Anda di halaman 1dari 5

Menyiasat Alam Kehidupan : Persaingan antara Hidupan RANCANGAN MENGAJAR Mata Pelajaran Tahun Masa Bidang Pembelajaran Tajuk

Hasil Pembelajaran : : : : Sains 6 60 minit Menyiasat Alam Kehidupan

: Persaingan antara Hidupan : Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran,diberi lembaran soalan pelajar boleh: i. mentakrifkan maksud persaingan secara bertulis dalam masa yang ditetapkan tanpa rujuk ii. menerangkan persaingan sebagai satu bentuk interaksi antara kehidupan secara bertulis dan dalam masa yang ditetapkan. iii. menjawab soalan-soalan objektif dan struktur berkaitan persaingan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa rujuk : i. ii. : Main peranan Pembelajaran koperatif Ekologi

Strategi Pengajaran Penyerapan ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai

: i. ii. : i. ii. iii. : i. ii. iii. iv. v vi. vii. viii : i. ii. iii. iv.

Bekerjasama Gigih Memerhati Menginferens Meramal Menjana idea Mengenal pasti Menghubung kait Mentafsir maklumat Menganalis Mensintesis Merumus Membuat kesimpulan Logikal Interpersonal Intrapersonal Kinestatik

KPS

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran

: i. ii. iii.

Lembaran kerja Beg plastik Benang pelbagai warna

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah mempelajari bahawa semua hidupan berinteraksi dengan alam sekitarnya dan juga antara satu sama lain.

Langkah/ masa Langkah 1 (5 minit) (Menarik perhatian)

Isi Pelajaran Penyoalan untuk mencetuskan idea tentang persaingan.

Aktiviti Guru 1. Guru menunjukkan gambar dua ekor rusa jantan yang sedang berlawan. 2. Guru bertanyakan kepada murid: 'Apakah inferens yang boleh dibuat tentang gambar ini?'

Aktiviti Pelajar 1. Pelajar memberi respons secara lisan (Jawapan yang diharapkan;kedua-dua rusa jantan berlawan kerana merebut sesuatu contoh pasangan atau makanan)

Media Pengajaran Gambar dua ekor rusa jantan sedang berlawan menggunakan tanduk masing masing.

Kemahiran Generik KBKK Menjana idea KPS Memerhati Menginferens Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal

Langkah 2 (10 minit) (Menyampaikan objektif) (Menyediakan bahan rangsangan)

Aktiviti main peranan untuk menunjukkan konsep interaksi antara hidupan dan persaingan.

1. Guru menjalankan aktiviti main peranan. (Lihat lampiran 1 untuk tatacara)

1. Pelajar menjalankan aktiviti main peranan seperti yang diarahkan oleh guru.

Kad tugasan (Lampiran 2) Beg plastik Benang pelbagai warna

KBKK Menghubung kait Kecerdasan pelbagai Kinestatik Interpersonal

Langkah 3 (15 minit) (Menampilkan pencapaian)

Perbincangan hasil aktiviti

1. Guru mengedarkan lembaran kerja 1 (Lampiran 3) 2. Guru meminta pelajar melengkapkan lembaran kerja berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.

Pelajar berbincang dan melengkapkan lembaran kerja 1.

Lembaran kerja 1

KBKK Meganalisis Mensintesis Mentafsir data Mengenal pasti Menghubung kait KPS Menginferens Membuat kesimpulan Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal Intrapersonal

Langkah 4

Rumusan aktiviti

Guru bersama pelajar berbincang dan

Pelajar membuat rumusan dalam bentuk peta konsep

Peta konsep

KBKK

(15 minit) (Memberi maklum balas)

berbincang dan membuat rumusan berdasarkan aktiviti main peranan dan jawapan dalam lembaran kerja 1.

dalam bentuk peta konsep berdasarkan hasil perbincangan dengan guru.

Merumus Mensintesis Membuat kesimpulan Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Logikal Intrapersonal KBKK Mengenal pasti Mentafsir maklumat Menganalis Mensintesis Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal

Langkah 5 (15 minit) (Menilai pencapaian) (Pengukuhan dan pemindahan)

Penilaian

Guru mengedarkan kertas soalan penilaian dan meminta pelajar menjawab secara individiu dalam masa 10 minit dan tanpa rujuk.

Pelajar menjawab soalan seperti yang diarahkan.

Lembaran soalan penilaian (Lampiran 4)