Anda di halaman 1dari 22

PSS 3113 : PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 (KAEDAH)

Disediakan oleh : Isma Hazwani bt Ismail (957) Nur Hafizah Binti Abdul Hamid Khairun Nisak Binti Samsudin Nur Izzati Binti Mat Zin

Pengenalan
Kajian tindakan menjadi semakin dikenali sebagai pendekatan yang menggalakkan pengamal berada dalam kawalan kehidupan mereka sendiri dan konteks.

Ia bermula di Amerika Syarikat, menonjol di UK pada tahun 1970-an, dan pada tahun 1980-an, ia telah menjadi signifikan khususnya dalam pendidikan guru profesional.

MODEL KAJIAN TINDAKAN JEAN MCNIFF

Konsep Kajian Tindakan


Kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri (sifat ingin tahu) yang mana melalui kajian tindakan, seseorang (sekumpulan orang) itu akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka.

Konsep Kajian Tindakan


Suatu langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembaharuan dan penambahbaikkan dengan menggalakkan guru-guru melakukan refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri, iaitu pada diri pengkaji itu sendiri.

Kajian Tindakan Bertujuan Untuk:


1. meningkatkan kemahiran penyelidik tentang sesuatu perkara. 2. membina teori baru dalam proses penambahbaikan. 3. menguji kesahihan bagi memastikan sama ada penambahbaikan telah dilakukan atau tidak.

1. Secara Individu

4. Secara Institusi

JenisJenis Kajian Tindakan

2. Secara kolaboratif

3. Kajian Dalam Sekolah

1) Secara Individu
Kajian tindakan jenis ini hanya menumpukan kepada isu-isu di dalam kelas sahaja. Ini termasuk susun atur kelas, penglibatan pelajar di dalam kelas dan penggunaan alat bantu mengajar.

2) Secara Kolaboratif
Kajian jenis ini pula memfokuskan kepada isu-isu dalam beberapa kelas yang menghadapi masalah dan situasi yang sama.

3) Kajian dalam sekolah


Kajian jenis ini agak luas sedikit kerana merangkumi isu-isu luar bilik darjah iaitu melibatkan isu-isu yang berlaku di sekolah.

4) Secara Institusi
Kajian ini melibatkan isu-isu seperti pencapaian akademik sekolah dan pengurusan organisasi beberapa buah sekolah yang berada dalam satu daerah. Kajian ini lebih kompleks berbanding ketiga-tiga kajian di atas.

Mengapa Guru Perlu Melakukan Kajian Tindakan?


1. Untuk melihat kelemahan diri sendiri dan mengubah kelemahan tersebut. 2. Penemuan baru yang diperoleh akan menghasilkan ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. 3. Mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin (tradisional)

Mengapa Guru Perlu Melakukan Kajian Tindakan?

Untuk melihat kelemahan diri sendiri dan mengubah kelemahan tersebut.

Penemuan baru yang diperoleh akan menghasilkan ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya.

Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin (tradisional)

Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan. Mengetahui masalah dan kelemahan diri dan perlu berubah. Tindakan yang dilakukan untuk tujuan penambahbaikan.

Bila Kajian Tindakan Perlu Dilakukan?


1. Ketika menghadapi situasi atau masalah yang perlu diatasi 2. Untuk membuat penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 3. Untuk melihat amalan atau menambah amalan yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Bila Kajian Tindakan Perlu Dilakukan?

Ketika menghadapi situasi atau masalah yang perlu diatasi

Untuk membuat penambahbaik an dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Untuk melihat amalan atau menambah amalan yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Konsep Tindakan-refleksi (Action-reflection)


Pengkaji mengambil tindakan (bertindak atau implementasi rancangannya)

Merefleksi daripada apa yang diperhatikan berlaku terhadap perkara kajian

Model AR Jean McNiff

memerhati

mereflek

bertindak

menilai

mengubahsuai.

Berpindah kpd tajuk baru

Proses ini berlaku secara berterusan. Namun begitu, walaupun kita mencapai satu tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu satu kepuasan, tahap itu akan membentuk satu masalah atau persoalan lain pula, dan seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.

Who does action research? You do. I do. Potentially we all do.

Action Research For Professional Development, Jean Mcniff

-Sekian, terima kasih atas perhatian anda-