Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Membina ayat berdasarkan gambar .Menyusun dan menulis semula perkataan .Kematangan fizikal / kemahiran motor . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .Ruang antara huruf .Keselarasan saiz huruf .Penulisan Mentalis .Menulis huruf besar .Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz .Menulis huruf kecil .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Masalah struktur ayat (tatabahasa) .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan .Pratulisan .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis .Membentuk huruf.Menulis karangan pendek .Menulis huruf .Kematangan kognitif . suku kata dan perkataan . sukukata dan perkataan .Membina ayat mudah .Tulisan Mekanis .Pergerakan tangan dan jari .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan .Kecondongan huruf .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .

Latihan ejaan .Mengenal perkataan .Terapi pergerakan kreatif .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Persekitaran Urutan dalam mengeja .Mengeja perkataan mudah .herba .Mengenal abjad .Tidak pasti dengan simbol huruf .Terapi alternatif .Terapi multisensori 2.Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .Terapi pertuturan .Membezakan bunyi .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi main .Kesediaan kognitif .Terapi fisio .Terapi cara kerja .Kaedah VAKT .Terapi pasir .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .Teknik kloz .Latihan rencana .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Latih tubi .ozon .aroma .

Terapi pertuturan .Lemah kosa kata .Terapi cara kerja . Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 .mengeja yang sesuai .herba .Terapi pertuturan . Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis.Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .Terapi fisio .ozon .herba .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi alternatif .aroma .Terapi pergerakan kreatif .Kesalahan struktur ayat .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi pergerakan kreatif .Terapi multisensori 4.Terapi cara kerja .ozon .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Terapi multisensori 3.Terapi alternatif .Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi main .aroma .Terapi main .Menulis ayat mudah .Terapi fisio . Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang .

Pemilihan bahan bantu belajar .Kemahiran .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja .Hasil Pembelajaran .• • • • 5. Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan .Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian .Perancangan aktiviti .Mudah alih 2 • 7.Aktiviti 6.Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Format penulisan . Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) .Pelbagai kegunaan .Kesesuaian . mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .Pelbagai media .Maujud . kemahiran menulis.Hasil Pembelajaran .

Jumlah Tajuk 1.Terapi multisensori 2.aroma .herba .Terapi pasir .Latih tubi .Terapi cara kerja . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .Latihan ejaan .Terapi pertuturan .Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .Teknik kloz .Latihan rencana .Terapi fisio .Kaedah VAKT .Terapi fisio .Terapi cara kerja .Terapi pertuturan . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Terapi muzik dan nyanyian .ozon .Terapi pergerakan kreatif .Terapi alternatif .Terapi main .

Terapi cara kerja .aroma .Terapi pergerakan kreatif .ozon .Menulis ayat mudah ..Terapi main . Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5.Terapi alternatif .Terapi main .Terapi multisensori 4.Terapi pasir .Terapi muzik dan nyanyian .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .Terapi alternatif .Terapi pertuturan .aroma .Terapi fisio .herba .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi pergerakan kreatif .ozon .herba .Menulis karangan terkawal dan berpandu .Terapi multisensori 3.

Boston: Houghton Mifflin Co. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. UKM. 48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Dunstable : Folens Pub. Teaching students with language and communication disabilities. Inc. J. Bhd. Phoenix. Martin. Boston . Language learning strategies : A Malaysian context. (2000). (2000).J. J.Teaching children with speech and language difficulties. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). (2003). USA: Crisp Pub. (2001). The spelling teacher’s handbook. Syed Abu Bakar Syed Akil. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. Play therapy : Where the sky meets the underworld. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). (2003). (1999). Allyn & Bacon Lerner. London: David Fulton Pub. diagnosis and teaching strategies. A. (1997). Rujukan Tambahan Cattanach.Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad. Bangi : Fakulti Pendidikan. D. 6th edition. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuder.Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. Pusat Perkembangan Kurikulum. S. Mohamed Amin Embi. Learning disabilities: Theories.

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful