Anda di halaman 1dari 98

MINGGU 04

Golongan kata: kata kerja

KATA KERJA
Kata yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja, dan dapat mewakili seluruh frasa kerja.

Perilaku Morfologi:

kehadiran imbuhan kan, i, meNkan, meNi, meN, per,

perkan, peri, ber, di, memper, beran, berkan, memperkan, memperi


- dapat disertai kata nafi tidak - kata kerja tidak berimbuhan tidak disertai penguat - dapat disertai kata pembantu, penyambut (objek), pelengkap, penerang dan ayat komplemen - dapat diperluas dengan urutan kata dengan + kata adjektif

Perilaku Sintaksis:

Perilaku Semantik:

- bermakna kejadian, gerak atau perlakuan, proses dan keadaan - menunjukkan perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu

KATA KERJA

KATA KERJA TAK TRANSITIF

KATA KERJA TRANSITIF

BERPELENGKAP

TANPA PELENGKAP

AYAT AKTIF

AYAT PASIF

GOLONGAN KATA KERJA


Kata Kerja

Transitif

Tak Transitif

aktif

pasif

berpelengkap tanpa pelengkap

Halimah mengajarkan Bahasa Urdu kepada Husin Bahasa Urdu diajarkan (oleh) Halimah kepada Husin

Isterinya menjadi pramugari


Burung itu terbang
4

KATA KERJA TAK TRANSITIF TANPA PELENGKAP

Ciri:

Sempurna maknanya dapat berdiri sendiri, tidak memerlukan objek, dan satu bentuk paradigma inti. bangun, pulang, tidur, pergi, duduk, tumbuh, runtuh, lupa, lari, kembali bermain, bersenam, bertani, berbincang, bermenung, berenang, berjimat, bersila, bercakap, berjalan

Kata Dasar:

Berawalan ber:

Berawalan meN: mengalir, menangis, melecur, melamun, melalak, merayu, meraba, meratap, menyesal, menguap Berawalan ter: terbatuk, tersilap, terlupa, termenung, tercengang, ternganga, terjatuh, terjaga, terkejut, tertidur, terpegun
5

KATA KERJA TAK TRANSITIF BERPELENGKAP

Ciri:

Prosesnya produktif, ayat tidak boleh dipasifkan, perlu pelengkap untuk kesempurnaan ayat, dan maujud yang merupakan sejenis atau yang digunakan sebagai pangkal nama. berbuat baik, bertambah gigih, beransur sihat, menjadi tegang, tinggal miskin, bersuara lantang, bercita-cita tinggi, berbunyi bising, berjalan laju

Kata Adjektif:

Kata S. Nama:

tinggal di Bangi, berada di Terengganu, membelok ke kiri, berjumpa dengannya, singgah di pasar, bermain dengan ibu, bekerja di kilang, berdiri di tangga, bersekolah di Kelantan, berjemur di pantai menjadi guru, ada hadiah, berselimutkan embun, menganggap sahabat, mendarah daging, menghilang diri, beratapkan nipah, berkajangkan mengkuang, bersenjatakan pistol, beristerikan wanita Arab
6

Kata Nama:

KATA KERJA TRANSITIF

Boleh dipasifkan Frasa nama (FN) sebagai objek Tidak dapat berdiri sendiri tanpa objek Kata Kerja Transitif Pasif dipetik dibincangkan dituruni terlanggar oleh tertembak oleh

Kata Kerja Transitif Aktif memetik membincangkan menuruni terlanggar basikal tertembak harimau

KATA KERJA

Kata Kerja Tak Transitif


berfikir tentang bercerita tentang berharap akan ingat akan faham akan duduk di mati dengan gugur di

Kata Kerja Transitif

memikirkan perkara menceritakan perihal mengharapkan sinar mengingatkan kisah lama memahami keadaan menduduki posisi penting mematikan dirinya menggugurkan namanya
8

PEMBENTUKAN KATA KERJA

KATA KERJA TUNGGAL

KATA KERJA TURUNAN/JADIAN

KATA KERJA TERBITAN KATA KERJA MAJMUK KATA KERJA GANDA

KATA KERJA TUNGGAL

Dasar Bebas

Tak Transitif:

Transitif:

ada, balik, lulus, naik, turun, pecah, pulang, wafat < + [ FN (FS) ] > makan, minum, nampak < + [ FN FN ] >

Dasar Terikat

juang, temu, selenggara

Akronim

berdikari, hakis, pulihara

10

KATA KERJA TERBITAN Awalan: Akhiran: Apitan: diperi Sisipan: kan, i meNkan, beRkan, beRan, meNi, dii, memperkan, memperi, kean, diperkan, meN, beR, teR, di, mempeR, dipeR

el, er, em

11

BENTUK AWALAN meN

Kata dasar yang dirangkaikan dengan awalan meN akan mengalami proses sengauan. Bunyi sengau itu perlu serasi dengan fonem awal kata dasar. Apabila fonem awal kata dasar ialah konsonan bersuara, maka fonem itu tidak gugur. Sebaliknya, fonem itu akan mengalami perubahan apabila fonem awal kata dasar itu ialah konsonan tidak bersuara. Contoh: basuh ganas pulas kagum membasuh mengganas memulas mengagum
12

KEKECUALIAN

Terjadi pada fonem /c/ (tidak bersuara), iaitu tidak mengalami perubahan apabila bergabung dengan meN. Contoh: cinta mencintai, cuci mencuci, cantas mencantas, cangkul mencangkul, cangkung mencangkung Kata lain, terutama kata yang berasal daripada kata bahasa serumpun atau bahasa asing. Contoh: terjemah menterjemah, peduli mempedulikan, propaganda mempropaganda, tadbir mentadbir, subsidi mensubsidi, tertawa mentertawa, ternak menternak Kata yang sudah mendapat awalan. Contoh: memperdalam, memperindah, mempercepat, memperbaiki, memperhalus, mempersuntingkan

13

AWALAN meN
me: memaki, menanah, menyunyut, mengiang-ngiang, meraut, melaung, mewangi, menyuci membuli, membara, memproses, memfitnah, mempraktikkan, membuat, membanting mencuci, mendahagi, mendulang, menjahang, menzeroks, mensyaratkan mengganggu, menggagau,mengingat, menggatal, menghubungi, mengikut mengekod, mengepos, mengeram, mengehad, mengepin, mengebom
14

mem:

men:

meng:

menge:

AWALAN meN

meN + Kata Nama:

mengapak, melaut, mengepin, melangit, melutut menipis, mengecil, mewangi, menghijau

meN + Kata Adektif:

meN + Kata Kerja Transitif:

menggunakan, membuka, memburu, menendang, menembak

meN + Kata Kerja Tak Transitif:

melecur, menangis, mengancam, meninggal, meledak


15

JENIS KATA KERJA BERAWALAN meN

Kata Kerja Transitif tanpa Akhiran: melukis, memberi, membuka, mengecat, memandu, membuat, menembak, menendang Kata Kerja Transitif Berakhiran: memerahkan, menganugerahkan, menganugerahi, mengajarkan, melalui, memaklumi, memaklumkan, mengajari Kata Kerja Tak Transitif: mendarat, mengantuk, menangis, menyala, membanjir, memberontak

16

FUNGSI AWALAN meN Membentuk kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif

MAKNA AWALAN meN meN + Kata Kerja Tak Transitif

Melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan menari, menyanyi, mengembara, mendidik, merangkak,

meraba,

melompat, menerkam

Mewujudkan atau membuat sesuatu hal/perkara menguak, mengaum, merangkul, menyalak

17

MAKNA AWALAN meN

meN + Kata Kerja Tak Transitif

Jika kata dasarnya menyatakan tempat, maka wujudlah makna menuju ke arah: menepi, menyisi, meminggir, merantau, mengiri, melaut Berbuat seperti, berlaku seperti atau menjadi seperti kata dasar: membabi buta, membuta, menyemak, membatu, membayang Jika kata dasarnya kata adjektif atau kata bilangan, maka wujudlah makna menjadi: meninggi, memanjang, memendek, mendua, merendah, menyakiti, menyayangi

Variasi lain untuk meN + kata bilangan ialah melakukan untuk kali ke?: menujuh hari, menujuh kali, meniga hari, meniga kali

18

MAKNA AWALAN meN

meN + Kata Kerja Transitif

Melakukan sesuatu perbuatan menulis, membaca, mengira, mencium, menyiksa, membuang, menangkap, mengetuk

Mempergunakan apa-apa yang terkandung dalam kata dasar menyabit, memarang, menyapu, mengapak, merotan
Mewujudkan apa-apa yang terkandung dalam kata dasar menyambal, menyundal, menggulai, memanggil

19

CATATAN

Dalam penggunaan harian, terdapat kata yang meragukan dari segi pewujudan imbuhan awalan meN.

Perhatikan ayat berikut:


A - Bola yang ditendangnya itu mengenai palang gol - Isteri mengikut perintah suami.

- Mengenai masalah di atas, saya - Mengikut berita terkini, Osama bin Ladin - Menjelang subuh, kami akan berangkat ke bulan.

Ayat dalam kelompok A jelas menunjukkan bahawa meN ialah imbuhan awalan kerana boleh dipisahkan antara meN dengan kata dasar dengan tidak merosakkan makna dan fungsinya. Ayat dalam kelompok B tidak boleh dipisahkan antara meN dengan kata dasar, dengan tidak merosakkan makna dan fungsinya.
20

BENTUK AWALAN beR

Awalan beR dirangkaikan dengan kata dasar tanpa perubahan bentuk. ber ber ber ber ber ber ber ber ber ber + + + + + + + + + + kereta jalan sawah malam lagu macam kasih istirahat sabun kuda = = = = = = = = = = berkereta berjalan bersawah bermalam berlagu bermacam berkasih beristirahat bersabun berkuda

21

AWALAN beR

Apabila kata dasar yang dirangkaikan itu bermula dengan fonem /r/, maka wujudlah bentuk be. Contoh:

beratu, berakit, beracun, beragam, berasa, berantai, berentak, berumah, berongga, berentetan

Kekecualian terjadi pada beberapa kata seperti bekerja,

beterbangan, bepergian, becermin

Fonem /r/ boleh menjadi fonem /l/ akibat proses disimilasi, iaitu pada kata belajar. Variasi bentuk beR menjadi be atau bel disebabkan oleh lingkungannya. Bentuk variasi ini dinamakan alomorf.
22

AWALAN beR

Kata Kerja Tak Transitif ber:

bergadai, berdaya, berfokus, berjaya, berladang, berlagu, berpacaran, berpelukan, berlaga, bertiga, bergerak, berbunyi, berkokok, bertiup, berlalu beraja, berenang, bekerja, berentak, berentatan, berakit, beriwayat, berongga, berunding, berahsia, beracun, berambu, berangkat, berasa belajar, belunjur

be:

bel:

23

AWALAN beR

+ Kata Nama (KN):

bertudung, berbasikal, berhabuk, berbulu, berbahasa, bersekolah bertukar, berubah/berobah, berlakon, bertutup, bersapu berbahagia, berlapar, berbahaya, berbaik, berjahat, berjauh

+ Kata Kerja (KK):

+ Kata Adjektif (KA):

+ Kata Tugas (KT):

beroleh, beserta, bersahaja, bersungguh, beribu, berlalu


24

JENIS AWALAN beR

KKTT tanpa Pelengkap: berlari, bernyanyi, bergurau, bergasak,

telah bersatu, berdiri, berfikir, bersolek, bersabun, berumah berbuat baik, berdendang sayang, berganding bahu, berdatang sembah, bersatu padu, beransur sihat, berdayung sampan, beristeri empat, berbalas tembak, bertambah anggun

KKTT Berpelengkap:

Isterinya sedang bersolek. Pakaiannya bertambah anggun. Dia beristeri empat.


25

FUNGSI AWALAN beR

Fungsinya yang utama untuk membentuk kata kerja.

Berdasarkan bentuk frasa, kata kerja dapat diperluas dengan frasa dengan + kata adjektif. Contoh: berjalan dengan laju,

berteriak dengan kuat, bercakap dengan perlahan, bersiul dengan nyaring, berbahas dengan hebat

Terdapat juga sejumlah kata yang tidak dapat diterapkan dengan cara ini. Contoh: berbapa baik, berbaju merah Apabila awalan beR itu diertikan sebagai mempunyai/memiliki, barulah kata itu dapat diperluas dengan frasa yang + kata adjektif. Contoh: berbapa yang baik, berbaju yang merah
26

MAKNA AWALAN beR

Mengandung makna mempunyai/memiliki.

bernama, beristeri, berbaju, beribu, bertanah, berumah

Mempergunakan sesuatu yang disebut dalam kata dasar.

berkereta, bergunting, berkaca mata, berseluar, berbasikal

mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam kata dasar.

bersawah, bertani, bertukang, berkebun, berkedai, bertanam

Memperoleh sesuatu seperti yang dinyatakan dalam kata dasar.

berhujan, bertelur, beruntung, bersuami, berpanas, berlapar, beranak, beristeri


27

MAKNA AWALAN beR

Berada dalam situasi seperti yang dinyatakan dalam kata dasar.

bermalas, beramai-ramai, bergegas-gegas, bersakit-sakit, bersenang-senang

Jika kata dasarnya jenis kata bilangan atau kata ukuran, maka beR bermakna himpunan.

bersatu, berlima, berbatu-batu, bertahun-tahun

Menyatakan perlakuan yang tak transitif.

berjalan, berkata, berdiri, berubah/berobah

28

MAKNA AWALAN beR

Menyatakan perlakuan yang mengenai diri sendiri (refleksi). berhias, bercukur, berlindung Menyatakan perlakuan berbalasan.

berkelahi, bertumbuk, berdebat, bertinju, bergusti

Jika dirangkaikan dengan kata majmuk, maka wujudlah makna mempunyai pekerjaan itu. berkedai nasi, bermain mata, berjual bunga Kata berniaga berasal daripada kata Sanskrit vanijjya, banijjya, dan banyaga. Melalui proses adaptasi suku kata, ba berobah menjadi ber, dan mewujudkan kata berniaga.
29

AWALAN teR

Awalan teR juga mempunyai beberapa alomorf, iaitu ter, te, tel

terasuk, tertusuk, teranum, terayap

Pada beberapa kata memang terdapat proses asimilasi sehingga ter menjadi tel

terlanjur (telanjur), terlantar (telantar), terlentang (telentang), terpegun (tepegun)


Semua bentuk ini (telanjur, telantar, telentang dan tepegun) dianggap variasi dialek.

30

AWALAN teR

ter: terbawah, terbatuk, tercatat, terduduk, terfasak,

tergabung, termanis, terlama, terkejam, termabuk, terancam, terolah, terikut, terbesar, terhambur, terubat, terbabit, tersayang, tergantung
te:

terkubur, tertendang,

terampas, teragut, terendam, terakus, teramah, terangkai, teranum, terayap, teranggi, terangkum, terasa, teranap, teramping, teramai, terasuk, terancak, terancang, terugi, terangsang, terimbun, teraba

31

AWALAN teR + Kata Kerja Transitif:

terminum, termakan, terberi, tertendang, tergoreng, tertutup, terpijak, tersusun


+ Kata Kerja Tak Transitif:

terkejut, terdaki, terbangun, tercukur, terlebur, terdedah, terjaga, ternganga


+ Kata Nama:

terantai, terpenjara, terpaku, terkata, terbentuk, ternama

32

JENIS AWALAN teR Kata Kerja Transitif Aktif:

tertendang bola, terangkat batu, terjual kasut, terpotong tangan, tertembak kawan, terambil hadiah, tersarung kain tertendang oleh, terangkat oleh, terjual oleh, terpotong oleh, tertembak oleh, terambil oleh, tersarung oleh

Pasif:

Kata Kerja Tak Transitif

tergelak apabila, terjatuh ke, tertunduk ke, tersenyum apabila, terlucut apabila, terlupa akan, tertinggal di
33

FUNGSI AWALAN teR Terdapat dua fungsi awalan teR, iaitu: i. Menyatakan aspek perbuatan tertentu ii. perbuatan yang sudah selesai perbuatan yang berterusan perbuatan spontan perbuatan yang menyatakan kesanggupan perbuatan yang menyatakan perulangan peristiwa

Membentuk atau menyatakan perbandingan


34

MAKNA AWALAN teR

Menyatakan perbuatan yang sudah selesai terikat, terhunus, tersarung, tersangkut, terpijak, tersimpan, tersorot Menyatakan perbuatan yang berterusan terpasang, terapung, tertolong, terkenang-kenang, termenung, ternanti-nanti Menyatakan perbuatan yang spontan dan tidak disengajakan terlena, tertelan, terkejut, teringat, tertidur, terminum, ternampak
35

MAKNA AWALAN teR

Menyatakan perbuatan yang bermaksud sanggup atau berupaya terangkat, terkait, terpikul, terdaya Menyatakan perbuatan yang bermaksud perulangan peristiwa atau kesangatan terbawa-bawa, tergesa-gesa, terbayang-bayang, terkenangkenang, tertunggu-tunggu Menyatakan tingkat perbandingan yang paling tinggi terbesar, terendah, teragung, termahal, tercantik, terburuk, terkenal
36

CATATAN

Terdapat sebahagian kata yang berawalan teR dimasukkan dalam kategori kata tugas, seperti kata terlalu, tertentu, terjadi, ternyata, terlampau Terdapat sebahagian kata yang berawalan teR dimasukkan dalam kategori kata adjektif seperti kata tertarik, terharu, terpegun, tersayang, tercinta Terdapat sebahagian kata yang seolah-olah awalan teR, tetapi bukan. Ini disebabkan oleh proses penggandaan dan pelemahan vokal sesudah fonem /t/, seperti tetamu, tetangga, tetupai, tetuju Demikian juga kata terjemah yang berasal daripada kata bahasa Arab tarjamah. Ini terjadi hasil daripada proses adaptasi. Oleh itu, teR dalam kata terjemah bukanlah awalan.
37

AWALAN di

Dalam kebanyakan bahasa di dunia, awalan di wujud dalam bentuk pasif. Bentuk pasif selalu dikaitkan dengan bentuk aktif. Bentuk aktif bermaksud subjek (FN) menjadi pelaku (agen) sesuatu tindakan. Bentuk pasif pula bermaksud subjek (FN) menderita akibat daripada tindakan. Dalam bahasa Melayu, pelbagai bentuk pasif digunakan:

Pencuri kutangkap / aku tangkap pencuri kautangkap / engkau tangkap pencuri itu ditangkap (oleh) Hassan pencuri itu ditangkap olehnya pencuri itu dia tangkap* pencuri itu ditangkap (oleh) saya* pencuri itu ditangkap (oleh) engkau*

* tidak gramatis

38

AWALAN di

Kata Kerja Transitif Aktif mengajar memanjat menampar menggoreng menghukum menjahit memasak menatap memanah merayu melamar

Kata Kerja Transitif Pasif diajar dipanjat ditampar digoreng dihukum dimasak ditatap dipanah dirayu dilamar

39

AWALAN di

Tugas: Penanda Kata Kerja dalam Ayat Pasif diambil (oleh)nya, dikejar (oleh) anjing, dihisap (oleh) kumbang, dimakan (oleh) adik, dicium (oleh)nya, dibom (oleh) Amerika Makna: Perbuatan Pasif Diri Ketiga ditendang (oleh) Ahmad, dijeling (oleh) Aminah, disunting (oleh) mahasiswa, dihisap (oleh) adik ditawan (oleh) Iraq
40

AWALAN mempeR

peR sebagai awalan dapat membentuk kata kerja, seperti perbudak, perhamba, perdewa, perkuli, persetan
Awalan peR juga mengalami variasi bentuk menjadi pe, terutama pada kata dasar/akar yang bermula dengan fonem /r/, seperti peruncing, perebut Awalan peR juga dapat digabungkan dengan awalan mem dengan ketentuan bahawa fonem /p/ tidak digugurkan, seperti mempertinggi, memperpanjang, mempererat, memperkuda, memperlancar, memperhebat

41

AWALAN mempeR

mempe: mempel: memper:

cermin ajar isteri suami oleh

becermin belajar beristeri bersuami beroleh

mempecermin mempelajari memperisteri mempersuami memperoleh Pasif diper diperluas diperbesar diperlebar diperhebat diperindah

Aktif memper memperluas memperbesar memperlebar memperhebat memperindah

42

AWALAN memper

+ Kata Nama (KN):

+ Kata Adjektif (KA):

+ Kata Tugas (KT):

memperalat, mempecermin, memperisteri, mempersunting, mempersuami, memperkuda, memperbudak, memperhamba, memperdaya memperbesar, memperlebar, mempercepat, mempererat, mempermurni, mempercantik, memperpanjang, memperkemas memperoleh, memperdua, mempelbagai, mempertidak

Semua kata berawalan memper akan membentuk Kata Kerja Transitif Aktif

43

MAKNA AWALAN memper

+ Kata Nama (KN): memperlakukan sebagai memperalat,mempecermin, mempersunting, memperkuda, memperisteri, mempersuami, memperdewa, mempertuan + Kata Adjektif (KA): menjadikan lebih mempermoden, mempercantik, memperdalam, memperkaya, mempertajam, memperharum, memperlebar... + Kata Tugas (KT): mendapat sesuatu atau membahagikan memperoleh, mempertiga, mempelbagai

44

AWALAN dipeR

dipe:
dipel: diper:

dipecermin
dipelajari diperalat, diperpanjang, diperempat, diperoleh, diperdewa, dipersunting, dipermain, dipermudah, dipersulit, dipergiat

45

AWALAN dipeR

Kata Kerja Transitif Pasif Diri Ketiga + Kata Nama (KN): diperalat, dipersuami. diperhamba, diperbudak, diperkuda, dipertuan diperbesar, diperluas, diperindah, diperpendek, dipererat, diperdalam diperoleh, diperdua, dipersatu, dipertidak, diperkanan

+ Kata Adjektif (KA):

+ Kata Tugas (KT):

46

AWALAN dipeR

+ Kata Nama (KN):

diperalat, dipersuami, diperisteri, diperhamba, diperbudak, dipersunting diperluas, diperindah, diperpendek, dipererat, dipermurni, diperlebar diperoleh, diperdua, dipertidak, diperboleh, diperlima

+ Kata Adjektif (KA):

+ Kata Tugas (KT):

Kata yang berawalan dipeR akan membentuk Kata Kerja Transitif Pasif diri ketiga

47

MAKNA AWALAN dipeR diper + Kata Nama (KN):diperlakukan sebagai diperbudak, diperkawan, dipertuan, dipersunting, dipersuami, diperisteri diper + Kata Adjektif (KA): dijadikan lebih diperkemas, diperbanyak, diperkaya, diperkukuh, diperpanjang diper + Kata Tugas (KT): terdapat sesuatu atau bermaksud dibahagikan diperoleh, diperempat, dipersatu

48

IMBUHAN AKHIRAN kan

Bentuk imbuhan akhiran kan tidak berubah, di mana-mana posisi pun tetap kan.
Fungsi imbuhan akhiran kan untuk membentuk kata kerja sahaja. Imbuhan akhiran kan dapat digunakan dengan semua golongan kata utama bahasa Melayu, iaitu Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif, dan Kata Tugas.

49

AKHIRAN kan Kata Nama + kan: ceritakan, institusikan, failkan, hadiahkan, sekolahkan, pasarkan, bukukan lukiskan, jualkan, gorengkan, bincangkan, berikan, gugurkan, mendapkan, mandikan merahkan, rendahkan, cerdikkan, dalamkan, hijaukan, panaskan tidakkan, sertakan, sudahkan, benarkan, satukan, jangankan, dahulukan

Kata Kerja + kan:

Kata Adjektif + kan:

Kata Tugas + kan:

50

JENIS AKHIRAN kan

Kata Ganti Nama Orang Pertama dan Orang Kedua dalam Ayat Pasif awak hantarkan, saya tendangkan, kaugantungkan, kamu katakan,kukenangkan, engkau pendamkan, beta anugerahkan, hamba diamkan Suruhan/Larangan masukkan, pejamkan, tidurkan, matikan, kejutkan, mandikan, basuhkan, keluarkan, biarkan, tutupkan, bukakan, hantarkan, perlahankan, turunkan, pelukkan Dengan Beberapa Imbuhan lain memperisterikan, memperlahankan, menantikan, meningkatkan, berselimutkan, membesarkan, mempertahankan, mendekatkan, menghadiahkan, memasukkan, menaikkan, memajukan, dihadiahi, diselimuti, dianugrerahkan

51

MAKNA AKHIRAN kan

Menyatakan maksud kausatif, iaitu membuat, menyebabkan sesuatu berlaku, atau menjadikan sesuatu: menerbangkan, melemparkan, menyeberangkan, mengandangkan, mengemukakan, menyakitkan, mengeratkan, membukukan

Menyatakan variasi daripada maksud kausatif, iaitu menggunakan objek sebagai alat, atau membuat sesuatu dengan: menggunakan kapak, menikamkan keris, memukulkan tongkat
Melakukan sesuatu perbuatan untuk faedah orang lain: membelikan buku, meminjamkan kain, menajamkan pensil

52

CATATAN

Bentuk kan yang hadir dengan kata adjektif sebenarnya bentuk singkatan kata akan: sayangkan (sayang akan), mengharapkan (mengharap akan), kasihkan (kasih akan), cintakan (cinta akan), takutkan (takut akan). Bentuk akhiran kan dan i mempunyai fungsi yang sama, iaitu membentuk kata kerja, yang berbeda hanyalah objeknya. Objek kan berada dalam keadaan bergerak, dan objek i berada dalam keadaan tidak bergerak: mengahwinkan Salmiah, mengahwini Salmiah, menempatkan

rumah itu, menempati rumah itu, menaikkan basikal, menaiki basikal, membelakangi Ahmad, membelakangkan Ahmad

53

AKHIRAN i

Kata Nama + i:

garami, hujani, kotai, kebuni, akhiri, jalani, contohi, namai, airi, belakangi fahami, menangi, mungkiri, bantui, naiki, turuni, renungi, tangisi, duduki, kahwini, sirami adili, curigai, halusi, kasihi, cintai, kotori, dalami, dekati, jauhi sertai, sudahi, atasi, bawahi, dapati

Kata Kerja + i:

Kata Adjektif + i:

Kata Tugas + i:

54

JENIS AKHIRAN i

Ayat Pasif Orang Pertama dan Kedua: saya hindari, kaumasuki, kamu selidiki, anda belakangi, engkau culiki, saya kagumi Ayat Suruhan/Arahan:

sayangilah, marahilah, teladanilah, jauhilah, cintailah, ceburilah


Dengan Beberapa Imbuhan lain melewati, menghendaki, menyayangi, disembahyangi, disakiti, dijelingi, disimbahi, melimpahi

55

MAKNA AKHIRAN i

Kata Kerja Transitif

Menyebabkan wujud: besarilah, halusilah, sudahi, kasihi, akhiri, ingati, renungi, nasihati, ulangilah, ekori, limpahi, sirami, hujani, jalani, marahi, hadiri, sinari Unsut tempat: bersihi lantai, naiki tangga, jauhi sungai, harungi paya, masuki hutan, diami rumah, turuni bukit, duduki bangku, lompati parit, tanami ladang, tutupi lubang, terangi bilik, hiasi rumah

56

PERBEDAAN AKHIRAN kan DENGAN i

> Fungsi: sama, iaitu pembentuk Kata Kerja Transitif > Makna: sama, iaitu bermaksud kausatif: rendahkan/rendahi, basahkan/basahi, sudahkan/sudahi, baikkan/baiki, bersihkan/bersihi

> Makna: berbeda, iaitu bermaksud lokatif: pinjamkan, hadiahkan, masuki, jauhi
> Makna meNkan objek bergerak dan meNi objek tidak bergerak: mendekatkan meja, meminjamkan wang, membelikan kereta, mendatangkan pasukan, menanamkan benih, mendekati meja, membului ayam, menguliti kambing, menguliti buku, menyusui anak, mengelilingi kota, mendatangi pegawai
57

APITAN meNkan

mekan: memkan: menkan: mengkan: mengekan:

melukiskan, merawatkan, mewartakan, mematikan merendahkan membelikan, membenarkan, membimbangkan, membawakan, membuangkan mencucikan, mentadbirkan, mendorongkan, menterbalikkan, menjadikan, menjanjikan menggantungkan, menggantikan, menggugurkan, menghasilkan, menggusarkan mengeramkan, mengehadkan, mengepinkan, mengeposkan, mengelapkan

58

APITAN meNkan

+ Kata Nama: mewartakan, menyekolahkan, mengepinkan, mencalonkan + Kata Adjektif: meninggikan, mencantikkan, mewangikan, memerahkan + Kata Kerja: mengajarkan, menunjukkan, memakaikan, menolakkan, memasukkan, menidurkan, menjatuhkan, menyampaikan

+ Kata Tugas: membanyakkan, mendahulukan, menyatukan, membiasakan, menidakkan


59

JENIS APITAN meNkan

Satu Objek Subjek + Kata Kerja + Objek - : mendalamkan parit, menganugerahkan ijazah, menghadiahkan bunga Dua Objek Subjek + Kata Kerja + Objek1 + Objek2 -: memberi ibu wang, mencarikan Ali isteri, menghadiahi buah hatinya bunga Objek 1 sahaja yang boleh dipasifkan, sedangkan objek 2 tidak boleh dipasifkan. Jika Objek 2 mahu dipasifkan juga, maka objek 2 itu perlu dijadikan objek 1. Keadaan ini akan mewujudkan struktur: Subjek + Kata Kerja + Objek (baharu) + untuk/kepada + Kata Nama Ibu mencarikan isteri untuk Ali

60

MAKNA APITAN meNkan

Berbuat sesuatu: membangunkan kawasan, menenggelamkan taman, memusnahkan hutan, mencemarkan bahasa Menjadikan/menyebabkan sesuatu: membenamkan tubuh, memantulkan cahaya, menaburkan benih, melucutkan kain, membersihkan bilik Bermanfaat: mendapatkan hadiah, menghadiahkan senyuman, memberikan bunga, mencantikkan rumah, melebarkan jalan

61

APITAN beRkan

Kata Kerja Tak Transitif Ber + Kata Dasar: berasaskan, berbantalkan, beristerikan, berbapakan, bertanyakan, beratapkan,bersenjatakan, berpandukan, berpagarkan, berbajukan, berjudulkan, berpedomankan, beribukan

Be + Kata Dasar: berajakan, berakitkan, berumahkan, berakamkan, berangkapkan


Akhiran kan ialah kependekan KS akan yang dapat mewakili KS yang lain seperti dengan, pada, dan tentang Oleh itu, KS tidak boleh wujud selepas kata yang berapitan beRkan: berdasarkan pada,* bertanyakan tentang,* bersenjatakan dengan,* berpandukan pada* * tidak gramatis

62

APITAN beRkan

+ Kata Nama:

bersuamikan, beratukan, bertuhankan, beralaskan, berbumbungkan, berpagarkan, beribukan, berjudulkan, berkajangkan berdatangkan, bermandikan, bertutupkan, berbancuhkan, berbantukan, berhiburkan, berharapkan, bermuntahkan, bertanyakan beratukan maharani, bertuhankan iblis, bermandikan peluh, berbantukan komputer, berbumbungkan langit, beralaskan tikar, bertanyakan khabar, berbancuhkan kopi, berdatangkan sembah, berkajangkan mengkuang layu
63

+ Kata Kerja:

+ Pelengkap:

MAKNA APITAN beRkan

Menjadikan sesuatu itu seperti makna kata dasar Beratukan maharani Bertuhankan iblis Bermandikan peluh Berbantukan komputer Beralaskan tikar Berbumbungkan langit Berbajukan kertas = = = = = = = menjadikan maharani sebagai ratu menjadikan iblis sebagai tuhan menjadikan peluh sebagai air mandi menjadikan komputer sebagai alat bantu menjadikan tikar sebagai alas menjadikan langit sebagai bumbung menjadikan kertas sebagai baju

64

APITAN beRan

Kata Kerja Tak Transitif beran: berciciran, berdampingan, berguguran, bertaburan, bergelimpangan, berkesinambungan, berpacaran, berpeleseran, berselerakan, berduaan, bertepatan, berkasihan, bertempiaran, berkesudahan, berterusan, bercakaran dan berbunuhan berebutan, beterbangan, bepergian, berentetan, beratapan, berembatan, berendaman, berantakan, berapatan, berasukan, berayapan, berebutan, berejaman, berenjisan

bean:

65

APITAN beran + Kata Kerja: bertiupan, bertolakan, berpijakan, berciciran, berdatangan, berhinggapan, berjatuhan, bergelimpangan,beterbangan, berkejar-kejaran bertalian, bermaafan, berduan, bertombaktombakan

+ Kata Nama:

+ Kata Adjektif: berpanjangan, berkasihan, bertepatan, berkilauan, berkenalan, bercintaan

+ Kata Tugas:

bersungguhan, beribuan, berdapatan, berjutaan

66

MAKNA APITAN beRan

Banyak yang berbuat/berlaku: bergayutan, berciciran, berguguran, berlarian, bergelimpangan Berlaku merata-rata / ke mana-mana: berhamburan, berkaparan, beterbangan, bepergian, berpeleseran Dalam keadaan tertentu antara dua pihak: bertumbukan, berasingan, berdekatan, berjauhan Saling melakukan sesuatu: berasak-asakan, beratas-atasan, berdakapdakapan, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, berbunuh-bunuhan, berpandang-pandangan, berhadap-hadapan

67

APITAN dikan

Apitan dikan ialah bentuk pasif daripada bentuk aktif meNkan Bentuk Aktif meNkan: membesarkan, mengizinkan, menuliskan, meneguhkan, menemukan, memproseskan, menyanyikan, melagukan, memulihkan, memaksimumkan, menggambarkan, memikirkan, meramalkan, memasukkan, melahirkan,mengambilkan, memerlukan Bentuk Pasif dikan: dibesarkan, diizinkan, dituliskan, diteguhkan, ditemukan, diproseskan, dinyanyikan, dilagukan, dipulihkan, dimaksimumkan, digambarkan, difikirkan, diramalkan, dimasukkan, dilahirkan diambilkan, diperlukan

68

APITAN meNi

mei:

melepasi, melupai, merenangi, merenungi, menyakiti, meneladani mempunyai, membebani, membasahi, membaharui, membantui, membakari menjuarai, mencintai, menduduki, mendapati, mencumbui, mendasari

memi:

meni:

mengi:

mengakhiri, menggerami, menghalangi, menghakimi, menghubungi, menghantui

69

APITAN meNi

+ Kata Nama:

mendepani, membintangi, menghadiahi, menggarami, membatui, mengongkosi

+ Kata Adjektif: mencintai, memerahi, mengecewai, memanjai, memenuhi, menghormati + Kata Kerja: menghinggapi, melalui, mencampuri, menjatuhi, mencernai, memaklumi, memudiki, mengalami

+ Kata Tugas: memadai, menyertai, menidaki, menyungguhi

70

APITAN meNi

Apitan meNi dapat membentuk kata kerja transitif daripada kata lain dalam pelbagai kelas. Awalan meN pada kata yang berapitan meNi bertugas sebagai penanda ayat aktif. Akhiran i pada kata yang berapitan meNi bertugas untuk menggantikan kata sendi akan, atas, di, Contoh: mengakui = mengaku akan/tentang mempercayai = percaya kepada

Oleh sebab itu, KS tidak boleh wujud selepas kata yang berapitan meNi: mempercayai pada,* menguasai akan,* mencurangi akan,* menghadiri di/dalam,* meragui terhadap,* * tidak gramatis
71

JENIS APITAN meNi

Kata Kerja Transitif Subjek + Kata Kerja + Objek: Dia tidak mengakui kesalahannya. Siapakah yang meniduri tilam ini? Lumpur mengotori bajunya. Dia memberi ibu wang.

Subjek + Kata Kerja + Objek 1 + Objek 2:

Objek 1 sahaja yang boleh dipasifkan. Jika objek 2 ingin dipasifkan, maka objek 2 itu mestilah dijadikan objek 1 terlebih dahulu: Dia memberi ibu wang Dia memberikan wang kepada ibu Ibu diberi wang olehnya Wang diberikannya kepada ibu

72

MAKNA APITAN meNi

meNi + Kata Nama Mengadakan / memberikan / membubuh sesuatu di atau pada objek: membatui jalan, mengilhami penyair, menggulai kopi, menganugerahi graduan, menghutangi nelayan, mengongkosi aktiviti, menggarami gulai

Menjadi seperti maksud kata dasar terhadap objek: mengetuai fakulti, menggurui Ahmad, meracuni fikiran, membanjiri sawah, merajai Melaka, memagari kebun
Meniadakan / mengadakan sesuatu pada objek: menguliti kambing, menguliti buku, membului ayam, merumputi ladang

73

MAKNA APITAN meNi

meNi + Kata Kerja Melakukan perbuatan seperti kata dasar: mendatangi kota, melalui jalan berliku, meniduri tilam, menduduki bangku, mengetahui cerita, menumbuhi halaman rumah Melakukan perbuatan berulang-ulang atau objeknya banyak: menutupi jendela, melempari batu, menghalangi demonstrasi, mencabuti rumput, memukuli suami Menyebabkan objek mendapat kesan perbuatan kata dasar: mencucuri kita dengan rahmat, menanami kebun dengan buah-buahan, menjatuhi orang itu hukuman, mengirimi ibu hadiah Menjadikan objek dalam keadaan seperti kata dasar: menghiasi rumah dengan bunga, melindungi kereta dengan kain, menenggelami jalan

74

MAKNA APITAN meNi

meNi + Kata Adjektif Mengalami sifat seperti kata dasar akan/kepada/terhadap: mencurigai kekasihnya, mengasihi anak, meragui guru, menyukai durian, mencintai negara, menggemari muzik, mengagumi pemimpin, menghormati orang tua Memiliki dan memberikan sifat kata dasar kepada objek: mengeringi lantai, menyejuki bilik, memutihi baju, memerahi bibir, menghijaui kampus, memenuhi impian Memperlakukan objek dengan sifat tertentu: melembuti isteri, mencurangi pasangan, membengisi orang gaji, mengerasi pekerja, mengasari pelanggan
75

APITAN dii

Kata Kerja Transitif Aktif: melalui, menemui, memanjai, membatasi, memarahi, mengatasi, memperingati, mencintai, menemani Pasif Diri Pertama: kulalui, saya temui, kumanjai, saya batasi, kumarahi, kuatasi, saya ingati, kucintai, aku temani Pasif Diri Kedua: kaulalui, kautemui, kaumanjai, kaubatasi, engkau marahi, kamu atasi, kauingati, awak cintai, kautemani Pasif Diri Ketiga: dilalui (oleh)nya, ditemui (oleh) Ali, dimanjai (oleh) ibu, dibatasi (oleh) hakim, dimarahi (oleh) guru, diatasi (oleh) orang itu, diingati (oleh) kekasihnya, dicintai (oleh) maharani, ditemani (oleh) buah hatinya
76

APITAN mempeRkan

Kata Kerja Transitif mempekan: mempelkan: memperkan: mempecerminkan, memperumahkan mempelbagaikan, mempelajarkan memperlakukan, mempertidakkan, memperhambakan, memperbudakkan, mempersuamikan, memperisterikan, mempertunangkan, mempersuakan

KKTT yang berawalan beR menjadi sumber terbentuknya KKT berhati-hati berjuang bersatu berlaga memperhatikan memperjuangkan mempersatukan memperlagakan

77

APITAN mempeRkan

Kata Kerja Transitif + Kata Nama: memperduakan, mempersetankan, memperkudakan, memperagakan, memperkatakan, memperanginkan, mempermadukan

+ Kata Kerja:

mempergunakan, memperbedakan, memperjuangkan, mempertaruhkan, memperhentikan

Apitan mempeRkan memerlukan objek: Memperagakan pakaian, memperumahkan Salmah, memperduakan isteri, memperkatakan sesuatu, memperjuangkan kemerdekaan
78

MAKNA APITAN mempeRkan

+ Kata Nama

menjadikan objek berlaku seperti kata dasar: memperanginkan, mempertunangkan, mempermadukan, mempersatukan menjadikan objek berlaku seperti kata dasar: mempersuakan, mempelajarkan, memperlarikan, memperjumpakan - menjadikan objek sebagai punca/sebab memperdebatkan, mempertengkarkan, memperkatakan, mempertikaikan - menyebabkan objek dapat diperlakukan memperkenalkan, mempertontonkan, memperdengarkan, memperlihatkan

+ Kata Kerja

79

CATATAN

Terdapat beberapa perkataan berapitan mempeRkan dan berawalan mempeR yang sama kata dasar tetapi berbeda makna: mempersuami mempersuamikan memperhamba memperhambakan memperanak memperanakkan = = = = = = menjadikan menjadikan menjadikan menjadikan hamba menjadikan menjadikan seseorang seseorang seseorang seseorang suami itu bersuami hamba mempunyai

seseorang anak seseorang beranak

Halimah mempersuami Hassan. Hassan mempersuamikan Halimah Dia telah memperanak Ali. Dia telah memperanakkan isterinya

80

APITAN mempeRi

Kata Kerja Transitif mempeR penanda kata kerja transitif: memperkawani, mempersuami, memperisteri, mempelajari, memperhambai, mempersenjatai, memperingati, mempersetujui i pengganti kata sendi yang menyertai KKTT: berkawan dengan, bersuami akan, beristeri akan, belajar tentang, berhamba kepada, bersenjata akan, beringat akan, bersetuju akan Apitan mempeRi membentuk kata kerja transitif daripada kata yang umumnya kata kerja tak transitif. mempeR pada kata berapitan mempeRi menjadi penanda kata kerja untuk ayat aktif.

81

MAKNA APITAN mempeRi

+ Kata Nama:

- menjadikan objek beroleh sesuatu memperongkosi, mempersenjatai - menjadi seperti maksud kata dasar kepada objek mempertuani, memperhambai - menjadi objek seperti maksud kata dasar memperkebuni, memperladangi - berbuat seperti maksud kata dasar mempelajari, memperingati

+ Kata Kerja:

+ Kata Adjektif:

- menjadikan objek memperoleh semula sifat kata dasar memperbaiki, memperbaharui, memperdalami, memperhiasi
82

APITAN kean

Makna Kata Kerja Pasif Kata Kerja: keguguran, kecurian, kehabisan, kehilangan, kejatuhan, kemasukan, kelupaan, ketiduran, kematian, kedatangan kebanjiran, keairan, kehujanan, keracunan, kesiangan, ketulangan kedinginan, keberatan, kelaparan, keletihan, kemalangan, kepanasan, kesejukan, kesempitan, kesusahan, ketakutan

Kata Nama:

Kata Adjektif:

83

MAKNA APITAN kean

+ Kata Nama:

Dikenai atau ditimpa akibat sesuatu keracunan, ketulangan, kesiangan Dikenai atau ditimpa rasa seperti kata dasar kesempitan, ketakutan, keberatan Dikenai atau ditimpa akibat berlaku keadaan seperti kata dasar kehabisan, kematian, kemasukan, keguguran, kehidupan

+ Kata Adjektif: -

+ Kata Kerja:

84

APITAN kean Kata Nama Kata Nama: kedutaan, kementerian, kepresidenan, kerajaan, kesultanan, keagamaan, kebahasaan, kebangsaan, kebendaan, kebudayaan, kedoktoran, kehakiman, kerakyatan, ketuhanan keangkuhan, kebaikan, kecantikan, kegigihan, kehalusan, keindahan, kejujuran, kekosongan, kelemahan, kepercayaan, kebanggaan, kebencian, kegemaran, keinginan, keperluan, kesayangan, kesukaan kediaman, kedudukan, ketiduran, kedatangan, kehadiran, kejatuhan, kekalahan, kemenangan, kepergian

Kata Adjektif:

Kata Kerja:

85

MAKNA APITAN kean

+ Kata Nama: -

tempat bertugas/daerah

kedutaan, kementerian, kepresidenan, kerajaan, kesultanan


hal tentang sesuatu

keagamaan, kebahasaan, kebangsaan, kebendaan, kebudayaan, kedoktoran, kehakiman, kemanusiaan, kerakyatan, ketuhanan, kenabian

86

MAKNA APITAN kean


+ Kata Adjektif: keadaan sifat kata dasar

keangkuhan, keanggunan, keceriaan, kecantikan, kemesraan, kegigihan, kehalusan, keindahan, kejujuran, kekosongan, kelemahan
sesuatu/seseorang yang diperlakukan dengan kata kerja pasif berawalan di yang terbit daripada kata dasar

kesukaan, kebanggaan, keperluan, kesayangan, kebencian, kegemaran, keinginan, kepercayaan


87

MAKNA APITAN kean

+ Kata Kerja:

tempat yang diperlakukan seperti yang tersebut pada kata dasar yang disertai awalan di

kediaman, kedudukan, ketiduran


perihal yang tersebut pada kata dasar

kedatangan, kehadiran, kejatuhan, kekalahan, kemenangan, kepergian

88

APITAN dipeRkan
Kata Kerja Pasif

+ Kata Nama:

+ Kata Kerja:

dipertuankan (oleh), diperjodohkan (oleh), dipersuamikan (oleh), diperdagangkan (oleh), kupertuankan, kauperjodohkan, kamu persuamikan, daku perdagangkan diperturunkan (oleh), diperhitungkan (oleh), aku perturunkan, engkau perhitungkan

Apitan dipeRkan membentuk kata kerja pasif. Awalan di pada apitan dipeRkan menjadi penanda pasif diri ketiga. Bentuk apitan dipeRkan terhasil daripada perubahan bentuk transitif aktif mempeRkan kepada bentuk transitif pasif dipeRkan.

89

MAKNA APITAN dipeRkan

+ Kata Nama: -

Dijadikan sesuatu mengikut kata dasar

diperdagangkan, dipercabangkan, diperabangkan, diperjodohkan, diperisterikan, dipertuankan


+ Kata Kerja: Menyebabkan sesuatu perbuatan seperti maksud kata dasar

dipertontonkan, diperdengarkan, dipertemukan, diperhitungkan, diperlakukan


90

CATATAN
Awalan dipeR + kata adjektif untuk menunjukkan lebih atau dijadikan bertambah: diperkuat, diperkemas, diperhalus,

diperbesar, diperpanjang

Apitan dipeRkan + kata nama atau dipeRkan + kata kerja membawa maksud dijadikan sesuatu mengikut kata dasar, dan menyebabkan sesuatu itu dilakukan oleh orang lain: diperbudak,

diperlucutkan

Diper dan dipeRkan membawa maksud yang berbeda:

dipersuami/dipersuamikan, diperisteri/diperisterikan, diperhamba/diperhambakan

Kata nama berikut hanya menerima awalan diper bukannya apitan diperkan: diperalat, diperdaya, diperkacang

91

APITAN dipeRi Kata Kerja Pasif

Kata Nama:

Kata Kerja:

Kata Adjektif:

diperongkosi (oleh), dipersenjatai (oleh), dipertuani (oleh), diperhambai (oleh), diperkebuni (oleh, kuperongkosi, kaupersenjatai dipelajari (oleh), diperingati (oleh), dipertontoni (oleh), kupelajari, kauperingati diperbaiki (oleh), diperbaharui (oleh), dipersakiti (oleh), kuperbaiki, engkau perbaharui

Apitan dipeRi membentuk kata kerja pasif Awalan di pada apitan dipeRi menjadi penanda pasif diri ketiga Bentuk apitan dipeRi terhasil daripada perubahan bentuk transitif aktif mempeRi kepada bentuk transitif pasif dipeRi

92

SISIPAN KATA KERJA

el:

er: em: ed: in:

getar, bergeletar, menggeletar, gabah, bergelabah, menggelabah, gembung, bergembung, menggelembung, serak, berselerak, menyelerakkan, tekan, menekan, menelekan, jajah, berjelajah, menjelajah gigi, gerigi, begerigi, sabut, serabut, berserabut, ketap, keretap, berkeretap, godak, gerodak, bergerodak kuncup, kemuncup, berkemuncup, guruh, gemuruh, bergemuruh, kuning, kemuning, berkemuning, gerlap, gemerlap, bergemerlap, sebab, semerbak, bersemerbak debuk, gedebuk, bergedebuk sambung, sinambung, berkesinambungan

Tiada sisipan yang membentuk kata kerja. Namun, kata nama dan kata adjektif yang bersisipan dapat membentuk kata kerja melalui proses pengimbuhan.

93

KATA KERJA MAJMUK

Kata Kerja:

beritahu, terima kasih, tolak ansur, hapus kira, kenal pasti, lalu lalang

Kata Kerja + Awalan/Akhiran/Apitan:

berlatarbelakangkan, mengenalpastikan, menyatupadukan, berurus niaga, kenal pastikan, bekerjasama, bertanggungjawab, mengemaskinikan, memecahbelahkan

94

KATA KERJA MAJMUK

Kata Kerja: Kata Kerja + Awalan/Apitan:

beritahu, terima kasih, tolak ansur, kenal pasti

memberitahu, mengemaskinikan, mereka bentuk, diuji kaji, berterima kasih, bertolak ansur, mengenal pasti, berurus niaga

Dalam bahasa Melayu, kata kerja majmuk terhad bilangannya. Kata kerja majmuk kebanyakannya terbentuk daripada kata nama melalui proses pengimbuhan: latar belakang / berlatar belakangkan, satu padu / menyatupadukan, kerjasama / bekerjasama, tanggungjawab / bertanggungjawab

95

KATA KERJA GANDA

Penggandaan Penuh: Penggandaan Separa: -

ada-ada, baring-baring, duduk-duduk, makanmakan, tidur-tidur, gelak-gelak


gandaan kata dasar belakang

berjalan-jalan, berada-ada, terkebil-kebil, meminta-minta


- gandaan kata dasar hadapan

Penggandaan Berentak:

bantu-membantu, kalah-mengalah, kasih-mengasihi, tari-menari bolak-balik, cerai-berai, kumat-kamit, lalulalang, mandi-manda

Terdapat kata kerja, apabila digandakan berubah kelas katanya: jemput (KK), jemput-jemput (KN), layang (KK), layang-layang (KN)
96

MAKNA KATA KERJA GANDA

Melakukan perbuatan untuk bersantai: duduk-duduk, baring-

baring, berehat-rehat, berjalan-jalan

Sering atau berkali-kali: tergelak-gelak, bolak-balik, mandi-

manda, menggaru-garu, pindah-randah, terhendap-hendap, ulang-alik, kumat-kamit


Perbuatan yang berlarutan: berangan-angan, bercita-cita, tergila-

gila, mengada-ada

Perbuatan yang bersungguh-sungguh: bertungkus-lumus, bercerai-

berai

Perbuatan saling berbalasan: berpeluk-pelukan, bercinta-cintaan,

bersalam-salaman, berkasih-kasihan

97

RUMUSAN KATA KERJA

Kata kerja ialah kata yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja, dan dapat mewakili seluruh frasa kerja. Ciri kata kerja dapat diperincikan melalui bentuk morfologi, perilaku sintaksis dan perilaku semantik.

Kata kerja bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.
Kata kerja boleh dibentuk berasaskan kriteria kata kerja tunggal dan kata kerja turunan/jadian, iaitu kata kerja yang mengalami proses penerbitan, pemajmukan dan penggandaan.

98