RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3
Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: 10.20- 11.20 pgi Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’.

Hari : Selasa
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan

Tarikh : 8.1.2013
REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar buah epal dan oren. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

5. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan buah epal dan oren.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1, - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik dengan betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 3

Hari : Selasa 22.1.2013
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.4 Apresiasi Seni

Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

REFLEKSI/CATA TAN EMK: Keusahawanan

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Tahun 3 Pintar Masa: ..10.20 -11.20 pagi ................................... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku)

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan

(EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar potongan pelepah pisang menggunakan komputer guru. 3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak capan potongan pelepah pisang. 4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak. 5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

Minggu : 4

Hari : ................ Tarikh : ................
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Corak motif potongan pelepah pisang (untuk pembalut buku) 2.1 Persepsi Estetik

2.2 Aplikasi seni

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

5

proses dan teknik dalam penghasilan Mobail lingkaran ular. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..1 3..2. Contoh mobail.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. kertas lukisan.1.1...2. seni 3..2013 REFLEKSI/CATA TAN 3...2... Tajuk: Lingkaran Ular Hari :Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3..1 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. benang.2.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat mobail lingkaran ular.. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai . proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular...2.1... 3. 4. EK3.2 Proses & Teknik mobail 3.1 3.. Guru meminta murid memaparkan gambar ular dan gambar mobail menggunakan komputer guru. ...1.3 Ekspresi Kreatif Tarikh : 5. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi..6.1. EK2....1.. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Aktiviti P&P 1.2 3.. 2.... 5..Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular.. Murid membuat proses awal menghasilkan mobail 6 . tali.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 6 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..1.. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan.. . Murid meneroka media.2 Aplikasi seni 3..2 Prinsip Rekaan 3..1 Unsur 3..1.. kertas warna.. gam. dawai kasar. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.2.. 2..2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.1.../. 2. Media : gunting.1 Media 3..1.2 3...1 Persepsi Estetik 3. Keusahawanan (EK1.

.... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari..2013 STANDARD PEMBELAJARAN 3..2 Aplikasi seni 3. Mengaplikasikan bahasa seni visual.20 pagi...2 3.. benang.1 3..EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN lingkaran ular..1 3.3.4 Apresiasi Seni 3. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..3.. Media : gunting.. dawai kasar. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung. 2... kertas warna.... 7 . orang murid dapat Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.3.4. dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai .4../. Tajuk: Lingkaran Ular REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti.. 2. gam...3 Ekspresi Kreatif 3. Keusahawanan (EK1 ...2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Contoh mobail.3..1 Persepsi Estetik 3.10. kertas lukisan.... tali..20-11.. Minggu : 1 Hari : Selasa 19....3 3..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. proses dan teknik yang betul. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Minggu : 8 Hari : Selasa 26. 3.. 2.2013 STANDARD PEMBELAJARAN 4. .1 Persepsi Estetik 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lingkaran Ular’berdasarkan empat Standard Kandungan.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 Aplikasi seni 4. 4. mencapai objektif yang telah ditetapkan.2.3 Ekspresi Kreatif 4... Murid menghasilkan mobail lingkaran ular dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media..4 Apresiasi Seni Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK 8 .

1.1... Keusahawanan (EK1.1.... Guru meminta murid memaparkan contoh corak anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang 9 .1 Media 4.1. Murid membuat proses awal menghasilkan anyaman kelarai siku keluang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. 2.1.2..20-11.10....Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.....2 Prinsip Rekaan 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang. kertas lukisan kad manila .4 4.1..2.1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang.1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat anyaman siku keluang..EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..2..1.. ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4..... . dan gam Refleksi seramai .2.1...2 ses Pro Kreativiti. . Aktiviti P&P 1.2 4.... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.3 4.gunting pembaris. &Teknik Anyaman Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. 5../.1 4.Media : kertas warna.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Standard Kandungan.2. 2. Murid meneroka media.1 4.2 4.2 4.1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1 Unsur Seni 4. EK2. 4. proses dan teknik dalam menghasilkan anyaman kelarai siku keluang ..1 4.1..1. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... EK3..2....20 pagi. 3..

Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya....... media serta proses dan teknik yang betul. Guru meminta murid memaparkan gambar anyaman kelarai siku keluang menggunakan komputer guru.4.1 4.... (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4..../..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1. .....2 Aplikasi seni 4. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....2 4.. media... Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. 2... 4...2 EMK TMK Kreativiti. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4...... 3.. Tarikh : . 10 ..Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas lukisan kad manila ...3.3 Ekspresi Kreatif 4.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan ..3...4 Apresiasi Seni 4. Murid menghasikan anyaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..Media : kertas warna... proses dan teknik yang betul.3.1 Persepsi Estetik 4.....4.. 2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....gunting pembaris..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 8 Hari : .... dan gam Refleksi seramai ...1 4..... Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual...

./. palet.1 Media 1.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan...1.. .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .1....2.... Minggu : 9 Hari : .2.2 Proses & Teknik 1. Tarikh : .EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1...2 Aplikasi seni 1..1..1 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.......2 1.1 Persepsi Estetik 1... Keusahawanan (EK1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti..... EK2.3 Ekspresi Kreatif Seni 1.1 catan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...1.......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Standard Kandungan. EK3.2....2. ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama Prinsip 1........ Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2.1..1.1 Unsur 1...2.1...1 1.2.2 1.. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 11 ....2 1.......1..2...1..3 Seni 1.1.2. Media – kertas lukisan... Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. berus lukisan. ......1. cat air Refleksi seramai ..1 1.Contoh karya 2.

3.2 Aplikasi seni 1....2 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat catan.... 2. Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1....3. ...1 1. Tarikh : ..4.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya..... 4...Contoh karya 2.... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi 1. proses dan teknik dalam penghasilan catan... berus TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .....3 12 .1 1.. datang.. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang Minggu : 10 Hari : .......... Murid meneroka media.... Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru.3 Ekspresi Kreatif 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1......RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1. 3..3.1 Persepsi Estetik 1...2 EMK TMK Kreativiti...4 Apresiasi Seni 1.... Murid membuat proses awal menghasilkan catan...4. Media – kertas lukisan..... 5...

. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.... proses dan teknik dengan betul...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Rama-rama Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1...........2 Aplikasi seni 2. 2..... cat air Refleksi seramai .. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 3.. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual...orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4 Apresiasi Seni EMK TMK. Aktiviti P&P 1. media..3 Ekspresi Kreatif 13 . palet..Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2. media.1 Persepsi Estetik 2.. Tarikh : ... . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 4 Standard Kandungan...../.. 2. Minggu : 11 Hari : . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Guru meminta murid memaparkan gambar ramarama menggunakan komputer guru.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual lukisan... proses dan teknik yang betul.

2. (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding 2. kertas lukisan. gam Refleksi seramai ..2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.1 Lipatan dan guntingan an (EK1.2..../.1 2... Bahan Bantu Belajar 1.2 2..EK 5) Kreativiti . majalah.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik lipatan dan guntingan... . Contoh: Hasil Karya 2. 5...1 Unsur Seni 2.EK3...2. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Murid membuat proses awal menghasilkan corak hiasan dinding..2. kertas warna.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .. 4.1..2 Proses dan Teknik 2.1 Media 2.3 2.1.1.1.EK2. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.2..1.2 2.2...2.. 3.. teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. Aktiviti P&P 1.1 2. Mengetahui dan mengenal media.2 2. Murid meneroka media.Inovasi dan nilai murni..1..1.1 2.1..2.2 Prinsip Rekaan 2....1.. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Media – gunting.1...1.2.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak hiasan dinding menggunakan komputer guru. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 14 .

majalah. gam Refleksi seramai ... Contoh: Hasil Karya 2.4.EK3.2 Aplikasi seni 2.1 Persepsi Estetik 2. media. EK4.4.Inovasi dan nilai murni.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3.2 2. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. 2./.... kertas warna. 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 15 .1 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.4.EK2.3 Ekspresi Kreatif 2.3. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. proses dan teknik yang betul. kertas lukisan. Guru memaparkan contoh hasil lipatan dan guntingan kepada murid. Media – gunting.4 Apresiasi Seni 2.Keusahawan an (EK1. 3. .20 pagi (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 2.EK5) Kreativiti . Aktiviti P&P 1. 4.3.2013 REFLEKSI/CATA TAN 2.2 EMK TMK. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Belajar 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 13 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10.. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. media. proses serta teknik dengan betul. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Tarikh : 9.20-11.1 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .

1 3.2 Prinsip rekaan 3. bahan kutipan.1.1..1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 14 TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: 10. Guru menunjukkan contoh boneka dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada boneka.2.4.1.2. Contoh: boneka 2. Media: span..2 Aplikasi seni 3.2 3.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan 16 .Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .1.1 3.. bahan lain yang sesuai. 2.1..2.1. EK3.1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka. 2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat Refleksi seramai ./. proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1.3 Ekspresi Kreatif Tarikh :16..2. murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.. 2 3.1.gunting Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti. keusahawan (EK1.20 PAGI (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing Hari : Selasa STANDARD PEMBELAJARAN 3. 1 3.1 Media 3.EK2.2013 REFLEKSI/CATA TAN 3.gam.2..20 – 11.) 1.EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.2 Proses danTeknik 3.1 Unsur Seni 3.1 Persepsi Estetik 3.

.... murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk..3..1 3. proses dan teknik dalam penghasilan boneka.. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka.4...2 EMK Kreativiti. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..1 Persepsi Estetik 3..... media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.. datang... Mengaplikasikan bahasa seni visual... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN boneka.. Refleksi 17 .... Catatan Minggu : 14 Hari : ....3...EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1..gunting TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..3 Ekspresi Kreatif 3. 4.1 3. (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing 3..) 1. keusahawan (EK1...4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Tarikh : .4 Apresiasi Seni 3.....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran..... bahan lain yang sesuai..3...2 Aplikasi seni 3. Media: span......2 3.gam. bahan kutipan.. 3...... 2. Murid meneroka media.. Contoh: boneka 2....

EK 5)...1 Media 4..2 Prinsip 4. Contoh: gambar parang TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..1.....2 Aplikasi seni 4. seramai . Tarikh : ....2... Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan bahasa seni visual..EK3.3 Ekspresi Kreatif 18 .2. proses dan teknik yang betul..EK2.1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1..1 4.....1.1. media. Minggu : 15 Hari : .1..1 Persepsi Estetik 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4..2 4. 2..1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya...........2...2.. Keusahawanan (EK1..1 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....2 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...1. Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. ..... 3.1 Unsur seni 4. 4..1. Guru meminta murid memaparkan gambar kucing menggunakan komputer guru.... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.4 Apresiasi Seni EMK TMK. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Keris 4....2 Proses dan teknik 4./.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.......

kad atau kertas tebal. 3. 19 . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN rekaan 4. Refleksi seramai .....1.. 2. cat poster. gam. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Guru meminta murid memaparkan contoh gambar parang menggunakan komputer guru. Murid melakukan proses awal membuat model parang. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan model keris. Murid meneroka media. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. Media: gunting...2. bahan hiasan yang sesuai./.1 2. . orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Aktiviti P&P 1. proses dan teknik dalam membuat model parang 5. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat model parang 4. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.

2... proses dan teknik yang betul.. Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... bahan hiasan yang sesuai. 3. .. gam.3.4.. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan 4 Standard Kandungan.3 Ekspresi Kreatif 4.2 4. Keusahawanan (EK1 ... kad atau kertas tebal.. Contoh: gambar parang 2.1 4. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya...... Tarikh : .../.....2 Aplikasi seni 4.3..1 Persepsi Estetik 4..oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. media serta proses dan teknik yang betul... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.1 4.. 4.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. 20 ...3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1... Refleksi seramai ..4... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4....... Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 EMK TMK.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.3. cat poster.EK5)... Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang 4..4 Apresiasi Seni 4... Media: gunting.. 2..... media....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 16 Hari : ...

...1...1 Media 1.. Refleksi seramai . kertas warna.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. gambar kumbang ladybird. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi 21 .2 1... Kreativiti dan inovasi...3 1.2.2.1..1 1.1....1 1.1.... proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird.2 Aplikasi seni 1.1.2..Media : kertas lukisan...1.....1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 17 Hari : .. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj.1 kolaj 1...1 Persepsi Estetik 1..2...2.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.... Tarikh : ..2 1..1.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.......2 Proses dan teknik 1...../.1.2 1.1.1 Unsur seni 1..........2. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1.gam.4 Apresiasi Seni EMK TMK. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1...1. Keusahawanan (E1.1 1.. EK3. 2.1.EK2..2.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.. 2... .2 Prinsip rekaan 1...Contoh Kolaj.

Minggu :18 Hari : Selasa 14. 4... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar teknik kolaj. 2..Contoh Kolaj..1 1.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang...gam.4 Apresiasi Seni 1. proses dan teknik dalam penghasilan kolaj... 2. 3. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan.3.1 Persepsi Estetik 1. Guru meminta murid memaparkan gambar kumbang ladybird menggunakan komputer guru...3..3 Ekspresi Kreatif 1..2 1.2 Aplikasi seni 1. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar teknik kolaj.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Murid meneroka media...4.3.. 5...3 1.5.1 1... (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1.2 Tarikh : TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Pintar Masa: .2013 STANDARD PEMBELAJARAN 1..4...Media : kertas lukisan. .. bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Kreativiti dan inovasi.. 22 . Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya...

.proses dan teknik dengan betul...... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. proses dan teknik yang betul... 3.... media. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.. . media...3 Ekspresi Kreatif 23 . Guru memaparkan pelbagai jenis kolaj bungabungaan.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual kertas warna. Tarikh : .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Sepasu Bunga Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual...... 2. Aktiviti P&P 1..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.4 Apresiasi Seni EMK TMK. 2. Minggu : 19 Hari : .. Refleksi seramai .Keusahawan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2.. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai.1 Persepsi Estetik 2.. Murid menghasilkan kolaj dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.2 Aplikasi seni 2..../. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar bunga menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.

1 2.1. Aktiviti P&P 1... berus gigi dan sikat Refleksi Seramai ..2. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak penanda buku menggunakan komputer guru.1 Unsur seni 2.. Murid meneroka media..1.. dan nilai murni..2..1 2... Media : kertas lukisan.1 2...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..... 4. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) 2..1 Media 2...1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan.2.. 5.1 Renjisan dan percikan an (EK1.2 Proses dan teknik 2. Bahan Bantu Belajar 1. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan .1..2..2 2. EK2. 2..1..2 2..2 Prinsip rekaan 2.1. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.palet.2. cat air atau cat poster.. 2.2../. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya...1.2.. .1.EK5) Kreativiti... Contoh hasil karya 2. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang... 3. Mengetahui dan mengenal media... berus lukisan.2 2.1. EK3.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.2.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. 24 .1..

....... Aktiviti P&P 1. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....4... Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. cat air atau cat poster. 3.. media.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2..2 Aplikasi seni 2.2 2..1 2....4 Apresiasi Seni 2..palet.. berus gigi dan sikat Refleksi Seramai .. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru.1 2. proses serta teknik dengan betul. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...Keusahawan an (EK1.. berus lukisan.3 Ekspresi Kreatif 2.... ..EK5) Kreativiti...3. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. media... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang...3 Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif ‘Pensel ‘ (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1. Bahan Bantu Belajar 1....... dan nilai murni.. Tarikh : ....4.. Media : kertas lukisan.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. 4.... 2.... proses dan teknik yang betul.../. Contoh hasil karya 2. 2. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 20 Hari : .2 EMK TMK..... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia 2.1 Persepsi Estetik 2..3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.... 25 .3.....

1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1..2 Aplikasi seni 3..1 3..2 3...... Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2.1.1 Media 3..Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup... ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3.. seramai .. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..1 Unsur 3.. ...1.1 Persepsi Estetik 3. Keusahawanan (EK1.1.../.1 3....1...1...........2 3.1....2.3 Ekspresi Kreatif seni 3. gam.. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media. kad manila.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi 26 .3 3. EK2.....1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: . EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. 2. gambar arnab..1.. Guru meminta murid memaparkan gambar arnab menggunakan Refleksi ...1. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. pensel warna.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti...Media : Gunting...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 21 Hari : . dan bahan hiasan yang sesuai.1.......1.2.....2 Prinsip Rekaan 3. EK3... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Tarikh : .2. Contoh topeng Serkup. krayon.. 2..2 Proses & teknik 3....2. Aktiviti P&P 1.2.

.EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab 3...... gam.. pembelajaran yang akan datang. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan..... 2......3.. Murid meneroka media. kad manila.Media : Gunting. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup..4 Apresiasi Seni 3... Minggu : 22 Hari : .3 Ekspresi Kreatif 3. Contoh topeng Serkup. Tarikh : . media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup.........1 3.. Mengaplikasikan bahasa seni visual.3.....4.4..2 3. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.....3..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.2 EMK TMK Kreativiti.1 3..2 Aplikasi seni 3...... pensel warna. 5. 4. gambar arnab.. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. 2..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN komputer guru... Keusahawanan (EK1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3. 3.1 Persepsi Estetik 3. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...... krayon. dan bahan hiasan yang sesuai... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 27 ....

.... Tarikh : ... 3..4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 4... 2...... 4.. media. seramai .. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual ..... Aktiviti P&P 1. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang....... Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru...... Minggu : 23 Hari : .... Refleksi . Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.2 Aplikasi seni 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.3 Ekspresi Kreatif 28 ..1 Persepsi Estetik 4..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN yang telah dipelajari../. proses dan teknik yang betul. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan...

1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher..2. 29 .1.2 Proses dan teknik (EK1.. Aktiviti P&P 1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.2 4. 2. benang.1. 5.1 Unsur Seni 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .2. Kertas warna.EK3. 4.1.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2..1....1 Media 4.... Kreativiti dan inovasi..1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan... Refleksi seramai ...1 4.2..1.. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat rantai leher..1. TMK dan nilai murni..... Murid membuat proses awal membuat rantai leher.2 4. (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4.1.EK 5). Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2.2.3 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan.. 3. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. ....1 4.1.Media: gunting... serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.1. Murid meneroka media./. Guru meminta murid memaparkan contoh rantai leher menggunakan komputer guru.. proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher .1.3 4. kertas majalah dan bahan yang sesuai Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1.. gam.2.EK2.2 Prinsip rekaan 4. Bahan Bantu Belajar: 1.1 4.

..1 4....... gam... 3. Refleksi seramai ..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 24 Hari : .. 2.. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..4....2 4.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.3..2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5). Kreativiti dan inovasi. proses dan teknik yang betul..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1..1 4. kertas majalah dan bahan yang sesuai TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. 2.... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher 4. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 4...... media...3. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. media serta proses dan teknik yang betul. Tarikh : ...... TMK dan nilai murni..3. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru.. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.....1 Persepsi Estetik 4.... Bahan Bantu Belajar: 1... 4. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. benang.. 30 ../..2 Aplikasi seni 4...4.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3 Ekspresi Kreatif 4. . Kertas warna.Media: gunting.4 Apresiasi Seni 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 4 standard kandungan... Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.....

.......2 1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media..2 Proses dan Teknik 1.2.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.....2....2 Aplikasi seni 1..2.1 Media 1...1.2..Contoh Montaj. Keusahawanan (E1..1.2 Prinsip rekaan 1..1.2..1 montaj 1.EK2.. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj....gam.1....2.. Tarikh : ..1..1.1 1...4 Apresiasi Seni EMK TMK... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.. EK3..2..1 1.orang murid yang tidak 31 ..2 1. kertas majalah dan surat khabar.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 25 Hari : .1... 2. proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1.. Kreativiti dan inovasi....3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. kertas lukisan.2.....1.EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1... gambar kereta.Media : gunting..1 Persepsi Estetik 1..1.1 1. Refleksi seramai ..2 1... .1 Unsur seni 1. gambar jalan raya 2../.1.

3. 3..... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.. Murid meneroka media.3.4..1 Persepsi Estetik 1. Kreativiti dan inovasi. Minggu : 26 Hari : ....3.. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar suasana di jalan raya. proses dan teknik dalam penghasilan gambar.....2 Aplikasi seni 1...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1...... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana jalan raya menggunakan komputer guru.4... 2..... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan... Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2 EMK TMK.Contoh Montaj.. 4. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang...... Tarikh : . 5..... gambar kereta.2 1... mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..3 32 ..... gambar jalan raya TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .......1 1...3 Ekspresi Kreatif 1.1 1. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia 1.. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1....

. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan 4 Standard Kandungan..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ...gam.. Murid menghasilkan gambar suasana di jalan raya menggunakan teknik montaj.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.....Media : gunting.. Minggu : 27 Hari : ..4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 2./.. 3. kertas majalah dan surat khabar.. 2... Refleksi seramai . STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi seni 2...proses dan teknik dengan betul.... 4. 2...3 Ekspresi Kreatif 33 ....1 Persepsi Estetik 2. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Tarikh : . kertas lukisan. media... Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid memaparkan gambar suasana di jalan raya menggunakan komputer guru.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Suasana di Jalan Raya Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1.

1..1.1.1 2...EK2..1.2 Proses dan teknik 2.. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 34 . dan surat khabar.2 2....1 capan (EK1...2. 5...1. Refleksi seramai .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang..1 2.2 2.2.. Mengetahui dan mengenal media.. Bahan Bantu Belajar: 1...2.. Kreativiti dan inovasi.3 2..1..palet.. Guru meminta murid memaparkan contoh corak capan menggunakan komputer guru. TMK dan nilai murni..1.2.EK 5).1... 3.1 Media 2....2..1.. 2.1 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.cat air. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. berus lukisan.Contoh: Hasil karya 2.2. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik capan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2./.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik capan.1.. . Murid meneroka media..2 Prinsip rekaan 2. Aktiviti P&P 1.1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan..1 Unsur seni 2. . 2... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik capan.2.EK3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: .Media :Kertas lukisan. teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan. ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar (untuk corak kertas dinding) 2.1.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan...2 2... proses dan teknik dalam penghasilan corak... 4..

. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya........4..1 2. Aktiviti P&P 1.. TMK dan nilai murni.4. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru......2 2..1 2....4 Apresiasi Seni 2.Contoh: Hasil karya 2... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual...3.3...3. Bahan Bantu Belajar: 1... proses serta teknik dengan betul.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan.. Tarikh : ... 3..3 Ekspresi Kreatif 2..1 Persepsi Estetik 2. media./. Murid menghasilkan corak kertas dinding menggunakan teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.... 2. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. media... 35 ...cat air. berus lukisan.. proses dan teknik yang betul.. dan surat khabar.. ...palet.Media :Kertas lukisan... Refleksi seramai .orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2.... Kreativiti dan inovasi... 4...2 EMK: Keusahawanan (EK1...... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ....3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1.2 Aplikasi seni 2...... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Corak motif renyukan surat khabar ( untuk corak kertas dinding) 2.. ..EK5).RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 28 Hari : .. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan....

.2 3.... proses dan teknik dalam penghasilan mobail..... tali....2 Aplikasi seni 3.2..... 2... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat 36 .2.... Aktiviti P&P 1.....1 Media 3.2. Media : gunting.. EK2. Guru meminta murid memaparkan gambar lampu hiasan menggunakan komputer guru..... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan...1...1 3..1.1.2..2.2 Proses & Teknik mobail 3..2 Prinsip Rekaan 3. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.. dawai kasar..... . plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ..Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 29 Hari : .1..1.....1..... EK3./.......orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 3.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...2 3.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail.1...1 Persepsi Estetik 3. . TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. gam polisterin.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti.2. Guru menunjukkan contoh karya mobail dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. 2.. Contoh mobail.. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3.. Tarikh : ........ orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. benang.1 3.1 Unsur 3.3 Ekspresi Kreatif seni 3.1.. Keusahawanan (EK1..1.1.1 3.. 2.

....EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.2 EMK TMK Kreativiti. ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan........ 5. Keusahawanan (EK1 .. media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.....3.../.. tali.. proses dan teknik dalam penghasilan mobail..... Mengaplikasikan bahasa seni visual.. benang. Murid meneroka media.... dawai kasar.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan dua Standard Kandung. gam polisterin... 2. Media : gunting.4 Apresiasi Seni 3....2 Aplikasi seni 3... ..1 3.. Contoh mobail.... Minggu : 30 Hari : ........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN mobail ’Pakaian’ 4..... orang murid dapat TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... Murid membuat proses awal menghasilkan mobail..1 3..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan) 1. plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ...2 3. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..4.3. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3.3. Tarikh : .... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3... 37 .. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.4..1 Persepsi Estetik 3.. 2.3 Ekspresi Kreatif 3..

....... mencapai objektif yang telah ditetapkan...1 1..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1....2 1.1 U nsur Seni 1..1... . TMK Kreativiti..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. .Contoh Lukisan.1 1...1 lukisan 38 ......4 1.1. (EK1 .1..1 Persepsi Estetik 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.... media.2.. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia 1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan...1.2.1..2... Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual..2 1....2..3 1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail ‘Lampu Hiasan’ berdasarkan empat Standard Kandungan..1.1.1. inovasi.2 Proses Teknik 1.1...2.EK3. Tarikh : ...EK2... 2.2 Aplikasi seni 1.1 Media 1......... Minggu : 31 Hari : ...1. Murid menghasilkan mobail dengan mengaplikasikan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul.EK5)...2........1. 4... Contoh TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...

Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna gambar kasut. Refleksi seramai . 5..orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 4. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru.1. Aktiviti P&P 1.1 1..1.Media: Kertas lukisan Pensel warna Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Murid meneroka media. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. proses dan teknik dalam penghasilan lukisan../.. Murid membuat proses awal menghasilkan lukisan kasut.2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. 2. . proses serta teknik dalam penghasilan lukisan ‘Kasut Kesayanganku’. P&P akan disambung pada minggu akan datang 39 . 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tajuk : Kasut Kesayanganku 1.2..2 gambar 2. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . Guru menunjukkan contoh karya lukisan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2 Prinsip Rekaan 1. 3.1.

... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.../........3. STANDARD PEMBELAJARAN 1..2 REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan.4 Apresiasi Seni 1. (EK1..... Tarikh : . inovasi..... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual. 4.4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.. 3. media.1 1...... .....Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai .2 1..3 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 32 Hari : ..1 1.EK 5) TMK Kreativiti... 40 . TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.. proses dan teknik yang betul..... Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.. ..... 2..4....proses dan teknik dengan betul.. Contoh gambar 2.. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru... Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual... media.3...3 Ekspresi Kreatif 1....Contoh Lukisan.. .....3.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. 2......

1 2..1 2.2 Aplikasi seni 2..2.. palet. berus lukisan..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 33 Hari : .....1.2 2.1..2 2.2 2.. Refleksi Seramai ..2 Proses dan teknik 2...2. kertas lukisan.2 Prinsip rekaan 2.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ... EK2. sikat dan telap plastik...... (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2.3 Ekspresi Kreatif Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.. 2.. 4. Mengetahui dan mengenal media... 2.... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2. Bahan Bantu Belajar 1. Tarikh : . Murid meneroka media. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. . EK3..1.1.1.2.../..2.Keusahawan an (EK1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat corak teknik renjisan dan percikan.....1. Contoh hasil karya 2..1 Renjisan dan percikan 2.1 Media 2.. 3. proses dan teknik dalam penghasilan 41 ....... Guru menunjukkan contoh karya corak teknik renjisan dan percikan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.2.2..1 Unsur seni 2..4 Apresiasi Seni EMK TMK..1 2.. Aktiviti P&P 1....1..2....1.... berus gigi .. cat air atau cat poster.. Guru meminta murid memaparkan gambar bekas kuih menggunakan komputer guru.. dan nilai murni.. Media : daun...1 Persepsi Estetik 2. teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.2.....EK5) Kreativiti.1.

...4.. 2.3 Ekspresi Kreatif 2. Contoh hasil karya 2.1 2. 42 .. berus gigi...1 2..EK5) Kreativiti... media... cat air atau cat poster.4...3...... TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.....1 Persepsi Estetik 2....4 Apresiasi Seni 2...Keusahawan an (EK1....3... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 2..... berus lukisan. Tarikh : ..2 Aplikasi seni 2.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 2 standard kandungan. Bahan Bantu Belajar 1.. dan nilai murni.. Murid membuat proses awal menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN corak.. Minggu : 34 Hari : ....... palet..3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk standard kandungan) 1.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang..2 EMK TMK. sikat dan telap pastik. Refleksi Seramai . proses serta teknik dengan betul...... kertas lukisan........3. (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Corak Motif Daun (untuk hiasan telap/bekas kuih) 2.. 5.2 2.. Media : daun../. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

.......4 Apresiasi Seni EMK TMK......... Tarikh : ..... media.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Aktiviti P&P 1...... Kreativiti TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual 1.. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 3.. 4.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. .. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.. 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Murid menghasilkan corak hiasan telap kuih menggunakan teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.. Minggu : 35 Hari : . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan.2 Aplikasi seni 1. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. proses dan teknik yang betul... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1.1 Persepsi Estetik 1..3 Ekspresi Kreatif 43 .

EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1..2.2.2.1.. 4.orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang../...2 1...1 Media 1..1 1..2 Proses dan Teknik 1.1..1 1...1.... Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj.1 Unsur seni 1. 3.. EK3..Contoh Kolaj. 2.2 1.. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1....1.1 kolaj dan inovasi.2. gambar pinggan.1..1.1. 2.. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru.1 1.2 1. tali dan bahanbahan lain yang sesuai.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan..1. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.1.. Keusahawanan (E1. 5.3 1.2. mangkuk.. Refleksi seramai .Media : kertas lukisan. .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Tahun 3 Masa: ..gam.1. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. proses dan teknik dalam penghasilan gambar.EK2.2. 44 . Aktiviti P&P 1. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar ’ Set Pinggan Mangkuk’ menggunakan teknik kolaj.. Murid meneroka media. proses serta teknik dalam penghasilan gambar.1. Guru menunjukkan contoh karya dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar set pinggan mangkuk...2.2 Prinsip rekaan 1.. kertas majalah...2. sudip dan lainlain 2. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. kertas warna. cawan.1..

.. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan 4 Standard Kandungan.3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1...Media : kertas lukisan....3. Tarikh : . mangkuk. Refleksi seramai .. 4./.3...4. Murid menghasilkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan teknik kolaj. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual... kertas warna.. tali dan bahanbahan lain yang sesuai.3 Ekspresi Kreatif 1... Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya... 2..2 EMK TMK... Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual.... Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1... 3...1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1. Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1... (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk 1.. Kreativiti dan inovasi. 2.......gam..4. orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 1. media..... gambar pinggan.. 45 .. sudip dan lainlain 2..1 1.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan........ cawan.. kertas majalah..RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 36 Hari : .4 Apresiasi Seni 1.. Guru meminta murid memaparkan gambar set pinggan mangkuk menggunakan komputer guru. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 1..3..... .2 1. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ..proses dan teknik dengan betul..Contoh Kolaj..

. EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.1 Media 3.2..1 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1...2 Proses & teknik 3.1. Aktiviti P&P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN Minggu : 37 Hari : ..2 3.. Tarikh : ..1... proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. orang murid yang tidak mencapai objektif 46 . gam...1..2.. .../.1. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3. 2. krayon... pensel warna.1.. EK2...2. kereta.. TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ...1 Unsur 3...3 3.2 Aplikasi seni 3..1 3.1..2. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.1. STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3...2 Prinsip Rekaan 3. EK3.Media : Gunting...3 Ekspresi Kreatif seni 3.2 3.1..1 Persepsi Estetik 3......1....1.. kereta api...... Keusahawanan (EK1...... 2...1 3.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media.. kad manila. lori.. seramai ..1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. gambar Muka bas.. 2.. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti. Guru meminta murid memaparkan gambar Refleksi .... dan bahan hiasan yang sesuai....... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan..2. Contoh topeng Serkup...

..1 3.. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.4 Apresiasi Seni 3. lori.....3... Keusahawanan (EK1..3...EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. kereta api.. 4..4. (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. kad manila.4. gam.... Murid membuat proses awal menghasilkan topeng serkup.... Murid meneroka media. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3. Contoh topeng Serkup... STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATA TAN 3.. 47 ...1 3...... gambar Muka bas.... Mengaplikasikan bahasa seni visual.3. kereta....2 3... Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 2 standard kandungan..3 Ekspresi Kreatif 3. krayon.... 3..... akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1 Persepsi Estetik 3...2 Aplikasi seni 3... 2.. Tarikh : .. 5. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara membuat topeng serkup. Minggu : 38 Hari : . proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN kenderaan menggunakan komputer guru........3 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1.Media : Gunting.2 EMK TMK Kreativiti.. pensel warna. dan TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .

........ Tarikh : ... Aktiviti P&P 1.. ... 2.. bahan hiasan yang sesuai....... media......... Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual yang ada pada contoh karya..... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.... Murid menghasilkan topeng serkup dengan mengaplikasikan bahasa seni visual.... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. seramai .............. proses dan teknik yang betul.../.......... 3...... 4.. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan 4 standard kandungan.......... Refleksi .. BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGGAMBAR Nama Pelajar : ...........RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 2.. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. Tahun : 3 ( ) Ban Persepsi Aplikasi Seni Ekspresi Apresiasi Seni 48 ..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN d 1 Estestik 1 2 3 4 B1D1E 1 B1D2E 1 B1D3E 1 1 2 3 4 B2D1E 1 B2D2E 1 B2D2E 5 B2D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B3D2E 1 B3D3E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 B4D2E 1 B4D2E 2 1 2 3 4 B5D1E 1 B5D2E 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kreatif 2 1 2 3 4 B3D4E 1 3 B3D1E 1 1 2 3 4 BAD3E 1 B4D4E 1 1 2 3 4 B5D3E 1 B5D4E 1 B5D5E 1 B5D6E 1 B5D6E 2 B4D5E 1 B4D5E 2 1 2 3 4 4 B4D1E 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 B6D1E 1 6 B6D2E 1 1 2 3 4 B6D3E 1 B6D4E 1 B6D5E 1 B6D5E 2 1 2 3 4 B6D6E 1 B6D6E 2 B6D6E 3 B6D7E 1 B6D8E 1 1 2 3 4 BIDANG KEGIATAN 1. Catan TAJUK 49 . Lukisan 2.

.....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3........... Tahun : 3 ( Tarikh : ........... Ban d 1 Persepsi Estestik 1 2 3 B1D1E2 Aplikasi Seni 1 2 3 B1D2E2 B1D3E1 1 B2D2E2 B2D2E5 B2D3E1 1 3 B3D1E2 2 3 B3D2E2 B3D3E1 1 4 B4D1E2 2 3 B4D2E1 B4D2E2 1 5 B5D1E2 2 3 B5D2E2 1 2 3 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 1 B6D2E2 2 3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E 2 1 23 2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D8E1 1 2 3 B4D3E2 B4D4E1 1 2 3 B5D6E1 B5D6E2 1 2 3 1 2 3 B3D4E2 1 2 3 2 3 Ekspresi Kreatif ) Apresiasi Seni 1 B2D1E2 2 2 3 1 2 3 B4D5E1 B4D5E 2 1 2 3 1 2 3 1 B6D1E2 6 2 3 BIDANG KEGIATAN TAJUK 50 .......................................... Montaj BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Nama Pelajar : ........ Kolaj 4..

..... Tarikh : .. Renjisan dan Percikan BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Nama Pelajar : ........ Capan 2.............. Mobail 2...................... Boneka TAJUK 51 . Tahun : 3 ( ) Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E3 B1D1E5 1 2 2 B2D1E3 B2D1E7 1 3 B3D1E3 B3D1E7 1 4 B4D1E3 1 5 B5D1E3 2 2 2 Aplikasi Seni 1 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E3 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E3 B3D2E7 1 B2D2E1 B4D2E2 1 B5D2E3 B5D2E7 1 B6D2E3 B6D2E7 B6D2E9 Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 B3D3E1 B3D4E3 2 B4D3E3 B4D4E1 2 B5D3E3 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 1 2 B4D5E1 1 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E3 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1....RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 1.. Lipatan dan Guntingan 3................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 3. Topeng Serkup BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Nama Pelajar : …………………………………………. Alat Perhiasan Diri TAJUK 52 . Band 1 Persepsi Estestik 1 2 B1D1E4 B1D1E5 1 2 B2D1E4 B2D1E8 Aplikasi Seni 1 B1D2E4 B1D3E1 1 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 1 B3D2E4 B3D2E8 B3D3E1 1 B4D2E1 B4D2E2 1 B5D2E4 B5D2E8 1 B6D2E4 B6D2E8 B6D2E9 ) Ekspresi Kreatif 2 Apresiasi Seni 2 2 1 3 B3D1E4 B3D1E8 1 4 B4D1E4 1 5 B5D1E4 2 2 B3D4E4 1 2 2 2 B4D3E4 B4D4E1 2 B5D3E4 B5D4E1 B5D5E1 2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 1 2 B4D5E1 1 2 2 1 2 B5D6E1 B5D6E2 1 2 1 6 B6D1E4 B6D1E5 2 1 2 B6D6E1 B7D7E1 B6D7E2 B6D7E3 B6D8E1 1 2 BIDANG KEGIATAN 1. Anyaman 2. Alat Pertahanan Diri 3.. Tahun : 3 ( Tarikh : ……………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3 2013 PANITIA PSV DAERAH PONTIAN JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful