Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Kematangan fizikal / kemahiran motor .Pratulisan .Pergerakan tangan dan jari . sukukata dan perkataan .Persekitaran Peringkat perkembangan menulis . suku kata dan perkataan .Menulis huruf .Tulisan Mekanis .Masalah struktur ayat (tatabahasa) .Tajuk Kandungan Jam 6 Teori 1.Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis .Kematangan kognitif .Membina ayat mudah .Menulis huruf besar .Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz .Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan .Menulis karangan pendek .Ruang antara huruf . Kemahiran Menulis • • Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis .Membentuk huruf.Penulisan Mentalis .Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan .Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis .Keselarasan saiz huruf .Masalah membentuk huruf dengan tepat .Kecondongan huruf .Menulis huruf kecil .Membina ayat berdasarkan gambar .Menyusun dan menulis semula perkataan .Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) • • • • • .

Latih tubi .Latihan rencana .Tidak pasti dengan simbol huruf .Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad .Terapi pergerakan kreatif .Terapi muzik dan nyanyian .• Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Latihan ejaan .Terapi pasir .Terapi fisio .Persekitaran Urutan dalam mengeja .Terapi pertuturan .Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja .Terapi multisensori 2.Terapi alternatif .Kesediaan kognitif .herba .Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43 6 • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Mengenal perkataan .Membezakan bunyi .Mengenal abjad . Kemahiran Mengeja • • Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja .Teknik kloz .Terapi main .Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan .ozon .aroma .Kaedah VAKT .Mengeja perkataan mudah .Terapi cara kerja .

Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis. Kemahiran Mengarang • • Definisi mengarang Masalah mengarang .Terapi alternatif .Terapi pergerakan kreatif .Terapi fisio .Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang .Terapi multisensori 4.Terapi cara kerja .ozon .Terapi main .Lemah kosa kata .Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .Terapi cara kerja .herba .Terapi fisio .mengeja yang sesuai .Terapi pertuturan .Menulis ayat mudah .herba .Terapi pergerakan kreatif .Kesalahan struktur ayat .Terapi muzik dan nyanyian .ozon .Terapi pertuturan .aroma .Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .aroma .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi main .Terapi multisensori 3. Mengeja dan Mengarang • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 6 • • 4 Kepentingan mentaksir dan menilai 44 .Terapi alternatif .

mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran • Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu .Penyediaan RPI menurut masalah • Komponen Rancangan Pengajaran Harian .Pelbagai kegunaan .Pelbagai media . Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan.Pemilihan bahan bantu belajar .Hasil Pembelajaran .Hasil Pembelajaran . Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran • Rancangan Pengajaran Individu (RPI) .Mudah alih 2 • 7.Kemahiran .• • • • 5.Maujud .Aktiviti 6. Ejaan dan Menulis Karangan • • Kepentingan bahan Jenis bahan .Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja .Kesesuaian .Format penulisan .Perancangan aktiviti .Refleksi 4 45 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . kemahiran menulis.

ozon .Terapi muzik dan nyanyian 46 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) 30 Jam 6 6 • • .Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai .Terapi multisensori 2.Kaedah VAKT .Terapi pertuturan .Latihan ejaan . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja • Aktiviti mengeja .Terapi muzik dan nyanyian .Terapi fisio .Teknik kloz .Terapi cara kerja .Terapi pasir .Terapi main .Terapi fisio .herba .Jumlah Tajuk 1.Terapi pergerakan kreatif .Terapi alternatif .Terapi pertuturan .Latihan rencana .aroma . Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis • • • • • • Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai .Terapi cara kerja .Latih tubi .

aroma .Terapi main .Menulis karangan terkawal dan berpandu .herba . Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6 • • Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .Terapi pergerakan kreatif .Terapi alternatif .Terapi main .Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai .herba .Terapi pertuturan .Terapi muzik dan nyanyian . Pembinaan Alat Ujian Diagnostik • • • 5.Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal .ozon .aroma .Terapi fisio ..Terapi multisensori 3.Terapi pasir .Terapi pergerakan kreatif .ozon . Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang • Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang .Terapi multisensori 4.Terapi alternatif .Terapi cara kerja .Menulis ayat mudah .

J. Rujukan Tambahan Cattanach. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). S. (2000). Boston . (2000). Syed Abu Bakar Syed Akil. (1999). Pusat Perkembangan Kurikulum. Inc. diagnosis and teaching strategies. Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1. Learning disabilities: Theories. (2000). USA: Crisp Pub. Kuder. D. (1997). Bangi : Fakulti Pendidikan. Boston: Houghton Mifflin Co. Mohamed Amin Embi. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. J. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. (2001).Jumlah JUMLAH KESELURUHAN 30 60 Penilaian Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Jamilah Ahmad. Martin. Phoenix. Play therapy : Where the sky meets the underworld. UKM. Language learning strategies : A Malaysian context. The spelling teacher’s handbook. (2003). Bhd. A. Allyn & Bacon Lerner. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.J.Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. (2003). Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Teaching students with language and communication disabilities. 48 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) . 6th edition. Dunstable : Folens Pub.

49 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful