CONTOH FAIL PROGRAM NILAM SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH

3.KANDUNGAN 1. Pelaporan Status Pelaksanaan Program NILAM Sekolah Ke PKG. 7. 2. Perancangan Tahunan Aktiviti Pengisian Program NILAM ( Carta Gantt ) Analisis Pembacaan Bulanan Dan Tahunan Setiap Murid Mengikut Kelas. 4. Carta Organisasi AJK Pelaksana Program NILAM Sekolah. 5. 6. Surat-Menyurat/Aktiviti/ Pekeliling tentang P. Senarai Semak. . Graf Pencapaian Tahap Jauhari Dan Rakan Pembaca Peringkat Sekolah. NILAM.

PROGRAM NILAM CARTA ORGANISASI .

PROGRAM NILAM PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN ( CARTA GANTT ) .

PROGRAM NILAM ANALISIS PEMBACAAN BULANAN DAN TAHUNAN .

PROGRAM NILAM PELAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM .

PROGRAM NILAM GRAF PENCAPAIAN TAHAP JAUHARI DAN RAKAN PEMBACA .

PROGRAM NILAM SURAT-MENYURAT / AKTIVITI / PEKELILING .