Anda di halaman 1dari 4

PENDEKATAN BEBAS

Memberi kebebasan kepada murid menulis tentang sesuatu tajuk yang diberi dengan hanya membuat sedikit pembetulan. Murid perlu diberi perhatian pada isi dan kelancaran penulisan tanpa menitikberatkan bentuk. Apabila mencatat idea-idea, unsur ketepatan bahasa dan penyusunan idea dapat dikuasai bersama. Memberi peluang murid menggambarkan pendapat mereka secara bersendirian. Murid tidak banyak bergantung kepada pimpinan guru.

PENDEKATAN BEBAS

Sebelum menggunakan pendekatan ini, guru perlu :


menguji kebolehan murid tentang tajuk; menilai sejauh mana murid-murid bebas menulis secara bersendirian; menunjukkan kepada murid beberapa makalah, akhbar yang mempunyai hubungan dengan tajuk; mencadangkan bahan-bahan rujukan lain; menyimpulkan secara ringkas perkara-perkara yang perlu dimasukkan.

Walau bagaimanapun, tanpa pimpinan guru mungkin menghadapi kesukaran untuk memeriksa.

MUSALMAH MANIS BERKACA MATA, LESUNG PIPIT MANIS ORANGNYA; JIKA TIDAK PANDAI BERBAHASA, LAUTAN CETEK JANGAN DIDUGA.

MUSALMAH MANIS PERGI KE DAIK, SAMPAI KE DAIK HARI PUN PETANG; MULUT MANIS HATI PUN BAIK, KE MANA PERGI DISUKAI ORANG.