Anda di halaman 1dari 7

Celik nombor Ciri-ciri 1. Satu kefahaman mengenai konsep nombor dan operasi nombor. 2.

Pembentukan strategi yang berguna dalam membantu mengendalikan konsep nombor dan operasi nombor. 3. Satu fasiliti yang membantu mengira dengan cepat dan tepat serta membantu mengenal pasti kesalahan dan keputusan munasabah. 4. Kebolehan dan kecenderungan dalam menggunakan kefahaman ini dengan fleksibel dalam penilaian matematik. 5. satu jangkaan bahawa nombor adalah berguna dan bekerja dengan nombor adalah bermakna. Peringkat Perkembangan Pra-nombor Pengelasan(Classification) -blok ciri -mengenal pasti apa yang perlu dikira -mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek sebelum membuat pengelasan -membangun pemikiran yang fleksibel -memberi peluang bagi murid untuk memanipulasikan bahan konkrit -membangun komunikasi -penglibatan yang aktif Mengenal pasti corak (Patterning) -blok corak, blok ciri, kertas, kuib Kelebihan: -mengembangkan celik nombor -mengembangkan pemikiran strategi bagi fakta asas -mengembangkan pemikiran algebra

-4 cara- meniru corak, mencari corak yang selanjutnya, melanjutkan corak dan menghasilkan corak yang tersendiri -4 ciri-ciri corak-geometri(bentuk dan simetri), hubungan (fungsi, urutan), fizikal(warna,panjang dan nombor), afektif (kegembiraan, kegemaran) Perkembangan Nombor Awal Konsep Pengekalan (Conservation) -bilangan objek adalah sama dan tidak berubah walaupun urutan dan bentuk objek berubah. Perbandingan (Comparison and One-to-one correspondence) 3 cara- membilang, pemerhatian tanpa membilang, one-to-one correspondence -mengenal pasti perbezaan ciri-ciri Perkembangan Nombor -Mengenal pasti kumpulan(Group Recognition) Kelebihan 1. menjimatkan masa 2. merupakan pelopor bagi idea nombor 3. memperkembangkan kemahiran membilang 4. mempercepat perkembangan penambahan dan penolokan -4 jenis susunan segi empat sama (rectangular), linear, bulatan, berselerak (scrambled) -Mengaitkan kumpulan dengan nama nombor -nombor cardinal- (berapa)-mewakili kuantiti objek -nombor ordinal- (mana)-mewakili susunan objek -nombor nominal-mewaklili label dan pengelasan -Membilang -4 prinsip 1. setiap objek yang dibilang perlu diberikan satu nama nombor sahaja. 2. Senarai nama nombor perlu mengikut urutan yang betul dan ditetapkan semasa membilang objek.

3. Urutan membilang objek adalah tidak diambil kira. 4. Nama nombor yang terakhir akan memberi bilangan sesuatu objek yang dibilang. -2 peringkat (Rote counting, rasional counting) -3 strategi 1. membilang secara terus(penambahan) 2. membilang dari belakang(penolakan-kalkulator, kalendar, garis nombor) 3. skip counting(pendaraban, pembahagian-carta seratus) -Menulis nombor 5 cara 1. mengunting bentuk nombor 2. menulis di udara 3. menulis di belakang murid 4. menutup nombor dan trace nombor 5. kalkulator -Establish Benchmarks of quantities Ten frames, five frames -Nilai Tempat

Sistem nombor Hindu- Arabic 1. Nilai Tempat 2. Penggunaan asas sepuluh 3. penggunaan sifar 4. Sifat penambahan

Nilai Tempat

1. mengumpul semula / trading 2. ABM: Carta Nilai Tempat, blok asas sepuluh, arrow card, number expander. Kalkulator, abacus

Algoritma Pengiraan- satu bentuk langkah yang menghasilkan jawapan yang standard. Algoritma- satu prosedur langkah demi langkah. 3 perkara: 1. pengiraan merangkumi: -pengiraan standard kertas dan pensel -penganggaran -pengiraan mental -penggunaan kalkulator 2. murid digalakkan untuk mencipta dan menggunakan algoritma tersendiri. 3. tiada satu algoritma yang dianggap betul.

Operasi dan fakta asas nombor Operasi tambah 1.ABM : Model penyatuan set, model penyukatan, model penyekatan, blok asas sepuluh, rod Cuisenaire, garis nombor, carta, counters, bar diagaram, ten-frames, five frames 2. Fakta asas -sifat tukar tertib, sifat kalis sekutuan, sifat identity, tambah1, gandaan, hampir gandaan, kombinasi 10, membilang secara terus, menambah 10 ke atas Operasi tolak 1. pengertian: -dikeluarkan, perbandingan/perbezaan, part-whole, think addition 2. ABM: Blok asas sepuluh, garis nombor, model penyatuan set, linking cubes, balance, counters

3. Fakta asas -think addition, tolak 1 dan 0, membilang dari belakang, membilang secara terus Operasi Darab 1. pengertian -penambahan berulang, perbandingan, kombinasi, keluasan 2. ABM-garis nombor, model set, geoborad, kertas graf, tiles 3. Fakta asas -sifat tukar tertib, sifat kalis sekutuan, distributive, darab 1 dan 0, skip counting, penambahan berulang Operasi Bahagi 1. pengertian -penolakan berulang, perkongsian 2. ABM 3. Fakta asas -bahagi 1 dan 0, baki Penggunaan kalkulator Kelebihan 1. digunakan sebagai bahan pengiraan: -membantu penyelesaian masalah -meringgankan beban melakukan pengiraan yang panjang dan kompleks -menumpukan perhatian -memberikan motivasi dan keyakinan 2. digunakan sebagai bahan pengajaran: -membantu mencari pola dan corak -memperkembangkan celik nombor -membantu perkembangan konsep

-menggalakkan kreativiti dan penerokaan 3. merangsangkan suasana pembelajaran matematik dan menarik minat murid. Kelemahan kalkulator 1. tidak cekap dan mahir dalam pengiraan 2. tidak mengamalkan pengiraan mental 3. tidak memahami fakta asas nombor 4. tertalu bergantung kepada kalkulator, malas

Pengiraan mental -mendapatkan jawapan yang betul dan tepat melalui mental tanpa menggunakan sebarang pensel, kertas, kalkulator dan alat lain. Kelebihan -membangunkan kefahaman konsep nombor dan ciri-ciri nombor -membangun kefahaman mengenai operasi nombor -membangunkan pemikiran kritikal dalam penyelesaian masalah -membangunkan pemikiran fleksibel -meningkatkan kemahiran penganggaran Kelemahan -tidak sesuai bagi murid yang lambat dan lemah dalam pengiraan -tidak sesuai bagi soalan yang sukar Strategi 1. bermula dari kiri 2. membilang secara terus 3. kombinasi 10 4. mencari compatible numbers 5. bridging

Penganggaran -mencari jawapan secara menganggar -jawapan adalah satu anggaran Strategi penganggaran 1. Front-end Strategi 2. Rounding Strategi 3. Clustering Strategi digunakan bagi nilai satu set nombor yang hampir sama antara satu sama lain. 4. Compatible number strategi-selaraskan nombor 5. Special Strategi Kelebihan: -mempercepatkan pengiraan -mendapatkan jawapan yang tepat dan betul -menjimatkan masa -menyemak jawapan -boleh membuat andaian lebih awal -meningkatkan kemahiran pengiraan mental Penggunaan Abakus Kelebihan 1. Penumpuan 2. Ingatan 3. Gambar dan Inspirasi 4. Pemerhatian 5. Kepantasan