KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

6. 10. 2. 4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 1. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. 3. 4. 3. 9. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 1. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. 5. 5.1a. 8. 1b. 2. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 7.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 .2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. i r 4. Contoh: u i s 1. t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. a j o n a s i y u m e u 3.. k e a 2. o k t i 5. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

si sa ja jala la la ku du 3. bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. ci cu 2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. ku ke ba 5.3. do 4. Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh: Contoh: lo ja 1.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. t e a 4. t a u m e 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. n p i j a m b u s e t u m 3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 . l u k i o 5.4. i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. Contoh: ontoh: e a j m 1.

lam ti lam tilam kar a u 2. gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 .5. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. sut sat ka 3. rak bak lo 4. sel bel wi 5. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Contoh: lum ti 1. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

sing teng 4. tong cang 5. cang rung 2. reng bang ku ka bu bangku sung 3. ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. Contoh: bang bong cing 1. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Tulis perkataan berdasarkan gambar.6. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 .

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . 5. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 . tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Tulis perkataan berdasarkan gambar. 4.7. Contoh: dai pai tai rai lau mau 1. 2..

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 . i a u k i u kiub b d n k n e 3.8. Contoh: o u i 1. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. o i 5. i u a 4. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. u i a 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4. ung nga ing ngu syo n ya 5.9. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 . syi sya syam syampu nyot sto 2. pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3. syam syim syum syo 1. syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1. menjala menolak 5. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 . berenang berkebun berkelah 3. tertidur terpijak 2.10. Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. menangis menunggang 4.

11. minum ayah air 2. di dalam adik tidur buaian 3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah. Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1.

Guru perlu menyebutkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 . Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.12. gamb 1. Tulis ayat berdasarkan gambar. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful