Anda di halaman 1dari 7

KOMUNIKASI BUKAN LISAN DALAM KUMPULAN KECIL

Keperluan mengetahui komunikasi bukan


lisan dalam kumpulan kecil: 1. Manusia lebih banyak berkomunikasi secara bukan lisan (70-80%) 2. Mesej bukan lisan lebih dipercayai daripada mesej lisan 3. Perasaan lebih berkesan disampaikan secara bukan lisan.

Kategori Komunikasi Bukan Lisan


Ekman & Friesen (1975) mengkategorikan

1. 2. 3. 4.
5.

kepada 5: Lambang/simbol isyarat tanpa lisan Pengilustrasian isyarat disertai lisan Pemaparan rasa emosi dari air muka Pengawal (regulator) pengawalan aliran berkomunikasi (giliran bercakap) Penyesuaian adapatsi diri dengan situasi

Kategori Komunikasi Bukan Lisan


Mehrabian (1972) mengkategorikan kepada 3: 1. Kecenderungan keinginan atau minat mahu
berinteraksi atau tidak (posisi tubuh dan kontak mata, atau sentuhan) 2. Kemujaraban perilaku menyatakan kuasa dan status yang dimiliki 3. Keterlibatan gerak geri mengambil bahagian dalam interaksi (semangat untuk berbual melalui intonasi suara)

Kategori Komunikasi Bukan Lisan


Ruesch & Kees (dalam Knapp, 1972) 1. 2. 3. 4. 5.
membahagikan komunikasi bukan lisan kepada 5 kategori: Isyarat berkaitan ruang dan waktu Isyarat berkaitan pergerakan tangan Isyarat berkaitan air muka Isyarat berkaitan nada suara Isyarat pakaian

Tujuan Komunikasi Bukan Lisan


1. Memberitahu atau menunjukkan sikap 2. Memberitahu atau menyembunyikan 3. 4. 5. 6.
perasaan Menyokong komunikasi lisan Memberi maklumbalas Memberitahu giliran bercakap Membentuk keserasian

Prinsip-prinsip Perlu Difahami Oleh Komunikator Dalam Komunikasi bukan Lisan

1. Kualiti perhubungan di antara ahli kumpulan


dibentuk & dikekalkan menerusi komunikasi bukan lisan 2. Jika komunikasi lisan bercanggah dengan komunikasi bukan lisan, mesej bukan lisan adalah lebih dipercayai 3. Isyarat bukan lisan hanya bermakna apabila ada yang mentafsirnya 4. Tafsiran kita tentang perlakuan seseorang perlu mengambil kira konteks dan pertalian kuasa

Prinsip-prinsip Perlu Difahami Oleh Komunikator Dalam Komunikasi bukan Lisan


5. Tingkahlaku anggota kumpulan mestilah selaras dengan budaya di mana kumpulan itu wujud 6. Kepekaan terhadap komunikasi bukan lisan berbeza dari seseorang ke seseorang lain.

Anda mungkin juga menyukai