KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

5. 3. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. 2. 2. 1. 7. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 4.1a. 10. 3. 6. 4. 1. 1b. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 8. 5. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 9.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.. k e a 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. a j o n a s i y u m e u 3. Contoh: u i s 1. o k t i 5. t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. i r 4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 .2.

3. bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. ci cu 2. Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh: Contoh: lo ja 1. do 4. si sa ja jala la la ku du 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. ku ke ba 5. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 .

4. Contoh: ontoh: e a j m 1. t a u m e 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 . i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. l u k i o 5. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. n p i j a m b u s e t u m 3. t e a 4.

rak bak lo 4. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 . sut sat ka 3. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. sel bel wi 5. Contoh: lum ti 1. lam ti lam tilam kar a u 2. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.5.

Contoh: bang bong cing 1. cang rung 2. reng bang ku ka bu bangku sung 3. sing teng 4. tong cang 5. Tulis perkataan berdasarkan gambar.6. ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

7.. Contoh: dai pai tai rai lau mau 1. 5. 2. Tulis perkataan berdasarkan gambar. 4. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 . tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

8. Contoh: o u i 1. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. u i a 2. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. i a u k i u kiub b d n k n e 3. o i 5. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. i u a 4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 .

syi sya syam syampu nyot sto 2. syam syim syum syo 1. syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 .9. nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4. pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. ung nga ing ngu syo n ya 5.

• Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. menjala menolak 5.10. Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1. Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. tertidur terpijak 2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 . berenang berkebun berkelah 3. menangis menunggang 4. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. di dalam adik tidur buaian 3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.11. minum ayah air 2.

Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.12. Guru perlu menyebutkan gambar. 2. Tulis ayat berdasarkan gambar. gamb 1. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful