01.

BINTANG – BINTANG DI LANGIT
1 = C ; 2/4 Agak Cepat
||: 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 Bin - tang - bin - tang di - la - ngit 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 Sung - guh in - dah ce - mer - lang, . | 4 4 | 3 cah - ‘ya - mu 5 ha 5 ti | 3 | 2 2 | 1 ker - lap - ker - lip.

J. W. Elliot
Fine 0 }

.

|

4 4 | 3 ka - gum dan

Da capo al Fine 3 | 2 0 :} se - nang.

02. POTONG BEBEK ANGSA
1 = F ; 2/4 Cepat
5< 5< 1 1 | 1 1 | 7< 1 2 7< | Potong bebek ang - sa ma-sak di -ku 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 ri 4 ri | | 1 a -

Lagu Timor
1 | 5< 5< 1 2 | 3 3 | 2 3 4 2 | 3 li, no- na min-ta dan - sa dan-sa em-pat ka 3 | 5 la la 3 | la 1 la. 3 li 0 | |

3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la 3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la

0 }

03. NAIK DELMAN
1 = F ; 2/4

Allegro

Pak Kasur
6 6 6 3 | a- yah ke ko 5 ta. 0 5< | 1 1 1 3 | Na - ik del-man is 5 5 5 3 | ti- me- wa ku

0 5< | 1 1 1 3 | 5 5 5 3 | Pa - da ha- ri ming - gu ku tu- rut 6 6 3 4 | 2 du-duk di-mu - ka.

0 5< | 2 2 2 3 | 4 4 4 2 | 5 5 3 4 | 2 0 5< | 2 2 2 3 | Ku - du-duk samping Pak Ku-sir yang se-dang be-ker - ja, me - ngen-da - li ku 0 || 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik 1 da. 0 } 2 tuk 0 |

4 4 4 2 | 5 4 3 2 | 1 da su- pa -ya ba- ik ja- lan - nya.

2 4 5< 4 | 2 4 5< 4 | 2 5< 6< 7< | Tuk tik tak tik tuk tik tak sua - ra spa-tu ku -

1
Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura

ning hi .da 7 ti . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 6 | la 4 | 2 .ap ha - 2 4 | me. | | 1 Lagu Maluku 3 0 0 0 0 5 | Ne 5 || Trek 5 | trek } 5 . | 2 0 3 | 4 .ta .ngit 1 2 3 yang bi . 4 | 3 . 4 | 5 5 5 | 5 trek dung trek dung trek dung tra la la. 5 | 3 5 4 3 | 2 pe .04.nga. 0 4 | di - 0 3 | 5 5 5 3 4 0 4 | 3 3 3 1 2 0 5< | 1 3 3 2 4 | pe .si.dah tu - 2 a .di jen . K E B U N K U 1 = C . 5 | 6 . 2 | gi.la .hat 5 6 a.rah ku .a .su .la .lu.gung si .war Pak Kasur . . 6 | 5 .a -nya in - 1> } dah.nya ting .an Tu . 4 | hing . . P E L A N G I 1 = F .ngi. 06.la - 6 | 5 5 6 7 | se .ka .rah 0 4 | 4 ma .ngi-pe.ram 0 4 | 4 a . Mahmud 0 5< | 4 4 4 3 2 me . 4/4 Moderato 0 5 | 3 3 3 3 3 Pe . T. a. | 2 1 . | 1 6 | 2> la la 05.la .kis-mu a. 1> | 7 .gal .ru. 5 4 | yang pu 3 5 | 1> ke-bun .ku 3 tih. 2 4 | 7 yang me.pe. 3 | nek . 3 . 1> ri . .de 7 6 | 5 . 0 3 | 2 1 7< 1 2 a .tu . Bu . 3 | 1> .ngi } 3 3 2 2 1 cip.pa ge-ra-ngan pe . A. 0 6 la 0 .tu 1 a.mu.nuh de . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 3 . 5 | 3 .rung ka . la .la. . 5 | 3 .mu .lang-kah in.gap .da 4 3 | 2 se. BURUNG KAKATUA 1 = F . 2 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. 3 | 2 .gi . . 4 | 2 .ngi 3 2 la. 3 | 1> .a.jau. 2/4 Moderato 0 5 | 5 Li .du 3 . 0 5 | Se .rung ka .ngan bu . 5 | 3 5 ku .han. Printed in Jayapura .mu.a. 6 | dan 5 3 5 | ti .ka . 3/4 Moderato 5 | 5 .dah . 7 | bu .

kan.ma .ah ma-to 3 a . 4/4 Sedang 5 Tik 1.lah te .wan 6 6 7 6 | 5 ba-nyak ter da .ir. . . | 3 3 4 3 | 2 e. HUJAN 1 = C .ri.nak di. | | 4 4 4 3 | 2 ma.ah ma-to . po-hon 7 6 [ dan ke - 7 6 5 4 5 [ 3 ti. 08. Ibu Sud 6 6 6 7 [ a.ba ra.tas . . D. 3 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. 2 4 3 2 | di__ Pa -pu 1 a.ting. Printed in Jayapura .jan 2 2 2 3 [ 4 co-ba. . 2 4 3 2 [ 1 ba-sah se-mu . 2/4 Moderato 5 5 5 4 | Bu.ki . 4 3 2 3 4 [ 5 bu-nyi__ hu____.ngok ] 4 3 2 di. 3 2 da-han 3 4 [ 3 gen___ . Ngutra T 5 6 5 4 | 3 co.pat bu.ra.nya tu 6 1.a. . .sa . BUAH MATOA 1 = D .07.da . | | E. .ting. run 5 bun . . || } 5 5 5 4 | 3 3 | 4 3 4 5 | 6 Di-ma-na ter . .a.lah ka .pat . 5 [ 5 tik tik .a.dak __ ter. 3 4 [ 5 dan ran .kan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful