Anda di halaman 1dari 1

Pembahasan Soal Ujian Mata Kuliah Teknik Sipil

2. Pemadatan tanah di lapangan disyaratkan mencapai kepadatan 95% dari kepadatan maksimum standar proctor. Keadaan ini tercapai setelah suatu lapisan tanah digilas sebanyak 12 lintasan, sehingga tebal lapisan ini tinggal 20cm. Pada saat lapisan ini baru digilas 8 lintasan, tebal lapisan ini masih 25cm. Berapakah kepadatan tanah setelah digilas 8 lintasan jika kepadatan maksimum standar proctor = 1.6 t/m3...? SOLUSI Diketahui : k 100% proctor = 1.6 t/m3 k 95% proctor = 1.52 t/m3 = 12 lintasan ; 20 cm Ditanyakan k = 8 lintasan

k95%proctor k

12 8

1.52 k

1.5

k 1.0133t/m
3.

Lapisan tanah berturut-turut seperti pada gambar, lapisan I (0.00 2.00 m) berupa pasir dalam keadaan kering mempunyai berat volume 1.5 t/m3 dan sudut geser dalam 30o, lapisan tanah II (2.00 4.00 m) berupa lempung mempunyai berat volume tanah kenyang air 1.9 t/m3 dan sudut geser dalam 20o, lapisan tanah III berupa lempung mempunyai berat volume tanah terendam air = 1.1 t/m3 dan sudut geser dalam 25o. Lapisan tanah II di atas muka air tanah berada dalam keadaan kenyang air. Gambarkan diagram tekanan tanah aktif dan pasif?

mt

0.00 m Lapisan I : k=1.5 t/m3; = 30 -2.00 m

3.00 m 4.00 m IIIb

muka air

mat

-2.50 m IIa Lapisan II : sat=1.9 t/m3 IIb = 0.9 t/m3 ; = 20 4.00 m IIIa Lapisan III: '=1.1 t/m3 = 25

6.00 m

Muhammad Ghomari