Anda di halaman 1dari 2

BPr4

IPGK TUANKU BAINUN


MENGKUANG 14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG

TEL : 04-5215227
FAX : 04-5214955

REKOD LAWATAN BIMBINGAN DAN PENYELIAAN/PEMANTAUAN


PRAKTIKUM
1. Nama Pensyarah : ........................................................................................................
2. Unit/Jabatan

: ........................................................................................................

3. Sekolah yang Dilawati: SK/SJKC/SJKT/SABK .............................................................


4. Alamat Sekolah

: ........................................................................................................

5. Tujuan Lawatan :

Bimbingan / Pemantauan Rutin / Pemantauan Kes

.............................................................................................................................................
6. Nama Guru Pelatih : (i)................................................................................................
(ii)................................................................................................
7. Lawatan Kali Ke

: 1/2/3/4/5

Disahkan oleh Guru Besar/Penolong Kanan:

Tarikh: ..............................

(.................................................)
.

.
AMALAN PROFESIONAL

1. KONSEP
Amalan Profesional memberi peluang kepada guru pelatih untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran
dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah di sekolah. Fokus utama praktikum
adalah kepada proses p & p dengan bimbingan, perkongsian pintar dan permuafakatan antara institut
perguruan, sekolah dan agensi-agensi lain yang berkaitan.
2.

MATLAMAT

Matlamat Amalan Profeional adalah untuk melahirkan bakal guru sekolah yang dapat melaksanakan tugas
p & p, kokurikulum dan pelbagai tugas lain yang diberikan oleh pengurus sekolah dengan cekap dan
berkesan.
3.

OBJEKTIF

Melalui Amalan Profesional ini, diharapkan guru pelatih dapat:

menyepadukan pelbagai teori pembelajaran dengan amali p & p


mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran p & p
mengenal pasti dan menyelesaikan pelbagai masalah p & p
memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai profesion
keguruan
memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio praktikum dengan
mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas yang dilaksanakan
mengoptimumkan pengaplikasian sumber teknologi dalam pembestarian proses p & p

Unit Praktikum, IPGK Tuanku Bainun

BPr4

menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum

Unit Praktikum, IPGK Tuanku Bainun