01.

BINTANG – BINTANG DI LANGIT
1 = C ; 2/4 Agak Cepat
||: 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 Bin - tang - bin - tang di - la - ngit 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 Sung - guh in - dah ce - mer - lang, . | 4 4 | 3 cah - ‘ya - mu 5 ha 5 ti | 3 | 2 2 | 1 ker - lap - ker - lip.

J. W. Elliot
Fine 0 }

.

|

4 4 | 3 ka - gum dan

Da capo al Fine 3 | 2 0 :} se - nang.

02. POTONG BEBEK ANGSA
1 = F ; 2/4 Cepat
5< 5< 1 1 | 1 1 | 7< 1 2 7< | Potong bebek ang - sa ma-sak di -ku 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 ri 4 ri | | 1 a -

Lagu Timor
1 | 5< 5< 1 2 | 3 3 | 2 3 4 2 | 3 li, no- na min-ta dan - sa dan-sa em-pat ka 3 | 5 la la 3 | la 1 la. 3 li 0 | |

3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la 3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la

0 }

03. NAIK DELMAN
1 = F ; 2/4

Allegro

Pak Kasur
6 6 6 3 | a- yah ke ko 5 ta. 0 5< | 1 1 1 3 | Na - ik del-man is 5 5 5 3 | ti- me- wa ku

0 5< | 1 1 1 3 | 5 5 5 3 | Pa - da ha- ri ming - gu ku tu- rut 6 6 3 4 | 2 du-duk di-mu - ka.

0 5< | 2 2 2 3 | 4 4 4 2 | 5 5 3 4 | 2 0 5< | 2 2 2 3 | Ku - du-duk samping Pak Ku-sir yang se-dang be-ker - ja, me - ngen-da - li ku 0 || 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik 1 da. 0 } 2 tuk 0 |

4 4 4 2 | 5 4 3 2 | 1 da su- pa -ya ba- ik ja- lan - nya.

2 4 5< 4 | 2 4 5< 4 | 2 5< 6< 7< | Tuk tik tak tik tuk tik tak sua - ra spa-tu ku -

1
Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura

ta . P E L A N G I 1 = F .gal . 6 | 5 .de 7 6 | 5 . 5 | 6 . 6 | dan 5 3 5 | ti .lang-kah in.war Pak Kasur . | 1 6 | 2> la la 05. 2 4 | 7 yang me. 5 | 3 . 06.ngit 1 2 3 yang bi . la . 2/4 Moderato 0 5 | 5 Li . 4/4 Moderato 0 5 | 3 3 3 3 3 Pe .ka . BURUNG KAKATUA 1 = F .la.la .mu. 4 | hing .pe.tu 1 a.han. . | 2 1 . 3 | 1> . 1> | 7 .tu . 5 4 | yang pu 3 5 | 1> ke-bun . Bu . a.a. Printed in Jayapura . 3 | 2 .kis-mu a.rah 0 4 | 4 ma .mu . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 3 .mu. 3 . T.rung ka . .ngi 3 2 la.a. 3 | 1> . A.la . 4 | 3 .ap ha - 2 4 | me.la .du 3 .nya ting .su .la - 6 | 5 5 6 7 | se . 5 | 3 5 ku .ngan bu . 5 | 3 . 3 | nek .rah ku .a -nya in - 1> } dah.a .lu. .an Tu . Mahmud 0 5< | 4 4 4 3 2 me . .ram 0 4 | 4 a .di jen .ku 3 tih.rung ka .04. 4 | 2 .ning hi . 2 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved.ngi-pe. 0 3 | 2 1 7< 1 2 a .nuh de . 0 6 la 0 .ka .gi .dah tu - 2 a .ngi. 4 | 5 5 5 | 5 trek dung trek dung trek dung tra la la.si.gung si .ngi } 3 3 2 2 1 cip.hat 5 6 a. | 2 0 3 | 4 . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 6 | la 4 | 2 . 2 | gi.pa ge-ra-ngan pe . 0 4 | di - 0 3 | 5 5 5 3 4 0 4 | 3 3 3 1 2 0 5< | 1 3 3 2 4 | pe . 1> ri .ru.jau.da 4 3 | 2 se. 7 | bu .nga. K E B U N K U 1 = C . 5 | 3 5 4 3 | 2 pe .dah . 0 5 | Se .da 7 ti . . 3/4 Moderato 5 | 5 .gap . | | 1 Lagu Maluku 3 0 0 0 0 5 | Ne 5 || Trek 5 | trek } 5 .

kan. 3 4 [ 5 dan ran .ma . Ibu Sud 6 6 6 7 [ a.ba ra. D.nak di.lah te .tas . | | 4 4 4 3 | 2 ma. . 5 [ 5 tik tik . . . Printed in Jayapura . || } 5 5 5 4 | 3 3 | 4 3 4 5 | 6 Di-ma-na ter . 2 4 3 2 | di__ Pa -pu 1 a. .da . | 3 3 4 3 | 2 e. 4 3 2 3 4 [ 5 bu-nyi__ hu____. BUAH MATOA 1 = D .ri.kan.pat bu.ting. 3 2 da-han 3 4 [ 3 gen___ .a.jan 2 2 2 3 [ 4 co-ba.ngok ] 4 3 2 di.dak __ ter.lah ka .ah ma-to 3 a .ra.a. 4/4 Sedang 5 Tik 1. Ngutra T 5 6 5 4 | 3 co. 2 4 3 2 [ 1 ba-sah se-mu .ah ma-to .a.ki .ting. .nya tu 6 1. po-hon 7 6 [ dan ke - 7 6 5 4 5 [ 3 ti. 08. | | E.sa . . HUJAN 1 = C .wan 6 6 7 6 | 5 ba-nyak ter da .ir. .07. .pat . 2/4 Moderato 5 5 5 4 | Bu. . run 5 bun . . 3 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful