Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SIVIK TAHUN 5

NAMA:______________________________________________

KELAS:______________________________________________

BAHAGIAN A ( 40 markah )

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang betul.
seseorang, kecuali

1 Apakah adab yang perlu diamalkan oleh individu


di atas?
I Makan dengan tertib
II Tidak bercakap semasa makan
III Mengunyah makanan dengan perlahan
IV Tidur sambil makan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Mengapakah lambat sangat kakak
kamu menghidangkan air?
2

6 Bapa bertanggungjawab
I menjaga keselamatan anggota keluarga
II menyediakan tempat tinggal
III memasak untuk keluarga
IV menjadi contoh yang baik kepada anggota
keluarga
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah perlakuan


tidak sopan yang dilakukan oleh individu itu?
A Tidak memberi salam
B Tidak menanggalkan kasut
C Pertanyaan yang tidak sopan
D Memakai pakaian yang tidak bersih

3 Bagaimanakah ghazal dipersembahkan?


A Melalui syair
B Melalui pantun
C Melalui nyanyian dengan iringi alat muzik
D Melalui nyanyian berkumpulan dan skesta
Jiran sebelah rumah anda
berbangsa Melayu
4 Agama yang dianuti oleh jiran anda ialah
A Hindu
C Buddha
B Kristian
D Islam
5 Antara gambar berikut merupakan sikap baik

7 Berikut merupakan antara usaha yang dilakukan


oleh pelajar di atas, kecuali
A belajar dengan bersungguh-sungguh
B memberi tumpuan sewaktu guru mengajar
C berani menonjolkan bakat
D kurang berkeyakinan
8 Ciri-ciri individu yang berdisiplin ialah dengan
mengamalkan
I peraturan
III adab
II kehormatan
IV budi pekerti
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Cikgu : Mengapakah kamu datang lambat


ke sekolah?
Razlan : _______________________
9 Apakah jawapan yang sesuai diucapkan oleh
Razlan?
A Maaf cikgu, basikal saya pancit.
B Suka hati sayalah.
C Cikgu tak payah masuk campur.
D Maaflah cikgu, ini urusan saya.
10 Apakah peraturan-peraturan yang biasa kita
patuhi?
A Tidak membuat bising di perpustakaan
B Tidak membuang sampah di merata-rata
tempat
C Makan dan minum sewaktu guru sedang
mengajar
D Berjimat cermat dalam penggunaan air di
tandas awam
11 Berikut merupakan adab semasa bertutur dengan
seseorang, kecuali
A gunakan bahasa yang baik dan sopan semasa
bercakap
B gunakan nada suara yang rendah
C sentiasa menunjukkan minat tentang apa yang
dibualkan
D gunakan panggilan yang kasar dan kesat
Jiran anda berbangsa Serani
12 Apakah agama yang dianuti oleh jiran anda?
A Buddha
C Hindu
B Kristian
D Islam
13 Bagaimanakah ciri-ciri individu yang berbudi
pekerti mulia?
I Menghormati orang lain
II Menjaga tingkah laku
III Beramah mesra
IV Bertutur dengan sopan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D Semua di atas
14 Baju tradisional orang Cina ialah
A kelambi
C sari
B ceongsam
D baju kurung

15 Apakah kebaikan menyertai aktiviti riadah yang


diadakan oleh masyarakat setempat?
I Menimbulkan perbalahan
II Mencetuskan perasaan iri hati
III Dapat mengeratkan hubungan antara anggota
IV Dapat menyihatkan badan
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
16 Apakah bantuan-bantuan yang boleh diberikan
semasa menjayakan acara sukaneka?
I Memasang payung besar
II Mengutip sampah di padang selepas acara
diadakan
III Membuat garisan di atas padang
IV Menyusun kerusi-kerusi dan meja-meja
A I, II dan III
C II, III dan IV
B I, III dan IV
D Semua di atas
17 Tarian joget terkenal di negeri
A Johor
C Kelantan
B Melaka
D Sarawak
18 Berikut merupakan adab menziarahi yang betul,
kecuali
I tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh
menyinggung perasan tuan rumah
II bersalaman sebelum meminta diri untuk
pulang
III membawa buah tangan semasa mengunjungi
rumah kawan
IV bercakap dan ketawa dengan kuat
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Makanan dihidangkan di atas daun pisang
19 Pernyataan di atas berkaitan dengan kaum
A Melayu
C Iban
B India
D Cina
20 Berikut merupakan dialek Negeri Kedah, kecuali
A awat mai sini, tak habaq?
B awat hang tak hobaq awai-awai.
C mu mari mano nih?
D awat bapak tak bilang kat cik dulu.

BAHAGIAN B ( 60 markah )

( 12 markah )
B Jawab soalan-soalan berikut.
1 Bagaimanakah kita dapat mengenali keluarga jiran?
(i) _________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________
(iii) _________________________________________________________________________
(6 markah)
2 Bagaimanakah cara untuk kita membahagiakan kedua orang tua kita?
(i) _________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________
(iii) _________________________________________________________________________
(6 markah)
3 Apakah peranan dan tanggungjawab seorang anak?
(i) _________________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________________
(iii) _________________________________________________________________________
(6 markah)

4 Tuliskan peraturan yang wajib dipatuhi di makmal sains.


(i) _______________________________________________________________________________
(ii) _______________________________________________________________________________
(iii) _______________________________________________________________________________
(6 markah)
5 Senaraikan alat muzik yang anda tahu.
(i)____________________________________________________________________________
(ii)

_______________________________________________________________________

(iii)

_______________________________________________________________________
( 6 markah )

C Lengkapkan jadual di bawah dengan dialek-dialek yang berikut.


1

Dialek Kelantan : _______________________________________________________________


_______________________________________________________________

Dialek Sabah

: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dialek Kedah

: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dialek Negeri Sembilan : __________________________________________________________


__________________________________________________________
(8 markah)

D 1 Senaraikan kepentingan amalan gotong-royong kepada individu, masyarakat dan negara.


Faedah amalan gotong royong
Individu

Masyarakat

Negara

(i) ________________

(i) _________________

(i) _________________

(ii) ________________

(ii) _________________

(ii) _________________

(iii) ________________

(iii) _________________

(iii) _________________

(iv) ________________
(10 markah)