Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Membina ayat berdasarkan gambar .Ruang antara huruf .Keselarasan saiz huruf .Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz .Menulis karangan pendek .Menulis huruf kecil .Pergerakan tangan dan jari .Kematangan kognitif .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Masalah struktur ayat (tatabahasa) . suku kata dan perkataan .Menyusun dan menulis semula perkataan .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Tulisan Mekanis .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis .Kematangan fizikal / kemahiran motor .Pratulisan .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan .Kecondongan huruf .Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .Menulis huruf besar .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Menulis huruf . sukukata dan perkataan .Penulisan Mentalis .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .Membentuk huruf.Membina ayat mudah .

Mengeja perkataan mudah .Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad .Latihan rencana .ozon .Latih tubi . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .Mengenal perkataan .aroma .herba .Terapi muzik dan nyanyian .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Teknik kloz .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Latihan ejaan .Persekitaran Urutan dalam mengeja .Terapi pertuturan .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .Kaedah VAKT .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Terapi alternatif .Terapi fisio .Terapi multisensori 2.Terapi pergerakan kreatif .Membezakan bunyi .Terapi cara kerja .Tidak pasti dengan simbol huruf .Kesediaan kognitif .Terapi pasir .Terapi main .Mengenal abjad .

Terapi multisensori 3.Terapi pertuturan .ozon .Terapi muzik dan nyanyian .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .Terapi multisensori 4.Terapi pergerakan kreatif . Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis. Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 .ozon .Menulis ayat mudah .Terapi muzik dan nyanyian .Lemah kosa kata .Terapi pertuturan .herba .mengeja yang sesuai .Terapi fisio .Terapi pergerakan kreatif .Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .aroma .Terapi cara kerja .Terapi main .Terapi alternatif . Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang .Terapi cara kerja .Terapi alternatif .Terapi main .Terapi fisio .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Kesalahan struktur ayat .herba .aroma .

Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Pelbagai media .Perancangan aktiviti .Pelbagai kegunaan . Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan.Maujud . Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan .Format penulisan .Hasil Pembelajaran .Kesesuaian .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja .Pemilihan bahan bantu belajar .Aktiviti 6. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) . kemahiran menulis. mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .• • • • 5.Kemahiran .Hasil Pembelajaran .Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian .Mudah alih 2 • 7.

Terapi pertuturan .Terapi alternatif .Teknik kloz .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Terapi cara kerja .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi pergerakan kreatif .aroma .Terapi pertuturan .Terapi main .Latihan rencana .Terapi fisio .Terapi multisensori 2.Terapi cara kerja .Jumlah Tajuk 1.Terapi fisio .Terapi pasir . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .ozon . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Kaedah VAKT .herba .Latihan ejaan .Latih tubi .

Terapi pertuturan .Terapi fisio .ozon .Terapi alternatif .Terapi muzik dan nyanyian .herba .Menulis ayat mudah .Terapi pergerakan kreatif .Menulis karangan terkawal dan berpandu .Terapi main .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .ozon .Terapi alternatif .aroma .Terapi pergerakan kreatif .Terapi multisensori 4.Terapi main .herba . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5.Terapi multisensori 3. Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang .Terapi cara kerja .aroma ..Terapi pasir .

48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . diagnosis and teaching strategies. London: David Fulton Pub. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pusat Perkembangan Kurikulum.J. Kuder. Phoenix. Martin. (1999). Inc. Bangi : Fakulti Pendidikan. Allyn & Bacon Lerner. Pusat Perkembangan Kurikulum. S. Teaching students with language and communication disabilities. USA: Crisp Pub.Teaching children with speech and language difficulties. Boston . (2003). Syed Abu Bakar Syed Akil. 6th edition. Language learning strategies : A Malaysian context. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Mohamed Amin Embi. Bhd. (2000). J. The spelling teacher’s handbook. (2000). Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. A. (2001). (2003). Play therapy : Where the sky meets the underworld. Dunstable : Folens Pub. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. D. (2000). Rujukan Tambahan Cattanach. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. Boston: Houghton Mifflin Co. Learning disabilities: Theories. UKM.Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad. J. (1997).

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful