Anda di halaman 1dari 12

BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

KEMAHIRAN MENDENGAR
Kemahiran berbahasa paling asas Proses terawal sebelum komunikasi berlaku

PROSES MENDENGAR
Receiving
Mendengar deretan bunyi bahasa

Attending
Membuka minda untuk menerima kod

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

Understanding Menggerakkan proses mental untuk membuat tafsiran Menyusun kata, ayat dan wacana Responding Memberi maklum balas Menyerlahkan daya trampil dan nilai Remembering Merakam dalam minda segala proses dan kesan komunikasi yang berlaku

KETRAMPILAN BERBAHASA
Peringkat awal
Mengecam, mengajuk, memilih bunyi Mendengar, mengecam makna perkataan Melakukan sesuatu yang disuruh Bertindak terhadap soalan-soalan mudah

@msyM4

PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR

Peringkat pertengahan
Mengecam dan mengingat fakta secara tepat Mengenal informasi spesifik Mengenal hubungan orang yang berinteraksi Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

Peringkat maju Mengenal isi penting Mengenal peranan dan hubungan orang yang bercakap Mentafsir Mengikut aliran dalam perbualan Mengenal fungsi intonasi, tekanan Mentafsir tujuan penutur

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

JENIS MENDENGAR Informative listening Mendengar untuk memahami maklumat Bergantung kepada tiga variabel Penguasaan kosa kata Konsentrasi Daya ingatan Relationship listening Mendengar untuk menjalin hubungan Melayan penutur Memberi sokongan; tidak mengganggu Empati; merasai/menghayati pertuturan orang lain

KETRAMPILAN BERBAHASA
Appreciative listening
Mendengar untuk kepuasan diri Corak persembahan Persepsi Pengalaman lalu

@msyM4

Critical listening
Mendengar secara kritis Komunikasi rasmi Bergantung kepada 3 syarat (Aristotle~ The Rhetoric); Ethos Kredibiliti pemidato; kepakaran, kebolehpercayaan Logos Hujah berasaskan logik Pathos Ketrampilan psikologikal; cara menagih perhatian

KETRAMPILAN BERBAHASA
Discriminative listening Mendengar dan mendiskriminasi Kemampuan mendengar Kesedaran struktur bunyi Intergrasi tanda nonverbal

@msyM4

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

PENDENGARAN BERKESAN Understand the complexities of listening Perlukan respons yang aktif Bukan sahaja tertumpu kepada bunyi bahasa tetapi juga nonbahasa Prepare to listen Mendengar untuk jangka masa yang berbeza Kuasai kosa kata Sesuaikan diri dengan situasi Tiada situasi mendengar yang serupa

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

Tumpu kepada idea utama Jangan terpengaruh dengan lelucon Capitalized on the speed differential Latih untuk tingkat konsentrasi Hindari gangguan kosa kata tak relevan Organize material for learning Sediakan nota supaya mampu memberi respons yang spontan

KETRAMPILAN BERBAHASA
MENINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR

@msyM4

Establish eye contact with the speaker Gerak mata boleh memberi tafsiran tersirat berbanding yang tersurat Take notes effectively Catat kata kunci Peta minda Be a physically involved listener Gerak badan Gerak mata

KETRAMPILAN BERBAHASA

@msyM4

Hindari tingkah laku negatif Hormati orang yang bercakap Melihat jam, mengetuk pensil, baca surat khabar Exersice your listening muscles Konsentrasi semasa mendengar Biasakan mendengar penyampaian yang serius Follow the golden rule Mendengar seperti mana anda mahu orang lain mendengar anda