KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

2. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. 3. 1. 3. 2. 8. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. 1b. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 7. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 4. 5. 1. 10. 9. 4. 6. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 5.1a.

o k t i 5. a j o n a s i y u m e u 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. i r 4.. Contoh: u i s 1. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 . k e a 2.

ci cu 2. do 4.3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. si sa ja jala la la ku du 3. ku ke ba 5. Contoh: Contoh: lo ja 1. Tulis perkataan berdasarkan gambar. bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 . t e a 4.4. t a u m e 2. i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. n p i j a m b u s e t u m 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. l u k i o 5. Contoh: ontoh: e a j m 1.

sel bel wi 5. rak bak lo 4. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. sut sat ka 3. Contoh: lum ti 1. gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 .5. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. lam ti lam tilam kar a u 2.

Tulis perkataan berdasarkan gambar. reng bang ku ka bu bangku sung 3. sing teng 4. tong cang 5. cang rung 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.6. Contoh: bang bong cing 1. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 . ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.7. 2. tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.. 5. kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 . 4. Contoh: dai pai tai rai lau mau 1. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. i u a 4. o i 5. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 . u i a 2.8. i a u k i u kiub b d n k n e 3. Contoh: o u i 1.

ung nga ing ngu syo n ya 5.9. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4. syam syim syum syo 1. syi sya syam syampu nyot sto 2. pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3.

tertidur terpijak 2. berenang berkebun berkelah 3. Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 . menjala menolak 5. Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1.10. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. menangis menunggang 4.

Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1.11. melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. minum ayah air 2. di dalam adik tidur buaian 3.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 .12. Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Tulis ayat berdasarkan gambar. Guru perlu menyebutkan gambar. 2. gamb 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful