Anda di halaman 1dari 28

AHLI KUMPULAN : GUNALATCUMY A/P KARUNANITHE MANORANJETAM A/P MARIAPPEN VEHNI A/P MUNIANDY VILASHINI A/P ALAGANDARAN

Terapi seni bermula selepas satu kisah mitos Greek mengenai seorang arcawan yang jatuh cinta pada dewinya. terapi seni lahir dengan harapan dapat membentuk individu yang baik dan sempurna. Sejarah terapi seni ini bermula pada akhir tahun 40an apabila pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital di Great Britain sejak bertahun lagi telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi

Sehinggalah June 1980 di hospital dan pada 1990, National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf Siswazah menjawat perkhidmatan Terapi seni. Maka semakin berkembanglah karier mulia ini.

rawatan interpersonal untuk sesuatu masalah dalam kehidupan seseorang insan. rawatan untuk meningkatkan keperluan seseorang klien.
proses yang dijalankan atau diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan kehidupan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi.

Terapi berbeza dari kaunseling di mana terapi ialah proses untuk membantu seseorang untuk mengenalpasti punca sesuatu masalah.

adalah salah satu terapi perasaan yang menggunakan bahan-bahan seni seperti cat, kapur tulis, pensel, pensel warna dan sebagainya.
mengabungkan teori dan teknik psikoterapi tradisional dengan pemahaman aspek psikologi seperti proses-proses yang kreatif.

juga bermaksud bantuan rawatan tanpa ubatan dan pembedahan dalam menyelesaikan sesuat permasalahan. (melalui kaedah kognitif, psikomotor dan afektif.)

PANDANGAN TOKOH

seorang pengkaji seni dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanak-kanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya, mempunyai maksud yang tersirat. Gambaran sebenarnya memperlihatkan kasih sayang kanak-kanak itu lebih pada ibunya, sebab itu figura ibunya diberi penekanan sebegitu rupa. Victor Lowen mengkaji beribu ribu lukisan yang memberi pengertian yang tersurat dan tersirat. Penyelidikan ini menolong ahli - ahli bidang psikologi mengakui kepentingan terapi dalam merawat kesan psikologi yang berlaku terhadap pelajar - pelajar di sekolah.

Dalam bukunya Art as a Healing Force pula, sentiasa menekankan kepentingan seni menolong sesama manusia untuk menambahkan atau menyembuhkan keintelektualan dan emosi yang stabil. Menurut beliau, Seni visual merupakan kuasa luar biasa yang menakjubkan dan bisa menyembuhkan dan menjadi pemangkin sahsiah manusia.

Terapi Seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkahlaku, gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada mata kasar atau halus.

Teori mengenai mengapa kanak kanak suka bermain adalah serupa seperti mengapa mereka melukis, di mana mereka berharap menjadi dewasa dan dapat mengawal keadaan sekeliling.Di dalam keadaan ini, melukis memberi kanak kanak keupayaan untuk menguasai penuh terhadap media, objek objek dan situasi yang mewakili mereka di dalam gambar.

Kebanyakan orang dari pelbagai peringkat umur mempunyai kebolehan untuk meluahkan perasaan mereka melalui permainan dan seni.Mereka juga mempunyai kebolehan untuk keluar dari aktiviti ini , untuk mencerminkan diri mereka dan untuk mencipta idea baru yang menuju kepada kebaikan ( Dyer Friedman & Sanders , 1997; Rubin 1978) dan (Eve C .Jarboe, 2002)

Art products produced by a student during treatment can be used in much the same manner as transitional objects. The child learns to trust another person who is not the primary caregiver , can use the art process as a means of self-soothing , and can form an attachment in the context of the therapeutic relationship.

sebagai asas pemantapan emosi dan sahsiah pelajar satu alat untuk komunikasi dan untuk menguji diri
memberi penekanan untuk proses mengenali diri, luahan diri, perkembangan personal dan integrasi.

imej seni menjadi signifikan dalam menambah keberkesanan pertukaran verbal antara terapis dengan kliennya untuk menyelesikan masalah.

Tidak sesuai bagi semua lapisan umur.


Memerlukan tempoh yang lama. Pemerhatian yang berterusan diperlukan.

Ada kemungkinan untuk menyalah tafsir lukisan.

Kaedah pelaksanaan disusun dengan 4 peringkat mengikut proses daripada mudah kepada kompleks.

Praverbal (kinestatik)

Perceptual (afektif),

Kognitif (simbolik)

Kreatif.

permulaan pemprosesan maklumat dengan pengalaman kinestatik dan sensori. Maklumat tang dikumpulkan melalui saluran ini tidak perlu penggunaan perkataan
Pada peringkat ini klien perlu manipulasikan bahan bahan secara fizikal supaya membentuk imej dalaman mereka.

Pemprosesan maklumat dan pembentukan imej berlaku dalam peringkat ini.


Maklumat yang diproses di peringkat ini boleh mentah dan dengan emosi, dan boleh digambarkan dalam imej tanpa memberi perhatian atau bentuknya. Pengalaman pada peringkat perceptual boleh menolong klien mengenal pasti emosi, melicinkan diskriminasi antara keadaan emosi, dan membantu eksperesi emosi yang sesuai.

maklumat yang diproses adalah kompleks dan canggih, memerlukan perancangan, tindakan kognitif dan persepsi inkuitif.
Input verbal sering digunakan kerana perlu untuk memperolehi makna operasi kognitif yang kompleks atau symbol multi dimensi yang terlibat dalam peringkat ini.

boleh mengintegrasikan elemen elemen daripada semua peringkat di bawah kontimum terapi.
Ia boleh wujud dalam semuia peringkat. Lukisan, di bawah komponen kreatif, menunjukkan kendiri, personality bersatu seimbang, dan idaman harmoni.

Personalis terlatih menjadi terapist dalam mengaplikasikan terapi seni. Kaunselor / guru pembimbing yang melakukan terapi seni terhadap murid-murid harus: Menggunakan pelbagai aktiviti seperti mewarna, melekat, melukis dan sebagainya . kaunselor perlu menitik beratkan semua aspek secara terperinci dalam aktiviti. Mengkaji keupayaan klien sebelum mengatur strategi dalam sesuatu aktiviti.

Pendekatan yang bersesuaian bagi kanakkanak yang berlalinan masalah. Mekanisme untuk memahami diri kanakkanak.

Pembentukan sahsiah merupakan ciri penting individu dalam memperkuatkan dan memperteguhkan keupayaan diri bagi melahirkan insan yang berkeupayaan, cerdas, bijaksana, mahir , berteknologi dan berpendidikan. Bertujuan untuk melahirkan kesedaran pada pelajar bahawa terapi seni sebagai satu landasan meluahkan emosi atau kenyataan kendiri.

Terapi seni memerlukan pelaksanaan. Dalam amalan terapi, kualiti estetika pada kerja seni diangap kurang penting berbanding faedah yang akan diperoleh ketika proses menghasilkannya.

Anda mungkin juga menyukai