KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS TAHUN 3 2012 (SARINGAN 8)

MAKLUMAT MURID:

NAMA :

………………………………………………………………

KELAS :

………………………………………………………………

JANTINA:

LELAKI (

)

PEREMPUAN (

)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

5.1a. 10. 1b. 4. • Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima. 9. 2. 5. 3. 4. 6. Nota guru: • Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 2. 1. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 1. 7. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1 . 8. 3.

. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. k e a 2. Contoh: u i s 1. a j o n a s i y u m e u 3. i r 4. o k t i 5.2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2 . t u e j a f o b a r i Nota guru: • Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka.

do 4. ci cu 2. ku ke ba 5. Contoh: Contoh: lo ja 1. si sa ja jala la la ku du 3. Tulis perkataan berdasarkan gambar.3. bi da ru si re na Nota guru • Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 3 .

4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 4 . Contoh: ontoh: e a j m 1. t e a 4. l u k i o 5. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. i p n s e t u d o k Nota guru: • Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. t a u m e 2. n p i j a m b u s e t u m 3. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

gambar © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 5 . rak bak lo 4. Tulis perkataan erkataan berdasarkan gambar. kut bis cin Nota guru: • Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Contoh: lum ti 1.5. tertutup • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. lam ti lam tilam kar a u 2. sut sat ka 3. sel bel wi 5.

• Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. ceng ga kat lo Nota guru: • Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’. reng bang ku ka bu bangku sung 3. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 6 .6. cang rung 2. tong cang 5. Contoh: bang bong cing 1. sing teng 4. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 7 . Contoh: dai pai tai rai lau mau 1.. 5. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. 4. 2. Tulis perkataan berdasarkan gambar. tang li te ra Nota guru: • Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. kel dai ge pu keldai kai lai cau mau tai kai 33 .7.

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar. i u e s s t u p p e r k Nota guru: • Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. i u a 4. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 8 . • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. i a u k i u kiub b d n k n e 3. Contoh: o u i 1.8. u i a 2. o i 5.

syi n yu syu nyi bu pe pu Nota guru: • Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Contoh: Tulis perkataan berdasarkan gambar. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. nyi khi nya khe mo king mah ang ngi 4.9. ung nga ing ngu syo n ya 5. syam syim syum syo 1. syi sya syam syampu nyot sto 2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 9 . pu ling nyet sti nyut stu nyo kho 3.

Nota guru: • Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. • Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 2011 10 . tertidur terpijak 2. menjala menolak 5. menangis menunggang 4. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. Contoh: bermain berenang pakaian minuman 1.10. berenang berkebun berkelah 3.

11. di dalam adik tidur buaian 3. Contoh: guru saya kereta baharu kereta guru saya baharu 1. minum ayah air 2. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 11 . melukis menyanyi sambil itu budak Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

Nota guru: • • Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Guru perlu menyebutkan gambar. gamb 1. Tulis ayat berdasarkan gambar.12. 2. © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful