2 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. 4.2 EMK TMK.1 4... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. 2.4..... 2..4.3... Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1..

Kreativiti dan inovasi..EK2.1.1. kertas warna.. EK3..2 1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..1..2..1 Persepsi Estetik 1. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai.. 2.2.. ..1 Media 1...........Media : kertas lukisan. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1..2.2...3 1..Contoh Kolaj.... Tarikh : .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 ... (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1. Refleksi seramai ....1 1..2 Proses dan teknik 1.1..4 Apresiasi Seni EMK TMK.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : .2 Prinsip rekaan 1.1...1.1 1...1..2...2.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj........2 Aplikasi seni 1.2 1. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird.2 1.2./.. gambar kumbang ladybird.1 kolaj 1...1 1...1 Unsur seni 1.1. 2. Keusahawanan (E1...gam.1...EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1....2..1..1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...

. 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan..2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: . Minggu :18 Hari : Selasa 14.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.4. Murid meneroka media. 22 ...3..3. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj..4 Apresiasi Seni 1. 4.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK.1 1..Contoh Kolaj...4..2 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru. proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.2 Aplikasi seni 1.1 1.1 Persepsi Estetik 1. 5. 3.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. 2. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang....3 1.... Kreativiti dan inovasi..3 Ekspresi Kreatif 1.3. ...5. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj.Media : kertas lukisan..gam....

.... . Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna......... Tarikh : . 2. Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan... 3. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2./..2 Aplikasi seni 2. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. Refleksi seramai .4 Apresiasi Seni EMK TMK. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..3 Ekspresi Kreatif 23 . Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.... media.... media.proses dan teknik dengan betul. Minggu : 19 Hari : .. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual..... Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... proses dan teknik yang betul. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..1 Persepsi Estetik 2. 2.. 4.... Aktiviti P&P 1.

(60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.1 Renjisan dan percikan an (EK1.1....2. Contoh hasil karya 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru.1 2... EK3..1.. berus lukisan.. Murid meneroka media.1 2.2. 4..2..2 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1..2..... Mengetahui dan mengenal media. cat air atau cat poster. ....1... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. EK2..1 Media 2. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan... Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.2.2.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2..... 3. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .EK5) Kreativiti..2 2..1.2 Proses dan teknik 2.... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan .. 24 .2 2. 2../.1.1. 5. Bahan Bantu Belajar 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan. dan nilai murni.2 Prinsip rekaan 2.2. Media : kertas lukisan...palet.1. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.1 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..2.1.1 Unsur seni 2..1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.. Aktiviti P&P 1..

... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.1 2..... proses serta teknik dengan betul.1 2. Contoh hasil karya 2.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan....3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1.3.. Aktiviti P&P 1. 4.3 Ekspresi Kreatif 2.. 2......1 Persepsi Estetik 2..palet. dan nilai murni.. cat air atau cat poster.....Keusahawan an (EK1.4 Apresiasi Seni 2... 25 .. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..4. media. 2........ ..2 EMK TMK.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2. Media : kertas lukisan.. Bahan Bantu Belajar 1. berus lukisan....../...4.... media. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..3.. Tarikh : .. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... 3.. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....3. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...2 Aplikasi seni 2...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : . Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...EK5) Kreativiti..2 2.... proses dan teknik yang betul.

1 Persepsi Estetik 3.1.....3 Ekspresi Kreatif seni 3..1. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1...2.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 ..2.. EK2... dan bahan hiasan yang sesuai.1. gam... gambar arnab......./.2..1. kad manila. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .2. EK3.. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..... Contoh topeng Serkup... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..3 3....... Keusahawanan (EK1.2 Prinsip Rekaan 3.2.. 2.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti...1.1....1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi ...2 3.1 Media 3. ....1 3. 2. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup... Aktiviti P&P 1.1 Unsur 3.Media : Gunting.....2 Aplikasi seni 3..2 3.. krayon..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : ..1...1.1. Tarikh : ... 2. pensel warna.1. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3....2 Proses & teknik 3.1 3. seramai .....Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.

3.1 3..3 Ekspresi Kreatif 3..Media : Gunting. Murid meneroka media.4.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..1 Persepsi Estetik 3...3.. dan bahan hiasan yang sesuai.. Tarikh : .. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . kad manila......... ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3. pembelajaran yang akan datang.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. 5.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.........2 EMK TMK Kreativiti.3.. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup.4. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup. Contoh topeng Serkup..... 4.2 Aplikasi seni 3..... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 . Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... pensel warna.. gambar arnab. gam. Minggu : 22 Hari : ..2 3. 2.. 3..1 3... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan. Mengaplikasikan bahasa seni visual.... krayon.. 2...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup..4 Apresiasi Seni 3... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.... Keusahawanan (EK1..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari..4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4. 2..... Minggu : 23 Hari : . Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan.. Aktiviti P&P 1. 4.3 Ekspresi Kreatif 28 ... proses dan teknik yang betul........ Refleksi .. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual .... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.. 3...... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. media..... seramai . orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 Persepsi Estetik 4....2 Aplikasi seni 4./. Tarikh : ......

..Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.. Murid membuat proses awal membuat rantai leher.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. benang.2 Prinsip rekaan 4.1.1 Unsur Seni 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan.. 5. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru. Refleksi seramai .1.EK2....1 Media 4..3 4. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2.1. gam.2 Proses dan teknik (EK1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..1 4. TMK dan nilai murni.1.2.1.1. 2.Media: gunting..EK 5).2. Bahan Bantu Belajar: 1.. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher..1 4..2 4.1.2.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..1.3 4... Kreativiti dan inovasi.. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 4. Aktiviti P&P 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.../...1.EK3..2... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.1. Kertas warna.2..2.. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher . . 29 .. 3. Murid meneroka media.1. 4.2 4.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher.

.4 Apresiasi Seni 4. proses dan teknik yang betul. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1..2 4. media serta proses dan teknik yang betul.1 4. 2.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.....4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : .. Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 30 ... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.3./....Media: gunting.3 Ekspresi Kreatif 4........ Refleksi seramai ... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4... gam.1 4. 3. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Bahan Bantu Belajar: 1..........2 Aplikasi seni 4. Tarikh : .. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan. Kertas warna.1 Persepsi Estetik 4.. 4.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. media........ 2. Kreativiti dan inovasi..2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5).. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru.. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...3.4....3. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..... ... TMK dan nilai murni... benang..

..1..1..1..1 Media 1. gambar kereta..2 Aplikasi seni 1. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya..1... 2.orang murid yang tidak 31 .1..2...2 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .2 1......2.2 Prinsip rekaan 1..2.2. Tarikh : ..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... Keusahawanan (E1. Refleksi seramai ..2. kertas lukisan.1 Persepsi Estetik 1..1 montaj 1.1 1.2...1....4 Apresiasi Seni EMK TMK..2 Proses dan Teknik 1.1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1..3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1..... .Media : gunting..EK2.......2.1.2.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj.1 1..gam..2 1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...Contoh Montaj. EK3... gambar jalan raya 2... (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1..1 Unsur seni 1....EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. kertas majalah dan surat khabar. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. Kreativiti dan inovasi..1 1..../.1..1..

.....2 EMK TMK. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya....Contoh Montaj..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.....3...2 1. mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...3.. gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Tarikh : ..1 Persepsi Estetik 1..3.4.. 2.... Minggu : 26 Hari : ..1 1.......... Kreativiti dan inovasi. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan.3 32 .... 3.4 Apresiasi Seni 1... proses dan teknik dalam penghasilan gambar.. 4.3 Ekspresi Kreatif 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.... 5... gambar kereta.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj..1 1..2 Aplikasi seni 1.4.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..... Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Murid meneroka media.. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru..

Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru../... kertas majalah dan surat khabar. 3. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. kertas lukisan.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2......gam.4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1..... Minggu : 27 Hari : . Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj. media.. 2.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.proses dan teknik dengan betul....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 4..... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya......3 Ekspresi Kreatif 33 ..1 Persepsi Estetik 2. Tarikh : .... Refleksi seramai . 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan..Media : gunting..2 Aplikasi seni 2.... .

2 2...1.EK3.. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 ... teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan.1 Media 2.... Murid meneroka media. 2.1..1. 5.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan.... .EK 5).1...2 Proses dan teknik 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Kreativiti dan inovasi. berus lukisan. .1. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..2.1 2.palet. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan.1. Refleksi seramai . Bahan Bantu Belajar: 1.. proses dan teknik dalam penghasilan corak..1 2.EK2.2 2.. 2..2..../. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1.2. TMK dan nilai murni. 4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..2. Aktiviti P&P 1.1 Unsur seni 2..1..2 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru.1..Contoh: Hasil karya 2...3 2.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan..1. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1... 3..1 capan (EK1.. dan surat khabar....Media :Kertas lukisan.2.2. Mengetahui dan mengenal media..2..1 2...1.1.2 Prinsip rekaan 2.cat air.

2.. Bahan Bantu Belajar: 1... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru...3...... dan surat khabar. 3... Aktiviti P&P 1.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1.....4....1 2..EK5). TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..2 Aplikasi seni 2. berus lukisan.... Kreativiti dan inovasi.... proses serta teknik dengan betul...3...... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.palet....2 EMK: Keusahawanan (EK1. Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2..4.. Tarikh : .1 2.Media :Kertas lukisan. 2.......Contoh: Hasil karya 2..3 Ekspresi Kreatif 2.cat air.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. proses dan teknik yang betul. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2..4 Apresiasi Seni 2...../..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : . ...... TMK dan nilai murni... Refleksi seramai .. 4. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..3...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. media... .1 Persepsi Estetik 2. media.. 35 ..2 2.

1 3..1 Unsur 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 ...... benang..... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . dawai kasar..... Contoh mobail...... Tarikh : ..1 3. 2...2 Proses & Teknik mobail 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. Aktiviti P&P 1.. 2.3 Ekspresi Kreatif seni 3.1. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai .. Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru..1 3. gam polisterin.. 2.. Media : gunting..2 Aplikasi seni 3..1. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. proses dan teknik dalam penghasilan mobail...1....1....2 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : .1.1.. EK3.2.2..4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. tali...1. ...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang........Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 3.1 Persepsi Estetik 3.2 3.1.1..1 Media 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. EK2..2....../. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.2..... ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3...2. ..2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...... Keusahawanan (EK1.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.1....2 Prinsip Rekaan 3..

Tarikh : .. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail...2 EMK TMK Kreativiti. dawai kasar... 37 ..2 Aplikasi seni 3.. ..... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari...3.. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang... Minggu : 30 Hari : ... Keusahawanan (EK1 . media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail... 5.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1.2 3..3..4.... benang. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung.. Media : gunting.. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ..3 Ekspresi Kreatif 3.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. 2....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4..1 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. proses dan teknik dalam penghasilan mobail./..1 Persepsi Estetik 3. Contoh mobail.3.... tali.......4 Apresiasi Seni 3. Murid meneroka media... Mengaplikasikan bahasa seni visual.4.......1 3. orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . 2..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..... ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3..... gam polisterin.......

1.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1..2. mencapai objektif yang telah ditetapkan...... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan.....2.1 Persepsi Estetik 1. 3....EK2..1 Media 1. 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan..1.3 1...1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.2 1.. 2..2 1...4 1..2... Minggu : 31 Hari : .............1.1...2...1....1 1..2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..... Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. media. TMK Kreativiti.EK3. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1. inovasi.. .1..1.....2 Proses Teknik 1.1 1.. ...2.1 U nsur Seni 1.....1.1. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul. (EK1 .. Tarikh : ...1 lukisan 38 ..2 Aplikasi seni 1.Contoh Lukisan.EK5)..

2 gambar 2. Aktiviti P&P 1. Refleksi seramai .1.. 2.2.1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. 4. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan../.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1.. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 . .2 Prinsip Rekaan 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’. proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. Murid meneroka media.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan .2. 5. 3.1 1.

...... 40 . ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ... media..EK 5) TMK Kreativiti. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1....2 1. ..4 Apresiasi Seni 1..proses dan teknik dengan betul. (EK1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan. Contoh gambar 2. Tarikh : .. media.. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual........ orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1 1... Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru..... STANDARD PEMBELAJARAN 1............2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan...3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : ..3. proses dan teknik yang betul... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. .4...3 Ekspresi Kreatif 1...../..3 1..... 2.3..1 1.. 4..... 3.4.... inovasi... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.

.. Contoh hasil karya 2.2.1.2...Keusahawan an (EK1.2.4 Apresiasi Seni EMK TMK.. dan nilai murni. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.... palet. EK2.. Media : daun....2 Aplikasi seni 2. Bahan Bantu Belajar 1.. Mengetahui dan mengenal media...2.. sikat dan telap plastik..2.1 2.. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan....EK5) Kreativiti..1 Unsur seni 2.... berus gigi .. 4.2.. EK3. 3.1...2.2 2.../.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..1..1 Renjisan dan percikan 2.....1. Refleksi Seramai .1 2.1.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2 2.1 Media 2.... 2. Murid meneroka media. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2..2 Prinsip rekaan 2.. Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... kertas lukisan.. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2. berus lukisan.. . Tarikh : .1 2..1.1......2 Proses dan teknik 2.1 Persepsi Estetik 2......1.. proses dan teknik dalam penghasilan 41 .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : ...1..1... 2..2 2... cat air atau cat poster... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.. Aktiviti P&P 1..2.

...1 2..3 Ekspresi Kreatif 2.. 2. sikat dan telap pastik.... Minggu : 34 Hari : .3..4 Apresiasi Seni 2... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Bahan Bantu Belajar 1...... Tarikh : . 5.... Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan..3....... 42 ... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual....3..2 EMK TMK... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2.... proses serta teknik dengan betul./. berus lukisan. palet.....EK5) Kreativiti.4. berus gigi..2 Aplikasi seni 2.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1..4.. media.......1 Persepsi Estetik 2... kertas lukisan...... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Refleksi Seramai . dan nilai murni.Keusahawan an (EK1.... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Media : daun.2 2. Contoh hasil karya 2.. cat air atau cat poster...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak.1 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan..

. Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. proses dan teknik yang betul. Minggu : 35 Hari : .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan......4 Apresiasi Seni EMK TMK. ... 2.. 3.. Tarikh : ......3 Ekspresi Kreatif 43 ....2 Aplikasi seni 1.... Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru..1 Persepsi Estetik 1. 4.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.

.. proses serta teknik dalam penghasilan gambar.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1 kolaj dan inovasi. gambar pinggan. 2..1. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan.....1 Media 1. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.2.. mangkuk. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang...2.1.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai....1 1. Aktiviti P&P 1.EK2..2. kertas warna.Media : kertas lukisan.1.. sudip dan lainlain 2. 4.. 44 .. Keusahawanan (E1. 3.. . EK3.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj.1.2.1 1..gam..1 1..3 1..1..2 1..2 1. kertas majalah.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk.2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.. 5..1..1.. Refleksi seramai .2 Proses dan Teknik 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru.1 Unsur seni 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1. 2.1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2.2 Prinsip rekaan 1. proses dan teknik dalam penghasilan gambar.1./.2 1.Contoh Kolaj.1..1... Murid meneroka media...1. cawan.

....3.. Kreativiti dan inovasi... 45 .. mangkuk. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . ...3.1 Persepsi Estetik 1......Contoh Kolaj. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual....gam.. kertas majalah............Media : kertas lukisan..2 Aplikasi seni 1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj. Refleksi seramai .. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan..3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.1 1... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1.. gambar pinggan. kertas warna... 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 EMK TMK.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : . media. 4. Tarikh : . sudip dan lainlain 2....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1......proses dan teknik dengan betul./.1 1.2 1. cawan......... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual..4.4 Apresiasi Seni 1..4. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru. 3..3 Ekspresi Kreatif 1... tali dan bahanbahan lain yang sesuai.. 2....

.2 3.... EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1..2.....1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1...1 Persepsi Estetik 3.1.1 3.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....3 3.. 2. pensel warna... dan bahan hiasan yang sesuai.... Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi ...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : . orang murid yang tidak mencapai objektif 46 ...Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup.... Tarikh : ..Media : Gunting. 2.1. gambar Muka bas. kad manila...1 Media 3.2..3 Ekspresi Kreatif seni 3... ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..2.. kereta./.. kereta api. 2... lori... EK2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. gam. krayon.. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.2 Prinsip Rekaan 3. Contoh topeng Serkup..1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3... Aktiviti P&P 1.1.1...2 Aplikasi seni 3....1..1 Unsur 3. seramai .2.. Keusahawanan (EK1...2.....1.2 Proses & teknik 3....1 3.2 3.... EK3. . proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.1.1.1...1... Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.

..2 EMK TMK Kreativiti. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup.. Murid meneroka media....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru.. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3..3 Ekspresi Kreatif 3..4............4... lori.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..4 Apresiasi Seni 3..Media : Gunting.. 3..... gam...... krayon.. dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...3.. kereta.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 3. 2...... pensel warna..3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.. Minggu : 38 Hari : . Tarikh : ..2 3.. kad manila. gambar Muka bas.....3... Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.. Keusahawanan (EK1. 5. 4..1 3.2 Aplikasi seni 3.1 Persepsi Estetik 3.. 47 .. Contoh topeng Serkup... kereta api.

Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2... bahan hiasan yang sesuai. Refleksi ..... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 ... . Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan../........ proses dan teknik yang betul.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....... seramai ...... Aktiviti P&P 1....... Tarikh : .. 3. 2.. 4.......... BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : ....... media..................... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.............. Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....

Lukisan 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1. Catan TAJUK 49 .

................................RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3............... Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 .............. Kolaj 4...... Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : .. Tahun : 3 ( Tarikh : ..........

..... Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ....... Boneka TAJUK 51 ....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1............... Tarikh : ................ Capan 2........ Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1......... Lipatan dan Guntingan 3.. Mobail 2........................................

Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Tahun : 3 ( Tarikh : ………………. Anyaman 2. Alat Pertahanan Diri 3. Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : ………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .