CONTOH FAIL PROGRAM NILAM SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH

7. 4. 6. Surat-Menyurat/Aktiviti/ Pekeliling tentang P. 3. Senarai Semak. NILAM. 5.KANDUNGAN 1. Graf Pencapaian Tahap Jauhari Dan Rakan Pembaca Peringkat Sekolah. Perancangan Tahunan Aktiviti Pengisian Program NILAM ( Carta Gantt ) Analisis Pembacaan Bulanan Dan Tahunan Setiap Murid Mengikut Kelas. Carta Organisasi AJK Pelaksana Program NILAM Sekolah. Pelaporan Status Pelaksanaan Program NILAM Sekolah Ke PKG. 2. .

PROGRAM NILAM CARTA ORGANISASI .

PROGRAM NILAM PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN ( CARTA GANTT ) .

PROGRAM NILAM ANALISIS PEMBACAAN BULANAN DAN TAHUNAN .

PROGRAM NILAM PELAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM .

PROGRAM NILAM GRAF PENCAPAIAN TAHAP JAUHARI DAN RAKAN PEMBACA .

PROGRAM NILAM SURAT-MENYURAT / AKTIVITI / PEKELILING .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful