Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Menulis huruf kecil .Menyusun dan menulis semula perkataan .Membina ayat mudah .Pergerakan tangan dan jari .Kecondongan huruf . sukukata dan perkataan .Keselarasan saiz huruf .Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz .Menulis karangan pendek .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Membentuk huruf.Penulisan Mentalis .Tulisan Mekanis .Kematangan kognitif .Kematangan fizikal / kemahiran motor .Membina ayat berdasarkan gambar .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .Menulis huruf .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Masalah struktur ayat (tatabahasa) .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Pratulisan .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan . suku kata dan perkataan .Ruang antara huruf .Menulis huruf besar .

Teknik kloz .Terapi pasir .Terapi alternatif .Terapi cara kerja .Membezakan bunyi .ozon .Terapi multisensori 2.Terapi pertuturan .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Persekitaran Urutan dalam mengeja .Mengeja perkataan mudah .Terapi muzik dan nyanyian .Tidak pasti dengan simbol huruf .Kesediaan kognitif .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Terapi main .aroma .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Mengenal abjad .Latih tubi .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .Latihan rencana .Terapi pergerakan kreatif .Mengenal perkataan .Latihan ejaan .Kaedah VAKT .Terapi fisio .herba . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad .

Lemah kosa kata .Terapi cara kerja .Terapi fisio .Terapi multisensori 3.ozon .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Terapi pertuturan .Terapi main . Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis.Kesalahan struktur ayat .Terapi pergerakan kreatif . Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang .Menulis ayat mudah .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .herba .Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi alternatif .mengeja yang sesuai .Terapi fisio .Terapi cara kerja .Terapi alternatif . Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi main .aroma .Terapi pertuturan .Terapi muzik dan nyanyian .herba .aroma .ozon .Terapi multisensori 4.Terapi pergerakan kreatif .

Pelbagai kegunaan .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja .Mudah alih 2 • 7.Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .Perancangan aktiviti . kemahiran menulis.Hasil Pembelajaran .Kesesuaian .Hasil Pembelajaran .Kemahiran .Pemilihan bahan bantu belajar .Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian .Format penulisan . Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan. Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan .Pelbagai media .Maujud .Aktiviti 6. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) .• • • • 5.

Terapi pertuturan .Terapi pergerakan kreatif .Terapi pertuturan . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .Terapi main .herba .Terapi multisensori 2.Terapi muzik dan nyanyian .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Latihan ejaan .Jumlah Tajuk 1.Kaedah VAKT .aroma .Terapi pasir .Terapi fisio . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .Teknik kloz .Latih tubi .Terapi alternatif .Terapi cara kerja .Latihan rencana .ozon .Terapi cara kerja .Terapi fisio .

Terapi main .aroma .ozon .Terapi alternatif .Terapi pergerakan kreatif .ozon .Terapi alternatif .herba .Terapi main .Menulis karangan terkawal dan berpandu .Terapi pasir .aroma .Terapi multisensori 4.Terapi pertuturan . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5. Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Terapi pergerakan kreatif .Terapi fisio .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Menulis ayat mudah .Terapi muzik dan nyanyian ..Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Terapi cara kerja . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang .herba .Terapi multisensori 3.

Boston: Houghton Mifflin Co. S. D. (2000). Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuder.Teaching children with speech and language difficulties. J. London: David Fulton Pub. J. (1997). diagnosis and teaching strategies. UKM. Language learning strategies : A Malaysian context. USA: Crisp Pub. Play therapy : Where the sky meets the underworld. Inc. The spelling teacher’s handbook. Mohamed Amin Embi. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. (2003). Allyn & Bacon Lerner. Bangi : Fakulti Pendidikan. Learning disabilities: Theories. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad.J. Boston . Martin. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Syed Abu Bakar Syed Akil. Bhd. Teaching students with language and communication disabilities.Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. (2001). (2000). 6th edition. Dunstable : Folens Pub. 48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. Phoenix. (2000). Pusat Perkembangan Kurikulum. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. A. (2003). Rujukan Tambahan Cattanach.

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful