Anda di halaman 1dari 1

Saya Vasumathy Balakrishnan dari opsyen PTPJMU(PRA) telah ditugaskan untuk melaksanakan satu kumpulan iaitu Pameran Agama

yang dirangkumi dengan agama Hindu,agama Kristian, agama Buddha,dan juga agama Islam. Kami telah ditugaskan untuk menonjolkan agama Kristian. Dalam melaksanakan tugasan ini terlebih dahulu kami telah membuat carta organisasi untuk pameran ini. Saya dipilih sebagai reka bentuk (design). Saya bersama ahli kumpulan saya iaitu Sharmily Nair, Ju Ping, Divasini,dan juga Thiganya telah ditugaskan untuk membuat design papan tanda. Saya sekumpulan saya telah berbincang untuk menghiaskan papan tanda kami. Selepas percubaan yang banyak kami memilih salah satu design yang digemari oleh orang ramai. Dalam melakukan tugasan ini kami menghadapi beberapa cabaran seperti kurang pasti mengenai cara yang betul untuk membuat papan. Kami turut menghadapi masalah kekurangan modal. Serta tidak mempunyai pengetahuan dan pangalaman dalam melaksanakan pameran. Tetapi, kami dapat menyelesaikan semua masalah ini dengan dorongan dan bimbingan pensyarah kami. Cadangan kami dalam pelaksanakan pameran yang akan datang ialah hendaklah menyediakan tempat yang lebih sesuai,menyediakan modal yang secukupnya,serta patut member masa yang lebih banyak untuk menghiaskan pameran ini.hal ini demikan kerana kami hanya diberi 2hari untuk menghiaskan pameran kami dan ini menyebabkan kami tidak dapat mengaplikasikannya dalam papan tersbut. Saya berharap semua masalah yang kami hadapi dapat diselesaikan. Sekian terima kasih.