01.

BINTANG – BINTANG DI LANGIT
1 = C ; 2/4 Agak Cepat
||: 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 Bin - tang - bin - tang di - la - ngit 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 Sung - guh in - dah ce - mer - lang, . | 4 4 | 3 cah - ‘ya - mu 5 ha 5 ti | 3 | 2 2 | 1 ker - lap - ker - lip.

J. W. Elliot
Fine 0 }

.

|

4 4 | 3 ka - gum dan

Da capo al Fine 3 | 2 0 :} se - nang.

02. POTONG BEBEK ANGSA
1 = F ; 2/4 Cepat
5< 5< 1 1 | 1 1 | 7< 1 2 7< | Potong bebek ang - sa ma-sak di -ku 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 6 4 | 2 So - rong ke - ki 4 ri 4 ri | | 1 a -

Lagu Timor
1 | 5< 5< 1 2 | 3 3 | 2 3 4 2 | 3 li, no- na min-ta dan - sa dan-sa em-pat ka 3 | 5 la la 3 | la 1 la. 3 li 0 | |

3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la 3 5 3 | 1 3 | 2 3 4 2 | 7< 5< 6< 7< | 1 so - rong ke ka - nan, Tra la la la la la la la la

0 }

03. NAIK DELMAN
1 = F ; 2/4

Allegro

Pak Kasur
6 6 6 3 | a- yah ke ko 5 ta. 0 5< | 1 1 1 3 | Na - ik del-man is 5 5 5 3 | ti- me- wa ku

0 5< | 1 1 1 3 | 5 5 5 3 | Pa - da ha- ri ming - gu ku tu- rut 6 6 3 4 | 2 du-duk di-mu - ka.

0 5< | 2 2 2 3 | 4 4 4 2 | 5 5 3 4 | 2 0 5< | 2 2 2 3 | Ku - du-duk samping Pak Ku-sir yang se-dang be-ker - ja, me - ngen-da - li ku 0 || 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | 1 3 5< 3 | Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik 1 da. 0 } 2 tuk 0 |

4 4 4 2 | 5 4 3 2 | 1 da su- pa -ya ba- ik ja- lan - nya.

2 4 5< 4 | 2 4 5< 4 | 2 5< 6< 7< | Tuk tik tak tik tuk tik tak sua - ra spa-tu ku -

1
Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. Printed in Jayapura

dah .tu 1 a. 0 3 | 2 1 7< 1 2 a .de 7 6 | 5 .ning hi . K E B U N K U 1 = C .nya ting . . 3/4 Moderato 5 | 5 .ngan bu .lang-kah in. T.rung ka . 4/4 Moderato 0 5 | 3 3 3 3 3 Pe . . la . 0 5 | Se . | 1 6 | 2> la la 05.mu. 4 | 3 .rah ku .la . Printed in Jayapura .gung si .a. .si.ngi-pe. A.da 4 3 | 2 se. 5 | 6 .la .mu.ngi } 3 3 2 2 1 cip.ngi 3 2 la.hat 5 6 a.la - 6 | 5 5 6 7 | se . 3 .ka .pe.la .nga. 2 | gi. | 2 0 3 | 4 . 06.mu .da 7 ti . 6 | dan 5 3 5 | ti . Bu . 3 | nek .ngit 1 2 3 yang bi .a -nya in - 1> } dah.ram 0 4 | 4 a . 5 | 3 5 4 3 | 2 pe .pa ge-ra-ngan pe . 6 | 5 . 5 | 3 5 ku .a . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 6 | la 4 | 2 . 2/4 Moderato 0 5 | 5 Li .ta . 3 | 1> .di jen . 3 | 1> .dah tu - 2 a .an Tu .du 3 .rah 0 4 | 4 ma .gal .04. 5 | 3 .war Pak Kasur .la. . BURUNG KAKATUA 1 = F . 5 | 3 . 4 | 2 . P E L A N G I 1 = F .ku 3 tih.su .nuh de . .ap ha - 2 4 | me. 3 | 2 .kis-mu a. 0 4 | di - 0 3 | 5 5 5 3 4 0 4 | 3 3 3 1 2 0 5< | 1 3 3 2 4 | pe . 0 6 la 0 . 4 | hing . Mahmud 0 5< | 4 4 4 3 2 me . 2 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved. 1> ri . 7 | bu .han.ka . 2 4 | 7 yang me. 5 4 | yang pu 3 5 | 1> ke-bun . a. 4 | 5 5 5 | 5 trek dung trek dung trek dung tra la la. | 2 1 .gap .lu.ngi.tu .ru.gi . | | 1 Lagu Maluku 3 0 0 0 0 5 | Ne 5 || Trek 5 | trek } 5 . 1> | 7 .jau.rung ka . 5 | 6 6 dung trek dung trek dung tra 3 .a.

3 4 [ 5 dan ran .ah ma-to .ting.ma . 3 Copyright © 2008 ®™ Production All Rights Reserved.ki . 08.ba ra.lah te .tas . 5 [ 5 tik tik .kan. D. .sa . . run 5 bun .pat .ir. 2 4 3 2 [ 1 ba-sah se-mu . | 3 3 4 3 | 2 e. 4 3 2 3 4 [ 5 bu-nyi__ hu____. 2/4 Moderato 5 5 5 4 | Bu.nya tu 6 1. | | E.dak __ ter. Ibu Sud 6 6 6 7 [ a. Printed in Jayapura .da . 4/4 Sedang 5 Tik 1.ting. .07. 2 4 3 2 | di__ Pa -pu 1 a. . Ngutra T 5 6 5 4 | 3 co.a.ah ma-to 3 a . . . .kan.ri.ra. po-hon 7 6 [ dan ke - 7 6 5 4 5 [ 3 ti. 3 2 da-han 3 4 [ 3 gen___ .pat bu.nak di. . | | 4 4 4 3 | 2 ma.jan 2 2 2 3 [ 4 co-ba.ngok ] 4 3 2 di. .a.a.lah ka . BUAH MATOA 1 = D . . HUJAN 1 = C .wan 6 6 7 6 | 5 ba-nyak ter da . || } 5 5 5 4 | 3 3 | 4 3 4 5 | 6 Di-ma-na ter .