MUFRADAT

(Berita) (Hati) (Kemudahan) (Kemudahan) (Ujian) (Jalan keluar) (Kesulitan) (Kebenaran) (Bumi) (Langit) (Surga) (Neraka) (Sesuatu) (Bulan) (Ilmu) (Bijaksana) (Bermanfaat) (Hadiah) (Hari) (Perkataan) (Baik) (Pria) (Kitab) (Baru) (Surat) (Pelajar) (Pelajaran) (Pena) (Meja) (Guru) (Kelas) (Rumah) (Pintu) (Besar) (Perempuan) (Kamar) (Orang yang rajin) (Berdiri) (Kepala) (Makanan) (Manusia) (Fakir) (Sebab)

(Jiwa) (Air) (Panas) (Lemah) (Sedikit) (Jernih) (Duduk) (Sakit) (Pejuang) (Semua) (Roti) (Dosa – dosa) (Kejelekan) (Tercela) (Lurus) (Gunung) (Hakim) (Jalan) (Penolong) (Singa) (Malam) (Siang) (Subuh) (Sore) (Tahun) (Minggu) (Agama) (Jam) (Di depan) (Di belakang) (Di atas) (Di bawah) (Di belakang) (Kanan) (Kiri) (Sisi) (Arah) (Sisi) (Terletak) (Anak) (Mengharap) .