Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Pergerakan tangan dan jari .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Kematangan fizikal / kemahiran motor .Membina ayat berdasarkan gambar .Kematangan kognitif .Masalah struktur ayat (tatabahasa) .Ruang antara huruf .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Menulis huruf . sukukata dan perkataan .Menyusun dan menulis semula perkataan .Membina ayat mudah .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Menulis huruf kecil .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan .Menulis karangan pendek .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis .Tulisan Mekanis .Kecondongan huruf .Menulis huruf besar .Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Membentuk huruf.Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz . suku kata dan perkataan . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .Penulisan Mentalis .Keselarasan saiz huruf .Pratulisan .

Persekitaran Urutan dalam mengeja .aroma .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Terapi alternatif .Terapi pasir .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .Tidak pasti dengan simbol huruf .Terapi main .Latihan ejaan .herba .ozon .Kaedah VAKT .Terapi cara kerja .Terapi muzik dan nyanyian .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Terapi pertuturan .Mengenal perkataan .Latih tubi .Terapi multisensori 2.Membezakan bunyi .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Mengeja perkataan mudah .Terapi pergerakan kreatif .Teknik kloz .Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad .Terapi fisio .Kesediaan kognitif .Latihan rencana .Mengenal abjad . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .

Kesalahan struktur ayat .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi main .ozon .Lemah kosa kata .Terapi cara kerja .mengeja yang sesuai .aroma .Terapi alternatif .Terapi main .Terapi multisensori 4.Terapi muzik dan nyanyian .Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi multisensori 3. Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis.Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .ozon .Terapi pertuturan .Menulis ayat mudah .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .Terapi pergerakan kreatif .Terapi pergerakan kreatif .herba . Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 . Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang .Terapi fisio .Terapi alternatif .aroma .herba .Terapi cara kerja .Terapi fisio .Terapi pertuturan .

Maujud .• • • • 5. mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja .Hasil Pembelajaran .Format penulisan .Pemilihan bahan bantu belajar .Mudah alih 2 • 7. Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan.Kemahiran .Pelbagai kegunaan . Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) .Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian .Hasil Pembelajaran . Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan . kemahiran menulis.Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Aktiviti 6.Pelbagai media .Perancangan aktiviti .Kesesuaian .

Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .Terapi pertuturan .aroma .ozon .Jumlah Tajuk 1.Terapi main .Terapi pertuturan .Terapi pergerakan kreatif . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .Terapi alternatif .Terapi cara kerja .Terapi muzik dan nyanyian . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Latihan rencana .Terapi pasir .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Latih tubi .Terapi fisio .Terapi fisio .Terapi cara kerja .Teknik kloz .Latihan ejaan .herba .Kaedah VAKT .Terapi multisensori 2.

Menulis ayat mudah .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .herba .Terapi pergerakan kreatif .Terapi multisensori 3.Terapi cara kerja .Menulis karangan terkawal dan berpandu .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi alternatif .Terapi multisensori 4.ozon .Terapi pertuturan ..Terapi main . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5. Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Terapi alternatif .ozon .Terapi pergerakan kreatif .aroma .Terapi pasir .Terapi fisio .Terapi main .herba .aroma . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang .

Mohamed Amin Embi. Allyn & Bacon Lerner. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Inc. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Phoenix.Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad. UKM. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. Language learning strategies : A Malaysian context. (1997).J. London: David Fulton Pub. Martin. (2000). (1999). diagnosis and teaching strategies. (2000). (2003). 6th edition. Bhd. Pusat Perkembangan Kurikulum. J. Kuder. Boston: Houghton Mifflin Co. Rujukan Tambahan Cattanach.Teaching children with speech and language difficulties. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Play therapy : Where the sky meets the underworld. Learning disabilities: Theories. Dunstable : Folens Pub. J. D. S. The spelling teacher’s handbook. USA: Crisp Pub. Teaching students with language and communication disabilities. (2001). 48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . A. Syed Abu Bakar Syed Akil. Pusat Perkembangan Kurikulum. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. Boston . Bangi : Fakulti Pendidikan. (2000).Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. (2003).

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful