KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

2. 4. 4.1a. 5. 2. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 1. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 1. 9. 3. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. 10. 1b. 8. 7. 5. 6. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. 3.

• Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Contoh: u i s 1. i r 4. k e a 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. o k t i 5.. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 .2. a j o n a s i y u m e u 3. t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka.

bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Tulis perkataan berdasarkan gambar. si sa ja jala la la ku du 3. ku ke ba 5. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 . ci cu 2.3. Contoh: Contoh: lo ja 1. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. do 4.

l u k i o 5. t e a 4. n p i j a m b u s e t u m 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. t a u m e 2. i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 . Contoh: ontoh: e a j m 1.

Contoh: lum ti 1. rak bak lo 4. sel bel wi 5. sut sat ka 3. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 .5. lam ti lam tilam kar a u 2.

Tulis perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 . Contoh: bang bong cing 1. tong cang 5. cang rung 2. ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. sing teng 4. reng bang ku ka bu bangku sung 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.6.

7. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . Contoh: dai pai tai rai lau mau 1.. 2. 5. Tulis perkataan berdasarkan gambar. kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. 4. tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

o i 5.8. Contoh: o u i 1. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. i u a 4. i a u k i u kiub b d n k n e 3. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 . u i a 2. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 . pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3. ung nga ing ngu syo n ya 5.9. syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. syi sya syam syampu nyot sto 2. syam syim syum syo 1.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 .10. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. tertidur terpijak 2. Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1. menangis menunggang 4. berenang berkebun berkelah 3. Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. menjala menolak 5.

melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah. di dalam adik tidur buaian 3. minum ayah air 2. Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1.11. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Tulis ayat berdasarkan gambar. 2. Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. gamb 1. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 . Guru perlu menyebutkan gambar.12.