Anda di halaman 1dari 8

KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

ASMA ABDUL RAZAK NUR ATIKAH AMRAN NURUL SYAMILAH ZAKARIA SHARIFAH AINI MISIRAN SITI ZAREHA AZAHARI PISMP 5.06 (PEMULIHAN)

Faktor Yang Menimbulkan Kepelbagaian Sosio Budaya :

Struktur Masyarakat/Kelas Sosial


MASYARAKAT

ETNIK

STEREOTAI P

ETNISITI

ETNOSENTERISME

RASISME

PRAJUDIS

Masyarakat
Definisi Merupakan sekolompok manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama. Juga merupakan satu kumpulan manusia yang hidup dalam organisasi, perbincangan, kerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif, mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain.

hidup berkelompok

sering mengalami perubahan

CIRI-CIRI MASYARAKAT

mempunyai budaya

berperaturan sosial

ASPEK ETNIK

KETERANGAN Satu kelompok yg boleh di kaji hubungan persaudaraan mereka. Contoh : melayu, cina, india, dll Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik Sikap atau kepercayaan bhw kebudayaan sendiri lebih baik dpd kebudayaan kelompok lain.

ETNISITI ETNOSENTERISME

RASISME

Pandangan, pemikiran, kepercayaan negatif sesuatu kelompok terhadap kelompok lain melihat perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras.
Pandangan negatif terhadap kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati Kenyataan umum yg negatif terhdap sesuatu kump etnik

PRAJUDIS STEREOTAIP

Susun Lapis Masyarakat : Kelas Masyarakat Tradisional


SULTAN

BANGSAWAN
PEMBESAR RAKYAT

Kelas Masyarakat Sekarang:


PEMERINTAH

GOLONGAN YANG DIPERINTAH

Raja,sultan Perdana menteri

Rakyat

Kelas Masyarakat Tradisional


Sultan : kelas hierarki tertinggi Bangsawan : terdiri dpd kaum keluarga diraja Pembesar : pembesar negeri / daerah Rakyat : golongan diperintah