KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

4. 1. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 3. 4. 9. 10. 1. 3. 5. 1b. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 7. 8. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.1a. 6. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. 2. 5. 2.

• Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Contoh: u i s 1. o k t i 5.2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 . k e a 2.. i r 4. t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. a j o n a s i y u m e u 3.

si sa ja jala la la ku du 3.3. ci cu 2. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 . do 4. bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. ku ke ba 5. Contoh: Contoh: lo ja 1. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 .4. i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. n p i j a m b u s e t u m 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. t a u m e 2. t e a 4. Contoh: ontoh: e a j m 1. l u k i o 5.

rak bak lo 4. Contoh: lum ti 1. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. sut sat ka 3. gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 . lam ti lam tilam kar a u 2.5. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. sel bel wi 5. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

reng bang ku ka bu bangku sung 3. cang rung 2. Tulis perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. tong cang 5. Contoh: bang bong cing 1.6. sing teng 4.

7. Contoh: dai pai tai rai lau mau 1. 4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 2.. Tulis perkataan berdasarkan gambar. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. 5. kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 .

Contoh: o u i 1. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. o i 5. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.8. u i a 2. i a u k i u kiub b d n k n e 3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 . i u a 4.

Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. ung nga ing ngu syo n ya 5. syi sya syam syampu nyot sto 2. syam syim syum syo 1. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 . nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4.9. pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3. syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1. menjala menolak 5. tertidur terpijak 2.10. berenang berkebun berkelah 3. menangis menunggang 4. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 .

minum ayah air 2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. di dalam adik tidur buaian 3. Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1.11. melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. gamb 1. 2. Guru perlu menyebutkan gambar. Tulis ayat berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 .12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful