Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MATEMATIK) Mata pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar : Tarikh Masa Tajuk Subtopik Hasil Pembelajaran

: : : : : : : Matematik 4 Zamrud 40 4 Febuari 2013 10:20 hingga 10:50 (40 minit) Persamaan kuadratik 2.4 Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan untuk menyelesaikan masalah. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: b) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk, ax2 + bx + c, a, b dan c bukan sifar. c) Membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi harian tertentu

Prasyarat Bahan Bantu Mengajar :

Umumnya, pelajar telah mengetahui pemfaktoran dan gandaan sepunya(tingkatan 3) 1. Kertas mahjong 2. Kertas soalan 3. Buku teks

Nilai Murni

(i) (ii) (iii) (iv)

Ketepatan Ketelitian Sistematik Kerjasama

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH Induksi (3 minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru memulakan kelas dengan kuiz sifir 1. Guru bertanyakan pelajar pantas dan nombor sepunya soalan sifir pantas. Pelajar yang boleh menjawap akan berdiri dan menjawap seterusnya memberi soalan lain untuk dijawap oleh pelajar lain dan seterusnya 2. Guru membuat refleksi pada pelajar tentang gandaan sepunya dan membuat popcorn yang sama Guru memperkenalkan kaedah 1. Guru menampal gambar memfaktorkan ungkapan kuadratik yang sebuah segi empat yang berbentuk , p dan q adalah tidak mempunyai nilai nombor kuasa dua sempurna data yang lengkap 2. Pelajar diminta mengira luas segiempat sama yang mempunyai panjang (x +1) 3. Murid memberitahu cara untuk mencari nilai x 4. Perolehan yang didapati dibincangkan Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan ii)pemfaktoran 1. Murid mencuba soalan di dalam buku teks. 2. Guru membimbing cara menyelesaikan masalah menggunakan kaedah penyelesaian 3. Guru membimbing murid yang masih belum menguasai teknik. CATATAN /BBM / NILAI

Langkah 1 (7 minit)

BBM : Gambarajah segiempat sama Nilai : 1. Ketepatan 2. Kreatif Set induksi: Sosial

Langkah 2 (10 minit)

BBM : Nilai : 1. Sistematik 2. Ketepatan

Langkah 3 (10 minit)

Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik

Langkah 4 (5 minit)

Latihan individu

1. Guru memberi soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan kuadratik 2. Guru membahagikan kelas kepada kumpulan kecil yang terdiri dari 4 ahli 3. Setiap pelajar mengeluarkan isi penting secara individu didalam sehelai kertas berwarna 4. Maklumat yang diperoleh dikongsi bersama ahli kumpulan dan mereka mencuba menjawap soalan bersama-sama 5. Guru membimbing murid yang masih belum menguasai teknik. 1. Pelajar menjawab soalan secara individu

BBM : Nilai : 1. Ketelitian 2. Kerjasama 3. Sistematik

Aktiviti : Individu (tidak dibenarkan berbincang) BBM: 1. Latihan berpandu Nilai : 1. Ketelitian 2. Sistematik 3. Ketepatan

Penutup (5 minit)

Menyemak jawapan

1.

Seorang pelajar menunjukkan cara menjawab soalan di papan putih. 2. Guru menjelaskan sekali lagi cara menyelesaikan soalan secara sistematik.

Penutup : 1. Kognitif BBM: Nilai : 1. Ketelitian 2. Sistematik

Refleksi Kendiri: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah/Pembimbing: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________