Anda di halaman 1dari 5

1

Tugasan Individu EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran Peta Minda Bab 2: Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya

Pengertian Bangsa

Sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Orang Melayu Mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam orang Melayu. Orang Cina luar negara yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Kaum yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India Selatan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu.

Bangsa

Orang Cina

Orang India

Hidup berkelompok Sekelompok besar manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai Mempunyai budaya Sering mengalami perubahan Saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan pihak luar Mempunyai kepimpinan

Pengertian Masyaraka t

Ciri-ciri

Struktur Masyarakat/ Kelas Sosial

Rasisme

Peranan

Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negative oleh sesuau kelompok terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata yang dilakukan

Mewujudkan perpaduan dalam masyarakat melalui pergaulan bebas dan tidak berkelompok.

Orang Melayu Akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Sesuatu yang dipercayai dan diterima secara

Bertujuan untuk mendidik tetapi disampaikan secara halus. Kepercayaan kepada pawing, dukun dan bomoh. Melarang anak duduk di atas bantal, tidak boleh bersiul atau menyanyi di Mempercayai alam semesta dikuasai oleh semangat yang kekuatannya luar biasa. Fenomena alam diklasifikasikan kepada Yin dan Yang. Feng-shui dikatakan akan Kepercayaan dikaitkan dengan dewa-dewi, unsur alam dan unsur jahat. Sesiapa yang melanggar kepercayaan akan menerima nasib buruk.

Orang Cina

Definisi

Orang India

Kepercayaa n
Etnoshetrik menilai budaya masyarakat lain berpandukan nilai, kepercayaan dan norma Xonsentrisme anggapan bahawa budaya masyarakat lain adalah lebih baik daripada Relativisme budaya tidak boleh dinilai secara arbitari dengan menggunakan nilai, kepercayaan dan norma

Nilai Dalam Masyarakat

Bahasa

Definisi

Fungsi

Satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau symbol dengan pengertian yang tidak harus dugunakan dengan sewenangwenangnya, tetapi

Komunikatif memenuhi pelbagai tujuan untuk menggambarkan suasana atau menyampaikan Apelatif pendengar menyambut.

Ekspresif menyatakan perasaan. Kognitif menaakul kebijaksanaan.

Definisi

Cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat. Melenggang perut ~ meletakkan kedudukan bayi dalam perut di tempat yang sepatutnya ketika hamil tujuh bulan. Meminang dan bertunang ~ mengenali pasangan dengan lebih mendalam sebelum dinikahkan. Kematian ~ kenduri arwah Bersunat

Orang Melayu

Adat Resam

Orang Cina

Kelahiran ~ mementingkan anak lelaki. Kenduri selepas kelahiran Mencukur rambut bayi selepas sebulan kelahiran Sewaktu mengandung ~ Adat Valaikaappu Semasa bersalin ~ membisikkan nama Tuhan ke telinga bayi.

Orang India

Jantina

Lelaki

Perempua n Lebih bersopan santun Lebih berhemah Lebih cepat matang

Bersikap keras Agresif

Campuran jantina dalam bilik darjah memberi peluang muridmurid bergaul dengan lebih tertib, bertanggungjawab, menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.