CONTOH FAIL PROGRAM NILAM SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH

Graf Pencapaian Tahap Jauhari Dan Rakan Pembaca Peringkat Sekolah. 7. 6. Senarai Semak.KANDUNGAN 1. 3. 5. 2. Perancangan Tahunan Aktiviti Pengisian Program NILAM ( Carta Gantt ) Analisis Pembacaan Bulanan Dan Tahunan Setiap Murid Mengikut Kelas. NILAM. Carta Organisasi AJK Pelaksana Program NILAM Sekolah. Pelaporan Status Pelaksanaan Program NILAM Sekolah Ke PKG. Surat-Menyurat/Aktiviti/ Pekeliling tentang P. . 4.

PROGRAM NILAM CARTA ORGANISASI .

PROGRAM NILAM PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN ( CARTA GANTT ) .

PROGRAM NILAM ANALISIS PEMBACAAN BULANAN DAN TAHUNAN .

PROGRAM NILAM PELAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM .

PROGRAM NILAM GRAF PENCAPAIAN TAHAP JAUHARI DAN RAKAN PEMBACA .

PROGRAM NILAM SURAT-MENYURAT / AKTIVITI / PEKELILING .