Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Membina ayat berdasarkan gambar .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan .Masalah struktur ayat (tatabahasa) .Kematangan kognitif .Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz . sukukata dan perkataan .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Kecondongan huruf .Pratulisan .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan .Ruang antara huruf .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Penulisan Mentalis .Membentuk huruf.Menulis huruf kecil .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis . suku kata dan perkataan .Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Membina ayat mudah .Menyusun dan menulis semula perkataan .Tulisan Mekanis .Kematangan fizikal / kemahiran motor .Keselarasan saiz huruf .Menulis huruf besar .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .Menulis huruf .Pergerakan tangan dan jari .Menulis karangan pendek . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .

Persekitaran Urutan dalam mengeja .Kaedah VAKT .Tidak pasti dengan simbol huruf .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Terapi alternatif .Terapi pertuturan .Membezakan bunyi .Mengenal perkataan .Terapi cara kerja .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Latih tubi .herba .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .Terapi main .ozon .Latihan rencana .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi pasir .Terapi pergerakan kreatif .aroma .Mengenal abjad .Teknik kloz .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .Latihan ejaan .Terapi multisensori 2.Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad .Kesediaan kognitif .Terapi fisio .Mengeja perkataan mudah .

Terapi alternatif . Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang . Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis.Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .aroma .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .herba .Terapi main .Terapi multisensori 4.Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai . Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 .herba .Kesalahan struktur ayat .ozon .Terapi alternatif .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi cara kerja .Lemah kosa kata .Terapi main .Terapi pergerakan kreatif .Terapi pergerakan kreatif .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi cara kerja .Terapi fisio .Terapi pertuturan .ozon .Terapi multisensori 3.Terapi pertuturan .aroma .Terapi fisio .Menulis ayat mudah .mengeja yang sesuai .

Mudah alih 2 • 7.Hasil Pembelajaran . kemahiran menulis.Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian . Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan.• • • • 5. mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .Perancangan aktiviti .Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Pemilihan bahan bantu belajar .Pelbagai media .Hasil Pembelajaran . Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) .Kesesuaian .Pelbagai kegunaan .Maujud .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja . Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan .Aktiviti 6.Format penulisan .Kemahiran .

Terapi pergerakan kreatif .Terapi main .ozon .Terapi multisensori 2.Terapi pertuturan .Teknik kloz .Jumlah Tajuk 1.Terapi cara kerja .Terapi cara kerja .Kaedah VAKT .Terapi muzik dan nyanyian . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Terapi alternatif .herba .Latihan ejaan .Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Terapi fisio .Terapi pasir .Terapi fisio .Latih tubi .Latihan rencana .Terapi pertuturan .aroma . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .

Terapi multisensori 3.Terapi main .ozon .Terapi cara kerja .Terapi pasir .herba . Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .herba .Terapi pergerakan kreatif .Menulis karangan terkawal dan berpandu .aroma .Terapi fisio .Menulis ayat mudah .Terapi pertuturan ..Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .ozon .Terapi pergerakan kreatif . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5.aroma .Terapi multisensori 4.Terapi alternatif .Terapi main .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi alternatif .Terapi muzik dan nyanyian . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang .

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). (2003). Pusat Perkembangan Kurikulum. Mohamed Amin Embi. Kuder.Teaching children with speech and language difficulties. Boston: Houghton Mifflin Co. Phoenix. 48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Pusat Perkembangan Kurikulum. 6th edition. Play therapy : Where the sky meets the underworld. Allyn & Bacon Lerner. Inc. Bhd. J. (2000).J. Bangi : Fakulti Pendidikan. (2001). Teaching students with language and communication disabilities. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. A. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. The spelling teacher’s handbook. (2003). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dunstable : Folens Pub. USA: Crisp Pub. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Boston . (2000). diagnosis and teaching strategies.Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. London: David Fulton Pub. D. (1997). UKM. Learning disabilities: Theories.Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad. (2000). (1999). Syed Abu Bakar Syed Akil. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Martin. J. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Rujukan Tambahan Cattanach. S. Language learning strategies : A Malaysian context.

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .